InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Creationisme: staan sterren miljarden lichtjaren van ons af?
mijn kijk op

Creationisme: staan sterren miljarden lichtjaren van ons af?

Creationisme: staan sterren miljarden lichtjaren van ons af? Evolutionisten geloven dat de aarde miljarden jaren oud is. Creationisten geloven dat de aarde 6000 jaar oud is. De vraag die zeer vaak door evolutionisten aan creationisten wordt gesteld is: Als de aarde 6000 jaar oud is, hoe kunnen we de sterren dan zien die miljarden lichtjaren van ons zijn verwijderd? Dit is een eerlijke vraag die enige uitleg behoeft. Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Inhoud


Wat kunnen we zien van sterren?

Sterren zijn zo ver weg dat ze net speldenknoppen lijken. We kunnen hun afmeting of vorm niet zien. Hoe kunnen we dan verschillende typen sterren onderscheiden? Dat is lastig. Van de meerderheid zien we maar één ding: de kleur van hun licht.

Stel dat we de grootste telescoop op aarde nemen en naar de dichtstbijzijnde ster kijken. Dat is de Alpha Centauri, op 4,5 lichtjaar afstand. We zien dan alleen een stip. Wanneer we inzoomen op de zon dan zien we op gegeven moment vlammen opspringen, kleurveranderingen en andere kenmerken van de zon. Wanneer we naar een ster kijken, zien we nooit de kenmerken daarvan. We zien alleen een stip. Het enige wat we zien is of het gaat om een rode ster, een gele of een blauwe enzovoorts.

De kleur is dus de enige basis waarop we aannames kunnen doen over de sterren. Hoe kunnen we dan de afstand tot een ster bepalen? Dit wordt gedaan op basis van een wiskundige berekening. Een ieder die goniometrie heeft gehad op school zal hier mee bekend zijn.

De berekening

De basis is dat we met twee observatiepunten de afstand tot een derde punt kunnen berekenen. Het is het oplossen van een driehoek met behulp van sinus, cosinus en tangens. Als we 2 afstanden en 1 hoek weten of 2 hoeken en 1 afstand, dan kunnen we de rest van de driehoek berekenen.

De aarde heeft een diameter van 12.900 kilometer. Dus wanneer iemand hier in Nederland naar een ster kijkt en iemand in Nieuw Zeeland dan zijn we 12.900 kilometer van elkaar verwijderd. Vergeleken met de afstand tot sterren is dat echter niets, nul. Dat is een probleem voor het berekenen van de afstand tot sterren.

Om deze afstand toch te kunnen berekenen, is daarom de cirkel van de aarde om de zon erbij genomen. Dit is een enorm grote cirkel. We gaan 106.000 kilometer per uur en we doen er een jaar over om rond de zon te gaan. De afstand van de aarde tot de zon is ongeveer 150 miljoen kilometer. De diameter van de cirkel is daarmee 300 miljoen kilometer.

Dat lijkt veel, maar dat is het niet ten opzichte van de lichtsnelheid. Het licht van de zon doet er slechts 8 minuten over om de aarde te bereiken. Met 8 lichtminuten van de zon, is de diameter van onze loopbaan 16 lichtminuten.

We kijken vervolgens naar een ster in januari en vervolgens in juli. We zijn dan namelijk halverwege de cirkel. Zo krijgen we twee observatiepunten om de basis van de driehoek te vergroten. Het lijkt een goede basis, maar deze afstand is nog steeds niets.

Toepassing van de berekening

De getallen die hierboven zijn berekend, gaan we gebruiken voor de volgende berekening, met daarbij als extra getal 525.000. Dit is het aantal minuten in één jaar en is dus één lichtjaar.

  • We nemen twee observeerders met een telescoop.
  • Ze staan 16 centimeter uit elkaar.
  • Beiden kijken naar een stip 525.000 centimeter verderop. Dat is 5,25 kilometer.
De driehoek die daarbij ontstaat is ontzettend smal. Dit is exact de driehoek die we krijgen wanneer twee mensen aan de uiteinden van de baan van de aarde één lichtjaar proberen te meten. De hoek die we krijgen in deze driehoek is 0,017 graden. Dat betekent dat één lichtjaar ook deze hoek heeft.

Nu het volgende: de twee mensen die kijken naar de stip, weten niet hoe ver de stip weg is. De enige informatie die ze hebben is de afstand tussen hen twee. Ze focussen op de stip en moeten vervolgens bepalen in welke afwijkende hoek de lijnen van de driehoek zich bevinden om te kunnen bepalen hoe ver weg de stip is. Dat is bijna onmogelijk en vraagt om giswerk.

Wanneer de stip 100 lichtjaren weg is, wordt het probleem nog veel groter. Dan moet de afwijkende hoek van de twee lijnen bepaald worden met een stip 525 kilometer verderop. Dat is echt onmogelijk. 100 lichtjaar is niet te meten met echte metingen. Laat staan dat 15 miljard lichtjaren te meten zijn.

Berekening onmogelijk

Mensen die beweren dat sterren miljarden lichtjaren vanaf de aarde liggen, zijn zich er niet van bewust dat de berekeningen daarvoor onmogelijk zijn of ze liegen. Wetenschappers zijn zich er van bewust dat ze maar zeer beperkt de afstand tot sterren kunnen meten. Ze kunnen maar tot 100 lichtjaar accuraat meten zeggen ze. De langere afstanden worden echter als feiten gepresenteerd. Tot zover de objectieve wetenschap…!

Lichtsnelheid constant?

Een andere probleem is dat we weten niet of licht altijd met dezelfde snelheid gaat of is gegaan. Niemand weet wat licht is. We noemen het een golf, een foton of een deeltje. We weten wel wat het doet en we gebruiken het, maar we weten niet wat de substantie van licht is. En we weten zeker niet of het steeds met dezelfde snelheid door tijd en ruimte gaat.

Het is bekend dat licht aangetrokken wordt door zwaartekracht. Als dat zo is, kunnen we zeker niet zeggen dat lichtsnelheid een constante is. Licht gaat normaal gesproken 300.000 kilometer per seconde. Dat is snel, maar op meerdere universiteiten is de snelheid van licht verlaagd tot zelfs nul aan toe. Dit is een experiment dat herhaaldelijk gedemonstreerd kan worden. Dat is wetenschap! Iemand doet een experiment en krijgt een resultaat. Iemand anders doet het na en krijgt hetzelfde resultaat. Zo is het ook gegaan met het stoppen van de snelheid van licht. Ook is het gelukt om de snelheid tot 300 keer te verhogen. De lichtsnelheid kan dus niet constant worden genoemd. Als iemand zegt dat een ster 10 miljard lichtjaren van ons verwijderd is en hij daarmee wil bewijzen dat het heelal 10 miljard jaar oud is, dan heeft hij verschillende problemen in zijn logica die hij waarschijnlijk niet ziet.

Astronoom Barry Setterfield uit Australië zei: Gedurende de laatste 300 jaar zijn 164 metingen van de lichtsnelheid gepubliceerd, met 16 verschillende meettechnieken. Daaruit blijkt dat de lichtsnelheid zo snel is afgenomen dat experimentele fouten het niet kunnen verklaren.

De afname duurt tot 1960 waarbij de afname voor die tijd steeds minder is. De laatste 50 jaar krijgt iedereen hetzelfde meetresultaat. Dit wordt toegeschreven aan betere apparatuur en toegenomen kennis en inzicht van de mens. Maar iets anders is het geval.

In 1965 werd de atoomklok uitgevonden en vanaf toen werd daarmee de lichtsnelheid gemeten. De atoomklok is echter gebaseerd op de lichtsnelheid. Als we daarmee de lichtsnelheid meten, zullen we nooit een verandering waarnemen want de basis is al de lichtsnelheid! Als de lichtsnelheid verandert, kunnen we dat nooit meten met deze klok! Het is als het zien opgroeien van een tweeling. Ze blijven even hoog, dus groeien ze beiden niet. Dat is totaal verkeerd geredeneerd zoals u zult begrijpen.

Ook zijn er veel publicaties en artikelen te vinden uit de afgelopen decennia, die duidelijk wetenschappelijk onderlegd aangeven dat de snelheid van het licht niet constant is.

De schepping was klaar

Vanuit de Bijbel bekeken is één en ander logisch te verklaren.
Alles was voltooid en volwassen toen God het schiep. Adam werd geschapen als volwassen man toen de aarde nul jaar was. God kan de stappen van bevruchting, zwangerschap, baby en kind overslaan. Hij is tenslotte de schepper. Adam was dus nul jaar toen hij geschapen werd, maar hij zag er niet uit als iemand van nul jaar. Hij zag eruit als iemand van 25 of 35 en was in perfecte conditie. God zette Adam en Eva in de hof van Eden, maar gaf hun geen zaadjes die ze snel moesten planten zodat ze ’s avonds te eten zouden hebben. Hij schiep een volwassen man en vrouw en een volgroeide tuin met rijp voedsel. De schepping moest voltooid zijn zodat Adam en Eva konden eten en leven.

De sterren waren dus ook voltooid. Iets zeggen over de leeftijd van sterren is daarmee erg lastig. Wanneer er van uit word gegaan dat de sterren langzaamaan zijn ontstaan, zullen ze altijd ouder geschat worden dan ze in werkelijkheid zijn.

Een lichtjaar is een afstand

Door vele wordt aangenomen dat lichtjaren een tijd weer geven. Een lichtjaar is echter een afstand, niet een tijd. Het aantal lichtjaar is onderdeel van de berekening van de afstand tot sterren. Omdat de uitkomst meestal een enorm groot niet afgerond getal is, wordt het aantal lichtjaren genoemd als afstand. Simpelweg omdat dit eenvoudiger is in het gebruik.

Als het aantal lichtjaren een afstand is, wat heeft de sterrenafstand dan te maken met de leeftijd van het heelal? Sterren zijn vast miljarden lichtjaren van de aarde verwijderd. Wanneer de aanname wordt gedaan dat ze altijd al op deze afstand zijn geweest, is miljarden lichtjaren niet alleen de afstand maar ook de leeftijd van de ster. De vraag is echter of ze altijd zo ver weg zijn geweest.

Verkeerde vraag

Iedereen stelt de vraag: Hoe kwam het licht van de sterren naar de aarde? Dat is de verkeerde vraag. Er staat 17 keer in de Bijbel dat God een uitspansel maakte. Hij spande de hemelen uit. Als Hij dat gedaan heeft, dan is de vraag hoe de sterren daar zo ver weg komen. De Bijbel zegt dat eerst de aarde werd gemaakt. Daarna maakt hij ook sterren.

Hij maakte eerst de aarde en toen strekte Hij de sterren vanuit de aarde uit. Adam zag de sterren vanaf dag 6. De sterren zijn op dag 4 gemaakt. Twee dagen daarvoor. Wanneer de sterren snel uitgespannen worden vanaf twee lichtdagen naar miljarden lichtjaren vanaf de aarde laten ze een lichtspoor achter. Voor elke dag dat wij hier op aarde zijn, is er al licht uitgezonden doordat God de hemel uitspande. Wij kijken dus altijd naar dat lichtspoor en niet naar de ster! Wanneer we dus afstand gaan berekenen dan is dat niet tot een ster, maar tot een spoor!

De sterren zouden vandaag dus miljarden lichtjaren weg kunnen zijn en toch 6000 jaar geleden geschapen kunnen zijn!

Vanuit de evolutie

We zien dat vanuit de Bijbel alles logisch te verklaren is. Het is niet een wetenschappelijk bewijs, maar iets wat we kunnen geloven.

Evolutionisten beweren wetenschappelijk te werk te gaan. Ze beweren de absolute leeftijd van sterren te kunnen bepalen door de helderheid en de kleur van een ster te vergelijken met evolutiemodellen. Wat ze daarmee eigenlijk zeggen is dat ze kunnen vertellen hoe oud sterren zijn door ze te vergelijken met hoe oud ze denken dat ze zijn. Dat is dom en mist elke logica. De cijfers die als feiten worden gepresenteerd, kunnen niet worden berekend. Bovendien gaan ze uit van aannames die niet persé kloppend zijn en ook helemaal niet kunnen worden verklaard. Hiermee mist het de logica die de Bijbel wel geeft. De redenering van de evolutionisten heeft dan ook niets met wetenschap te maken en is daarmee net zo goed iets wat we kunnen geloven.

Bovenstaande feiten leren ons dat het presenteren van sterren op miljarden lichtjaren afstand in ieder geval niet als feit kan worden gebracht. We kunnen er al helemaal geen conclusies uit trekken over de leeftijd van de aarde of het heelal.

