InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De leeftijd van de aarde: De natuur

De leeftijd van de aarde: De natuur

De leeftijd van de aarde: De natuur Evolutionisten beweren dat de aarde miljarden jaren oud is. Creationisten beweren dat de aarde 6000 jaar oud is. Hoewel het moeilijk lijkt om vast te stellen hoe oud de aarde is, levert de aarde zelf en de natuur daar talloze bewijzen voor.

Inhoud


Het magneetveld van de aarde

De aarde is een grote magneet. Magneten verliezen met de tijd hun kracht. Het magnetisch veld van de aarde is de afgelopen 150 jaar 6 procent afgenomen. De magneet wordt zwakker. Dat betekent dat hij eerst sterker was. De conclusie daarvan is dat de aarde niet meer dan 25.000 jaar oud kan zijn. Als hij ouder zou zijn, zou de hitte het leven op aarde vernietigd hebben.

Dat betekent ook dat koolstofdatering niet werkt! Een voorbeeld van het niet werken van koolstofdatering is een mammoet die gevonden is in het ijs. Het onderbeen werd gedateerd op 15.000 jaar oud. De huid zou echter 21.000 jaar oud zijn. Weer een ander deel was 29.000 jaar oud en een deel 44.000 jaar. Het mag duidelijk zijn dat dit niet werkt.

Evolutionisten zeggen dat het veranderen van het magnetisch veld van de aarde een proces is van omkeringen. Het magnetisch veld is zich nu aan het omkeren. Dat is echter pure onzin. Er zijn sterkere en minder sterke magnetische gebieden maar niet omgekeerde.

Op dit verhaal van de evolutionisten is ook Pangea gebaseerd. Pangea is het grote continent dat 250 tot 210 miljoen jaar geleden op aarde was. Hieruit zouden alle continenten ontstaan zijn. Dit is onmogelijk want Afrika zou 40 procent kleiner moeten zijn om te passen. Mexico en Centraal-Amerika, passen er ook niet bij. Bovendien: als we de oceaan weglaten zit er grond onder…. De continenten zijn nog steeds met elkaar verbonden! De lage plaatsen staan alleen vol met water. De contineten verschuiven wel heel licht. De Hydroplaattheorie van Walt Brown verklaart dit.

De oudste woestijn

In de Sahara blaast de wind bijna altijd in dezelfde richting. Dat creëert een probleem. De warme lucht uit de woestijn doodt de bomen naast de woestijn en dat wordt vervolgens ook woestijn. Wanneer de grond eenmaal woestijn is geworden, is het zeer moeilijk weer vruchtbaar te krijgen. Dit heet woestijnvorming. De Sahara groeit 6 kilometer per jaar.

Na bestudering zei men dat de Sahara ongeveer 4000 jaar oud zou zijn. Als de aarde echter miljarden jaren oud is, waarom is er dan nergens een grotere woestijn dan de Sahara? En waarom is de Sahara dan maar 4000 jaar oud?

De scheppingsleer verklaart dit duidelijk. 6000 jaar geleden schiep God alles. 4400 jaar geleden was er ene groet vloed. Een woestijn onder een grote vloed is onmogelijk dus deze kon pas enige tijd na de vloed te ontstaan. Gebaseerd op de Bijbel kunnen we daarom zeggen dat een woestijn op aarde niet ouder kan zijn dan 4400 jaar. En dat is zo.

Ondergrondse oliedruk

Vak wordt er olie onder de grond gevonden. Deze olie staat onder enorme druk, zo’n 1300 bar. De druk van de olie is groter dan de rotsen die erbovenop liggen. Het zou de rosten doorbroken moeten hebben binnen 10.000 jaar. Als de aarde miljarden jaren oud is, waarom is er dan nog oliedruk?

