Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?

Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze beloning? Is hier dan geen sprake van discriminatie? 2300 jaar geleden vroeg een platonische filosoof zich waarom de volkeren geen kennis hebben van Gods wegen? En de Romeinse keizer Julianus vroeg zich af waarom slechts één klein volk werd uitverkoren? Waarom heef God zich van de andere volken ontvreemd?

Aanbod aan iedereen

In Deuteronomium 33:2 staat dat God het Joodse volk tegemoet kwam als een bruidegom die zijn bruid ontmoet. In de Talmoed staat dat God zich eerst echter tot de zonen van Ezau richtte. Maar zij antwoordden: "De Tora kunnen wij niet aanvaarden, want onze voorvader Esau werd gezegend met de opdracht te leven bij het zwaard". Toen bood God de Tora aan de nazaten van Lot, Ammon en Moav. En ook zij stelden de vraag: "Wat staat er in die Tora?". En God antwoordde: "Je mag geen ontucht plegen". Als antwoord gaven ze:"De Tora is niets voor ons, onze beide volkeren zijn juist ontstaan door de ontucht van de dochters van Lot met hun vader". Toen bood God de Tora aan de nazaten van Ismaël aan maar ook zij weigerden: "deze wet is niet voor ons". De Joden kwamen pas als laatste aan bod. Het waren dus de volkeren zelf die door hun weigerachtigheid de weg vrijmaakten voor de Joden om de Tora te accepteren.

Rabbijn Jehoeda Halevi - Kuzari

Rabbi Jehoeda Halevi heeft in de 12de eeuw een filosofisch boek geschreven (Kuzari). Er staat een discussie in tussen een rabbijn, een bekeerde heiden en de koning van de Chazaren. De koning verwijt de rabbijn het Jodendom voor zichzelf te houden. Maar de rabbijn antwoordde: "Dit is inderdaad waar. Toch is het zo dat iedere heiden die ons onvoorwaardelijk volgt, kan delen in ons geluk. Als de Wet voor iedereen bindend zou zijn omdat God ons allemaal geschapen had, dan zou deze Wet voor iedereen gelden. Maar dat is niet de reden dat wij de Tora hebben gekregen. De Tora werd ons geschonken omdat God ons uit Egypte heeft gevoerd en aan ons gehecht bleef omdat wij waardig bevonden werden."

Jodendom is een elitaire godsdienst

Het Jodendom is een godsdienst voor de elite. Niet iedereen is daarvoor geschikt. God heeft elk mens geschapen maar dat betekent niet dat God met iedereen een even speciale band heeft. Mozes verzocht alleen zijn eigen volk de Tora te accepteren. Het Joodse volk en de Tora zijn op elkaar afgestemd. Niet alle schepselen zijn gelijk. Iedereen kent zijn eigen taak. Heidenen verdragen de heiligheid van de Tora niet. De Joodse wijsgeer Maimonides komt met een nog ander verklaring. Het is de wil van God en niemand kan Zijn wijsheid doorgronden.

Uiteindelijk is de Tora voor de hele wereld bestemd. De Joden moeten priesters van het licht worden.
"Inderdaad, de hele aarde is van Mij en jullie zullen voor Mij zijn een koninkrijk van priesters" (Exodus 19:5-6).

Meer informatie: Startpagina - Bijbelse geschiedenis en Bijbelse personen.
© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Jehoeda HaleviGeschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Jehoeda HaleviIn de serie over Joodse filosofen aandacht voor de volgende wijsgeren: Salomon ibn Gabirol (schreef 'Bron des Levens'),…
Joodse identiteit: waarom wordt een Jood 'Jood' genoemd?Er zijn vele namen die in het Jodendom gebruikte worden. Israël, Jacob, Efraïm, om er een paar te noemen. Maar waarom bl…
Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. EversrecensieBoekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed,' is een cultuurhistorisch boek over de Talmoed, de Mondelinge Leer. 'De…
Kabbala: de noodzaak Kabbala te bestuderenOver de noodzaak Kabbala te bestuderen is door veel Kabbalisten geschreven. In dit artikel geef ik kort weer wat Kabbali…