Lees verder

© 2012 - 2020 Bubo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het heelal: inhoud en afstandenHet heelal: Ons universum heeft 4 dimensies: 3 van ruimte (lengte, breedte en hoogte), en een vierde, de tijd. Het is on…
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
MelkwegstelselsMelkwegstelselsDe voornaamste typen melkwegstelsels zijn: spiraalvorming, elliptisch en onregelmatig. Een spiraalvormig melkwegstelsel…
Heelal, planeten, sterren etc,Heelal, planeten, sterren etc,Het heelal is een grote ruimte met planeten, sterren, zwarte gaten, meteoren. Het zonnestelsel is een van de stelsels me…
De ruimte, het oneindige heelalDe ruimte, het oneindige heelalOp het Amerikaanse ruimtevaartstation Cape Canaveral zijn twee sattelieten, geheten Stereo. Hun missie is: foto's van de…
Bronnen en referenties
  • Nl.wikipedia.org
  • www.drdino.nl
  • www.youtube.com

Reageer op het artikel "Creationisme: staan sterren miljarden lichtjaren van ons af?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 04-04-2016 16:21 #42
Beste Danny,

Dat is nu juist het probleem. Jij probeert het bestaan van een God op alle mogelijke manieren onderuit te halen zonder met één goed feitelijk tegen argument te komen. Al jouw opvattingen berusten op een diep geloof in, niet met wetenschappelijke feiten te onderbouwen, theorieën. Jouw ideeën zijn het dus die berusten op een diep geworteld geloof.
Het enige wat je zeker weet is dat er geen God is. Waarom dat zo zou moeten zijn kun je echter niet onderbouwen. Jouw geloof leert jou dat er geen God is…

Maar je hebt gelijk: het is zinloos om verder te 'discussiëren'. Ik wens jou ook het beste met jouw geloof.

Peter, 04-04-2016 16:03 #41
Kom om Tom. Jij onderbouwt je stellingen met wetenschappelijke feiten? De bijbel noch het geloof aanhalen om je stellingen te onderbouwen is wetenschappelijk.

Ik trek de wetenschap in zijn algemeenheid niet in twijfel. Ik zeg dat de wetenschap zich ontwikkelt. Dat doet het al eeuwenlang. De wetenschap is nog niet zover dat alles verklaarbaar is. Het ontstaan van het leven is nog niet te verklaren met een aantal simpele stellingen of een theorie.

Ik kies ervoor om niet klakkeloos te geloven dat een god het leven heeft doen ontstaan op basis van wat overgeleverde verhalen en ook niet omdat de wetenschap het nog niet heeft kunnen aantonen dat het leven anders zou zijn ontstaan dan door God.

Er is geen enkel godsbewijs. Het Christendom/Jodendom is groot gegroeid door de doctrine. Andere oudere scheppingsverhalen uit diverse culturen zijn zelfs betrouwbaarder en authentieker dan die van de Bijbel.

Je stelt dat met alle wetenschappelijke bewijzen het aannemelijker is dat er wel een god bestaat dan niet. Dit kan toch niet serieus zijn? Noem mij 1 wetenschappelijk bewijs wat het bestaan van een God aannemelijk maakt.

Danny, 04-04-2016 11:09 #40
Tom. Je leest erg slecht, waarschijnlijk alleen de dingen die bij jouw geloofsovertuiging past. Je trekt conclusies die niet juist zijn over Peter bijvoorbeeld. Je onderbouwingen zijn alleen logisch als je gelovig bent, discussiëren met jou is zinloos en eindigt bij deze. Het beste verder Tom

@ Peter
Ik zal me er eens in verdiepen, vind het een interessant onderwerp. Wat ik dan wel merkwaardig vind is dat jij dit aangeeft en dat de infoteur hier niet op ingaat. Iemand die met zo'n overtuiging dit artikel schrijft zou dat dan tot op de bodem uitzoeken en op jouw antwoord op zijn minst kunnen beantwoorden. Als hij het fout heeft zou hij misschien de rest vd bijbel ook niet meer zo serieus nemen. Infoteur?

Tom, 03-04-2016 21:57 #39
@Peter,
Ik onderbouw zaken met wetenschappelijke feiten. Ik merk nu dat jij je eigen wetenschap in twijfel trekt en toch vol blijft houden dat er geen God kan zijn. Rare beredenering. De rest heb ik eerder behandelt.

@Danny,
Dat van intellectuele luiheid werd aangekaard door Peter. Ik haal zijn stelling onderuit met een feitelijke vaststellingen. Het begint nu op een kleuterdiscussie te lijken.

Jij stelt geestelijke vragen waar ik geestelijke antwoorden op geef. Dit staat los van de discussie of er een God zou kunnen zijn.

Het gaat niet om mijn persoonlijke overtuiging maar het gaat om de discussie of een God zou kunnen bestaan. Ik zeg dat met de wetenschappelijke feiten in je achterhoofd houdend je moet concluderen dat het aannemelijker is dat er een God moet zijn.

Je bent nu wel opeens op de hoogte van het feit dat in de menselijke hersenen een Godsbesef zit. Nu is het dan een verslaving? Daar ging het niet om. In jouw hersenen is ook het besef van God aanwezig. Niks verslaving. Ik stel enkel een wetenschappelijk feit vast.

Peter, 03-04-2016 19:46 #38
@Danny

Wijze van afstandsberekening is afhankelijk van de te meten afstand. Voor korte afstanden zijn er andere methoden dan voor langere afstanden. Astronomische afstandsmeting in Wikipedia opzoeken geeft al genoeg info over de verschillende soorten berekeningen. De methode die de infoteur aanhaalt is niet correct, onvolledig en eenzijdig.

Danny, 03-04-2016 15:36 #37
Beste Tom,

Natuurlijk zit ergens in onze hersenen een plek waar het geloof speelt.
Het geloof is gewoon een verslaving, hoe meer je gelooft en ermee bezig bent hoe beter je gevoel word. Ik ben in meerdere kerken geweest van zeer streng tot de wat meer vrij kerken, veek mensen raken gewoon in een soort trance, het halleluja gevoel zeggen ze zelf. Uiteraard is dat in de hersenen waar te nemen.

Hoe de big bang begonnen is kan je zelf ook opzoeken, ik vind het zeer aannemelijk dat het zo begonnen is maar dat doet er verder niet toe.
Ik vind het altijd zo makkelijk dat mensen zoals jij zeggen dat God de tijd schiep dus afvragen wat hij ervoor deed is zinloos.
Hoe weet je dat zo zeker, je hebt totaal geen bewijs namelijk.
"Het staat in de bijbel" dat is in mijn ogen pas intellectuele luiheid. De bijbel is namelijk niet te vertrouwen als het komt op waarheid.
Het is dus geen bewijs.

Je zegt dat je gelooft omdat je dus een geestelijk inzicht hebt gekregen in het offer van Christus. Jezus Christus' zijn hele bestaan is al twijfelachtig, heb je je daar al eens in verdiept? Verdiep je je weleens in de mensen die de verhalen geschreven (zouden) hebben in de bijbel?
Ieder weldenkend mens moet dan tot de conclusie komen dat het allemaal te mooi is om waar te zijn en dat alle verhalen berusten op vage overgeleverde verhalen van mensen die er niet eens bijgeweest zijn
En toch durf jij dingen uit de bijbel als een feit te vertellen, onbegrijpelijk.

@peter, ik las in 1 van je antwoorden dat de infoteur de berekening van de afstand van de sterren fout doet. Zelf heb ik er geen verstand van maar ben wel benieuwd hoe het berekend word, kun je dat uitleggen?
En waar is de infoteur eigenlijk gebleven?

Peter, 03-04-2016 10:43 #36
Tom,

Natuurlijk mag je God als woord kritisch bekijken. Zoals elk ander woord in een tekst. Juist omdat het woord god of goden in meerdere teksten voorkomen die een religie beschrijven. In diverse scheppingsverhalen wordt gesproken over een god of meerdere goden. Zelfs de oorspronkelijke tekst van de Bijbel spreekt over Goden. Later is dat definitief veranderd in God en werd de verklaring gegeven dat het om de heilige drie eenheid gaat. Oudere scheppingsverhalen reppennover meerdere goden. De bijbel zoals we die kennen is geen uniek boek. Meer een verzameling verhalen en geschriften die meerdere oorsprongen kent. Door de jaren heen is deze continue herschreven door geestelijken tijdens allerlei concilies.

Je blijft alle vragen beantwoorden met: zoals in de Bijbel staat beschreven.

Werkelijk? Iedereen die weerwoord geeft vraag je om alles te onderbouwen. Jouw onderbouwing bestaat uit: zie de Bijbel!

Wat ik niet begrijp van je is dat je de ene keer wetenschap als een geloof aanhaalt en de andere keer mij om de oren slaat met 'het is een wetenschappelijk feit' wanneer het je uitkomt. De wetenschap kan nog niet alles verklaren. Volgens de wetenschap kan energie niet uit niets ontstaan of zich vermeerderen. Dus dan is de wetenschap wel betrouwbaar? Er is meer dan alleen God aan de ene kant en wetenschap aan de andere kant. Niet alles is verklaarbaar met de huidige kennis. Maar ook niet zo eenvoudig om maar naar een boek vol verhaaltjes te verwijzen.

Tom, 02-04-2016 14:33 #35
In een levende taal dient de tekst om de zo veel tijd aangepast te worden zodat de betekenis van de geschriften behouden blijft voor de volgende generaties. Als voorbeeld gaf ik dus het woord stout aan. Dit woord zou in de hedendaagse teksten geplaatst moeten worden als het woordje "moedig". Zodoende blijft dus de betekenis behouden. Het woord God is een voorbeeld van een totaal ander kaliber juist omdat de teksten de inhoud van dit concept omschrijven. Dit woord kan dus niet onderhevig zijn aan veranderende betekenissen juist omdat de teksten de betekenis toelicht.

Wij zijn nu zo ver dat wij kunnen verklaren hoe onweer en donder ontstaat. Echter de vraag is waar de natuurwetten vandaan komen die onweer en donder veroorzaken. Het blijft dus lood om oud ijzer; wij weten het gevolg maar begrijpen niet de oorsprong.
Overigens gaat het geloof om zaken die een geestelijke verklaring geven waar we vandaan komen, wat onze rol is, wat het doel is en wat er gebeurt na onze dood. De hedendaagse wetenschap probeert dit te verklaren met onwetenschappelijke theorieën. Het is dan dus ook niets meer dan een nieuw geloof.

Een wetenschappelijk feit is: energie kan niet spontaan ontstaan en niet vermeerderen. Jij geeft nu aan dat uit niets wel iets kan ontstaan waarmee je dus dit wetenschappelijke feit tegen spreekt. Begrijp je dan niet dat je jezelf op eenzelfde vlak begeeft als een gelovige?
In de Middeleeuwen dacht men dat ongedierte spontaan ontstond uit dode materie. De wetenschap heeft aangetoond dat dit niet kan. Echter nu opperen de zogenaamde geleerden een theorie dat leven wel uit dode materie kan ontstaan. Terwijl het wetenschappelijk feit al jaren onderschrijft dat je leven nodig hebt om leven te maken.

Jij schrijft dat geloof zorgt voor intellectuele luiheid… Oei. Verdiep je eens in Isaac Newton of in Riemann en zoek gerust eens verder. Onze hele wetenschap is gebaseerd op gelovigen die ons inzichten hebben gegeven in de wetenschap. Jouw opmerking dat iets wel degelijk uit niets kan ontstaan duidt aan jouw kant juist op intellectuele luiheid. Verdiep je nou toch a.u.b. eens in de wetenschappelijke feiten. Ik neem de wetenschap juist heel serieus en juist daarom hou ik dit betoog.
Lees ook gerust mijn eerdere reacties door…

@Danny: juist de wetenschappelijke feiten beamen dat het bestaan van een God juist aannemelijk is. Zie mijn reacties. Ga anders zelf eens op onderzoek uit, beginnende bij de Big Bang, en stel constant de vraag "hoe?".

Het is zinloos om jezelf de vraag te stellen wat God deed in de tijd voor de schepping. God is de Schepper van de tijd dus God in verband brengen met het concept tijd is zinloos. Het antwoord op de vraag waarom God alles heeft geschapen wordt beantwoord in de Bijbel: "Tot Zijn genoegen" omdat het Hem behaagt om te scheppen.

De wetenschap heeft zelf aangetoond dat elk mens een stukje hersenen heeft waarin het geloof zich afspeelt. De wetenschap gooit het op evolutie en een gelovige gooit het op ingeschapen kennis. Het is dan dus ook niet de vraag óf iemand gelooft want ieder mens heeft dus de aanleg tot geloof. In het Jodendom gaat men ook niet uit van de vraag of iemand gelooft maar men stelt de vraag of je God dient. In het Christendom gaat men ook niet uit van de vraag of je in God gelooft maar men stelt hier de vraag of je in (het Offer van) Jezus Christus gelooft.

Waarom ik geloof of gelovig ben? Ik ben van mening dat ieder mens minimaal één maal in zijn/haar leven voor deze keuze komt te staan. Ik kan hier een heel mooi verhaal over af gaan steken maar dat zal niemand ergens toe aanzetten maar zodra je een geestelijk inzicht krijgt in het Offer van de Christus dan begrijp je mijn antwoord. Ik weet dat je hier niets mee kunt maar het is een antwoord op je vraag.

Peter, 01-04-2016 12:39 #34
@Tom.