Waar kwam deze olie eigenlijk vandaan? Olie is gevormd door samengeperste organismen. Ze zijn door hitte en druk veranderd in olie. Ze kunnen nu in 20 minuten olie maken van een lading vuilnis in het laboratorium. In Australië maken ze in 30 minuten olie van rioolslib. Evolutionisten zeggen dat de vorming van deze olie miljoenen jaren geduurd heeft en is ontstaan van uitgestorven dino’s.
De scheppingsleer leert anders. 6000 jaar geleden werd de aarde geschapen. 4400 jaar geleden was er een grote vloed. Bij de vloed kwamen de meeste mensen en landdieren om. Ze werden begraven onder een stroom van modder, stenen en zand die ontstond door de vloed. Dit werd enorm zwaar en ze werden samengedrukt tot olie. De olie onder de grond komt van de mensen en dieren die om kwamen bij de zondvloed.

IJskernen in Groenland en Antarctica

In groenland en Antarctica worden gaten in het ijs geboord. Het materiaal uit deze gaten wordt bewaard. De ijsmonsters bevatten ringen van meer doorzichtig ijs en van wit ijs.

De verklaring voor de ringen door evolutionisten is als volgt: In de zomer smelt het ijs en dit wordt helder ijs. In de winter sneeuwt het. De sneeuw pakt samen en wordt wit ijs. Donker en licht ijs vertegenwoordigen zomer en winter. Het diepste gat is geboord in Groenland en is 3000 meter diep. Wanneer we de ringen tellen, komen we op 135.000 jaarringen.

De vraag is echter of het wel om jaarringen gaat. In 1990 werden een aantal vliegtuigen die in de WOII neergestort waren in Groenland onder het ijs gevonden. Ze lagen 80 meter onder het oppervlak. Eén vliegtuig werd eruit gehaald en gerestaureerd. Het ging om een P38.

Later bleek dat er honderden ringen in het ijs boven dit vliegtuig zaten. Dat betekent dat het geen jaarringen kunnen zijn. De ringen vertegenwoordigen dan ook niet zomer en winter, maar warm en koud.

Het vliegtuig heeft daar 48 jaar gelegen. Dat betekent dat er per jaar 1,67 meter ijs bij kwam. Als we dat toepassen op het diepste gat van 3000 meter in Groenland dan komen we op 1800 jaar. De diepere lagen van het ijs worden samengeperst tot gletsjerijs. Dat betekent dat de 4400 jaar uit de Bijbel ruim genoeg tijd is om de ijslaag op Groenland te verklaren.

Aardlagen

Deze lagen worden niet alleen in ijs gevonden maar ook in de aarde. Evolutionisten beweren dat elke laag een verschillende tijdperk vertegenwoordigt.

Dit is echter niet mogelijk want er zijn rechtopstaande, versteende bomen gevonden door al deze aardlagen heen die alle lagen met elkaar verbinden. Verstenen kost niet veel tijd. Er is bijvoorbeeld een vis gevonden die aan het baren was. Dat kost geen miljoenen jaren. Ook is er een boom gevonden met een versteende hond erin. Ze vonden de hond toen de boom werd omgehakt voor brandhout. Er is een cowboylaars gevonden met de voet van de cowboy er nog in, versteend. Dit heeft geen miljoenen jaren geleden plaats gevonden. Dat mag duidelijk zijn.

Veel logischer is dat deze aardlagen zijn ontstaan tijdens de zondvloed. Daarbij is enorm veel grond en steen ineens verplaatst. Dit verklaart de rechtopstaande boom door veel lagen heen.

De delta van de Mississippi rivier

De Mississippi legt 80.000 ton sediment neer per uur. Deze 80.000 ton modder per uur wordt gedumpt in New Orleans. De delta van de Mississippi wordt groter en groter. Ze hebben de delta bestudeerd en zeiden dat het waarschijnlijk 30.000 jaar heeft geduurd om dat zand daar te krijgen.

Als de aarde miljarden jaren oud is, waarom ligt de hele golf Van Mexico dan nog niet vol met modder nu?

Ze spreken van 30.000 jaar en niet 6000 zoals volgens de Bijbel. Toch omvat de scheppingsleer ook dit. 6000 jaar geleden heeft God alles geschapen. 4400 jaar geleden was de zondvloed. Toen het water zich terug trok is ongeveer de helft van die modder weggespoeld. Het lijkt dus of het 30.000 jaar heeft geduurd, maar ze zijn daarbij vergeten rekening te houden met de zondvloed.

