InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 146
Artikelen 1.451 - 1.460 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Joods gebed: zal ons gebed worden verhoord?

Joods gebed: zal ons gebed worden verhoord?

Soms heb je het gevoel dat je gebeden niet verhoord worden. We denken dan al snel dat het geen zin heeft om tot God te bidden. We zien bidden op zo'n moment als doelloos. Dit diepe probleem is niet in… Etsel, Bidden, 18-09-2007
Het Joodse gebedenboek - Siddoer/Tefilla

Het Joodse gebedenboek - Siddoer/Tefilla

De Siddoer (Joodse gebedenboek) geeft drieduizend jaar Joodse godsdienstige ontwikkeling weer. Er zijn gebeden voor de weekdagen, de sjabbat, de feestdagen en voor persoonlijke omstandigheden. Ze weer… Etsel, Bidden, 18-09-2007
De oorsprong van de Islam

De oorsprong van de Islam

In dit artikel wordt vertelt over het ontstaan van de Islam. Hoe zag de Arabische wereld er uit voor de openbaringen? Wie was Mohammed en welke rol speelde hij bij de verspreiding van de Islam. Op dez… Natasha83, 08-09-2007
Bijbel (Tenach) - Boekrollen

Bijbel (Tenach) - Boekrollen

In deel II besprak ik de schriftelijke vastlegging en overlevering van de Bijbel. Men gebruikte hiervoor steen, metaal en hout als materiaal, waarin het schrift gegraveerd, gebeiteld of gekerfd werd.… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 06-09-2007

Joodse (Hebreeuwse) termen: synagoge en het Joods gezin

Het Jodendom kent zijn eigen Hebreeuwse termen voor verschillende religieuze handelingen. In dit deel behandel ik de synagoge en het huisgezin. De termen zijn afkomstig uit het boekje Wegwijs in het J… Etsel, 04-09-2007
Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

De Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelboeken. In de loop der eeuwen ging de benaming "Tora" in algemene zin alle Bijbelb… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-09-2007
Jodendom: waarom homo- en heterosexualiteit niet bestaat

Jodendom: waarom homo- en heterosexualiteit niet bestaat

Volgens het jodendom bestaat homosexualiteit en heterosexualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel, Talmoed en filosofie in Israël onderwijst. In dit artikel wil ik aangeven dat het… Etsel, Gezinsleven, 01-09-2007
Bijbel (Tenach) - Canon & Tora

Bijbel (Tenach) - Canon & Tora

Het Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming is 'HaSefariem' (de boeken). Dit werd door Grieks sprekende Joden vertaald met B… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 31-08-2007

Wat versta je onder ritueel, vervloeking?

Een kilo zwarte kersen of rode bieten en een halve kilo honing, dat alles bij volle maan laten koken.... Kortweg een paar dingen die je duidelijk maken wat de heks er eigenlijk mee doet. Mayke, 27-08-2007

De Druzen, minderheid in het Midden-Oosten

De Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, waar ze vooral in de bergachtige streken wonen. Hun religie, die ui… Sasati, 22-08-2007