InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Gaat christen zijn en evolutie samen?

Gaat christen zijn en evolutie samen?

Gaat christen zijn en evolutie samen? De laatste tijd is er onder christenen steeds meer een verschuiving zichtbaar van geloof in een schepping van letterlijk 6 dagen naar geloof in evolutie of een combinatie van evolutie en creationisme. Veel christenen vinden dat de schepping samen kan gaan met de oerknaltheorie en de evolutietheorie. Is het mogelijk om als christen beide visies te geloven of niet?

Inhoud


De theorieën

Globaal genomen zijn er drie theorieën die christenen kunnen aanhangen:
 1. Jonge aarde creationisme
 2. Oude aarde creationisme. Hier zijn drie theorieën over:
  • Gaptheorie
  • Dag-tijdperktheorie
  • Progressief evolutionisme
 3. Theïstische evolutie

Van deze diverse theorieën geloven alleen de aanhangers van het jonge aarde creationisme dat de aarde letterlijk in 6 dagen van 24 uur is geschapen en dat de schepping daarna helemaal klaar was. De andere theorieën hebben allemaal in meer of mindere mate evolutie verenigd met de schepping. Aanhangers van theorie 2 of 3 zeggen dat de Bijbel niet al te letterlijk moet worden genomen als het om het onderwerp schepping gaat.

Gevolgen

Is deze gedachtegang logisch of is het inconsequent? Is het eigenlijk wel belangrijk om te weten of het één of het ander waar is? Als iemand beide wil geloven dan is dat toch niet zo’n punt? Het is in zoverre een punt dat het aanhangen van de ene of de andere theorie gevolgen heeft. Christenen die geloven dat de schepping en de evolutie samen kunnen gaan, zien vaak over het hoofd wat voor gevolgen dat heeft voor wat zij verder geloven.

Laten we nu eens nader bekijken of deze schepping en evolutie samen kunnen gaan.

Tegenovergesteld

De evolutie- en de oerknaltheorie zijn totaal verschillend van de scheppingsleer. Sterker nog: beide theorieën zijn tegenovergestelde van elkaar. Letterlijk alles is bij de evolutietheorie andersom als bij de scheppingsleer. Dit zien we in het volgende schema:

Evolutie zegt datScheppingsleer zegt dat
De zon er voor de aarde wasDe aarde er voor de zon was
De zon er was voordat er licht wasEr licht was voordat de zon er was
Het land er voor de zee wasDe zee er voor het land was
Er eerst leven in zee wasEr eerst planten op het land waren
Er vissen waren voordat er fruitbomen warenEr fruitbomen waren voordat er vissen waren
Er insecten waren voor vissenEr vissen waren voor insecten
Er reptielen waren voor vogelsEr vogels waren voor reptielen
Landzoogdieren er waren voor zeezoogdierenZeezoogdieren er waren voor landzoogdieren
De zon er was voordat er planten warenEr planten waren voordat de zon er was
De atmosfeer boven water ligtDe atmosfeer tussen twee lagen water ligt
De dood de mens in de wereld brachtDe mens de dood in de wereld bracht
De mens god creëerdeGod de mens creëerde

Hieruit blijkt duidelijk dat het bijzonder lastig gaat worden om deze theorieën met elkaar te verenigen. Maar er is meer.

Vanuit de Bijbel

Als we naar de Bijbel kijken, dan vertelt deze ons dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Dit weten we door te kijken naar het geslacht van Adam. Wanneer we de leeftijden bij elkaar optellen waarop Adam zijn eerste zoon kreeg en de zoon van Adam zijn eerste zoon kreeg enzovoorts dan komen we op 4000 jaar voor Christus uit. Daar we nu ruim 2000 jaar na Christus leven, maakt dat de aarde 6000 jaar oud.

Verder spreekt de Bijbel over zes dagen. De discussie onder christenen is of deze dagen letterlijke dagen van 24 uur zijn of dat ze een langere periode kunnen bestrijken. Mensen die dit laatste aanhangen halen hierbij vaak de volgende Bijbeltekst uit 2 Petrus 3 aan:

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Kunnen we dit als verklaring aannemen voor een langere tijdsperiode dan 24 uur? Daarvoor moeten we het woord dag nader bekijken in de Bijbel.

