InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De taak van de Gemeente van Jezus in het Vrederijk

De taak van de Gemeente van Jezus in het Vrederijk

De taak van de Gemeente van Jezus in het Vrederijk Als binnenkort de Here Jezus teruggekeerd zal zijn naar de Aarde, dan zal het duizendjarig Vrederijk een aanvang nemen. De Here Jezus zal vanuit Jeruzalem als Koning heersen over de gehele Aarde. Israël zal de belangrijkste natie zijn en de hoofdrol vervullen in dit Vrederijk. Alle andere volken zullen zich moeten onderwerpen aan Israël en de grote Koning. Maar wat is de rol van de Gemeente van Jezus in deze bedeling?

De 7-jarige periode vóór het Vrederijk

Alvorens we kunnen beginnen met het toebedelen van taken aan bepaalde groepen mensen, moeten we ons eerst realiseren dat we hebben te maken met tijd en plaats. Om met dat laatste te beginnen: De Bijbel spreekt, afgezien van de Aarde, over drie hemelen: de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel. De eerste hemel zouden we kunnen omschrijven als de atmosfeer, die de Aarde omgeeft en zich ongeveer uitstrekt tot 1000 km hoogte. De tweede hemel is de ruimte van zon, maan, sterren en planeten. De derde hemel tenslotte, is de hemel waar God woont en wij (nog) geen toegang hebben. Verder moeten we goed begrijpen dat het Woord van God de mensen op Aarde verdeeld in drie groepen, nl. Christenen (behorend tot de Gemeente van Jezus), Joden (Gods uitverkoren Aardse volk) en heidenen (noch Jood of Christen). Welnu, alvorens het Vrederijk een aanvang kan nemen, zal er nog het een en ander rechtgezet moeten worden op Aarde. Hiervoor heeft God één jaarweek uitgetrokken, ofwel een periode van zeven jaar. Het is een periode waarin Gods oordelen over de Aarde en zijn bewoners zullen komen, ook wel genoemd: "De grote verdrukking." Nu belooft God in zijn Woord uitdrukkelijk dat de Gemeente van Jezus niet getroffen zal worden door deze reeks van oordelen. In de eerste brief aan de Tessalonicensen, hoofdstuk 4 vers 15 t/m 18 staat precies beschreven hoe alles in z´n werk gaat: Er klinkt een bazuin, en de doden, die in Christus zijn ontslapen, staan op en de levende Christenen, behorend tot de Gemeente van Jezus, worden samen met de opgestane doden meegenomen in de lucht, en gaan allen de Here Jezus tegemoet. In het Johannes-evangelie, hoofdstuk 14 vers 3 staat dat wij naar het Vaderhuis met de vele woningen worden gebracht. Dit bevindt zich uiteraard in de derde hemel. Wat er in de daarop volgende 7 jaar allemaal gebeurt, daar kunt u alles over lezen in het laatste Bijbelboek: Openbaring hoofstuk 6 t/m 19. Wij gaan ons nu bezighouden met het duizendjarig Vrederijk.

Jezus' wederkomst met de Zijnen

In de 7 jaren die zijn verlopen sinds de "opname" van de Gemeente van Jezus zijn Gods oordelen over de Aarde gegaan, waardoor deze een reiniging heeft ondergaan. De vijanden van Christus zijn vernietigd en de Gemeente van Jezus, bestaande uit mensen die allemaal de Here Jezus aangenomen hebben als Redder, Verlosser en Zaligmaker, is klaargemaakt voor de belangrijke taak, die zij te vervullen heeft in deze duizendjarige periode. Het Joodse volk heeft nu ingezien dat Jezus (Yeshua) inderdaad de Messias (gezalfde) is en was, Die in het Oude Testament was aangekondigd. Dit uitverkoren Aardse volk is nu klaar om de belangrijke opdracht uit te voeren die God al ongeveer 3500 jaar eerder voor hen had klaargelegd, nl. een voorbeeld te zijn voor alle volken van de wereld en de Here God, Jahweh, de Schepper van Hemel en Aarde aan deze volken bekend te maken.

Er zal een prachtige tempel gebouwd worden in Jeruzalem, waarin offers gebracht zullen worden ter nagedachtenis van wat Yeshua (Jezus) 2000 jaar geleden voor de gehele mensheid heeft gedaan. De omvang en oppervlakte van Israël zal véél groter zijn dan wat we tot nog toe gewend waren: God beloofde aan Abraham een land dat zich uitstrekte van de rivier de Nijl tot aan de rivier de Eufraat. We kunnen dit nalezen in Genesis hoofdstuk 15.

