Kabbala principes: Tzimtzum samentrekking

God is Ein Sof (geen einde). In het scheppingsproces schiep God het eindige uit het oneindige. Hoe komt dit? Sommige Kabbalistische teksten spreken over geleidelijke samentrekking van de Goddelijke Kracht waarbij het uiteindelijk geheel verborgen werd in deze wereld. Volgens de Kabbala van Arizal is er een sprong van oneindig tot eindig Tzimtzum (samentrekking).

Or Ein Sof (het Licht van Ein Sof)

De kracht van Ein Sof is Or Ein Sof. In het beginstadium was er Oneindig Licht. Vóór de Schepping was het nodig dit Oneindig Licht wat te verbergen zodat er een vacuüm ontstond voor het Eindige Licht om geopenbaard te worden. Vergelijk het met een zonnestraal. Die kan niet onafhankelijk gezien worden vanwege het licht van de zon zelf. Alleen wanneer de straal de zon verlaat is het een onafhankelijke identiteit. Dus God trok het Oneindige Licht terug om ruimte te creëren waar het Eindige Licht gerealiseerd kon worden.

De Arizal noemt het Tzimtzum HaRishon. Dit was de eerste radicale sprong dat het eindige aan het oppervlakte toeliet. Het verbergen van de Or Ein Sof tastte de Atzmoet zelf niet aan, omdat dit de essentie van God is dat alles overstijgt inclusief veranderingen. In Maleachi staat ook 'Ik, God, ben niet veranderd.' God is dezelfde gebleven vóór en na de Schepping. Alle verandering vond plaats in de Or Ein Sof.

Reshimu

Na de Tzimtzum bleven de 'restletters' (Reshimu) over. God berekende in Zichzelf wat in werkelijkheid zou overblijven. De letters geven de structuur en formatie van de Goddelijke wil weer vóór de Tzimtzum. Dit zijn de beperkingen die bestonden binnen de Or Ein Sof zelf. De dimensies (parameters en definitie) worden letters genoemd. Zij vormen woorden die zinnen worden, taal spreken en communiceren.

Keliem vaten

Deze letters noemt de Kabbala 'Keliem' (vaten) en de betekenis in de woorden 'Orot' (Lichten). De Keliem vormen de betekenis van de zin en Or de boodschap die medegedeeld wordt. De openbaring van de Keliem gebeurde door de Tzimtzum, hoewel ze reeds in abstracte vorm vóór de Tzimtzum bestonden.

De Tzimtzum verwijderde de Or Ein Sof dat de letters (Keliem) overspoelde zodat de beperking en het Eindige verwezenlijkt werden.

Sefirot

Om de diversiteit in de Schepping te maken moesten er verschillende attributen (Sefirot) geopenbaard worden in het Goddelijke. Deze vormen de bouwblokken van de Schepping. Elke Sefira bestaat uit Orot en Keliem. De Sefirot zijn echter géén gescheiden entiteiten binnen de Or Ein Sof. God is immers Eén.

Wat is er nu precies gebeurd?

Stel je een cirkel voor die geheel gevuld is met Or Ein Sof. Er kan hier geen Eindig bestaan in worden geschapen omdat het Oneindige Licht alles vult. De Tzimtzum verbergt daarom de Or Ein Sof zodat binnen de cirkel iets Eindig kan worden geschapen.

De volgende stap in de schepping is de introductie van de Kav (een straal pre-Tzimtzum licht) in de cirkel. Het verschil tussen Kav en de cirkel is dat de cirkel geen begin en geen einde heeft. De cirkel vertegenwoordigt het Oneindige Licht van Sovev Kol Almin. De Kav vertegenwoordigt de ketting van werelden in het post-Tzimztum stadium waar Hogere en Lagere werelden zijn. In de Hogere werelden is het Licht erg intens en is Gods aanwezigheid sterk. Als de Kav verder gaat vermindert het Licht en id Gods aanwezigheid minder sterk in de Keliem. Het middelpunt van de cirkel is onze wereld. Dat is de laagste wereld waarin het Licht totaal verborgen is binnen de fysieke schepping.