Een letterlijke dag

Wanneer er in de Bijbel over een dag of dagen wordt gesproken, gaat het altijd letterlijk over een dag van 24 uur. Als we een dag maal 1000 zouden moeten doen, krijgen we vreemde situaties. De sabbat zou dan 1000 jaar duren. Dat is wel lekker rustig voor de mensen, maar niet wat de Bijbel zegt. En als er bijvoorbeeld staat dat Mozes 40 dagen op de berg Sinaï verbleef, dan vraagt niemand zich af of die 40 dagen niet toevallig 40.000 jaar of miljoenen jaren duurde. Dat zou namelijk onmogelijk zijn, want dan zou Mozes al lang gestorven zijn op de berg. De Bijbel beschrijft dat hij weer van de Sinaï af kwam, dus dat is geen optie. Bovendien werd Mozes maar 120 jaar oud. Dat is te kort om 40.000 jaar of langer op een berg te verblijven. Of moeten we zijn leeftijd dan ook maar keer 1000 doen? Nee, een dag is een hele gewone dag in de Bijbel. Dat is in het boek Genesis (het Bijbelboek waarin de schepping wordt beschreven) niet anders. Wanneer we gaan rommelen met getallen, halen we de hele Bijbel uit zijn verband.

Grondtekst

Qua grondtekst is er geen verschil tussen een scheppingsdag en een andere dag in de Bijbel. Het is dan ook onmogelijk dat in Genesis een andere tijdsperiode wordt bedoelt dan elders in de Bijbel.

Het aanhalen van de tekst uit Petrus is duidelijk niet van toepassing en onmogelijk. Wanneer we de context van de tekst in Petrus bekijken, zien we ook dat het over iets heel anders gaat dan over een letterlijk tijdsbestek. Er wordt hier bedoeld dat God boven de tijd staat.

Avond en morgen

Bovendien staat er duidelijk in Genesis dat het avond en morgen is geweest. Dat hoort bij een letterlijke dag. Als dit miljoenen jaren zou zijn, moeten we ons ten zeerste afvragen wat deze avond en morgen betekenen. We zien dus dat we dan niet alleen het woord dag opnieuw moeten interpreteren maar ook het woord morgen, avond en wat nog meer? Misschien Jezus offer?

Als dit niet waar is?

Als wat de Bijbel zegt allemaal niet waar is, wat zijn daarvan dan de gevolgen?
 • De geloofwaardigheid van Genesis staat op het spel.
 • De geloofwaardigheid van de Bijbel staat op het spel. Bijna elk andere Bijbelboek verwijst maar Genesis als Genesis niet waar is, is de rest van de Bijbel dat wellicht ook niet.
 • Genesis is dan symbolisch. Als de schepping symbolisch was, was het offer van Jezus dat dan ook? Zijn de zonden waarover gesproken word in de Bijbel dan wel echt? Is onze redding dan wel echt? Een christen kan niet voor zichzelf gaan bepalen wat symbolisch is of wat niet, al naar gelang het hem of haar het beste uit komt. Dan komt hij namelijk compleet in de knoop met de fundamenten van het christelijk geloof.
 • De geloofwaardigheid van Jezus staat op het spel Jezus heeft 25 keer uit Genesis geciteerd. Hij zal dit boek geloofd hebben. Wie Genesis geloof, gelooft Jezus niet! Dit behoeft enige uitleg.

Een voorbeeld van een citaat van Jezus is het Bijbelgedeelte Marcus 10 vers 6 tot 9

Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; (citaat Genesis 1:27) 7 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, 8 en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.(citaat Genesis 2:24).