De taal is levendig zeg je en noemt daarbij een voorbeeld met een andere interpretatie van het woord stout. Heb je er ooit over nagedacht dat het woord/therm God wellicht een andere interpretatie had duizenden jaren geleden? De mensheid in al zijn vormen en culturen heeft verklaringen gezocht voor zijn onstaan en zaken die zij niet met de beschikbare kennis konden verklaren met het bestaan van bovennatuurlijke Goden of een God. Nooit is er iemand in staat geweest om enig bewijs hier voor te leveren. De wetenschap levert inderdaad ook vragen op. Maar ook antwoorden. Geloof in een God heeft nimmer een antwoord gegeven. Zeker niet op levensvragen. Enkel wanneer je de overtuiging hebt dat er een God bestaat, denk je de antwoorden te hebben. Echter zonder bewijs. Slechts aannames.

Religie is gebaseerd op verhalen van boeren uit de ijzertijd die niet eens wisten dat de aarde om de zon draait. Geloof zorgt voor intellectueel luiheid. Daarbij. Waarom ga je ervan uit dat er niet iets kan ontstaan uit niets. Dat is wel degelijk mogelijk. Het is trouwens aannemelijk dat het ontstaan van het heelal toeval is geweest ipv een vooropgezet plan. Dit toeval zien we al duizenden jaren in allerlei vormen in de natuur.

Er is genoeg bewijslast om de wetenschap serieus te nemen. Niet alles is bewezen. Maar al wel heel veel. Van het geloof kunnen we vaststellen dat er geen enkele bewijslast is.

We kunnen dus vaststellen dat het bestaan van de eenhoorn niet minder aannemelijk is dan het bestaan van een God. Verwijzingen naar een boek of persoonlijke ervaringen met god van belangrijke figuren in dit boek waarvan het historisch bestaan niet bewezen kan worden, zijn eigenlijk lachwekkend om hiermee het bestaan van God te verklaren.

Danny, 31-03-2016 21:15 #33
Precies zoals batman1974 het zegt: wat deed God voor de schepping en waarom besloot hij om de mens te schapen?

De kans dat de wetenschap bewijst dat God niet bestaat is velen malen groter dan de kans dat God wel bestaat bewezen wordt. Dan is het geen geloof meer namelijk.

@Tom je bent niet lid van een geloofsgemeenschap maar overtuigd van het bestaan van God lees ik zo. Waarom?
Een mens word niet geboren met godskennis zoals jij beweerde, waar baseer je dat op? Alles word geïndoctrineerd. Er zijn nog genoeg mensen ook in Nederland die Jezus amper of niet kennen. Reactie infoteur, 29-04-2016
Wat doet deze vraag ertoe? Als u zou weten waarom God de mens heeft geschapen, gelooft u het scheppingsverhaal dan wel?

Tom, 31-03-2016 15:38 #32
@Peter,
Nogmaals: dat is de discussie niet. Er wordt verondersteld dat er geen God kan zijn. Ik heb aangetoond dat deze veronderstelling onzin is… Draai de bewijslast om en stel je zelf de vraag of er bewezen kan worden dat niets is "ontploft". Dat deze ontploffing is veroorzaakt door niets. Vervolgens is alles hier uit ontstaan. Door niets zijn atomen gevormd en door niets is leven ontstaan… En dat noemen we dan wetenschap?

Lees nou a.u.b. eens goed mijn reacties door.

Een eenhoorn geeft geen antwoorden op de levensvragen waar uiteindelijk elk mens mee zal worstelen. Vergelijk is dus nutteloos.

Jij "gelooft" dus dat de wetenschap uiteindelijk de antwoorden gaat leveren op de levensvragen? Ik geloof dan liever in een God dan in mensen. Overigens levert de wetenschap meer vragen op dan antwoorden. De toekomstige antwoorden op de wetenschappelijke vragen kunnen dan ook alle kanten opgaan. Waarschijnlijk zal de wetenschap uiteindelijk een positief antwoord gaan leveren op de vraag of er een God bestaat… Heb je daar wel eens aan gedacht?

Uiteraard zullen de grondteksten van de geschriften aangepast moeten worden zolang de taal waarin het is geschreven levend is. Denk alleen maar aan het woord "stout". Dit woord heeft heden ten dage een totaal andere betekenis dan heden ten dage.

Peter, 31-03-2016 09:27 #31
@Tom

Ach Tom. Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van God. Geen enkel. Jij kunt niet bewijzen dat hij bestaat. Het is heel makkelijk voor gelovigen om dit om te draaien en te vragen: bewijs maar dat hij niet bestaat. Kun jij mij bewijs leveren dat de Eenhoorn NIET bestaat of heeft bestaan?

Sinds het bestaan van de Mens heeft men de behoefte om alles te verklaren wat onverklaarbaar is en waar wij vandaan komen. Over de hele wereld zijn er in alle culturen en in allerlei tijdsperiodes scheppingsverhalen beschreven, vastgelegd en overleverd. Daar zitten overeenkomsten tussen en ook verschillen. We hebben nimmer kunnen vaststellen of bewijzen op welke wijze leven en intelligent leven op aarde is ontstaan. De wetenschap komt stapje bij stapje dichterbij de antwoorden, terwijl het geloof en met name het Joodse, Christelijke en Islamitische geloof zich baseert op verhalen van duizenden jaren geleden, verzamelt in boeken die door de eeuwen heen continue zijn aangepast. Daar waar wij andere volksverhalen afdoen als legendes, folklore, sprookjes etc nemen we geloofsboeken zoals de bijbel voor waarheid aan. Daar is geen enkele grond voor.

Natuurlijke zitten wetenschappers er ook wel eens naast. Maar gelovige mensen kunnen er niet naast zitten omdat er nu eenmaal een paar duizend jaar oud boek bestaat wat een onweerlegbaar bewijs levert van al het leven op aarde?

Tom, 28-03-2016 12:59 #30
@Peter,

Het is jouw keuze dat je afhaakt maar ik merk dat je dit doet zonder onderbouwing. Dus graag een onderbouwing van jouw stellingen. Ik onderbouw steeds mijn opmerkingen en werk dit uit. Net als Jim begin jij nu zaken te roepen zonder enige vorm van onderbouwing.

Ik ben absoluut niet respectloos. Ik stel enkel een feit vast.

Zelf ben ik geen lid van een geloofsgemeenschap zoals jij beweert. Ik verdiep mij graag in het Christendom, het Jodendom en de Islam. In mijn reactie haal ik dan ook het Jodendom er bij. Je opmerking dat ik mij enkel beperk tot mijn geloofsgemeenschap kan ik dus ook niet begrijpen.

Om nog een opmerking te plaatsen m.b.t. dit artikel: Dat de sterren miljarden lichtjaren bij ons vandaan staan is mogelijk maar het hoeft niet per definitie zo te zijn. Ook volgens het geloof is er ruimte voor interpretatie:

De Bijbel begint met: "In het begin schiep God de hemel en de aarde". De Hebreeuwse Bijbel schrijft het op als volgt: "In het begin van de hemel en de aarde". Wanneer was dit begin? Het was vóór de schepping van tijd.
In het Christendom gaat men uit van 7 opeenvolgende dagen. In het Jodendom gaat men uit van "Dag één" (de schepping van tijd). Vervolgens gaat men verder met een tweede dag, een derde dag, een vierde dag etc. Wat in het Jodendom ook heel sterk wordt opgemerkt is dat de schepping van het water niet wordt vermeld. De Joden zien het scheppingsverhaal meer als een betuiging dat alles door God is geschapen. Dit heeft plaats kunnen vinden in een fractie van een seconde en het heeft plaats kunnen vinden tijdens miljarden jaren. Zij vinden de tijdsspanne niet relevant.
Wat verder opvalt is dat de zevende dag niet afloopt in het scheppingsverhaal. Letterlijk gezien leven we dus nog steeds op/in de zevende dag.
Wat ook niet bekend is is wanneer de zondeval plaats heeft gevonden. Dit moet hebben plaats gevonden op de zevende dag die nog steeds voort duurt. Of anders eventueel op een dag na de zevende dag echter dit wordt dan niet vermeld.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt:
Einstein heeft ons de relativiteitstheorie gegeven. Twee geleerden voor hem (Riemann en nog iemand op wiens naam ik nu even niet kan komen) stelden ook al vast dat wat wij zien als wij de ruimte in kijken niet per definitie de werkelijkheid is. Met hun rekenmethode kun je uitkomen op afstanden van maximaal 7.000 jaar.
Onlangs heeft men ook het bestaan van zwaartekrachtgolven aangetoond waardoor afstanden ook niet per definitie hoeven te zijn wat men meet. Bij het meten van de roodverschuivingen, wat men toeschrijft aan een uitdijend heelal, ziet men hikjes hetgeen lijkt te duiden op plotselinge versnellingen en vertragingen. Andere wetenschappers beweren dat de roodverschuivingen (mede) worden veroorzaakt vanwege het principe van "moe" of "vermoeid" licht. Dit omdat een vacuüm niet mogelijk is (nulpuntenergie). Ook heeft men onlangs een roodverschuiving gemeten in licht dat een neutronenster passeerde.
Tot slot las ik laatst een artikel over de theorie van een veranderende lichtsnelheid. Dit wordt door de hedendaagse (morgen kan het anders zijn) wetenschap verworpen. Echter tijdens de studie naar de veranderende lichtsnelheid is er een sterke theorie geopperd dat het aandeel "jaar" in een "lichtjaar" wel degelijk onderhevig kan zijn aan de relativiteit. Hopelijk gaan we hier binnenkort meer over horen.

Het is allemaal reuze interessant. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat de wetenschap niet sluitend kan maken dat wat men meet en wat men ziet ook daadwerkelijk zo is. Veranderende inzichten kunnen morgen weer leiden tot geheel nieuwe theorieën. We spreken over miljarden lichtjaren maar wat zegt dit nou echt over de afstanden?

Om af te sluiten met een anekdote: Toen de wetenschap (eindelijk) in de jaren 60 of 70 tot de conclusie kwam dat ons heelal een begin heeft gehad reageerde het Jodendom met de opmerking dat zij dat al duizenden jaren wisten.

Peter, 27-03-2016 22:56 #29
@Tom

Ik haak nu af. Je laatste relaas richting Jim is respectloos. Daarnaast. Je verklaring over de meervoudsvormen in de Bijbel en de wijze waarop je omgaat met mijn opmerkingen over geschriften die niet zijn opgenomen in de bijbel en over andere scheppingsverhalen, geven voor mij duidelijk aan dat je onvoldoende kennis hebt van de materie. Je kennis beperkt zich enkel tot informatie die je binnen je geloofsgemeenschap hebt verkregen.

Tom, 22-03-2016 17:38 #28
@ Jim. Jij stelt dat er geen God kan zijn. Ik leg uit dat het aannemelijker is dat er wel een God moet zijn. Jij geeft geen enkel argument om jouw stelling te ondersteunen. Je knipt en plakt wat van het internet omdat je zelf niet begrijpt waar je het over hebt. Jouw eigen denken is volledig uitgeschakeld. Jouw eigen bewustzijn van de aanwezigheid van een God is volledig onderdrukt. Het is zo jammer dat je niet wil lezen wat ik schrijf en heb geschreven.

Maar ter aanvulling: God is de Schepper en God maakt dus geen onderdeel uit van Zijn eigen schepping. Zoals het Jodendom het mooi omschrijft: "Zodra God niet meer aan Zijn schepping denkt dan houdt de schepping op met bestaan".

God is van eeuwigheid echter de term eeuwigheid is een verkeerde terminologie omdat je met het woord eeuwigheid een tijdsspanne aangeeft terwijl God los staat van Zijn schepping en dus ook van "tijd". God "Is". Enkel God bestaat.

God is de energie waaruit alles is opgebouwd en God is de oorzaak dat deze energie is omgezet tot alles wat er bestaat. God is de God des levens; de Schepper van het leven.
In de door jouw gekopieerde "wetenschap" zou er in het begin niets zijn geweest echter er moet iets zijn geweest maar dat noemt men dan weer natuurkundig niets (kom op). Vervolgens heeft dan niets de big bang veroorzaakt. Jij gelooft dus… niets…
Dat is dus totaal inhoudsloos en diep van binnen weet je gewoon dat dit niet kan kloppen.

Nogmaals: jij pretendeert dat er geen God kan zijn. Nu je het niet meer snapt ga je vragen naar bewijzen dat er wel een God zou moeten zijn. Is ook niet erg want met logisch beredeneren moet je tot de conclusie komen dat er wel degelijk een schepper moet zijn. Ieder mens heeft een ingeboren Godskennis. In de oudheid leefden de overbrengingen van de schepping en van de zondvloed veel meer onder de mensen. Vandaar ook dat er verschillende varianten te vinden zijn op het scheppingsverhaal van de Bijbel evenals heel veel varianten van het Zondvloed verhaal.

