Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967

Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967 In 1967-1969 schreef de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel het boek 'Israel, an echo of eternity'. In 1995 kwam de Nederlandse vertaling uit: 'Israël, een echo van eeuwigheid'. Dit boek geeft een Joods religieuze visie van Israël weer. Heschel wordt weliswaar gerekend tot het conservatieve Jodendom maar komt voort uit het ultra-orthodoxe chassidische Jodendom. In dit artikel beschrijven we Heschels eerste ontmoeting met Jeruzalem in 1967 toen het bevrijd was. Dit artikel betreft een samenvatting van het eerste hoofdstuk van deel I 'Je ziet alleen wanneer je hoort' uit het boek 'Israël, een echo van eeuwigheid'. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Heschel: Je ziet alleen wanneer je hoort

Heschel heeft in juli 1967 een hernieuwd Israël ontdekt. Een Israël met heel Jeruzalem dat over het hele land zweeft. Heschel vraagt zich af of hij het waardig is dit grote wonder te aanschouwen en het naar waarde te schatten. Vorige generaties konden slechts van Jeruzalem dromen. Voor de generatie van Auschwitz was Jeruzalem net zover weg als de maan. Alle martelaren weigerden de hemel binnen te gaan omdat zij bang waren Jeruzalem te vergeten. Dit wordt treffend weergegeven in Psalm 137:5-6:

Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete (mij) mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenkt,
als ik Jeruzalem niet verhef
boven mijn hoogte vreugde.


De zielen van martelaren gingen naar de zielen van het Joodse volk om hen te herinneren dat God ook in ballingschap leeft. Pas als het volk Israël Jeruzalem binnengaat zal God het hemelse Jeruzalem binnengaan, zo meldt de Zohar (Kabbalistisch boek).

In Jeruzalem is het verleden tegenwoordig en de hemel is vlakbij. Jeruzalem zie je alleen als je haar hoort: een oor voor profetische aanklachten, troostwoorden, klaagliederen; een bemoediging voor de wijzen en heiligen; een oor voor gebeden; een getuige. In Jesaja 2:2-4 staat:

En het zal geschieden in het laatste der dagen.
(…) Want uit Sion zal de weg uitgaan
en het woord van de Eeuwige uit Jeruzalem.
En Hij zal richten tussen volk en volk
en rechtspreken over machtige natiën
(…) geen volk zal tegen een ander volk het zwaard op heffen
en zij zullen de oorlog niet meer leren.


Jeruzalem moet weer tot de Joden en alle volken spreken. In Jeruzalem wordt op God gewacht: het voorspel van de Verlossing. Het voorspel is Jeruzalems verleden. De avonden van Jeruzalem lijken op Kol-Nidre-nachten; gebeden vibreren, de Shabbat heeft moeite weg te gaan. In Jesaja 6:3 staat:

Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen;
de ganse aarde is van zijn heerlijkheid wol.


In Jeruzalem bevond zich het Heilige der Heiligen. God kijkt het gehele jaar naar de stad gelijk wat in Deuteronomium 11:12 staat.

Visie van Etsel

Anno 2012 zijn veel mensen allang weer vergeten wat de ware betekenis is van Jeruzalem voor het Joodse volk. Misschien hebben velen het eigenlijk ook wel nooit begrepen. De Verenigde Naties -de vertegenwoordiger van alle volken- maakt zich constant druk om Joodse aanwezigheid in Oost-Jeruzalem en beweert zelfs dat de stad de Palestijnen toebehoort. Maar Jeruzalem is niet zomaar een stad – het is Gods stad. De Bijbel is daar klip en klaar over. En zoals de Zohar meldt zal God pas het hemelse Jeruzalem binnengaan als de Joden Jeruzalem binnentrekken. Alleen onder Joods beheer bloeit en bloeide (onder Koning David en Koning Salomo) Jeruzalem op.

