InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 160
Artikelen 1.591 - 1.600 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Genesis 1:27-31 gaat verder met de Schepping van de mens. G'd schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. G'd schiep de eerste mens als een tweezijdig schepsel één mann… Etsel, Torastudie, 26-11-2007
Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Genesis 1:6-16 gaat verder met de tien uitspraken van de Schepping. Het water wordt gescheiden en de aarde gevormd. Twee grote hemellichamen, de zon en de maan, verschijnen aan het firmament. Het zegt… Etsel, Torastudie, 25-11-2007
Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

'In het begin van Elohiems schepping van hemel en aarde, de aarde was Tohu en Bohu, donkerte over de diepte, een geest van Elohiem zweefde over de oppervlakte van de wateren. Elohiem zei: "Er zal lich… Etsel, Torastudie, 25-11-2007
Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

De Tora begint met het bekende: "In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde". Minder bekend is het tweede vers: "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van den afgrond,… Etsel, Torastudie, 25-11-2007
Torastudie: Schepping door tien uitspraken - Genesis 1:2-5

Torastudie: Schepping door tien uitspraken - Genesis 1:2-5

De wereld werd geschapen door tien uitspraken. Wat leert dit ons? Zeker, het kon geschapen worden in één enkele uitspraak, Echter, dit is om de slechten aansprakelijk te stellen voor de vernietiging v… Etsel, Torastudie, 25-11-2007
Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1

Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1

'In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde'. Zo begint de Tora. Over G'd en de schepping is en wordt veel gediscussieerd. Vaak gaat het om de vraag of G'd daadwerkelijk de Schepper is. In het Jod… Etsel, Torastudie, 25-11-2007

Kabbala: de ziel en de invloed van zonde

De meest belovende methode om de werking van een levend organisme te ontravelen is het proces van zijn disintegratie op te sporen. Deze methode is vooral toepasbaar op de ziel. We zullen proberen te o… Etsel, Kabbala, 25-11-2007
Kabbala: de Tien Sefirot van de ziel

Kabbala: de Tien Sefirot van de ziel

Spirituele entiteiten, inclusief de ziel, hebben hun eigen complexiteit. Om te begrijpen hoe ze samengesteld zijn hebben we basiskennis nodig van het fundamentele Kabbalistische concept van de tien se… Etsel, Kabbala, 24-11-2007

Kabbala: hoe ziet de ziel eruit?

De menselijke ziel is een complex geheel dat bestaat uit 5 niveaus. In dit artikel aandacht voor de compositie van de ziel en de manier waarop ze met elkaar in verband staan. Ik gebruik daarbij de lee… Etsel, Kabbala, 23-11-2007
De kern van het Christendom

De kern van het Christendom

Er zijn zoveel christelijke kerken en stromingen, dat je gauw verdwaalt. Ondanks de verschillen zijn we het toch wel degelijk eens over de kern van ons geloof, over wat het hart is van wat de Bijbel l… Bbuitendijk, 23-11-2007