Dat er oorlogen en ziektes zijn is te wijten aan de zondeval. De zondeval is het gevolg van het ontbreken van de liefde. Het is echter niet God die de liefde mist. Het zijn de mensen die de liefde kwijt zijn. Door het ontbreken van de liefde bij de mens wordt de liefde van God geopenbaard. Het is namelijk zo dat des te erger wij zondigen (=niet voldoen aan de liefde) des te groter is de openbaring van de liefde van God aan de mens. Hoe meer wij zondigen des te groter is het wonder der vergeving… En vergeving hebben wij allemaal nodig. Niemand uitgezonderd.

Maar wil je een Godsbewijs? Kijk om je heen! Je hebt de kennis om te beredeneren dat niets uit niets voort kan komen. Je hebt de kennis en de inzichten om te beredeneren dat niets niet zomaar niets kan omzetten tot alles. De wetenschap onderschrijft dit…

@Peter: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis. Jezus zegt zelf: "Eer Abraham was Ben Ik". De apostelen onderschrijven nogmaals dat alles door en voor Jezus geschapen is. Jezus heeft de macht van Zijn Vader om te oordelen en om te scheppen. Wij zien de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als een Drie-Eenheid. Hier zijn boekdelen vol over geschreven dus inderdaad wordt er in Genesis een meervoudsvorm gebruikt voor God.

De Bijbelboeken die niet zijn opgenomen maken in het Jodendom wel deel uit van onderwijzende boeken. Een deel hiervan is wel opgenomen in de Katholieke Bijbel echter niet in de Protestante Bijbel. De meeste van deze Bijbelboeken mogen dus wel gebruikt worden ter onderwijzing echter in het Jodendom en het Protestantisme (overigens ook onder de Katholieken) wordt erkend dat deze boeken niet de Goddelijke inspiratie bevatten. Een mooi voorbeeld is het boek "De Wijsheid van Salomo". Zeker de moeite waard om het eens te lezen… Zo heb je ook nog het boek van Henoch, Adam en Eva etc.
Voor de rest zie mijn reactie hierboven.

Batman1974, 03-03-2016 12:17 #27
Waar hield God zich mee bezig tijdens die eeuwigheid vóór hij iets schiep? Als God alles was dat toen bestond, wat verstoorde dan het evenwicht en dwong hem te gaan scheppen? Verveelde hij zich? Was hij eenzaam?

In de geschiedenis van de mensheid zijn er vele religies ontstaan uit de noodzaak van de mens om met een beperkte kennis te zoeken naar verklaringen voor zowel gewone als ongewone zaken, dingen en gebeurtenissen. Er zijn vele scheppingsverhalen. Wat maakt de bijbel zo bijzonder in tegenstelling tot andere geschriften of overleveringen vanuit andere culturen en/of religies dat we dit samenraapsel van volksverhalen en persoonlijke interpretaties vol met vertalingsfouten als basis moeten nemen om de leeftijd van deze aarde en ontstaan ervan vast te stellen? Reactie infoteur, 04-05-2016
Wat een vreemde redenering; waarom zou God uit evenwicht moeten zijn om iets te kunnen creëren? Kan een architect pas een gebouw bedenken als hij uit evenwicht is? Wordt een kunstenaar door omstandigheden gedwongen een kunstwerk te maken?

Ten aan zien van de Bijbel geeft u wel een heel verkeerde voorstelling van zaken. Vanaf het begin dat verschillende boeken van de Bijbel werden geschreven, werden ze als zeer gezaghebbend gezien en dat is in de loop der tijd zo gebleven. Uit al deze gezaghebbende boeken is de Bijbel ontstaan.

U heeft wel kritiek op dit stuk, maar u komt niet met een inhoudelijke onderbouwing. Heeft u die niet…? Of neemt u voor zoete koek aan wat de wetenschap u voorspiegelt?

Peter, 01-03-2016 21:05 #26
Beste infoteur,

U mag mij een label opplakken. Aan u de keus welke. Ik word niet beperkt in mijn inzichten door objectief in het leven te staan. Ik heb nimmer ervoor gekozen om specifiek in iets te geloven. Niet in 'een geloof' en ook niet in de wetenschap. Ik doe geen enkele aanname. U daarentegen doet enkel en alleen aannames. Zowel in uw artikel als in uw commentaren. Elke keer wanneer mensen weerwoord geven of een ander inzicht, daagt u hen uit al die aannames te bewijzen. Daarnaast beantwoordt u geen enkele vraag.

U bent niet ingegaan op mijn opmerking dat u in uw artikel niet correct weergeeft hoe afstanden worden berekend. Waarom niet? Wat u daar hebt geschreven is gewoon pertinent onwaar en haalt uw hele relaas onderuit. Daarnaast heeft u geen enkele moeite genomen om ons een godsbewijs te leveren. U kunt danwel de wetenschap onderuit halen, maar van de wetenschap weten we in ieder geval dat voor het grootste percentage deze feitelijk juist en bewezen is. Of is de wetenschap in zijn geheel een geloof en/of gebaseerd op aannames? Van het geloof heb ik nimmer een feitelijk bewijs gezien. Dus graag zou ik deze van u willen zien. Ik sta immers open voor andere invalshoeken en kennis van derden. Hoewel ik mijn studie theologie 20 jaar geleden heb afgerond, probeer ik dit nog dagelijks aan te vullen met nieuwe informatie en bronnen.

Wist u trouwens dat de eerste zin Genesis begint met In den beginne schiepen de GODEN de hemel en de aarde. Kent u de geschiedenis van het herschrijven van de Bijbel in de loop van de eeuwen. En kent u de oude geschriften die niet niet zijn opgenomen in de Bijbel? Kent u ook het alleroudste scheppingsverhaal (ouder dan de Bijbel)? Reactie infoteur, 04-05-2016
De uitnodiging tot een reactie van uw zijde blijft staan als u echt iets wilt onderbouwen.

Jim, 25-02-2016 18:02 #25
@Tom

Soms wat knippen en plakken doe ik alleen omdat anderen het beter kunnen verwoorden dan ik.
Jij zegt: wetenschappelijk feit is enkel leven brengt leven.
Dat kan niet, er moet een begin zijn hier op aarde.
Dat jij en anderen als enige logische verklaring een God daarin ziet is onbegrijpelijk.
Denk zelf toch eens na man. Zie je het al voor je, een God die ergens boven zit en alles heeft gemaakt en nu maar alles in de soep laat lopen hier op aarde. Want dat is hoe het er nu aan toe gaat. Oorlogen ziektes noem maar op.
Je haalt veel van de evolutietheorie onderuit maar zelf heb je nul godsbewijs.
Mensen willen gewoon graag een goed gevoel hebben in het leven en een einddoel(hemel) dat is de enige reden dat er goden worden verzonnen.
Want stel dat er niks is, dan stort de wereld van een gelovige in en dat wil de mens nou juist niet. Die onwetendheid kunnen veel mensen niet mee leven.
En als je mij een aantal vragen durft te stellen over de big bang ennwaar het leven vandaan komt, geef dan eens antwoord op de vraag wie schiep de schepper?!? Reactie infoteur, 04-04-2016
Ik weet dat uw reactie gericht is aan Tom maar reageer toch even. Er is in reacties hieronder, maar ook op andere artikelen al veel uitgelegd, maar ik zal het voor uw gemak nog eens uitleggen. Mijn reacties staan steeds na uw reactie.

Citaat: ‘Jij zegt: wetenschappelijk feit is enkel leven brengt leven. Dat kan niet, er moet een begin zijn hier op aarde.’
Wie in de schepping gelooft zegt ook dat er een begin is, dus wat is uw probleem?

Citaat: ‘Dat jij en anderen als enige logische verklaring een God daarin ziet is onbegrijpelijk.’
Oh ja? Waarom dat? Ik vind het totaal en volkomen onbegrijpelijk dat mensen geloven dat het gecompliceerde leven is ontstaan door toeval. Hoe (goed-)gelovig ben je dan…?

Citaat: ‘Denk zelf toch eens na man. Zie je het al voor je, een God die ergens boven zit en alles heeft gemaakt en nu maar alles in de soep laat lopen hier op aarde. Want dat is hoe het er nu aan toe gaat. Oorlogen ziektes noem maar op.’
Wie zegt er dat God alles in de soep laat lopen? Dat is een aanname van uw kant. Wiens schuld zijn al die oorlogen? Mensen kiezen er voor ruzie te maken en oorlog te gaan voeren, niet God. Enige conclusie kan zijn dat de mens daar de oorzaak van is. Wat u beweert is net zo iets als beweren dat er geen kappers bestaan of dat kappers hun werk flink beroerd doen als je iemand met lange en/of onverzorgde haren ziet rondlopen. Die persoon moet wel naar de kapper gaan, anders kan die kapper hem niet helpen. Het is absurd de kapper hier de schuld van te geven. Zo is het ook met God; waarom verwacht u hulp van God als u niet naar Hem toe gaat? Hoe moet hij alle problemen op aarde oplossen als mensen die zelf veroorzaken en zij ook nog eens geen hulp willen van God? Het is de mens die God af wijst en dat heeft o.a. de gevolgen die u noemt….

Citaat: ‘Je haalt veel van de evolutietheorie onderuit maar zelf heb je nul godsbewijs.’
De hele schepping is één groot bewijs van God. U wilt dat alleen niet geloven want dat heeft consequenties voor u. Dus dan maar in een onmogelijke, onbewezen theorie vol aannames en fraude geloven. Dat is veiliger dan een God… Maar weet wel dat het een schijnveiligheid is.

Citaat: ‘Mensen willen gewoon graag een goed gevoel hebben in het leven en een einddoel(hemel) dat is de enige reden dat er goden worden verzonnen.
Want stel dat er niks is, dan stort de wereld van een gelovige in en dat wil de mens nou juist niet. Die onwetendheid kunnen veel mensen niet mee leven.’
Mensen bedenken inderdaad veel goden. Eén er van is de evolutietheorie…. Daar mag niemand aan komen volgens haar gelovigen.
Maar God die alles geschapen heeft, is door niemand verzonnen. Als Hij er niet is stort de wereld van iedereen in, sterker nog, dan is er helemaal niks en bestaat de mens niet…
Evolutiegelovigen willen daar niet aan, want dan moeten ze misschien wel verantwoording afleggen aan God. Dus bedenken ze een eigen god…

Citaat: ‘En als je mij een aantal vragen durft te stellen over de big bang ennwaar het leven vandaan komt, geef dan eens antwoord op de vraag wie schiep de schepper?!?’
Die vraag wordt altijd gesteld door evolutionisten, maar wat doet dat nou helemaal ter zake? Dat maakt toch niks uit voor het scheppen van de aarde? Maar om er antwoord op te geven; Niemand heeft God geschapen want Hij was er altijd al.

Hopelijk is één en ander nu duidelijker voor u.

Met vriendelijke groet

H. van Silfhout, 21-02-2016 18:13 #24
Afstand sterren wordt mede bepaald door er van uit te gaan dat de aarde 150 miljoen kilometer van de zon staat, dit is echter een aanname. En het bestaan van het zogenaamde 'stellaire parallax' is zeer twijfelachtig. Reactie infoteur, 04-04-2016
De afstand van de zon tot de aarde is de laatste decennia goed te meten met behulp van telemetrie van ruimtesondes en radar e.d. De stellaire parallax is inderdaad onnauwkeurig.

H. van Silfhout, 21-02-2016 15:36 #23
In het artikel gaat het over de afstandsberekening van de sterren, maar als ik het goed zie is dat weer afhankelijk van de afstandsberekening van de zon tot de aarde. Maar is het niet zo dat ook dát berust op aannames. Dus mijn vraag is: kunnen we met 100% zekerheid de afstand van de zon tot de aarde vaststellen, zo niet, dan is de afstand sterren-aarde suggestief.

Tom, 20-02-2016 18:45 #22
Beste Jim,

Knippen en plakken van andere websites, wat jij dus doet, onderschrijft enkel mijn gevoel dat je slechts een naprater bent. Jammer want ook jij hebt een goed stel werkende hersenen meegekregen waarmee je zelfstandig kunt denken.

Ik zal je nogmaals een paar vragen stellen:
- waar komt alle energie en materie vandaan?
- wie of wat heeft dan jouw big bang veroorzaakt?
- waar komt het leven vandaan?

Wetenschappelijke feiten:
Energie kan niet vermeerderen.
Reactie is altijd het gevolg van een actie.
Enkel leven kan leven voortbrengen.

Dan nog het volgende:
- hoe kan chaos tot orde leiden?
- hoe zijn de eerste atomen gevormd? Welke kracht ligt hier aan ten grondslag? Waar komt deze kracht vandaan?

Denk nou toch ook eens na. Alles geëvolueerd uit 1 levensvorm? Dus zowel plant als dier? Denk dan ook eens aan organen die dus stukje bij beetje gevormd moeten zijn. Zie je dat dan volop heden ten dage? Uitgaande van evolutie moeten er duizenden voorbeelden voorhanden zijn. Het enige wat ik zie zijn gedevolueerde organen…
Vroeger ging men in de wetenschap uit van opwaartse evolutie. Gelukkig zag men hun fout in… Nu is er sprake van opwaartse en neerwaartse evolutie… Dat geeft ontelbare tussenvormen! Onvoorstelbare aantallen! Denk hier nou toch eens logisch over na.