Heschel schreef zijn stuk in juli 1967 na de Zesdaagse Oorlog. Nadien is Jeruzalem en met name ook Oost-Jeruzalem enorm tot bloei gekomen. De Arabieren die er woonden vóór 1967 zijn niet uit Oost-Jeruzalem verjaagd zoals Joden wel destijds tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-1949 zijn verjaagd. Tijdens Jordaanse bezetting mochten geen Joden in Oost-Jeruzalem wonen. En anno 2012 wil de Palestijnse Autoriteit Joden de toegang tot Oost-Jeruzalem wederom weigeren. Joden zou dus opnieuw de toegang tot de Westelijke Tempelmuur ontzegd worden als het aan de Palestijnse Autoriteit en aan de VN ligt.

Maar uiteindelijk zullen de woorden van Jesaja 2:2-4 waarheid worden. God zal rechtspreken over de natiën. God zal niet toestaan dat vreemden over Zijn stad de scepter zwaaien. Ook zal de Tempel weer terugkeren op de plek waar nu de moslims hun heiligdom hebben. En de moslims weten dat. Ze hebben niet voor niets de Gouden Poort waardoor de Messias binnen zal komen dichtgemetseld. Maar dat zal niet helpen. Niemand kan de Verlossing tegen houden.

De grote mysterieuze vraag is dan ook waarom veel niet-Joden de Verlossing tegen werken. Waar zijn ze precies bang voor? God wil alleen maar het goede voor de mensheid. Hij wil niets liever dan dat. Daarom is het zo uitermate vreemd dat velen tegen de Joden en daarmee tegen God strijden.

Waarom keren moslims zich tegen de Joodse staat? In de Koran soera V, 20-21, wordt erkend dat het land Israël de Joden toebehoort. Moslims commentatoren zoals Al-Zamakshari (1074-1144) en Baidawi (dertiende eeuw) erkenden dat God de Joden het Land Israël heeft toebedeeld. Waarom verzetten moslims zich dan toch tegen Joodse aanwezigheid in Israël? Het valt op grond van de Koran simpelweg niet goed te praten. De strijd die moslims nu tegen Israël voeren lijkt enorm op de christelijke strijd destijds tegen Joden in Europa (en Israël – de Kruisvaarders). Ook christenen wisten aan de hand van de Bijbel dat Israël de Joden toebehoort en toch zijn ze eeuwenlang blind geweest net zoals de moslims nu.

Heschel schrijft: “Je ziet alleen wanneer je hoort.” Waarschijnlijk hebben niet-Joden simpelweg niet naar Gods Woord willen luisteren en waren/zijn ze daarom blind. Wie God hoort via de profeten zou beter moeten weten. Jesaja voorspelde dat geen volk tegen een ander volk het zwaard zal opheffen omdat het Woord van de Eeuwige uit Jeruzalem zal zijn. Wanneer Jeruzalem tot de Joden en de volkeren spreekt begint de Verlossing. Wij dienen slechts te luisteren. Dan zal Jeruzalem -dat zo vaak het toneel van oorlog is geweest- de stad van vrede zijn en haar naam eer aandoen.
© 2012 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jerusalem of Gold - gezongen door Ofra HazaJerusalem of Gold - gezongen door Ofra HazaJeroesjalajiem Sjel Zahav (Jeruzalem van Goud - Jerusalem Of Gold) is één van de mooiste nummers dat ooit is geschreven.…
recensieMuziekrecensie: Jeroesjalajiem ier hanetsach - Artiesten'Jeroesjalajiem ier hanetsach' (Jerusalem - The Eternal City in Songs), Jeruzalem de Eeuwige Stad, is een cd met de groo…

Torastudie: ultieme eenheid – Leviticus 16:30Torastudie: ultieme eenheid – Leviticus 16:30De Tien Dagen van tesjoeva (berouw, terugkeer) zijn de meest plechtige dagen van het jaar. Ze liggen volgens de Talmoed…
Bronnen en referenties
  • Israël, een echo van eeuwigheid - Abraham Joshua Heschel
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 07-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.