Haj, de bedevaart naar MekkaJaarlijks komen vanuit de hele wereld moslims bij elkaar in Mekka voor de Haj. Voor moslims is deze bedevaart het hoogte…
Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?Abram is 99 jaar oud wanneer hij van God te opdracht krijgt zichzelf te besnijden. Dit als teken van een speciale relati…
Bronnen en referenties
  • Rabbijn R. Evers

Reageer op het artikel "Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jw, 14-10-2013 18:25 #6
Het zij zo. We kunnen ons wel benadeeld voelen maar vergeet niet dat de Jodendom de zware juk van de wereld moeten dragen. Welk volk wil en kan dat? Bovendien vroeg de Heer naar de bekende weg. Natuurlijk wist Hij dat de Joden hiervoor bestemd zijn. Een taak dat zij kunnen uitvoeren boven alle volkeren. De rest mag uit vrije wil zonder enig last Het Woord volgen. Reactie infoteur, 15-10-2013
Er is geen reden voor niet-Joden zich benadeeld te voelen. Het betreft simpelweg een andere zwaardere taak. Wanneer niet-Joden de Noachidische geboden naleven doen ze het even goed als Joden die de Tora naleven.

Groet,

Etsel

Van de Velde Jan, 28-02-2010 21:27 #5
Ik wil de Joodse Bijbel lezen. Bestaat er een Nederlandstalige Tanach die uitgegeven wordt door een rabijn? Of moet ik me eerder wenden tot een Engelstalige Tanach zoals bvb. de Stone edition Tanach? Reactie infoteur, 28-02-2010
U kunt het beste informeren bij het NIK. http://www.nik.nl/

Groet, Etsel

Margreet, 28-01-2010 04:33 #4
Het Joodse volk heeft de Thora aangenomen, de andere volken hebben de Thora verworpen, omdat er teveel geboden en verboden zijn.
tevens wilde de andere volken hun afgoden niet verliezen.

Hans Koekoek, 27-09-2008 14:24 #3
Voor iedereen toegankelijk deze bijbel dus lees menseneven copieren en plakken en over tuig je zelf Romeinen 9 vers 22 / 24 24 het laatste wat er staat is bij de meeste vertalingen Heidenen bij slechts 1 alle volkeren
alle vertalingen op een rij en je kan ook nog kiezen uit andere talen

http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=Rom+9&id18=1&id43=1&id37=1&id36=1&id16=1&id35=1&id17=1&pos=0&set=10&l=nl

Lees ook maar even in de engelse vertaling staat gentiles dat zijn de?
Juist de heidenen

Dus uit de Joden en de heidenen!

niet zoals jij beweerd de ware Israelieten

nee de Joden en de heidenen!

En dat stukje word ook wel de uitverkiezing genoemd van Israël dus de Joden en de heidenen ook dus de negervolken of welk volk dan ook maar die jij er niet toe rekend omdat je stelling dan niet klopt. en juist wel de Joden die jij zo erg er niet bij wilt hebben! Kiest God zijn volk uit! en niet jij!

Romeinen 9 vers 24


24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken,
24 Welcke hy oock geroepen heeft [namelijck] ons, niet alleen uyt de Ioden, maer oock uyt de Heydenen.

24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

24 Die Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
24 En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen,
24 Het voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die Hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken.

24 Dat zijn wij. Ons heeft God geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de niet-Joden.

Mensen lees allemaal want er gaat een oordeel plaatsvindenover de mens die maar hun die twistgierig en der waarheid ongehoorzaam, der ongerechtigheid onderdanig zijn, wacht toorn en gramschap. in het volgende stukje te lezen

Romeinen 9: 22-24. "Indien nu God, daar Hij wilde openbaren hoe Hij kon toornen en bewijzen hoever zijn macht ging, met grote lankmoedigheid de ten ondergang vervaardigde vaten, voorwerpen van zijn toorn, heeft verdragen, en daarentegen, om den rijkdom zijner heerlijkheid te tonen over de voorwerpen zijner ontferming, die Hij gevormd heeft met een heerlijke bestemming, ons, die Hij ook geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen?

Romeinen 2: 6-11. " (Hij zal) ieder vergelden zal naar zijn werken. Wel zal Hij hun die, in het goeddoen volhardend, naar heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid streven het eeuwige leven schenken; maar hun die twistgierig en der waarheid ongehoorzaam, der ongerechtigheid onderdanig zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en angst over elken mens die het boze doet eerst den Jood, dan den heiden; heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede doet, eerst den Jood, dan den heiden. Want God trekt den een niet voor boven den ander."