Hij zegt in deze tekst dat de mens is geschapen bij het begin van de schepping. Als er miljoenen jaren aan vooraf zouden zijn gegaan, dan had Jezus niet gesproken over het begin. Dat zou volstrekt onlogisch zijn. Ook andere aanhalingen die Jezus doet uit Genesis, geven aan dat hij Genesis letterlijk neemt. Hij spreekt bijvoorbeeld over de zondvloed en Noach. Hij bevestigd de vernietiging van iedereen in de zondvloed in de tijd van Noach in Genesis 6-9:

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Matteüs 24:37-39

Zo zijn er meer citaten waar uit blijkt dat Jezus Genesis letterlijk neemt. Hij moet dit boek dus geloofd hebben. Wie Genesis dus niet gelooft, gelooft ook niet wat Jezus zegt... Daarmee staat wederom het fundament van het christelijk geloof op het spel. Als christenen zeggen dat de aarde miljoenen jaren oud is, is dat hetzelfde als zeggen dat Jezus een leugenaar is.

Daarnaast zegt de Bijbel dat alles door Jezus is gemaakt. Als Hij alles heeft gemaakt, dan weet Hij ook hoe oud het is en in wat voor tijdsbestek mensen, dieren en planten zijn gemaakt. Dat maakt Hem een geloofwaardige bron in de Bijbel. Daarmee is de juistheid van Genesis gewaarborgd.

Vanuit de evolutie

De vraag die gesteld kan worden is:
 • Bracht de mens de dood in de wereld zoals de Bijbel zegt?
 • Of bracht de dood de mens in de wereld zoals de evolutie zegt?

Als de evolutie waar is, dan:
 • Bracht de dood de mens voort. Dit is tegenovergesteld aan wat christenen geloven. Zij geloven dat God de mens voort bracht. Door deze mens kwam de zonde in de wereld en door de zonde de dood.
 • Dan was de dood eerder in de wereld dan de zonde. Het gevolg hiervan is dat de dood niet in de wereld kwam door de zonde van de mens. Dit is echter wel de basis van wat christenen geloven. Een ander gevolg is dat God de dood geschapen zou hebben…
 • Was Jezus offer nergens voor nodig. Jezus nam de straf voor onze zonden op zich en overwon zo de dood. Vanuit de oerknaltheorie is de dood niet gerelateerd aan zonden en er is daarom niemand nodig die de straf op zich neemt. Het hele christelijke geloof is daarmee van zijn fundament beroofd en waardeloos geworden.

Samen gaan mogelijk of onmogelijk?

Wanneer een christen zich afvraagt of evolutie samen kan gaan met de schepping, dan kan daarop het volgende gezegd worden:
 • Dat is niet wat de Bijbel zegt.
 • We hebben dan te maken met een domme God die eerst miljoenen jaren moet oefenen voordat hij er achter komt hoe het wel moest. Hij kon het blijkbaar niet in één keer goed.
 • Deze God is wreed en meedogenloos. Hij maakte het recht van de sterkste zoals bij de evolutie het geval is en hij schiep de dood. Dit is niet de liefdevolle, genadige, rechtvaardige en almachtige God waar de Bijbel het over heeft.

Uit bovenstaande blijkt dat het voor een christen volkomen onmogelijk is om de evolutie te verenigen met de schepping tenzij hij de basis van zijn geloof verloochent! Een christen die bovenstaande redenen kent en zichzelf toch christen noemt, is zeer inconsequent en moet zich afvragen of hij echt christen is.

Lees verder

© 2012 - 2019 Bubo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Wetenschap en religie in de evolutietheorieWetenschap en religie in de evolutietheorieToen Darwin in 1859 zijn boek The Origin of Species publiceerde, werd dit onmiddellijk een doelwit voor conservatieve re…
Creationisme: een overzichtHet creationisme, een religieuze opvatting over het ontstaan van de wereld, kent een steeds grotere populariteit. De oor…
Schepping vs. evolutieGod, evolutie, schepping in zes dagen of zes perioden. Allemaal vragen nogmaals aangewakkerd door Andries Knevel en het…
Biologie Uitgelegd - EvolutieEvolutie is een belangrijk proces. Welke theorien bestaan er over evolutie en hoe kun je bijvoorbeeld bewijzen dat een s…
Bronnen en referenties
 • Drdino.nl

Reageer op het artikel "Gaat christen zijn en evolutie samen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 20-12-2015 01:10 #3
Beste,

Bedankt voor je antwoord hetgeen ik wel kan begrijpen en ook wel mee in kan stemmen. Echter bepaalde zaken geven stof tot nadenken. Niets meer dan dat hoor…

Allereerst schrijf jij in je artikel dat de zon en maan pas op de vierde dag zijn geschapen. Dit heeft als gevolg dat spreken over dagen dan automatisch nutteloos is. Overigens kan iemand 24 uur ervaren terwijl voor de ander 100-den jaren zijn verstreken.