Hou er rekening mee dat de wetenschap pas halverwege de vorige eeuw tot de conclusie kwam dat het universum een begin heeft gehad. Iets wat het geloof al 3500 jaar verkondigde.

Peter, 20-12-2015 20:08 #21
Beste infoteur,

U leest erg slecht. Heb ik in al mijn commentaren gezegd dat ik een evolutionist ben?

Wel is zover duidelijk dat wanneer men er vanuit gaat dat zowel het creationisme als het evolutionisme beide theorieën zijn, ik wel een sterke voorkeur heb.

Wat mij wel stoort is dat u een lans wilt breken voor uw geloof en daarbij de wetenschap onderuit haalt. Miljoenen wetenschappers die jarenlang onderzoek doen, hun werk doorgeven aan nieuwe generaties etc zouden er niets van snappen en lariekoek uitkramen en neemt u een stel overgeleverde verhalen voor waarheid aan waar geen enkel woord ervan wetenschappelijk of geschiedkundig kan worden bewezen.

Wat daarbij nog schrijnender is is dat u een berekeningsmethode aanhaalt voor de berekening van de afstand van sterren die het mij duidelijk maakt dat u geen verstand van deze materie heeft. Zo wordt namelijk de afstand niet gemeten.

Daarnaast staan in uw relaas nog meer wetenschappelijke onzin.

Ik wil het best in een uitgebreid stuk onderbouwen. Prima! Reactie infoteur, 19-01-2016
U bent een echte methodologische naturalist. Helaas voor u kan ik u melden dat u dan ook in iets gelooft. U gelooft dat er geen God bestaat (bewijzen kunt u het niet.) en u gelooft in feitelijke wetenschap die alles vanuit natuurlijke oorzaken wil verklaren. Helaas is het overgrote deel van de wetenschap niet zo feitelijk als u wilt geloven. Uitgaan van aannames kan niet objectief worden genoemd. Zelfs als miljoenen wetenschappers dat doen, wordt het niet objectief.

Als u al die aannames wilt onderbouwen, ga uw gang.

Peter, 20-12-2015 08:31 #20
Beste infoteur.

Ik probeer nogmaals aan te geven dat ik geen logica lees, noch in uw relaas noch in de Bijbel. Toch blijft u volharden. Ik heb zelf geen behoefte om zoals u zegt mijn theorie of geloof te onderbouwen. Simpelweg om de reden dat dit geen theorie of geloof is wat ik aanhoud. Ik probeer objectief in het leven te staan en kijk naar feiten, niet naar verhalen of interpretaties hiervan.

En u moet goed lezen wat ik u zei over de therm evolutionisten. Evolutionisten houden zich niet bezig met dateringen hoe oud de aarde, sterren, een bot of iets dergelijks is. Het zijn wetenschappers met elk hun eigen wetenschap. Als dus een sterrenkundige een onderzoek doet of ontdekking doet die in strijd is met het creationisme dan is hij nog geen evolutionist. Hij houdt zich namelijk niet bezig met evolutie of aantonen hiervan. Reactie infoteur, 20-12-2015
U hangt wel degelijk een geloof en theorie aan. Evolutie is verre van objectief.
Als u dit artikel afserveert, is het wel zo netjes om uit te leggen waarom. Kennelijk kunt u dit niet.

U verlegt de focus met gepraat over de term evolutionisten. Zo wilt u bewijzen dat er wel echte bewijzen zijn voor evolutie. Deze zijn er, helaas voor u, niet omdat er uit wordt gegaan van aannames die zelf niet bewezen zijn. Zo is er een theorie ontstaan die uit gaat van aanname op aanname op aanname enz. Niets van dit alles is objectief bewezen of kan worden herhaald. Daarbij wordt de tijdsspanne steeds aangepast en de theorie zelf ook. Hoe objectief is dat?

Jim, 19-12-2015 10:29 #19
@Tom, ik had een heel verhaal getikt maar het is nooit doorgekomen zie ik.
Nou ja er zijn genoeg mensen die het beter kunnen verwoorden wat ik vind van mensen die geloven zoals jou.

Mensen die om religieuze of ideologische redenen moeite hebben met het aanvaarden van de evolutietheorie, wijzen graag op tekorten bij Darwin zelf. De huidige evolutiebiologie kijkt daar niet bepaald van op. Het precizeren, verfijnen, en verbinden van wetenschappelijke theorieën — zoals die van Darwin met o.a. de genetica — is een proces dat altijd over langere periodes verloopt. En niet zonder resultaat: inmiddels zijn we 146 jaar verder en is de verklaringskracht van de evolutietheorie er alleen maar sterker op geworden. De feiten dwongen wetenschappers doorheen de tijd om Darwin te aanvaarden en afstand te doen van eeuwenoude religieuze denkbeelden. Creationisten houden daarentegen nog steeds alle biologische soorten apart en blijven vasthangen aan een theologisch wereldbeeld waarin gods woord de enige en onwrikbare waarheid bevat. In discussies voeren zij lang achterhaalde argumenten op als een 19e-eeuwse grammofoon die steeds verspringt in haar uitgeholde groeven. Uiteraard had Darwin in zijn tijd op alle aspecten van de evolutie het antwoord nog niet. Alsof wetenschappers in hun eentje plots kant en klare theorieën presenteren over hoe de wereld in elkaar zit. In 1900 herontdekte Hugo De Vries het werk van Mendel, waardoor de genetica pas in de 20ste eeuw een hoge vlucht nam. De genetica zou later de evolutietheorie onafhankelijk bevestigen. Dat in de 21ste eeuw het ideaalbeeld van totaalverklaren, bewust of onbewust, nog steeds in het hoofd van bepaalde mensen sluimert, is niet meer van deze tijd. Zelfs in de wetenschap van de 19de eeuw werd deze droom al lang verlaten. Een ander misverstand is dat mensen die vanuit hun ideologische of religieuze weerstand kritiek uiten op de wetenschap (hoe terecht hun opmerkingen ook kunnen zijn) vaak vergeten dat hun ideologie of geloofssysteem qua verklaren er nog veel slechter vanaf komt. Wetenschap kan niet alles verklaren, oppert men. Troost u, ideologieën en religies kunnen het nog veel minder! Al pretenderen die vaak van wel.

Dat is het nou juist Tom, er zijn genoeg bewijzen voor de evolutie theorie. Tis simpel op te zoeken dus nee ik ga dat niet nog een keer hier uitleggen.
Bewijs voor een God die alles heeft gemaakt is er totaal niet, integendeel zelfs. Dat weet je donders goed alleen je gelooft het niet.
Opzich prima, maar ga dan geen andere theorieën/feiten onderuit proberen te halen om die van jezelf waarheid te maken. God is Geen logische verklaring namelijk, het is wel een hele mooie waar je in kunt geloven.

Peter, 19-12-2015 00:16 #18
Een onderbouwing? Even een citaat uit uw relaas. "Bovendien gaan ze uit van aannames die niet persé kloppend zijn en ook helemaal niet kunnen worden verklaard. Hiermee mist het de logica die de Bijbel wel geeft. De redenering van de evolutionisten heeft dan ook niets met wetenschap te maken en is daarmee net zo goed iets wat we kunnen geloven."

U vraagt mij een onderbouwing. Dit terwijl u evolutionisten als kwakzalvers neerzet en dat zij dingen doen en beweren wat niets met wetenschap heeft te maken. Bovendien goochelt u nogal met kwalificaties. U noemt elke keer evolutionisten. Terwijl er bij de totstandkoming van theorieën of berekeningen vele soorten wetenschappers betrokken zijn. Wiskundigen, natuurkundigen, sterrenkundigen, biologen etc etc… niet persé of vanzelfsprekend evolutionisten.

Daarbij zou ik graag 1 voorbeeld zien van die logica in de Bijbel waar u telkens naar refereert. Ik heb deze vele malen bestudeerd maar tot op heden die logica nog niet kunnen vinden, behoudens de gezochte logica middels persoonlijke interpretatie. Reactie infoteur, 19-12-2015
Mijn onderbouwing en uitleg van logica vindt u in het artikel. Ik begrijp dat u geen onderbouwing heeft kunnen vinden voor uw theorie/geloof. Jammer.

Evolutionist is een algemene benaming voor diegenen die in evolutionisme geloven. Dus als een wiskundige of natuurkundige in de evolutietheorie gelooft, dan is het een evolutionist. Wat is daar nu het probleem van?

Peter, 18-12-2015 14:36 #17
Dit is wel een bijzonder zwak artikel. Geschreven met een beperkte kennis danwel bewust feiten verdraaiend, selectief informatie gevend en deels onwetend en ontkennend. Eigenlijk zoals de bijbel is geschreven en samengesteld. Reactie infoteur, 18-12-2015
Aan zo'n reactie heeft niemand wat. Heeft u iets van een onderbouwing?

Tom, 09-12-2015 20:42 #16
Beste Jim,

Leg dan a.u.b. uit waarom je vindt dat er absoluut geen God kan bestaan?. Ik geef steeds argumenten om mijn uitleg te onderbouwen en jij komt dan weer aan met "niet waar".
Begrijp je niet de wet van Newton dat actie reactie geeft? De Big Bang moet dus zijn veroorzaakt door "iets". Wat was dat "iets"?
Wetten van de thermodynamica leren dat energie niet verloren kan gaan en niet kan vermeerderen? Waar komt dan alle energie vandaan?
Wetten van de thermodynamica leren ons dat uiteindelijk alles vervalt tot elementaire deeltjes zonder inbreng van buitenaf. Hoe kunnen zich dan atomen hebben gevormd en waarom is het heelal dan vooruit ontwikkeld?
De biologie leert ons dat er leven nodig is om leven te maken. Waar komt het eerste leven dan vandaan?

Je weet niet het antwoord en dus blijft het enige logische antwoord; "God". Het hele universum is juist het bewijs. Hoe veel meer bewijs wil je dan nog hebben? De wetenschappelijke bewijzen wijzen één richting op en dat is intelligent ontwerp. Ik heb het dus over wetenschappelijke feiten.

Geloof je niet in de wetenschappelijke feiten?

Maar kijk dan ook eens naar de complexiteit van alles. Neem een simpel ééncellig organisme. Bestudeer eens hoe ingewikkeld dit in elkaar zit. En dan is dit slechts een fractie van het ongelooflijk wonderbaarlijke van het gehele universum en van al het leven.

Einstein merkte hier het volgende over op:
"Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek."

Jim, 09-12-2015 19:50 #15
Reactie infoteur, 08-12-2015
Correctie; uw waarheid (…) enige 'waarheid' is die u wilt horen, tja…

Kinderachtige reactie.
U zegt Tis onzin om te geloven dat er een begin is met de oerknal, uit niets iets, maar u gelooft in de God die er altijd al was en altijd zal zijn. Dus zonder begin en eind, nee dat is logisch. Het verhaal over die balken slaat al helemaal nergens op. Er gaan vanaf de oerknal miljarden jaren overheen om iets tot stand te laten komen. Maar jij vindt het aannemelijker dat het in 6 dagen is gebeurd.

De katholieke kerk heeft het mis zegt u: wat bent u dan? U bent volgens mij Katholiek protestants, en het begon uiteindelijk allemaal kortgezegd bij hetzelfde verhaal.

"het staat vrij om de door u genoemde verhalen niet te geloven"
Ga daar dan verder op in zeg ik dan. Kom met verklaringen en bewijzen ipv het zo kort af te kappen. Bewijs en verklaar eens dat iemand uit de dood op kan staan. Of dat mensen zoals vroeger tot wel 900 jaar oud kan worden en al die onzin, maar dat kunt u niet.

Ik hoef niets te bewijzen, het bewijs spreekt voor zich, er is namelijk geen bewijs voor een God en die zal er ook nooit komen. Er was geen God, er is geen God en er zal nooit een God komen, dat geloof ik. Reactie infoteur, 10-12-2015
En daar komt de factor tijd weer om de hoek kijken; het argument dat het sprookje aannemelijk moet maken. Als het miljarden jaren duurt, kan het ineens wel? Dus na miljarden jaren is uit de berg balken en stenen een huis ontstaan? Ik heb nog nooit signalen van een dergelijk fenomeen gezien. Niemand gelooft dat ook, want het is onzinnig, zoals u zelf al zegt. Sterker nog; het is onmogelijk. Waarom gelooft u dan wel dat er een dier uit voort kan komen, wat vele malen gecompliceerder in elkaar zit dan een huis? Laat staan al de diersoorten hier op aarde?
Een huis vergaat door storm, weer en wind. Daar zijn geen miljarden jaren voor nodig. Er gaat echt niks ontstaan door de factor tijd toe te voegen. Er vergaan alleen maar dingen.

Als u meer verklaringen wilt, lees dan mijn andere artikelen. Verklaringen staan er te over in alsook in mijn eerdere reacties op anderen. Ook Tom geeft er een heel aantal. Maar u gaat er niet op in. Weerleg deze verklaringen dan eens?