De oudste boom

De oudste levende boom in de wereld is een dennenboom van 4300 jaar oud. Sommigen zeggen dat hij 4600 jaar is. Dit is gebaseerd op de jaarringen. Boomringdatering is echter geen exacte wetenschap. Soms produceert een boom twee ringen in een jaar. Hij is dus ongeveer 4300 jaar oud.

Als de aarde miljoenen jaren oud is, waarom is er dan geen oudere boom te vinden dan één van 4300 jaar? Dat komt omdat de aarde geen miljarden jaren oud is maar 6000 jaar. 4400 jaar geleden was er een vloed die alles verwoest heeft. Dat verklaart waarom de oudste boom 4300 jaar is. Tenzij er nog een boom is die los is geraakt tijdens de vloed en opnieuw geworteld is. Dat zou nog een mogelijkheid zijn voor een oudere boom.

Sommigen beweren een boom van 9550 jaar oud gevonden te hebben in Zweden. De leeftijd is echt gebaseerd op analyse van koolstof in het hout. Koolstofdatering voldoet echter niet. Dat bewijst een gevonden mammoet. Het onderbeen werd gedateerd op 15.000 jaar oud. De huid zou 21.000 jaar oud zijn. Weer een ander deel was 29.000 jaar oud en een deel 44.000 jaar. Daarmee kan ook de leeftijd van 9550 jaar van deze boom niet kloppen.

Het Groot Barrière rif

Dit is het grootste koraalrif ter wereld. Tijdens WOII zijn er delen van het rif beschadigd oor bombardementen, schepen en ankers en dergelijke. Een aantal mensen van een milieuorganisatie gingen bekijken hoe snel het terug zou groeien. Ze hebben het 20 jaar lang bestudeerd. Ze kwamen tot de conclusie dat het minder dan 4200 jaar oud is.

Als de aarde miljoenen jaren oud is, waarom is er dan nergens een ouder of groter koraalrif? Dat komt omdat de aarde geen miljarden jaren oud is maar 6000 jaar. 4400 jaar geleden was er een vloed die alles verwoest heeft. Dat verklaart waarom het oudste 4200 jaar is.

Wederom wordt er beweerd dat er oudere riffen zijn gevonden. De leeftijd hiervan is vastgesteld door koolstofdatering wat dus niet correct kan zijn. Dit zijn riffen van voor de zondvloed.

De Niagara watervallen

Van de rotsrand bovenaan de Niagara watervallen wordt gezegd dat het zo’n 9900 jaar aan het eroderen is. Het water valt over de rand en breekt de rotsen af. De waterval beweegt zo heel langzaam achteruit. Dat doen alle watervallen. De Niagara watervallen gingen met 1,4 meter per jaar achteruit. Dit was zo totdat men het grootste deel van de waterval omleidde voor het opwekken van energie. Ze kunnen de waterval zelfs afsluiten nu. Tot de jaren 30 ging de waterval echter met 1,4 meter per jaar achteruit.

De geul waardoor die de Niagara watervallen hun weg hebben afgelegd, is 11 kilometer lang. Charles Lyell zei in 1841 dat dit 10.000 jaar heeft gekost om te eroderen. Later veranderende hij dat in 35.000 jaar. De mensen die daar wonen zeiden echter dat het veel sneller erodeerde.

Charles Lyell schreef het boek De principes van geologie (Dit is tevens het boek dat Darwins geloof in God vernietigde). Lyell hield niet van de Bijbel en wilde die in diskrediet brengen. Hij wist dat er een tijdslimiet was aan het eroderen. Hij verzon deze getallen om de Bijbel in diskrediet te brengen.

De Niagara watervallen liggen tussen het Ontariomeer en het Eriemeer. Ze liggen nu zuidelijker dan voor de erosie. Als de aarde miljoenen jaren oud is, waarom is het dan nog niet aangekomen bij het Eriemeer?