Het aanhalen van Exodus 31 vind ik niet een heel goed voorbeeld aangezien dit eindigt met de opmerking dat God zich heeft verkwikt op de zevende dag. Deze uitspraak was dus niet letterlijk bedoeld.

Waar ik zelf vaak over nadenk is wat er bedoeld wordt met de dood. Door de gehele Bijbel heen krijg ik vaak het idee dat wij soms het woord dood te letterlijk, te menselijk, nemen.

Het begint al in Genesis met "de dag dat gij hiervan eet zult gij de dood sterven." Letterlijk gezien zijn Adam en Eva niet op deze dag gestorven.

Vervolgens komen de profeten (waaronder Ezechiël) die schrijven dat de rechtvaardigen voorzeker zullen blijven leven en niet zullen sterven. Abraham is door het geloof rechtvaardig bevonden en toch is hij gestorven.

Uiteindelijk zegt Jezus: "die in Mij geloven zullen niet sterven maar eeuwig leven." De Apostelen zijn vervolgens allemaal gestorven.

Bij de eerste dood zal onze geest (tegenwoordig ziel genoemd) terugkeren naar God. In hoeverre kan dit dan de dood worden genoemd die door Jezus is overwonnen? Deze eerste dood zullen we allemaal nog moeten sterven. Jezus is opgestaan met een Geestelijk lichaam waarna Hij eeuwig plaats heeft genomen naast De Vader. De eeuwige dood heeft Hij dus overwonnen en als Eersteling is Hij opgestaan met een Geestelijk lichaam.

Vaak is het duidelijk dat er gesproken wordt over de tweede dood. Dus over het eeuwig dood zijn voor God. Maar wat wordt er bedoeld in Genesis en in Romeinen 5? In Romeinen 5 staat dat wij allen sterven omdat wij allen gezondigd hebben. Echter Jezus is voor onze zonden gestorven waardoor onze zonden ons niet meer aangerekend worden. Toch sterven wij allemaal nog de eerste dood. In hoeverre is de eerste dood dan het gevolg of de straf op de zonde (waarbij onze geest terugkeert naar God)?

Eén van de zaken die mij aan het denken heeft gezet is dat in Genesis alle zielen (mens en dier) de opdracht krijgen om zich te vermenigvuldigen. Echter op de nieuwe aarde zullen mensen zich niet meer voortplanten.

Wat ik mij dan afvraag is of de mens op de nieuwe of vernieuwde aarde pas zijn uiteindelijke doel bereikt zal hebben en dus niet voor de zondeval? Het geestelijke lichaam zal dan niet meer, in menselijke taal, kunnen sterven (zoals Jezus ons voor is gegaan) en dus zijn geboortes ook niet meer nodig. Deze geboortes waren voor de zondeval nog wel nodig. Deze gedachte sluit overigens gedeeltelijk aan bij de orthodox Joodse opvattingen. Die hebben er 1500 jaar langer over na kunnen denken… ;)

De situatie op de nieuwe aarde zal dus m.i. niet gelijk zijn aan het leven voor de zondeval. De dag dat Adam en Eva van de Boom des Kennis aten werd hun de toegang geweigerd tot de Boom des Levens. De mens werd dus van God afgesneden. Jezus zei: "Ik ben de Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." De toegang die was afgesneden is dus hersteld door Jezus. Jezus is dus gelijk aan de Boom des Levens. Door het geloof in Jezus zal echter niet voorkomen worden dat wij allen de eerste dood sterven. In hoeverre voorkwam de Boom des Levens dan dat wij niet de eerste dood zouden sterven?