Bewijzen dat iemand uit de dood op kan staan en wat u al meer noemt, is niet nodig. Als God de aarde kan scheppen, dan is iemand uit de dood opwekken natuurlijk een peuleschil voor Hem. Dit heeft inderdaad te maken met geloof zoals u al zegt.

Het creationisme beweert niet wetenschappelijk te zijn. Het is iets wat je kunt geloven. Toevallig zijn er veel wetenschappelijke bewijzen die creationisme ondersteunen. Dat maakt het een logische verklaring voor het ontstaan van de aarde en het leven.
Evolutionisten draaien de zaken echter om: zij hebben een theorie bedacht en zoeken daar bewijzen bij. Omdat zij hun theorie overtuigend vinden, willen ze dat die overeind blijft en hebben ze geen oog meer voor bewijzen die de theorie ontkrachten. Dat maakt het een theorie die ontvankelijk is voor het doen van vele aannames welke op hun beurt niet bewezen kunnen worden. Daarom wordt er gesjoemeld met 'bewijzen' om de boel staande te houden.
Deze houding van evolutionisten is volslagen onwetenschappelijk! Als iemand een theorie bedenkt en die wetenschappelijk wil bewijzen, dan gaat hij bewijzen zoeken die de theorie ontkrachten. Vindt hij die niet en is die theorie ook nog eens herhaalbaar en toetsbaar, dan is het pas bewezen.
Zo is nooit te werk gegaan als het om evolutie gaat. Sterker nog: evolutie heeft een geschiedenis vol fraude…

U vergeet overigens aan het eind nog toe te voegen waar u wel in gelooft: de oerknal en evolutietheorie. Ook dat is een geloof, want er is geen enkel bewijs.
Daarmee staat uw uitlating dat God niet bestaat op losse schroeven…

Jim, 09-12-2015 18:38 #14
Het feit dat het bestaan van God niet bewezen kan worden heeft hier alles mee te maken beste Tom.

Het ligt helemaal niet voor de hand dat een goddelijk wezen het bedacht heeft, dat is juist ontzetten onlogisch.
Er word gezegd dat het niet kan dat er uit niets een oerknal kan komen, hoe kan er dan een God of iets dergelijks zijn? Door wie wat waar hoe is die ontstaan dan? Dat is exact hetzelfde.

En het is niet "mijn" theorie die volgens jou niet mogelijk is maar van mensen zoals Einstein etc. Inderdaad. Je praat over Einstein moest onderkennen, wat onderkennen? Je praat echt flauwekul want alles word gewoon erkend door de mensen behalve door gelovigen.
Omdat mensen niet kunnen geloven in toeval op toeval op toeval verzinnen we maar een God, nee want dat moet logischer zijn. Dat is het dus niet want daar is 0,0 bewijs voor, echt helemaal niets.
Gelovigen zijn naar mijn idee altijd bezig om theorieën die het geloof tarten te ontkrachtigen zoals dit artikel maar kom zelf eens met bewijs denk ik dan. Maar dat kan niet.

Tom, 09-12-2015 17:15 #13
Beste Jim,

Hele vreemde redenatie wat jij er op na houdt. Ik geef aan dat een Eeuwige Entiteit of een Goddelijk Wezen meer voor de hand ligt wanneer je logisch het alles beredeneert en wanneer je de wetenschappelijke feiten in je achterhoofd houdt. Vervolgens reageer jij dat ik niet kan bewijzen dat God bestaat. Daar gaat het niet om. Ik verklaar juist waarom een Scheppende Macht juist logischer is dan een toeval op toeval op toeval hetgeen dan ook nog eens botst met de wetenschappelijke feiten en de natuurwetten. Verklaar mij anders waarom achter alles een intelligent ontwerp zit? Ik heb mijn beredeneringen toch redelijk duidelijk verwoord?
Overigens moest zelfs de grootste wetenschapper ooit, Albert Einstein, dit onderkennen. De op één na grootste wetenschapper Newton combineerde geloof en wetenschap. Ook geen probleem…

Hoe kun jij nou aangeven dat de "God" theorie kansloos is terwijl "jouw" theorie niet mogelijk is? Wie zit er dan dichter bij de waarheid?

Waar gaat het in de wetenschap nou om? Een wetenschapper houdt alle opties open totdat het tegendeel van een bepaalde optie is bewezen. Roepen dat er geen God kan zijn toont een bepaalde dommigheid aan als ik het zo mag stellen. Dan is de discussie inderdaad kansloos.

De Bijbel geeft handvatten en verklaringen. Daarnaast en bovenal is de Bijbel een geestelijk boek.

Jim, 09-12-2015 12:45 #12
Kansloze discussie.

@Tom
Mooi verhaal hoor en je zegt "de wetenschap zegt volop bewijzen te hebben van de evolutie" maar jij vindt van niet. Net als met de dino's. Ik zou me er nog maar wat meer in verdiepen als ik jou was maar hier uitleggen heeft geen nut. Feit blijft dat er geen enkel maar dan ook niets te bewijzen valt over het bestaan van een God. Je neemt het aan omdat het bijna niet anders kan. Dat is pas een theorie die die volstrekt kansloos is.

En nee de bijbel is geen bewijs!

Tom, 08-12-2015 18:32 #11
Ik ben gelovig echter ik zal niet kunnen zeggen hoe oud de aarde is. Dat staat namelijk niet in de Bijbel. Het leven is om en nabij 6000 jaar oud echter de aarde kan veel ouder zijn. Daarnaast heeft de relativiteitstheorie aangetoond dat tijd een niet op zichzelf staande grootheid is en relatief is. Wat tijdens de schepping als een dag wordt opgemerkt kan een fractie van een huidige seconde hebben geduurd of miljoenen jaren. Spreken over tijd is dus zinloos.

Als reactie op Jim: Er zijn verschillende afbeeldingen van Dino's gemaakt door mensen uit de oudheid. Geschiedschrijvers als Herodotus van Halicarnassus schreven over levende dinosauriërs in de vijfde eeuw voor onze jaartelling. Het woord dinosaurus stamt uit 1841 echter de verhalen over "verschrikkelijke reptielen" stammen reeds uit de oudheid. Denk aan draken die door volkeren over de gehele wereld worden beschreven. Zelfs Marco Polo merkt ze op in zijn verslagen.
Heden ten dage wordt dit allemaal afgedaan als zijnde onzin. Waarom? Onze voorouders hebben ons informatie achter gelaten en mensen als Herodotus van Halicarnassus worden als betrouwbaar bestempeld.
Lucius Cassus Dio was een Romeinse Senator die ook levende reptielen beschrijft van 35 meter lang.

Het hele probleem is dat men ooit heeft verzonnen dat de aardlagen miljoenen jaren oud moeten zijn en dus moeten de botten van deze beesten ook miljoenen jaren oud zijn. Als men botten van hedendaagse beesten vindt in een betreffende oude grondlaag dan doet men het af als vervuiling van de vindplaats. Dateringsmethodes zijn ook gebaseerd op aannames en één van de aannames is dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is. Als de wetenschap van start gaat met de aanname dat de wereld maar een miljoen jaar oud kan zijn dan zullen de "bewijzen" zich opstapelen om dit te onderbouwen. Gaan we uit van 100.000 jaar dan idem dito etc.

Verder:
Wetenschap leert ons dat reactie altijd voorafgegaan wordt door een actie: Big Bang moet dus veroorzaakt zijn. Door wat?
Wetenschap leert ons dat uiteindelijk alles vervalt. Hoe kan het dan dat zich na de Big Bang eerst spontaan elektronen, neutronen en positronen hebben gevormd en vervolgens gingen deze gezellig samenklonteren en werden het helium en waterstofatomen. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot ons periodiek systeem… De wetenschap spreekt dit idee tegen.
De wetenschap leert ons de wet van behoud van energie. Waar was al deze energie dan voor de Big Bang?
De wetenschap leert ons dat je leven nodig hebt om leven te maken. Leven kan niet ontstaan uit dode materie.

Een aantal jaren geleden hebben de wetenschappers moeten vast stellen dat evolutie niet alleen maar kan leiden tot hogere levensvormen maar dat het ook kan leiden tot lagere levensvormen. Het hele idee achter de evolutie zoals de wetenschappers dit ons wijsmaken is al onzinnig in mijn ogen. Echter als je dan ook nog ga vertellen dat evolutie twee kanten op werkt dan wordt het helemaal ongeloofwaardig. Hadden we eerst 4,6 miljard jaar (zo oud zou de aarde moeten zijn volgens de wetenschap) om uiteindelijk via een opwaartse evolutie uit te komen bij een mens dan blijkt nu opeens dat in deze tijd de evolutie ook omgekeerd had kunnen functioneren… en dan nog steeds in dezelfde tijdsspanne.

Zelf geloof ik dat de natuur dusdanig is geschapen dat alles de mogelijkheid heeft om zich aan te kunnen passen aan de leefomgeving. Voor de zondvloed bestonden er al een aantal diersoorten in een bepaalde leefomgeving (de aarde voor de zondvloed moet ook anders geweest zijn dan na de zondvloed). Na de zondvloed zijn de dieren uit de ark zich direct gaan aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving en dat doen ze heden ten dage nog steeds.

De wetenschap zegt volop bewijzen te hebben van evolutie. Geef ze mij dan. Toon ze. Kan niet, want het is een aanname omdat men enkel ziet dat dieren zich aanpassen aan hun omgeving. Men trekt dus een conclusie uit een waarneming echter de conclusie blijft een aanname en m.i. een foute. Men gaat vervolgens proberen deze aanname hard te maken door allerlei tussenvormen te verzinnen. Men komt met uitgestorven dieren aan en durft dan te zeggen dat dat het bewijs is tussen een dino en een vogel. Weer een aanname en opnieuw een foute m.i.

Maar ook meer alledaagse zaken als de roodverschuivingen t.g.v. het zogenaamde uitdijende heelal kan ter discussie worden gesteld. Zware hemellichamen veroorzaken ook roodverschuivingen en zo heb ik ooit een artikel gelezen over "moe licht" wat ook voor roodverschuivingen kan zorgen. Dus ook hier opnieuw aannames.

En zo gaan we maar door en door. Als je jezelf verdiept in hoe alles werkt dan wordt alles steeds wonderbaarlijker. Als ik dan als mens voor mijzelf alles op een rijtje zet dan moet ik voor mijzelf tot de conclusie komen dat er een intelligent ontwerper achter dit alles moet zitten. Een Big Bang kan nooit zo maar ontstaan. Dan komt het toeval van het ontstaan van elementaire deeltjes. Dan het toevallig ontstaan van atomen (hetgeen dus de wetenschap tegen spreekt). Dan komt het toeval dat deze atomen zich kunnen klonteren en sterren kunnen vormen waardoor zwaardere elementen kunnen ontstaan. Dan het toeval van het ontstaan van leven (wat wetenschappelijk niet mogelijk is) en ga zo maar door.

Alhoewel het ontstaan van alles wetenschappelijk onmogelijk is is tevens de wiskundige kans (indien het wel mogelijk zou kunnen zijn) onuitspreekbaar klein door de kans op kans op kans… Vermenigvuldig dit dan met de onmogelijkheid dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn en dan is de uitkomst nul.

Mocht je nou zelf een berekening willen doen en je komt niet uit op absoluut nul dan ga je er van uit dat de wetenschap niet klopt. Dan komt het probleem dat je bepaalde natuurwetten niet gelooft…
Tevens ga je er dan van uit dat de benodigde energie eeuwig aanwezig is geweest en dat iets de Big Bang heeft veroorzaakt. Dit iets moet er dan ook al eeuwig zijn geweest. Misschien was het wel een eeuwige Entiteit?

Het bestaan van een Goddelijk wezen of Eeuwige entiteit is dus aannemelijker en deze "God" theorie spreekt de wetenschappelijke bevindingen niet tegen. Reactie infoteur, 10-12-2015
Dank voor uw reactie. Ik kan me bij uw verhaal aansluiten met uitzondering van de factor tijd. Deze is wel degelijk enorm belangrijk getuige ook de reactie van Jim hierboven.

Als de dagen bij de schepping bijvoorbeeld duizend of een miljoen jaar zouden zijn, dan worden alle andere verhalen uit de Bijbel compleet uit hun verband gerukt. Mozes vertoefde bijvoorbeeld 40 dagen op de berg Sinaï. Dat zouden dan 40.000 of 4 miljoen dagen zijn… wat onmogelijk is gezien het verloop van het verhaal. Jezus stond na 3 dagen op uit de dood. Waren dat eigenlijk 3000 dagen of 3 miljoen dagen? En werd Jezus niet 33 maar 33 miljoen jaar oud?
In de grondtekst van de Bijbel is er geen enkel verschil tussen een dag bij de schepping of welke andere dag dan ook in de Bijbel. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat alle dagen waar van wordt gesproken in de Bijbel langer of korter duren dan 24 uur. Het gaat om een normale dag met een normale avond en nacht.