Laat je dus niet misleiden met ijdele woorden

Epheziers 5: 6. "Niemand bedriege u met ijdele woorden; want om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. Wordt dan hun medeplichtigen niet."
ik val over het feit dat je bewust de feiten verdraaid dat de Joden en de heidenen niet serieus neemt
Dat je dan van de heidenen wat in alle vertalingen zo word vertaals (alle heidese volkeren) dat je dat verdraait naar alleen de grieken terwijl alle ook de engelse bijbelvertalingen het hebben over Gentiles of heidense volken of hiedenen in het algemeen, dat je dan de grieken noemt omdat daar dan net weer volgens jou leerstelling een zogenaamde stam van de Israellieten zou zitten waar je geen bewijs van hebt!
En waar God helemaal mee gedient is want Hij weet zelf wel waar wie is en woont en welke een woning bij Hem zullen krijgen die kiest hij namelijk zelf wel uit.
En wie Hij uitkiest die is het ware Israël!
en God kiest ook mensen juist niet uit zoals je kan lezen die uit de Joden zijn en ook uit de andere heidense volkeren!
Omdat ze de ongerechtigheid dienen!

Dus een besneden hart dat vraagd God en niet een zogenaamde aanname van ooh misschien hoor ik wel bij die stam dus dan ben ik misschien wel een Jood?

"hen, die zeggen, dat ze Joden zijn, en het niet zijn, maar een synagoge des satans". (Openbaring 2:9; 3:9). Reactie infoteur, 28-09-2008
Hallo Hans,

Mijn artikel gaat over het Verbond tussen het Joodse Volk en God dat op de berg Sinaï is gesloten. Het uitverkoren zijn betekent niets meer dan dat Israël, als koninkrijk van priesters, de mensheid moet dienen, terwijl het als een 'gewijd volk' een bijzondere levenswijze dient te volgen -een leven van heiligheid- dat hen onderscheidt van andere volken.

Groet, Etsel

Kolonel G. J. van Loon, 30-03-2008 06:29 #2
Het is me duidelijk dat U handelt uit onwetendheid over het Joodse Volk. Vandaar dat ik de moeite neem U uit te leggen wat Jood-zijn betekent.

Waarom gaat u niet in op wat ik werkelijk heb geschreven?
Het jodendom is misleidend!
En dat is niet door mijn gebrek aan kennis.
G.J.van Loon Reactie infoteur, 30-03-2008
Geachte Heer Van Loon,

Het Jodendom is niet misleidend omdat het zich aan de Tora houdt. Gezien het feit dat de Tora van God afkomstig is, kan deze niet misleidend zijn.

Wanneer u van mening bent dat het Jodendom misleidend is, dan gelooft u kennelijk ook niet in de Tora en dus ook niet in God.

Als ik u was zou ik mijn energie stoppen in het naleven van de Tora. Dat is vele malen belangrijker dan te suggereren dat het Jodendom misleidend is.

Zelfs Jezus leefde de Tora na (ten minste als we het Nieuwe Testament mogen geloven). Waarom u dan niet?

MVG.

Etsel

Kolonel G. J. van Loon, 27-03-2008 03:06 #1
Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze beloning?

Dit noemt men nu misleiding: Er bestaat niet zoiets als een Jood volk, laat staan als uitverkoren volk!
Wel een Volk met de naam Israel "Prins met God' een volk.
Dit volk bestaat uit 12 stammen, waarvan Efraim de leidersstam is.

De aardsvaders Abrahan, Isaak, en Jacob waren geen joden- er waren geen joden in Egypte enze.
De meeste hedendaagse joden stammen af van Ezau en zijn niet Israels vrienden maar vijanden.
En laten wij de Chazaren niet vergeten.
Veel Christenen weten dit niet en adoreren het jodendom.
Zelf Juda was geen Jood!
Israels Koning Jezus de Gezalfe zei het zo: "Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar."En dat is wat de joden heden nog steeds doen.
Er bestaat wel een rijk met de naam Huis van Juda- maar dat is niet gelijk aan Joden.
G.J. van Loon een ware Israeliet Reactie infoteur, 27-03-2008
Geachte Heer van Loon,

Het is me duidelijk dat U handelt uit onwetendheid over het Joodse Volk. Vandaar dat ik de moeite neem U uit te leggen wat Jood-zijn betekent.