Met andere woorden: is ons stoffelijk lichaam bedoeld om eeuwig te kunnen leven? Als ik er de Bijbel er op naslaat zeg ik nee.

Tot slot: God is de God van Abraham, Izaäk en Jacob. God is echter niet de God van de doden maar van de levenden zoals Jezus zegt in Mattheüs 22. Toch zijn deze aartsvaders op dit moment dood. Alhoewel deze personen dood zijn blijft de God van de levenden toch hun God…

Ik weet de gangbare Christelijke opvattingen evenals de gangbare Orthodox Joodse opvattingen betreffende dit onderwerp maar soms vind ik de antwoorden niet bevredigend. Het doet verder niets af aan het geloof maar het zet mij wel aan het denken.

Tom, 13-12-2015 21:00 #2
Beste,

Het scheppingsverhaal in Genesis heeft voornamelijk als doel om te beschrijven dat alles van God en door God is ontstaan. Denk hierbij aan de vraag van God aan Job of Job de wijsheid bezit en waar Job was toen God de aarde schiep. Hetzelfde moeten we onszelf vragen.

De Bijbel begint met de tekst "In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Heavens and the Earth)". Dit was stap 1. Dan gaat de tekst verder met "De aarde nu was woest en ledig en duisternis was over de afgrond". Dus eerst schiep God de hemelen en de aarde waarbij de aarde in duisternis gehuld lag.

We kunnen dus niet vaststellen hoe veel tijd er tussen vers 1 en 2 zit. Overigens is tijd iets relatiefs. Een dag van 24 uur kan een eeuwigheid duren en toch nog 24 uur lang zijn. Dat is relativiteit.

Tweede punt is dat God als eerste de hemelen en de aarde schiep. Het is dus mogelijk dat God als eerste de hemelen met de zon, de maan en de sterren schiep met een aarde, gehuld in duisternis. Denk hierbij aan Job 38 vers 9.

Ik zeg niet dat het zo is en het is eigenlijk ook niet zo van belang zolang we maar erkennen dat alles door God geschapen is. Ik wil verder de tekst van Genesis absoluut niet afvallen maar er is dus voldoende ruimte voor interpretatie.

Een andere tekst uit Genesis is "En God zag dat het goed was". Hoe weten wij wat God goed vindt?
Adam en Eva mochten niet eten van de boom des Kennis en wel van de Boom des Levens. Na hun overtreding werden zij het Paradijs uit gezet zodat zij niet (meer) van de Boom des Levens konden eten. Als zij dit wel zouden doen dan zouden zij eeuwig leven (en dus ook eeuwig blijven zondigen).

Moesten de dieren dan ook van de Boom des Levens eten om niet te sterven?

De straf voor Adam en Eva was de dood. De straf op de zonde is de dood. Wat is de dood? Is de dood enkel de ogen sluiten en niet meer wakker worden of is de dood de afscheiding van de mens van God? Een dier heeft geen ziel dus voor een dier is de dood het absolute einde. De mens heeft een onsterfelijke ziel die van God gescheiden kan worden. De dood van een mens is dus niet het einde. In verhouding is het eerder het begin.

Christus heeft de dood voor ons overwonnen. Gaan we dan niet meer dood? Wij allen sluiten nog altijd voor een laatste keer onze ogen op deze aarde… Echter door het geloof kan onze onsterfelijke ziel eeuwig bij God leven (met een nieuw lichaam). Deze eeuwige dood (verstoten zijn/worden van God) is overwonnen.

Is het per definitie zo dat dieren niet stierven in het paradijs? Ik weet het niet. Is de aarde vervloekt door de zonde? Dat is zeker. Echter misschien hoorde het sterven van de dieren wel bij de goed geschapen natuur. Nu is de dood een eng iets maar is dat wel altijd zo geweest?

Let er op dat ik dus de antwoorden niet heb. Ik geef alleen maar aan dat interpretatie mogelijk is zonder de Schrift af te vallen.

Mocht je tegenargumenten hebben m.b.t. bovenstaand verhaal dan hoor ik dit overigens heel graag. Ik leer graag bij. Reactie infoteur, 18-12-2015
Dank voor uw reactie.

