Artikelen 1.581 - 1.590 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

In Genesis 4:1-10 lezen we over Kaïn en Abel. Eva werd eerst zwanger van Kaïn en daarna van Abel. Kaïn werd landbouwer en Abel werd schaapsherder. Toen zij beiden een offer brachten aan G'd, werd het… Jehoeda, 30-11-2007
Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visie

Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visie

Het is gemakkelijk te zeggen dat de wereld op brandstof draait. De productie van energie vereist brandstof en zonder dit zou de wereld tot een krijsende stilstand komen. Tot er een levensvatbare alter… Jehoeda, 29-11-2007

De dertien geloofspunten van Maimonides

De dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en godsdienst filosoof Maimonides (1135-1204). Deze worden hier in het kort weergeg… Jehoeda, 27-11-2007
Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

In Genesis 3:6-9 wordt beschreven hoe eerst Eva en daarna Adam eten van de Boom der Kennis. G'd zal nimmer openbaren wat de Boom der Kennis was. We weten dus niet of het om een appelboom ging of een a… Jehoeda, 27-11-2007
Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Nu nam de Eeuwige G'd de mens en plaatste hem in de hof Eden, om die te bebouwen en om die te bewaken (Genesis 2:15). Dit vers geeft aan wat te doen en wat niet te doen. Volgens de Zohar (kabbalistisc… Jehoeda, 27-11-2007
Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

In Genesis 2:2-21 wordt gemeld dat G'd met de Schepping klaar was. En G'd rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij had gedaan. Hij plaatste de mens in de hof van Eden om die te bebouwen en om… Jehoeda, 26-11-2007
Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Torastudie: Schepping mens - Genesis 1:27-31

Genesis 1:27-31 gaat verder met de Schepping van de mens. G'd schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. G'd schiep de eerste mens als een tweezijdig schepsel één mann… Jehoeda, 26-11-2007
Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16

Genesis 1:6-16 gaat verder met de tien uitspraken van de Schepping. Het water wordt gescheiden en de aarde gevormd. Twee grote hemellichamen, de zon en de maan, verschijnen aan het firmament. Het zegt… Jehoeda, 25-11-2007
Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

'In het begin van Elohiems schepping van hemel en aarde, de aarde was Tohu en Bohu, donkerte over de diepte, een geest van Elohiem zweefde over de oppervlakte van de wateren. Elohiem zei: "Er zal lich… Jehoeda, 25-11-2007
Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2

De Tora begint met het bekende: "In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde". Minder bekend is het tweede vers: "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van den afgrond,… Jehoeda, 25-11-2007