Veel mensen halen een tekst aan uit 2 Petrus 3 waarin staat dat een dag als duizend jaar is voor God en duizend jaar als één dag. Deze tekst kunnen we niet letterlijk toepassen op alle tijdspannen in de Bijbel. Dan krijgen we bijzonder vreemde situaties in elk verhaal. Wanneer we de context van de tekst in Petrus bekijken, zien we ook dat het over iets heel anders gaat dan over een letterlijk tijdsbestek. Er wordt hier bedoeld dat God boven de tijd staat.

Jim, 07-12-2015 19:34 #10
Dat is geen onzin dat is de waarheid. Gelooft u nou echt dat het hele universum dat oneindig groot is echt helemaal gemaakt is zodat wij op deze planeet kunnen leven? Dat is pas een sprookje! En zelfs de katholieke kerk erkent de evolutie theorie. Check YouTube: bestaat God met Jan Marijnissen bijvoorbeeld. En wat vindt u van de dinosaurussen? U gelooft toch niet echt dat die pas maximaal 6000 jaar uitgestorven zijn en dat Adam en Eva daar nog mee rond gelopen hebben? Ik ken een zwaargelovige die dat namelijk wel gelooft.

En dan nog wat, het is behoorlijk dom om de oerknal een sprookje te noemen. Of zijn de verhalen uit de bijbel zoals Eva die ontstaat uit een rib van Adam, een zee die even in 2en splijt om een volk erdoor te laten, Jezus die over water kan lopen, of Jezus die sterft aan het kruis voor onze zonden en paar dagen weer opstaat etc etc, dat vindt u geen sprookjes maar waarheid? U bent niet wijs zeg ik dan.

Verder heb ik trouwens niets tegen het geloof, er komt ook een hoop goeds van namelijk. Alleen mensen zoals u die alles verdraaien heb ik geen begrip voor. Reactie infoteur, 08-12-2015
Correctie; uw waarheid. Uit niets kan alleen maar niets voort komen. Gelooft u nou echt dat er ineens uit het niets materie was en ploep ineens was er ook energie uit het niets waardoor alles ging draaien en uit al dat niets is ook nog geheel toevallig het gehele geordende universum ontstaan? Toe nou zeg, wat een verschrikkelijk idioot idee en bovendien natuurkundig van alle kanten volslagen onmogelijk!

Het staat u vrij om de door u genoemde verhalen niet te geloven. Maar een intelligente almachtige God die dergelijke dingen bewerkt, is vele malen logischer dan een universum dat zomaar uit het niets ontstaat… Het laatste is onmogelijk. Gaat u maar eens zitten bij een berg balken en stenen en wacht tot er een huis uit komt. Dat is toch ook volslagen onzin?! Iedereen weet dat het huis alleen ontstaat door een mens die zijn intelligentie, kracht en handigheid gebruikt om het te bouwen. Of ga eens zitten bij… Niets! Ach ja, u heeft gelijk, na een tijdje is er nog een universum… Dat laatste is natuurlijk wel logisch. Of toch niet?
Alles wat aan zijn lot wordt overgelaten vervalt tot chaos. Niet tot ook maar iets nuttigs… De balken vergaan in de loop van de tijd en de stenen slijten door water, zand en wind. Geen huis te bekennen, laat staan dat uit niets een universum voort komt. Bizar dat u dat wel gelooft.
De katholieke kerk heeft het mis. Raar dat u hen wel zo makkelijk gelooft. Maar als dat de enige 'waarheid' is die u wilt horen, tja…

Jim, 06-12-2015 22:05 #9
Ik snap niet dat mensen in deze onzin geloven. Dat God het allemaal maar geschapen heeft.
Net als de erfzonde, we boeten volgens gelovigen nog steeds omdat 2 mensen ooit een fout maakten, dat geloof je toch niet. Lekkere vent dan die God, omdat die 2 mensen een fout maakten laat hij bijvoorbeeld nog steeds kansarme kinderen in Afrika verhongeren. Of een tsunami complete dorpen wegvagen, ja zegt ie dan hadden die 2 maar geen fout moeten maken. Belachelijk gewoon! Reactie infoteur, 07-12-2015
Als de erfzonde bestond, dan had u gelijk. Maar de erfzonde bestaat niet, gelukkig maar. De Bijbel zegt niets over het bestaan van erfzonde. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Zo ziet ook God dat.

Maar waarom kan God niet alles geschapen hebben? Ik hoop niet dat u het logisch vindt dat niets ontplofte en zich ontwikkelde tot waar we nu zijn? Dat is pas de grootst mogelijke onzin! Wie hierin gelooft, gelooft in sprookjes…

Kris, 23-10-2015 08:43 #8
Ik ben per toeval op dit artikel gebotst. En eerlijk is eerlijk, tijdens het lezen van dit artikel krulden mijn tenen en gingen mijn haren ten berge rijzen van de nonsens die ik te lezen kreeg. Normaliter hoe ik mij hier niet mee bezig, maar dit was zo grof dat ik niet anders kan dan hierop te reageren

Na het lezen van dit artikel kan ik niets anders dan besluiten dat:
- of U bent onvoldoende onderlegt in dit onderwerp
- of u doelbewust liegt, verdraait, dingen verzwijgt, …

Bovendien, de moeite die u doet om het evolutionair model te bestrijden staat schril in contrast met de absoluut gebrek aan gefundeerde argemunten om creationistisch model te rechtvaardigen. Je bepaalde theoriën in twijfel trekken, maar het alternatief moet degelijk onderbouwd worden. Voor mij is het doel van dit artikel duidelijk, de uitkomst van dit artikel stond al lang vast.

Een kleine bloemlezing van de fouten:
- De eigenschappen van een ster worden niet zozeer bekomen door hun kleur, maar door hun spectra. Het is onvoorstelbaar hoeveel informatie wij kunnen halen uit spectra. Misschien moet je eens een cursus spectroscopie volgen voor je dergelijke nonsens schrijft
- Er zijn al sterren waar we het oppervlak hebben kunnen afleiden: bv Betelgeuze
- Door middel van parallax kan men tegenwoordig afstanden tot 10.000 lichtjaren meten en geen 100. U beweert dat men geen hoeken van 0.017°(61 boogseconden) kan meten, waar heeft u dat vandaan? Helaas voor u is de techniek daar tegenwoordig wel toe in staat. Ter info, GAIA is in staat om hoeken van sterren tot op 0.00000001 boogseconde te meten.
- Bovendien zijn er nog methoden om afstanden te meten: Hertzsprung-russeldiagrammen in combinatie met spectra, roodverschuiving, supernovae type Ia, dubbelsterren, … Afstanden tot op miljarden lichtjaren bepalen is dus weldegelijk nodig
- De lichtsnelheid is geen constante. Het is ondermeer afhankelijk van het medium waarin het beweegt. De lichtsnelheid is echter het hoogst mogelijke snelheid die het licht kan hebben. Die waarde is ~300000 km/s
- Wat de afname betreft, waar is de data (en niet een of ander bewering van iemand) die deze bewering staaft. Mijn data toont enkel aan dat men de lichtsnelheid allen maar nauwkeuriger kon bepalen door behulp van betere technieken, niet dat de lichtsnelheid daalt. Toch wel vreemd nu we technieken hebben om de lichtsnelheid zeer nauwkeurig te meten, het licht plotseling constant blijkt te zijn. het is alsof de duivel ermee speelt.
- Een atoomklok gebruikt inderdaad elektromagnetische straling. Echter, daarbij wordt geen gebruik gemaakt van de lichtsnelheid, maar van een andere eigenschap van elektromagnetische straling, namelijk de frequentie.
- De hele mensheid zou ontstaan zijn uit 2 personen. Genetische variatie lijkt op iets anders te wijzen. Adam en Eva zouden volgens genesis 4 drie zonen hebben gehad, meer bepaald Kaïn, Abel en Seth. En als het scheppingsverhaal dan toch zo logisch is, kan je me eens uitleggen welke zoon er dan zwanger werd en het mensdom heeft verdergezet?
- De leeftijd van sterren bepalen is helemaal niet zo moeillijk via Herzsprung-russeldiagrammen, open sterrenhopen en vooral asteroseismologie en heeft niets te maken met de afstand waarop een ster staat.
- De dichtstbijzijnde ster staat op 4.28 lichtjaar en niet op miljarden lichtjaar zoals je beweert
- Als God de sterren heeft gemaakt op dag 4, hoe komt het dat we op dit moment (6000 jaar later) nog altijd stervorming zien?
-…

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Deze opsomming van fouten zetten jouw zin "tot zover objectieve wetenschap" in een totaal ander licht.

Wat betreft jouw vorige reacties op emails:
- U schijnt niet te snappen dat micro-evolutie over langere termijn leidt tot marcro-evolutie. Dat wij voor grotere dieren nog geen grote evolutie zien heeft te maken met voortplantingsnelheid. Die is vrij laag bij grotere dieren. Je kan dus geen macro-evolutie waarnemen omdat we nog maar sind de jaren 1700 dingen beschrijven en macro-evolutie over miljoenen jaren plaatsvindt. We zijn nog maar 15 à 25 generaties verder.
- Evolutie gebeurt door toeval (kans), niet door wetmatigheden. Evolutie is met andere woorden niet reproduceerbaar, maar wel meetbaar. Het is niet omdat je met een dobbelsteen een 2 hebt gegooid, dat de volgende worp ook een 2 moet zijn. Volgens jouw redenering zou een dobbelsteen dus niet bestaan
- Bovendien verloopt de evolutie niet volgens een plan, maar via toevallige mutaties. Je moet dus niet op het idee komen om een olifant in een dolfijn te veranderen. Als de toevallige mutatie er voor zorgt dat het organisme daardoor beter is aangepast aan zijn omgeving, dan zal de evolutie dit wel vanzelf doen
- Hoezo, we zien geen enkel wezen bezig is te veranderen? De huismussen die we indertijd per ongelijk vanuit Europa naar Amerika brachten blijken tegenwoordig al anders te zijn dan hun Europese voorouders
- Tussenvormen zijn afwezig? Tja, hoeveel tussenvormen van de mensheid zal men nog moeten opgraven voor U dat accepteert. Open gewoon jou ogen.
- Evolutie is wel degelijk bewezen. Spijtig voor u maar het is zo. Dat we niet ieder detail kennen, dat is waar. Maar het is niet omdat we iets niet kennen tot in het detail, dat het mechanisme die er achter zit plotseling onwaar zou zijn.
- En ik hoef persoonlijk niet te bewijzen God niet bestaat. Als hij al zou bestaan, dan blijkt die God van jouw een bijzonder lui wezen te zijn. Zes dagen werken en daarna 6000 jaar geen klop meer doen. Ondanks het feit dat hij almachtig is moet ik toch vaststellen dat hij geen moer geeft om alle miserie in de wereld. Blijkbaar is hij toch niet almachtig, of is hij niet geïnteresseerd of is hij een bijzonder wreed en sadistisch wezen. In alle gevallen verdient hij mijn aandacht niet.

Bon,

Misschien zal ik jouw andere artikelen ook eens aanpakken. Reactie infoteur, 19-11-2015
Uw reactie geeft maar eens te meer aan hoe religieus evolutionisten zijn. Uw betoog is doorspekt van aannames die niet bewezen zijn. Maar u gelooft natuurlijk liever in onbewezen aannames dan in een God die alles geschapen heeft. Want als die God bestaat, dan heeft u ook verantwoording aan Hem af te leggen en dat is nu precies wat evolutionisten niet willen… Daarom bedenken ze steeds nieuwe 'wetenschappelijke' bewijzen en aanpassingen die uitgaan van aannames en niet herhaalbaar, noch toetsbaar zijn, om hun uiterst wankele theorie overeind te houden. Uw schrijfsel is doortrokken van dergelijke aannames en theorieën.

De hele evolutietheorie is niet bewezen. Het is een THEORIE namelijk…
Alle zogenaamde gevonden tussenvormen zijn frauduleus!

Een paar voorbeelden:
• De embryo tekeningen van Ernst Haeckel: Gepubliceerd in 1868. Hij maakte illustraties die de embryonale ontwikkeling van diverse dieren en mensen vergeleek. Dit zou een soort versnelde weergave van de evolutie zijn. Darwin was zelfs onder de indruk van deze gedetailleerde illustraties. Haeckel verklaarde in een boek dat de eicel en embryo's van verschillende dieren en de mens in bepaalde periodes van hun ontwikkeling volledig identiek zijn. Hij presenteerde drie houtsneden die inderdaad identiek waren. Het zouden een hond, een kip en een schildpad voorstellen. Maar het was een vervalsing, er was één houtdruk voorbereid en drie keer op een rij gedrukt. En zo vervalste hij meer. Hij werd in hetzelfde jaar ontmaskerd. In 1875 werd hij veroordeeld voor fraude door een universitaire rechtbank in
Jena.
• De Piltdown mens: gevonden in 1912, bleek vals in 1953. Het was samengesteld uit een schedel van een mens en een kaak van een Orang Oetan en nog wat onderdelen van andere dieren, fraude!
• Nebraska man: gevonden in 1922, bleek vals in 1927. Dit was een vervalsing gebaseerd op een enkele tand van een zeldzaam soort varken, al weer fraude!
• Neandertal man: gevonden in 1856, bleek een mens te zijn. Hij werd traditioneel geschilderd als een voorovergebogen aapmens. Deze houding werd echter veroorzaakt door een ziekte. De Neanderthaler is een mens; vergissing!
• 'Lucy' Australopithecus afarensis: Gevonden in 1974, bleek een aap te zijn. Na onderzoek kwam men er achter dat het slechts een chimpansee was die iets meer rechtop liep dan sommige andere apen; vergissing!
• De Homo erectus: bleek een mens te zijn, slechts wat kleiner dan de gemiddeld mens van onze tijd. Studies hebben aangetoond dat hij hetzelfde was als de huidige Homo Sapiens.