Het scheppingsverhaal is er uiteraard om aan te geven dat alles door God is ontstaan. Zonder God zou er dus niets zijn, want buiten Hem is er geen leven. Hij is de bron van het leven. De dood (zowel geestelijk als lichamelijk) is het tegenovergestelde van God. Als God er ineens niet meer zou zijn, is er niks meer; geen mensen, geen dieren, geen aarde enzovoorts. De dood is dus niets iets wat past in een volmaakte schepping.

Het scheppingsverhaal heeft nog een tweede doel. Het is onlosmakelijk verbonden met Gods plan dat we door de Bijbel heen vinden. Het is daarom erg belangrijk dit verhaal in het juiste perspectief te zien anders kunnen we Gods plan niet begrijpen. God wil graag dat we Zijn plan begrijpen. Job heeft God van dichtbij leren kennen door wat hij heeft mee gemaakt. Dat is in alles Gods wil; ons helpen om dichterbij Hem te komen. Daarom is er ook Zijn verlossingsplan om de gevolgen van het eeuwig afgescheiden zijn van God (= de geestelijke dood) op te heffen!

Zoals u zelf al aan geeft is de dood door de zonde in de wereld gekomen zoals staat in Romeinen 5 vers 12. De dood was echter geen straf, maar een gevolg. De mens keerde zich af van God en wilde zichzelf tot god zijn. Daarmee scheidde de mens zichzelf af van God en dat had automatisch de dood tot gevolg omdat hij daarmee afgescheiden werd van de bron van het leven.
De dood kwam dus pas in de wereld na de zondeval. Voor die tijd was er geen dood en stierven er dus ook geen dieren.

In Genesis 1 staat inderdaad niet of er tussen vers 1 en 2 één dag zat. Wel staat er dat dit in het begin was dus een lange tijdsspanne is niet aannemelijk. Exodus 31 vers 17 verduidelijkt dit meer. Daar staat: ‘Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.’
Alles is dus in zes dagen gemaakt. Ook wat Jezus zegt bevestigt dit. Hij zegt dat in het begin God de man en vrouw heeft geschapen. Hij zou dat niet het begin noemen als er al miljoenen jaren voorbij waren op dat moment.
In de rest van Genesis hoofdstuk 1 wordt wel steeds een dag genoemd. Zoals reeds uitgelegd in het artikel gaat dit om normale dagen zoals in de rest van de Bijbel. Een dag is gewoon te meten als 24 uur. De relativiteitstheorie heeft dat nooit veranderd. Deze theorie geeft enkel aan dat je goed moet opletten wat de constanten zijn in een berekening en doet niks af aan dat een dag 24 uur is. Een dag van 24 uur kan voor sommigen wellicht als een eeuwigheid voelen en voor anderen zo voorbij zijn, maar ook dat doet niks af aan het feit dat die dag gewoon 24 uur duurt.

Leana, 28-06-2013 22:21 #1
Lieve mensen,

Ik ben een docente geschiedenis en een gelovig mens.
Ik denk dat het niet zo moeilijk is als wij allemaal denken. Ik weet dat er heel wat haken en ogen aan mijn idee zitten. maar zou er een kern van waarheid in zitten? Ik zou er zo graag verder mee gaan.

Tussen de Eufraat en de Tigris was het paradijs. Dat is bewezen. Daar is 'het leven' begonnen… Ook is tussen de Eufraat en de Tigris de landbouw uitgevonden!
Zomaar begonnen mensen met het houden van dieren en het verbouwen van eten.
Dit is ongeveer 7000 - 6000 jaar terug.

God had Adam en Eva uit het paradijs gegooid; waar altijd eten te vinden was.
En ze begonnen hun leven uit te breiden tussen de Eufraat en de Tigris. Als straf had God hen meegegeven dat zij voor de rest van hun leven zouden moeten zwoegen voor hun eten.
Niet langer zou het eten meer los te vinden zijn.