Vanuit de schepping is dit te verklaren. 6000 jaar geleden schiep God alles. 4400 jaar geleden was de zondvloed. Toen de watervloed zich terugtrok is de helft van de geul weggespoeld. Zo vlak na een vloed is er namelijk veel meer water en zachte rots dat nog niet hard is geworden. Erosie gaat veel sneller wanneer alles zacht is.

Erosie van de continenten

Met de erosiesnelheid op aarde zouden de continenten plat zijn in 14 miljoen jaar. Er zijn landverschuivingen, modderstromen, bodemkruip, massabeweging, exfoliatie, lawines etcetera. Bij alles beweegt de aarde naar beneden, nooit omhoog.

Hoe kan het dan dat er zeer oude fossielen gevonden worden boven zeeniveau.

Over de hele aarde zijn erosiepatronen te zien. Dit is perfect te zien vanuit een vliegtuig. Neem bijvoorbeeld de Grand Canyon. Deze is in een paar weken gevormd. Niet langzaam door de Coloradorivier. Er zijn rimpelpatronen in het landschap van 1,6 kilometer uit elkaar in het zuiden van Irak. Dit is bewijs van een enorme hoeveelheid water die snel over de aarde beweegt. De zondvloed is de beste verklaring.

Het zoutgehalte van de oceanen

Wanneer het regent stroomt 30 procent van de regen de oceaan in samen met minerale zouten. De zeeën worden elke dag zouter. Tegenwoordig bevatten oceanen 3,6 procent zout. Daar is een paar duizend jaar voor nodig. Als de oceanen miljoenen jaren oud zijn, waarom zijn de zeeën dan niet zouter?

Nu vraagt een evolutionist misschien: Als er een zondvloed is geweest, hoe hebben zoetwatervissen de vloed dan overleefd? Dan neemt deze persoon aan dat het water van de vloed toen zout was. De zeeën zijn tegenwoordig zout maar dat waren ze in de tijd van de vloed nog niet. Toen was het voornamelijk zoet water. De oceanen zijn geleidelijk aan zouter geworden en sommige dieren hebben zich daarop aangepast. Zo hebben we tegenwoordig zoetwater dolfijnen en zoutwater dolfijnen. Ze hadden een gezamenlijke voorouder, namelijk een dolfijn… Hetzelfde met zoetwater krokodillen en zoutwater krokodillen.

Vervolgens zegt de evolutionist: Dat is evolutie. Nee, dat is het niet. Dit is een kleine aanpassing op de omgeving en niets in vergelijking bij wat een evolutionist gelooft. Een evolutionist gelooft dat een rots in een krokodil is veranderd. Dat is iets totaal anders dan aanpassen aan zout water.

De formatie van stalagmieten en stalactieten

Wanneer mensen op bezoek gaan in een grot, krijgen ze altijd hetzelfde verhaal te horen. Voorzichtig, nergens aan komen, het kostte miljoenen jaren om de stalagmieten en stalactieten te vormen. Ze zeggen dat het een stalactiet 1000 jaar kost om 2,5 centimeter te groeien.

Dit is niet waar want er zijn talloze voorbeelden te vinden die iets heel anders zeggen. Onder het Lincoln Museum, gebouwd in 1922 in Amerika , groeien stalactieten van 1,3 meter lang. Er is een geconserveerde vleermuis gevonden in een stalagmiet. Deze was nooit geconserveerd geweest als de vorming hiervan zo lang zou duren. In moderne koelhuizen en garages en nog veel meer gebouwen zijn stalactieten van centimeters lang te vinden. Een grot in Australië is 55 jaar dicht geweest. Toen men er weer in ging, waren er stalactieten, stalagmieten, kalkgordijnen en kalkpilaren, van meters lang gevormd. De aarde levert bewijzen te over dat kalkafzettingen geen miljoenen jaren oud zijn.