En dit is nog lang niet alles… De geschiedenis van de evolutietheorie is doorspekt met leugen en bedrog. Darwin heeft de theorie op zijn sterfbed zelfs herroepen. Er is geen sprake van tussenvormen!

U zegt dat evolutie door toeval gebeurt. Wel, dan was het toeval op toeval op toeval op toeval op toeval op toeval etcetera etcetera. Dat maakt dat er een kans van nagenoeg nul procent is dat er überhaupt leven uit voortkomt, laat staan de enorme variatie van levensvormen die we om ons heen zien!

U geeft zelf toe dat er alleen maar micro evolutie is waargenomen in de afgelopen 300 jaar. Er is geen enkel bewijs dat dit uitloopt op macro evolutie. Voor het gemak voegt u daarom de factor tijd toe en gaat u er van uit dat het miljoenen jaren heeft geduurd. U was er niet bij en niemand heeft het waargenomen, dus u weet niet of dit zo is en het bewijst niets!

De evolutie beweert een wetenschappelijke theorie te zijn. Uit bovenstaande blijkt al dat dit het niet is. Echter, ALS zij dan beweren wetenschappelijk te zijn, DAN dienen zij dit gedegen te onderbouwen, met proeven die herhaalbaar en toetsbaar zijn. Dergelijke bewijzen heeft men echter nooit kunnen leveren voor noch de evolutietheorie noch de oerknaltheorie.

Het creationisme beweert niet wetenschappelijk te zijn. Het is iets wat je kunt geloven of niet. Toevallig zijn er veel wetenschappelijke bewijzen die creationisme ondersteunen. Dat maakt het een logische verklaring voor het ontstaan van de aarde en het leven.
Evolutionisten draaien de zaken echter om: zij hebben een theorie bedacht en zoeken daar bewijzen bij. Omdat zij hun theorie overtuigend vinden, willen ze dat die overeind blijft en hebben ze geen oog meer voor bewijzen die de theorie ontkrachten. Dat maakt het een theorie die ontvankelijk is voor het doen van vele aannames welke op hun beurt niet bewezen kunnen worden. Daarom wordt er gesjoemeld met 'bewijzen' om de boel staande te houden. Dit gebeurt overvloedig in de praktijk. Als dat uw manier van 'bewijzen' is, dan zegt dat veel over u.

Een intelligente God die alles zorgvuldig gevormd en op elkaar afgestemd heeft, is vele malen logischer dan niets dat explodeerd en voila: 'daar zijn we met zijn allen na ettelijke miljarden jaren' (zonder die miljarden klinkt het helemaal dom, dus vandaar). Dat is net zo iets als op het strand gaan zitten wachten tot er toevallig een zandkasteel ontstaat… U gelooft natuurlijk ook dat dit kan als u maar lang genoeg wacht. U heeft groot geloof, dat moet ik u nageven…

U geeft God de schuld van dingen waar de mens de oorzaak van is! De mens
heeft zich van God afgekeerd, waardoor God alle goeds niet KAN geven. Dat
wilt u vast niet geloven, want een goede God verdient alle aandacht…

Org, 20-08-2015 13:29 #7
Wat zijn creationisten toch hilarisch. Altijd doen alsof God een feit is en de evolutietheorie afdanken. Ooit al gehoord van honden? Er zijn vele rassen bijgekomen op 100 jaar hoor. Dat heet evolutie.

"Hiermee mist het de logica die de Bijbel wel geeft." -Infoteur
O ja, de bijbel steekt inderdaad vol logica. Een of ander persoon dat op iets blaast en plots leeft het en heet het Adam. Reactie infoteur, 27-08-2015
Dus als niets ontploft en daar ontstaat het heelal, de aarde en al het leven uit, dan vindt u dat wel logisch?! Niet bepaald consequent van u…

Ontstaan van hondenrassen is variatie ofwel micro-evolutie. Veranderen van diersoort is macro evolutie. U zult moeten toegeven dat u nog nooit een hond in een ander soort dier hebt zien veranderen en met u de hele mensheid. Macro evolutie bestaat niet en is nooit waargenomen bij welke diersoort dan ook. Sterker nog: DNA verhindert dat dit zou gebeuren!

Eibert Anstein, 28-02-2015 13:50 #6
Je spreekt jezelf wel heel erg tegen. Ik vind het ongelofelijk dat je doet alsof het een feit is dat God bestaat en met dit 'feit' argumenten bedenkt waarmee je de wetenschap onderuit haalt. Zoals je zelf zei: niemand is bij de oerknal geweest, dus niemand kan het bewijzen. Maar niemand en zeker jij was erbij toen God de aarde schiep, dus hoe kan je dat dan wel als feit zien.

Je zegt dat evolutie niet bestaat, omdat je nooit een olifant in een dolfijn hebt zien veranderen. Wat is dit nou voor kinderachtige redenering. Als je je een beetje verdiept had in de theorie dan had je geweten dat er honderdduizenden jaren overheen gaan voordat zo'n verandering duidelijk zichtbaar is doormiddel van natuurlijke selectie.

Kan je me een artikel sturen waarin staat hoe een snelheid van 300 keer de lichtsnelheid wordt behaald? Dat zou erg nuttig zijn voor als we naar mars willen. Reactie infoteur, 20-05-2015
Niet mijn redenering is kinderachtig, de redenering van de evolutietheorie is kinderachtig. Ik zou zelf niet op het idee komen een olifant in de loop van miljoenen jaren in een dolfijn te laten veranderen… Waar is dat dan goed voor?
De factor tijd is zo loos als wat. Bedacht om het sprookje aannemelijk te maken, want dan hoeft u de verandering van olifant naar dolfijn namelijk niet zelf waar te nemen. En dan is het ineens wel mogelijk? Waar zijn dan de bewijzen? Waar zijn de tussenvormen? Komaan, we zien nu geen enkel dier wat ook maar op enige wijze bezig is te veranderen naar een andere diersoort. En dat is niet gek, want het is onmogelijk. De evolutietheorie is één grote luchtbel.

Ik hoef niet te bewijzen dat God de aarde schiep. Ik geloof dat. U gelooft kennelijk wat anders. Prima, maar ik hoop dat u niet wilt beweren dat evolutie wetenschappelijk bewezen is. Het rammelt aan alle kanten, bewijzen zijn er niet. Met een beetje logisch redeneren is dat gemakkelijk te onderkennen.

Harold, 28-12-2014 11:40 #5
Indien de christelijke, joodse, islamitische God zo almachtig is, waarom heeft hij dan mensen nodig om 'zijn' woord te verkondigen? Waarom is dan iemand die geboren wordt als indiaan in de amazone niet gelovig? Of een kind dat geboren wordt? Deze moet eerst gehersenspoeld worden. Waar is de almacht van god. Die zorgt er toch voor dat we gelovig geboren worden? En als de moderne mens al 100.000 jaar of meer op aarde is, waarom is het 'geloof' pas van de laatste tijd? Waarom heeft god zich niet eerder gemanifesteerd aan zijn schepping? Het antwoord is dat er geen god is. God is een product van gehersenspoelde mensen die niet beter weten. Ik geloofde mijn oren niet dat mijn ouders mij vertelden dat Sinterklaas niet bestond. Ik huilde… wilde het niet geloven. Dat mijn ouders al die tijd een onwaarheid hebben verteld. Met het geloof is het net zo. Reactie infoteur, 03-01-2015
U vindt dat iedereen gelovig geboren moet worden? Dan zouden we pas gehersenspoeld zijn en bovendien geen eigen wil hebben; androïdes of marionetten. En dat nu is juist niet hoe God het heeft bedoeld, Hij schiep mensen met een wil en dus de mogelijkheid om ergens voor te kiezen. God heeft alles in Zijn hand, ondanks dat mensen een vrije wil hebben. Dat getuigt pas van almacht.

Uw aanname over de tijd waarin de mens zich al op aarde bevindt, zegt niets over het al dan niet bestaan van God. Net zoals het feit dat uw ouders u voorgelogen hebben over Sinterklaas niets zegt over het al dan niet bestaan van God. Ieder mens gelooft, of u wil of niet. U gelooft dat God niet bestaat, bewijzen kunt u het niet. dus u gelooft dit.

Jeroen, 29-08-2014 22:05 #4
Het is typerend voor gelovigen die de wetenschappelijke basis voor de evolutietheorie willen weerleggen, dat ze een klein deel daarvan eruit halen en met oneigenlijke argumenten schijnbaar onderuit halen. Vaak, zoals in bovenstaande artikel, voel je op je klompen aan dat het onzin is, maar is het moeilijk te weerleggen. Dit is voor Richard Dawkins een reden geweest boeken te schrijven als the greatest show in earth, waarin duidelijk wordt uitgelegd waarom de evolutietheorie niet en creationisme wel een geloof is. Lees dit boek en geloof in God of niet, maar ben voorgoed genezen van de behoefte het geloof in God en creationisme te verdedigen door de evolutietheorie met ondeugdelijke redeneringen onderuit te halen. Reactie infoteur, 16-11-2014
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor evolutie want dit zou herhaalbaar moeten zijn. Dat is het niet, dat weet iedereen, Niemand heeft een koe in een dolfijn zien evolueren of daar tussenvormen van gevonden en niemand kan het nabootsen. Tussenvormen schitteren überhaupt van afwezigheid. Niemand was bij de oerknal en niemand kan hem herhalen, dus is het een geloof of aanname zo u wilt.
De factor tijd wordt toegevoegd en moet dit sprookje aannemelijk maken. Maar als het dan zo lang geduurd heeft, dan heeft niemand het gezien en zullen we het moeten baseren op aannames en theorieën, welke pas wetenschappelijk zijn als ze zijn bewezen… Dat maakt direct duidelijk dat dit geen wetenschap is en dus een geloof. Of u wilt of niet.!

Evert, 04-02-2014 18:55 #3
Onder "toepassing van de berekening" staat dat 525 000 het aantal minuten in een jaar is en dus één lichtjaar. Een lichtjaar is toch een afstand die het licht in één jaar aflegt? (365,25 dagen * 86 400 seconden * 299 792 458 m/s = 9 460 730 472 580 800 meter)

Het doet verder niet af aan het verhaal omdat de driehoek alleen maar smaller wordt, maar voor de netheid is het misschien wel beter.

Carl, 12-11-2013 09:04 #2
Het bovenstaande artikel staat bol van voor gesuggereerde theologische aannames, die absoluut niet kloppen en op geen enkele waarheid berusten. Want het verschil tussen de wetenschap en de theologische verklaring, is dat wetenschappelijk bewijs onweerlegbaar is vast te stellen om dat het zo is, Natuurkundige wetten zijn de enige onweerlegbare echte waarheid. Al de rest de perceptie is gevormd in het menselijk brein net zoals het geloof. Geloof suggereert al in de basis dat het niet aangetoond kan worden, omdat wanneer het aangetoond zou kunnen worden met wetenschappelijk bewijs het geen geloof meer zou heten maar wetenschap. Het theologisch beredeneren van onwaarschijnlijk complexe natuurwetenschappelijke verschijnselen, benadruk enkel de mate waarin de perceptie van het menselijk brein onderontwikkeld is. Reactie infoteur, 31-12-2013
En als u goed leest, ziet u dus dat de wetenschap in deze geen onweerlegbaar bewijs heeft! Het is dus ook een geloof. Kies welke u wilt.

Gerard Bischoff, 05-05-2013 23:02 #1
U schrijft bij ''Zijn sterren miljarden lichtjaren van ons verwijderd''
Dat is de Alpha Centauri, op 4,5 >miljard< lichtjaar afstand.

Dat moet 4,5 lichtjaar zijn. Ik zelf breng de diameter zon terug op 1,5 mm. Als ik het goed heb uitgerekend staat Alpha Centauri op 42,3 km dan van ons vandaan. Een marge van een lichtjaar heb ik wel genomen. Hoe kunnen wij dan nog deze zon zien. Ik haal trouwens veel gegevens van deze site af wat veel opzoek werk vereenvoudigd. Reactie infoteur, 06-05-2013
Dank voor uw correctie, ik pas het aan.
met vriendelijke groet

Infoteur: Bubo
Laatste update: 06-05-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 42
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!