InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 158
Artikelen 1.571 - 1.580 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Torastudie 20: God geeft Abram Kanaän - Genesis (12:6-8)

Torastudie 20: God geeft Abram Kanaän - Genesis (12:6-8)

In Genesis 12:6-8 kunnen we lezen dat God aan Abram het land Kanaän schenkt voor hem en zijn nageslacht (het Joodse Volk). Als dank bouwt Abram een altaar en brengt een offer aan God. Het Land Israël… Etsel, Torastudie, 07-12-2007
Torastudie 18: De roeping van Abram - Genesis (12:1-5)

Torastudie 18: De roeping van Abram - Genesis (12:1-5)

In Genesis 12:1-5 krijgt Abram de opdracht om Ur der Chaldeeën (Casdim), waar afgoden worden gediend, te verlaten en zich te vestigen in Kanaän. Abram realiseert zich dat er slechts Eén God is die het… Etsel, Torastudie, 07-12-2007
Torastudie 16: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis (9:20-23)

Torastudie 16: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis (9:20-23)

In Genesis 9:20-23 wordt een stukje behandeld dat gaat over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet. Noach plantte een wijngaard en dronk wijn. Hij werd zo dronken dat hij zich ontblootte in zijn tent.… Etsel, Torastudie, 07-12-2007
Torastudie 17: De Toren van Babel - Genesis (11:4-5)

Torastudie 17: De Toren van Babel - Genesis (11:4-5)

In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Zij wilden naam maken om de continuïteit van het menselijke ras te laten voortbe… Etsel, Torastudie, 07-12-2007
Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)

Torastudie 13: Noach en de Ark - Genesis (6:9-14)

In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen. Alleen Noach en zijn familie (de zonen Sem, Cham en Jafeth) zullen worden gespa… Etsel, Torastudie, 06-12-2007
Torastudie 14: Noach en de Zondvloed - Genesis (7-9)

Torastudie 14: Noach en de Zondvloed - Genesis (7-9)

Genesis 7:1-9:6 vertelt over Noach en de Zondvloed. Nadat Noach de Ark klaar heeft gemaakt (het duurde 120 jaar), krijgt Noach de opdracht van God de Ark binnen te gaan. De Zondvloed begint. Het gaat… Etsel, Torastudie, 06-12-2007
Stromingen binnen Jodendom: van ultraorthodox tot liberaal

Stromingen binnen Jodendom: van ultraorthodox tot liberaal

Voor de buitenstaander lijkt het Jodendom één pot nat. Maar wie zich meer verdiept in het wel en wee van het Jodendom ziet dat er veel verschillende richtingen zijn: van charedisch ('ultraorthodox') t… Etsel, 05-12-2007
Wijzen uit het oosten waren zo dom nog niet

Wijzen uit het oosten waren zo dom nog niet

Het lijkt merkwaardig dat de wijzen uit het oosten zo laat waren. Hoewel zij in menig kerststal gelijk met de herders bij de kribbe staan, is dit volgens de bijbel niet zo gegaan. De wijzen hebben Jez… Opgelost, 05-12-2007
Het scheppingsverhaal

Het scheppingsverhaal

Het scheppingsverhaal is een verhaal dat in de bijbel staat in het boek Genesis. Het verhaal gaat over het ontstaan van de hemel en de aarde. Annie, 04-12-2007
Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

De Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische kracht in het tegenwoordige Jodendom. De beweging kent vele aanhangers. Het is 250 ja… Etsel, Chassidisme, 03-12-2007