Vier werelden

De cirkels zijn werelden. Er zijn vier niveaus:
 1. Atziloet (uitstraling)
 2. Beriah (Schepping)
 3. Yetsirah (formatie)
 4. Assija (actie)

Eerst komt Kav Atziloet binnen dan Beriah, Yetzirah en tenslotte Assija (onze wereld). Door Tzimtzum werd een Eindige wereld geschapen. Tora en mitswot zijn de kledingstukken die de Or Ein Sof bedekken. Onze wereld kan het Oneindige Licht niet in zijn geopenbaarde toestand bevatten maar wel in zijn verborgen toestand. Door de Tora na te leven kan men de pre-Tzimtzum Or Ein Sof openbaren en zo een woning voor God maken in de laagste wereld.

De openbaring van Or Ein Sof vindt in stadia plaats. In het Messiaanse Tijdperk zal er een grotere openbaring plaatsvinden en nog meer wanneer de doden op zullen staan in de Komende Wereld.

Havaye en Elokim

Havaye bestaat uit drie woorden:
 1. haja = Hij was
 2. hoveh = Hij is
 3. yihjeh = Hij zal zijn
Havaye beschrijft de Sovev Kol Almin.

Elokim beschrijft de Mamale Kol Almin. Elokim heeft dezelfde numerieke waarde als hateva (de natuur) en benadrukt Gods aanwezigheid in de Schepping.

Havaye en Elokim zijn één.

Doel van de Schepping

Nu wordt duidelijk waarom God eerst het Oneindige Licht openbaarde en pas daarna door Tzimtzum het Eindige Licht. God heeft een woonplaats in de Lagere Wereld nodig. Hiervoor zijn twee zaken van belang:
 1. een Lagere Wereld;
 2. de Lagere Wereld moet in staat zijn het Goddelijke te absorberen.

God openbaarde Or Ein Sof Sov Kol Almin. Door Tzimtzum werd Mamale Kol Almin geopenbaard. Deze stamt van het pre-Tzimtzum Licht af en kan worden opgeheven in haar bron.

Met andere woorden God wil dat een persoon in deze wereld woont (Mamale Kol Almin) en er op hetzelfde moment boven staat (Sovev Kol Almin). In alle wereldse zaken moet men God kennen. In alle spirituele zaken staat men boven de Schepping (bidden, Tora studie). Het doel is om deze twee zaken samen te laten gaan. Dit kan alleen door zichzelf geheel toe te wijden aan God.

Lees verder

© 2012 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Geschiedenis Jodendom: Kabbala praktische/theoretischeGeschiedenis Jodendom: Kabbala praktische/theoretischeEr hebben zich twee richtingen ontwikkeld in de Kabbala: de praktische en de theoretische richting. De Duitse school beo…
Geschiedenis Jodendom: Kabbala mystici SafedGeschiedenis Jodendom: Kabbala mystici SafedEr worden twee redenen genoemd waarom Safed het centrum was geworden van Kabbala mystiek. Ten eerste de zuivere lucht di…
Kabbala: Tien sefirot en innerlijke dimensie (krachten ziel)Een sefira (meervoud: sefirot) is een kanaal van Goddelijke energie of levenskracht. Dit meest fundamentele concept van…

Tehilliem: Psalm 42 een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 42 een Joodse uitlegPsalm 42 maakt de harten van de Kinderen van Israël wakker die niet het immense verlies voelen verbannen te zijn van hun…
Islam in Gambia: consequent, geen alcohol, maar ook frivoolIn het West-Afrikaanse land Gambia is de meerderheid van de bevolking moslim. Overigens zijn er in het land ook christen…
Bronnen en referenties
 • 'The key to Kabbalah' - Nissan Dovid Dubov
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.