Lees verder

© 2012 - 2019 Bubo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Weetjes over de AardeWeetjes over de AardeAltijd al willen weten wat nou eigenlijk de grootste stad op aarde is, wat de langste rivier is, of de hoogste berg? Op…
Geografische polen en wisselend magnetische polenGeografische polen en wisselend magnetische polenDe aarde is een planeet. Onze planeet aarde kent twee poolstelsels. De geografische polen en de magnetische polen. Niet…
Weetjes over de mensWeetjes over de mensWaarom gooien we zoveel afval weg, lopen we tweemaal de aarde rond en kunnen we niet wat vissen kunnen? Alles wat je wel…
De elementen in de horoscoop: Het aarde-elementDe elementen in de horoscoop: Het aarde-elementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…
Diepste plek op aarde: het ontstaan van de MarianentrogDiepste plek op aarde: het ontstaan van de MarianentrogGeografische extremen, zo mag je het diepste punt op aarde wel noemen. Hoe ontstaat een diepe plek in de aarde? Hoe komt…
Bronnen en referenties
  • Nl.wikipedia.org
  • www.drdino.nl
  • Video.google.com

Reageer op het artikel "De leeftijd van de aarde: De natuur"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tim, 16-08-2018 15:15 #8
Zijn er nog recente studies en ontdekkingen toe te voegen…?

Henk, 14-10-2016 12:48 #7
Interessant om te beseffen dat de mens in die korte tijdspanne dus NAAST de dinosaurussen moet hebben geleefd en in staat is geweest die machtige beesten in zo'n korte tijd uit te roeien, zonder dus zelf tussen de kaken van een T-rex te zijn beland! ;) Reactie infoteur, 04-11-2016
Dieren uitroeien is voor de mensheid nooit een probleem geweest… Vroeger gingen ze met een zielig bootje en wat speren de zee op om walvissen te doden. En het lukte nog ook…

Tj, 11-05-2016 04:46 #6
Erg leuk stuk! Grappig allemaal dingen die ik niet wist.

Ben erg benieuwd wat je kan delen over platentektoniek en het pangea.

Jan, 11-09-2014 16:25 #5
Bubo,

Ik heb je artikel met veel interesse gelezen. Gezien al deze feiten die je noemt kunnen we aannemen, en daar ben ik ook wel van overtuigd, dat er (om en nabij) 4400 jaar geleden iets is gebeurd wat een zondvloed zou kunnen zijn. Aanwijzingen hierover vinden we in meerdere verslagen van diverse oude culturen.

Daarnaast is Koolstof datering inderdaad niet helemaal nauwkeurig.

Maar vervolgens geef je bij meerdere punten aan na je onderbouwing dat er een zondvloed is geweest; dat de aarde maar 6000 jaar oud is. Wat ik echter mis in je artikel is de onderbouwing van dat specifieke punt!

Daarnaast als dan daadwerkelijk alles 4400 jaar geleden is vernietigd en maar een paar mensen dit overleefd hebben dan hebben wij te maken met mond op mond overleveringen van dit selecte groepje mensen die dit vanuit hun eigen specifieke beleving en kennis hebben doorgegeven aan hun nageslacht en die weer aan het volgende geslacht.
Wat zij dan niet wilden dat hun kinderen zouden weten over de tijd ervoor is niet doorgegeven.

Conclusie:
Ja er is zeer waarschijnlijk zo'n 4400 jaar geleden iets ingrijpends gebeurd.
Nee dit artikel geeft niet de leeftijd van de aarde aan of levensvormen aan. Reactie infoteur, 16-11-2014
Zie http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/91097-de-leeftijd-van-de-aarde-de-wereldbevolking.html.

Eefke, 05-10-2012 08:28 #4
Bubo,

Ik val inderdaad over je woordkeus en cijfertjes. In de eerste plaats omdat je claims maakt die niet waar zijn: “Een evolutionist gelooft dat een rots in een krokodil is veranderd.” Dit is gewoon de reinste onzin, dat weet je en dan ben je in mijn ogen iemand die doelbewust een foutief beeld wilt schetsen. Moet je helemaal zelf weten, maar spreek dan niet van “het gaat mij om de waarheid”.