Is het niet zo, mensen, dat de bijbel begint tegelijk met het begin van de landbouw?
Dat de mensen die voor de landbouwrevolutie leefden, in het paradijs woonden?
Waar eten voor iedereen was en waar eten van iedereen was?
En de 6 dagen waarin God de aarde schiep, vele miljoenen jaren waren waarin God de aarde heeft geschapen? En als laatste de 'echte' mens? Met de landbouwrevolutie?

Het zou qua tijd zou goed kloppen, het zou zoveel verklaren. Reactie infoteur, 06-07-2013
Hartelijk dank voor uw reactie.

Dat het begin van de landbouw ongeveer 6000 jaar geleden was komt overeen met de leeftijd van de aarde die de Bijbel geeft (zie ook mijn artikel "De leeftijd van de aarde: De wereldbevolking").
Dit is inderdaad het moment dat het leven begon. Met het leven wordt bedoeld ALLE leven, zoals de Bijbel in Genesis hoofdstuk 1 duidelijk weer geeft.

Als eerste schiep God Adam en Eva zoals u weet. Zij leefden in volmaakte harmonie met God en daardoor ook met de schepping die God volkomen harmonieus had gemaakt. Zij begingen echter de fatale fout om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. God had hen dit nadrukkelijk verboden om de verschrikkelijke gevolgen te voorkomen. De mens wilde echter zijn als een god/ aan God gelijk en luisterde niet naar Zijn gebod. Vervolgens stuurde God hen uit het paradijs, NIET ALS EEN STRAF, MAAR UIT GENADE! Had God hen niet uit de tuin gestuurd, dan hadden zij zeer waarschijnlijk ook nog van de boom des levens gegeten waardoor ze niet zouden kunnen sterven.(Zie genesis 3:22 En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. NBG) Dan hadden zij voor eeuwig in hun zondige ellendige staat op aarde moeten leven! God deed dit dus voor de bestwil van de mens!

Door Adam en Eva uit de tuin te sturen, had God de mogelijkheid om zijn verlossingsplan uit te voeren door Jezus Christus, Zijn zoon. Wij allen hebben de dood verdiend omdat we heel ver zijn afgedwaald van God en zelf god willen zijn. Jezus nam echter die straf voor ons zodat wij die niet meer hoeven te dragen! Iedereen die Jezus aan neemt kan daardoor vrij tot God gaan zoals altijd al Gods bedoeling is geweest! Zoals U ziet was het uit de tuin gaan geen straf maar enorm grote genade!

De vraag is: waarom wilt u geloven dat het vele miljoenen jaren heeft geduurd dat God de aarde schiep? Is dat omdat u het geschiedkundige niet los durft te laten?
De miljoenen jaren zijn een evolutionistisch idee. De Bijbel spreekt duidelijk over 6 dagen. Als God er miljoenen jaren over zou doen, getuigt dat niet van een almachtig God (zoals u kunt lezen in het artikel). De Bijbel is er duidelijk over dat Hij almachtig is en dit kunnen wij ook zien in de schepping (zie Romeinen 1:20). Een schepping van miljoenen jaren gaat niet samen met de almachtige God!

Het feit dat er in de geschiedenis wel wordt gesproken over miljoenen jaren bewijst absoluut niet dat dit ook daadwerkelijk zo is! Dit is door mensen als dusdanig aangenomen. Meer dan een aanname is het niet (al wordt het vaak als feit gepresenteerd). Dat komt omdat in de geschiedenis de evolutie als waar wordt aangenomen. Zaken als het uiteendrijven van de continenten, de steentijd, ijzertijd, de geologische kolom etcetera zijn voortvloeiselen hiervan. Zij kunnen op geen enkele wijze samen gaan met de schepping.

Er is voor iedereen de keus: geloven wat de Bijbel zegt of geloven wat de evolutie zegt.
Het punt is dat u nu vanuit de geschiedenis redeneert en God daarin wil passen. Dat gaat nooit lukken.
Ik raad u aan het artikel nog eens grondig te lezen. Het geeft duidelijk weer hoe onmogelijk een schepping van miljoenen jaren is.

Met vriendelijke groet

Infoteur: Bubo
Gepubliceerd: 29-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!