InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 159
Artikelen 1.581 - 1.590 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Jodendom: Stichting van het Chassidisme

Jodendom: Stichting van het Chassidisme

In 1734 (Joodse jaar 5494) werd door de Baal Shem Tov het Chassidisme gesticht. In die dagen was de leer van de Tora het enige pad van het Jodendom en de ongeletterde en niet-geschoolde Joden werden a… Etsel, Chassidisme, 03-12-2007
Torastudie 12: God berouwt de mens - Genesis (5:1 en 6:6)

Torastudie 12: God berouwt de mens - Genesis (5:1 en 6:6)

In Genesis 5:1 en Genesis 6:6 komen respectievelijk het geslachtsregister van Adam en het berouw van God over de schepping van de mens aan de orde. Het begrip berouw toegepast op de tijdloze God, bete… Etsel, Torastudie, 02-12-2007
Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

De inhoud van het kaddiesj-gebed is het belijden en het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding, zowel voor het geheel als voor het individu. Dit in alle omstandigheden van het leven, zelfs… Etsel, Bidden, 01-12-2007
Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

In Genesis 3:18-22 merkt G'd op dat de mens een vrije wil heeft die kan kiezen tussen goed en kwaad. Dit concept is een fundamenteel principe en een pilaar van de Tora en zijn geboden. De mens is daar… Etsel, Torastudie, 30-11-2007
Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

Torastudie: Kaïn en Abel - Genesis 4:1-10

In Genesis 4:1-10 lezen we over Kaïn en Abel. Eva werd eerst zwanger van Kaïn en daarna van Abel. Kaïn werd landbouwer en Abel werd schaapsherder. Toen zij beiden een offer brachten aan G'd, werd het… Etsel, Torastudie, 30-11-2007
Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visie

Goddelijke energie is onmisbaar - een Joodse visie

Het is gemakkelijk te zeggen dat de wereld op brandstof draait. De productie van energie vereist brandstof en zonder dit zou de wereld tot een krijsende stilstand komen. Tot er een levensvatbare alter… Etsel, 29-11-2007

De dertien geloofspunten van Maimonides

De dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en godsdienst filosoof Maimonides (1135-1204). Deze worden hier in het kort weergeg… Etsel, Maimonides, 27-11-2007
Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

Torastudie: Boom der Kennis - Genesis 3:6-9

In Genesis 3:6-9 wordt beschreven hoe eerst Eva en daarna Adam eten van de Boom der Kennis. G'd zal nimmer openbaren wat de Boom der Kennis was. We weten dus niet of het om een appelboom ging of een a… Etsel, Torastudie, 27-11-2007
Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Torastudie: Hof van Eden - Genesis 2:15

Nu nam de Eeuwige G'd de mens en plaatste hem in de hof Eden, om die te bebouwen en om die te bewaken (Genesis 2:15). Dit vers geeft aan wat te doen en wat niet te doen. Volgens de Zohar (kabbalistisc… Etsel, Torastudie, 27-11-2007
Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

Torastudie: Schepping van het Paradijs - Genesis 2:2-21

In Genesis 2:2-21 wordt gemeld dat G'd met de Schepping klaar was. En G'd rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij had gedaan. Hij plaatste de mens in de hof van Eden om die te bebouwen en om… Etsel, Torastudie, 26-11-2007