Ten tweede de cijfertjes: je gebruikt ze te pas en te onpas en hebt er zoals je zegt grondig onderzoek naar gedaan, maar als ik je geinteresseerd naar de onderbouwing vraag geef je niet thuis. Sterker nog, je schiet in de verdediging en komt met een ‘logische’ redenatie dat er geen variabele in de natuur is tussen 2 en 800 miljoen en dat er dan een stalactiet van 100 meter zou moeten zijn. Verrassing voor je: 1. het aantal cellen waar een organisme uit kan bestaan varieert tussen de 1 en enkele honderden miljarden en 2. een stalactiet zal uiteindelijk de stalagmiet raken en de twee vormen dan samen een zuil. Daar gaat dus je logische redenering.

Wat betreft mijn mening op dit vlak heb ik al eerder gezegd dat ik niet graag spreek van onmogelijk. Stalactieten (om die maar weer even aan te halen) kunnen wat mij betreft snel groeien of juist uiterst traag. Zolang ik dat niet weet ga ik geen standpunt onderschrijven.
Voor zover ik weet bestaat de mogelijkheid dat de aarde nog maar 6000 jaar is, maar zou deze ook al miljarden jaren oud kunnen zijn. Er is mij nog niks ter ore gekomen dat een van beide opties bevestigd of uitsluit. Ik ben echter wel geinteresseerd in het onderwerp vandaar dat ik ook van alle kanten informatie probeer te krijgen.
Jou stellige uitspraken maakten me nieuwsgierig, dus nogmaals: heb je sluitend bewijs voor je verhaal of moet ik ergens anders informatie halen om mijn mening te kunnen vormen?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 05-10-2012
Beste Eefke,

Als je mijn onderbouwing niet sluitend genoeg vindt, zoek dan gerust verder.
Succes in je verdere zoektocht.

Met vriendelijke groet.

Eefke, 03-10-2012 12:36 #3
Beste Bubo,

Ik ben niet zo van de exacte getallen hoor, maar als jij ze gebruikt ben ik wel benieuwd hoe je eraan komt. En je spreekt jezelf gelijk al tegen: in je artikel beweer je dat ‘ze’ een heel exact getal geven, om vervolgens in je reactie te melden dat ‘ze’ geen exact getal kunnen noemen. Dat kunnen ze volgens mij ook niet, want het klopt wat je zegt: dat heeft te maken met diverse factoren.

De tekst “Ze zeggen dat het een stalactiet 1000 jaar kost om 2, 5 centimeter te groeien. Dat is niet waar…” klopt als je één van de volgende 2 punten kunt aantonen:
1. Alle evolutionisten zeggen dat het een stalactiet ALTIJD 1000 jaar kost om 2, 5 centimeter te groeien.
2. Uit onderzoek is gebleken dat stalactieten NOOIT met 2, 5 centimeter (of meer) per 1000 jaar kunnen groeien.
Ik ben benieuwd.

Persoonlijk maakt het mij niet uit hoe snel of langzaam ze groeien. Heb ik me niet in verdiept en ook geen behoefte aan. Ik spreek echter niet graag van onmogelijk. Dat er in de natuur geen variabele bestaat die tussen de 2 weken en 800 miljoen jaar ligt, zul je mij dus niet snel horen zeggen. Dit is namelijk wederom een aanname die je niet kunt bewijzen. En zo zit je artikel (en je reactie) vol met aannames en schrijf je uitspraken aan (groepen) mensen toe, waarvan ik me afvraag hoe je hieraan komt. Zonder onderbouwing is dat, op z’n zachtst gezegd, niet netjes.