De satan is in de gevangenis (afgrond) geworpen, en zal gedurende deze duizend jaren geen kwaad meer kunnen uitrichten, wat hij 6000 jaar lang wel heeft kunnen doen. Van nu af aan zal elk zonde door de mens begaan voor 100% uit de mens zelf komen, en niet meer ingegeven zijn door de satan.

De Here Jezus is teruggekeerd mét de Zijnen (Gemeente) en heeft plaatsgenomen op Zijn Troon te Jeruzalem.

Jezus' regering vanuit Jeruzalem

Jezus zal als Koning heersen, maar een koning heeft natuurlijk ook onderdanen. Net als een aardse koning een hofhouding met allemaal personeel heeft, en een regering met ministers en andere functionarissen, zo zal de Here Jezus ook bijgestaan worden door allerlei functionarissen in verschillende rangordes. Nu moeten we allereerst goed beseffen dat de mensen, behorend tot de Gemeente van Jezus, hun opstandingslichaam hebben gekregen, waardoor zij niet meer uitsluitend aan de Aarde gebonden zijn. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid nu weer een taak op Aarde uitvoeren, en dan weer vertoeven in het Vaderhuis met de vele woningen. Ook een taak in de tweede hemel, die van sterren en planeten, zal zeker tot de mogelijkheden behoren.

Het Joodse volk heeft de edele en nobele taak om de Here God en Zijn grote werken bekend te maken aan alle volken van de wereld, daarbij waarschijnlijk zo nu en dan ondersteund door de Gemeente van Jezus. De Bijbel zegt dat de Christenen met Hem zullen heersen als koningen gedurende duizend jaren. Jeruzalem zal het centrum van de wereld zijn, en elk jaar zullen de volken uit alle werelddelen optrekken naar de stad van de grote Koning, om Hem alle lof en eer te geven die Hem toekomt. Zij zullen zien dat de God van Israël de enige en ware God is, en dat Yeshua (Jezus) de enige Weg is naar de Vader. Velen uit de volken zullen tot geloof komen in deze bedeling, en de Aarde zal vol zijn met de kennis des Heren. Er zal geen oorlog gevoerd worden, er zal geen honger geleden worden, er zullen geen dodelijke ziektes meer zijn, er zullen geen verscheurende dieren bestaan, en niets wat in de natuur groeit zal giftig zijn. Ook zullen er geen natuurrampen plaatsvinden. De mensen zullen weer heel hoge leeftijden bereiken, net als in de periode vóór de zondvloed. Doch hoe gezegend deze periode van duizend jaar ook mag zijn, het is nog verre van volmaakt: de mens zal nog zondigen, en ook de dood is nog niet te niet gedaan (onttroond). Er komt nog een laatste opstand tegen God, als de satan nog voor een korte tijd losgelaten wordt uit zijn gevangenis aan het einde van het duizendjarig Vrederijk. Daarna breekt de eeuwigheid aan.
© 2012 - 2020 Franet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse visie Israël  Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967Joodse visie Israël Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967In 1967-1969 schreef de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel het boek 'Israel, an echo of eternity'. In 1995 kwam de N…
Hoe Jeruzalem heilig werd voor moslimsmijn kijk opHoe Jeruzalem heilig werd voor moslimsJeruzalem staat vooral sinds 1967, toen Israël het oostelijke stadsdeel heroverde, in de schijnwerpers. Joden en moslims…
recensieMuziekrecensie: Jeroesjalajiem ier hanetsach - Artiesten'Jeroesjalajiem ier hanetsach' (Jerusalem - The Eternal City in Songs), Jeruzalem de Eeuwige Stad, is een cd met de groo…
Joodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlJoodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlDavid wordt in Hebron tot koning gekroond. Hij is bij alle inwoners van Israël geliefd. Na 7,5 jaar in Hebron te hebben…
10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste TempelOp Asarah B'Tevet, de 10e dag van de Joodse maand Tevet, in het jaar 3336 vanaf de Schepping (425 voor het begin van de…
Bronnen en referenties
  • Bijbel (staten-vertaling)

Reageer op het artikel "De taak van de Gemeente van Jezus in het Vrederijk"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Franet
Gepubliceerd: 20-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!