Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?

Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze beloning? Is hier dan geen sprake van discriminatie? 2300 jaar geleden vroeg een platonische filosoof zich waarom de volkeren geen kennis hebben van Gods wegen? En de Romeinse keizer Julianus vroeg zich af waarom slechts één klein volk werd uitverkoren? Waarom heef God zich van de andere volken ontvreemd?

Aanbod aan iedereen

In Deuteronomium 33:2 staat dat God het Joodse volk tegemoet kwam als een bruidegom die zijn bruid ontmoet. In de Talmoed staat dat God zich eerst echter tot de zonen van Ezau richtte. Maar zij antwoordden: "De Tora kunnen wij niet aanvaarden, want onze voorvader Esau werd gezegend met de opdracht te leven bij het zwaard". Toen bood God de Tora aan de nazaten van Lot, Ammon en Moav. En ook zij stelden de vraag: "Wat staat er in die Tora?". En God antwoordde: "Je mag geen ontucht plegen". Als antwoord gaven ze:"De Tora is niets voor ons, onze beide volkeren zijn juist ontstaan door de ontucht van de dochters van Lot met hun vader". Toen bood God de Tora aan de nazaten van Ismaël aan maar ook zij weigerden: "deze wet is niet voor ons". De Joden kwamen pas als laatste aan bod. Het waren dus de volkeren zelf die door hun weigerachtigheid de weg vrijmaakten voor de Joden om de Tora te accepteren.

Rabbijn Jehoeda Halevi - Kuzari

Rabbi Jehoeda Halevi heeft in de 12de eeuw een filosofisch boek geschreven (Kuzari). Er staat een discussie in tussen een rabbijn, een bekeerde heiden en de koning van de Chazaren. De koning verwijt de rabbijn het Jodendom voor zichzelf te houden. Maar de rabbijn antwoordde: "Dit is inderdaad waar. Toch is het zo dat iedere heiden die ons onvoorwaardelijk volgt, kan delen in ons geluk. Als de Wet voor iedereen bindend zou zijn omdat God ons allemaal geschapen had, dan zou deze Wet voor iedereen gelden. Maar dat is niet de reden dat wij de Tora hebben gekregen. De Tora werd ons geschonken omdat God ons uit Egypte heeft gevoerd en aan ons gehecht bleef omdat wij waardig bevonden werden."

Jodendom is een elitaire godsdienst

Het Jodendom is een godsdienst voor de elite. Niet iedereen is daarvoor geschikt. God heeft elk mens geschapen maar dat betekent niet dat God met iedereen een even speciale band heeft. Mozes verzocht alleen zijn eigen volk de Tora te accepteren. Het Joodse volk en de Tora zijn op elkaar afgestemd. Niet alle schepselen zijn gelijk. Iedereen kent zijn eigen taak. Heidenen verdragen de heiligheid van de Tora niet. De Joodse wijsgeer Maimonides komt met een nog ander verklaring. Het is de wil van God en niemand kan Zijn wijsheid doorgronden.

Uiteindelijk is de Tora voor de hele wereld bestemd. De Joden moeten priesters van het licht worden.
"Inderdaad, de hele aarde is van Mij en jullie zullen voor Mij zijn een koninkrijk van priesters" (Exodus 19:5-6).
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse identiteit: waarom wordt een Jood 'Jood' genoemd?Er zijn vele namen die in het Jodendom gebruikte worden. Israël, Jacob, Efraïm, om er een paar te noemen. Maar waarom bl…

Haj, de bedevaart naar MekkaJaarlijks komen vanuit de hele wereld moslims bij elkaar in Mekka voor de Haj. Voor moslims is deze bedevaart het hoogte…
Bronnen en referenties
  • Rabbijn R. Evers
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.