Er zijn vele namen die in het Jodendom gebruikte worden. Israël, Jacob, Efraïm, om er een paar te noemen. Maar waarom blijft de naam 'Jood' het meeste bij? Wat betekent de naam?

De woorden Jood (Jehoedi in het Hebreeuws) en Jodendom (Jahoedoet in het Hebreeuws) komt van de naam Juda, of Jehoeda in het Hebreeuws. Jehoeda was één van de twaalf stammen die voortkwamen uit Jacob. Het begrijpen wie Jehoeda was en wat hij vertegenwoordigde doet ons de naam Jood begrijpen.

Bedanken
Het woord Jehoeda komt van het Hebreeuwse woord 'lehodot' dat 'bedanken' betekent. Bij de geboorte zei Lea, de moeder van Jehoeda: "dit keer bedank ik God". Er was een gevoel van grote dankbaarheid bij de geboorte van Jehoeda.

De stam Jehoeda
Jehoeda was een bijzondere stam. Jacob verklaarde dat de monarchie binnen het joodse volk bij de stam Jehoeda moest blijven. Inderdaad, de joodse koningen van de lijn van David stammen direct af van Jehoeda, en ook de Messias, de uiteindelijke leider van het Joodse volk, zal van die lijn afstammen.

Waarom was het Jehoeda die het Joodse volk zou leiden? Waarom niet Jozef die heiligheid symboliseert? Dit staat te lezen in de Tora. Jehoeda's zoon Er was getrouwd met een vrouw die Tamar heette. Er stierf jong, en zijn broer Onan trouwde Tamar. Ze raakte opnieuw weduwe toen Onan stierf maar bleef verbonden met de familie van Jehoeda. Haar schoonvader beloofde dat wanneer zijn jongere zoon Sheila oud genoeg was, hij ook Tamar zou trouwen. Maar de jaren gingen voorbij en Tamar kreeg door dat er geen bruiloft was gepland. Ze wilde echter persé kinderen baren die tot de stam Jehoeda behoorde en ze kreeg en profetische voorspelling dat een groot iemand van haar zou afstammen. Om haar doel te bereiken vermomde zij zichzelf en verleidde Jehoeda die haar niet herkende. Tamar raakte zwanger van Jehoeda. Jehoeda kwam er achter en was woedend. Maar later gaf hij toe dat hij fout was geweest om Sheila niet met haar te laten trouwen.

Koninklijk keurmerk
Jehoeda was een echte leider. Daarom had hij ook de moed om toe te geven dat hij fout had gehandeld. Hij wist dat dit zijn enige keus was. Het Hebreeuwse woord lehodot betekent naast bedanken ook toegeven. Jehoeda's geschiktheid voor de monarchie betekende niet dat hij perfect was. Hij was het niet. Hij gaf juist toe fouten te maken. Koning David had dezelfde eigenschap. Een ware leider is iemand die toegeeft wanneer hij fout handelt. De eerlijkheid en de moed is het koninklijke keurmerk.

Op een hoger analyse niveau leefde koning David in een constante staat van 'bedanken en toegeven'. De joodse sagen vertellen dat Adam 1000 jaar wilde leven, maar hij stierf toen hij 930 jaar oud was. Adam voorzag dat koning David niet zolang zou leven en gaf hem 70 jaar van hemzelf. Adam die de dood in de wereld introduceerde door zijn zonde, zag in dat het gepast was om David 70 jaar te geven omdat van hem de Messias zou afstammen waarmee het proces zal beginnen waarbij de dood voor eeuwig in de ban wordt gedaan. David realiseerde dit zich en wist dat elke seconde van zijn leven geleende tijd was.

Jood zijn
Het woord Jood komt dus af van Jehoedi. Het is ironisch dat de nazi's het woord Jood gebruikte om de Joden af te zonderen, terwijl het dus bedanken en toegeven betekent. Het reflecteert de erkenning aan en afhankelijkheid van God. De essentie van het Joodse volk is zowel te danken als toe te geven. Dat gebeurt ook tijdens het ochtendgebed. Het nationale Joodse bewustzijn erkent dat het niets zelf kan verkrijgen. Het is afhankelijk van hulp van boven.

Groet, Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 6
Schrijf mee!