Om tot de kern te komen. Je hebt dit artikel overduidelijk gebaseerd op lezingen van Kent Hovind, maar je hebt de intentie van zijn verhaal niet begrepen. Kent Hovind gebruikt de voorbeelden in een poging de claims van miljoenen jaren te ontkrachten. Jij gebruikt de voorbeelden als argument voor een jonge aarde, met als gevolg dat je moet kunnen aantonen dat er geen andere optie is. Zie je het verschil?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-10-2012
Beste Eefke,

Ik had verwacht dat je jouw eigen mening met onderbouwing zou geven over dit onderwerp. Ik heb je met onderbouwing antwoord gegeven op jouw vragen. Als ik je dan vraag om jouw mening te geven, geef je niet thuis. Blijkbaar durf je het niet aan om welk standpunt dan ook te onderschrijven.
Je valt echter wel over cijfertjes en woordkeuze terwijl bijvoorbeeld een variabele simpelweg een vaste waarde heeft of als gemiddelde binnen een redelijke bandbreedte kan worden gebruikt (dus nooit tussen 2 en 800 miljoen). Dit heeft niets met aannames van doen, maar met logisch redeneren. Dergelijk onderwijs vind je al vanaf de middelbare school.
Je vraagt mij om grondig onderzoek te doen terwijl het jou zelf niet zoveel uitmaakt. Je bent zelf dus niet op de hoogte van iets wat ik grondig onderzocht heb. Hoe kun je hier dan überhaupt kritiek op leveren? Zoek het eerst zelf eens grondig uit en vorm je eigen mening.
Ja, Kent Hovind is één van de bronnen (dat is eenvoudig te vinden in de bronnen en referenties onder het artikel), maar wat de bronnen ook zijn, het gaat mij om de waarheid.

Met vriendelijke groet.

Eefke, 02-10-2012 13:53 #2
Heel goed dat je kritisch de feiten hebt onderzocht; je hebt me nieuwsgierig gemaakt naar je resultaten. Als ik bijvoorbeeld je bewering “Ze zeggen dat het een stalactiet 1000 jaar kost om 2, 5 centimeter te groeien” lees, vraag ik me o.a. het volgende af:

- Wie zijn ‘ze’?
- Beweren ‘ze’ dat het altijd 1000 jaar kost om een stalactiet 2, 5 centimeter te laten groeien?
- Heb je bewijs gevonden dat dit überhaupt niet kan? (Je geeft wel enkele voorbeelden waarbij dit niet het geval is, maar dat sluit natuurlijk de mogelijkheid niet uit.) Reactie infoteur, 02-10-2012
Beste Eefke,

Ik zie dat je van de exacte getallen bent, maar de evolutionisten (‘ze’) zijn dit nu juist niet. Zij beweren dat de vorming van stalactieten, stalagmieten en zuilen miljoenen jaren heeft geduurd en kunnen je geen enkel exact getal noemen. Bovendien worden deze miljoenen jaren regelmatig bijgesteld wegens weer een andere ‘ontdekking ’of ‘berekening’.
Het is zeer eenvoudig vast te stellen dat deze miljoenen jaren niet kunnen kloppen. Daar hoeven we niet zeer exact voor te zijn.

Evolutionisten beweren door het vaststellen van het soort mineralen en met radiometrische metingen bewezen te hebben dat stalactieten e.d. miljoenen jaren oud zijn. Zij houden hierbij geen rekening met de variabelen hoeveelheid water, de waterhardheid e.d. en ze sluiten de invloed van de zondvloed uit. Bovendien kloppen hun meetmethoden niet (zie ook mijn artikel Koolstofdatering; feit of fictie) en gaan juist zij uit van een constante groeisnelheid.

De natuur laat zien dat hun theorie niet klopt. De groei van een stalactiet kan enkele centimeters in een eeuw zijn (wat als algemeen gemiddelde wordt aangenomen). Maar een stalactiet kan ook in enkele dagen een paar centimeter groeien! Het is dus zeer variabel, maar niet zo variabel dat het miljoenen jaren geduurd heeft zoals evolutionisten beweren. Dan zouden we nu namelijk stalactieten van minstens 100 meter of meer hebben als we uitgaan van een tijdsduur van 1 miljoen jaar. U bent vast met mij eens dat dit onmogelijk is…. Zulke stalactieten zijn niet meer te vinden omdat deze grotten ‘dicht gegroeid’ zouden zijn. Onnodig om te zeggen dat hiervan de leeftijd niet gemeten kan worden als zijnde stalactiet. Bovendien bestaat er in de natuur geen variabele die tussen de 2 weken en 800 miljoen jaar ligt… Dat is namelijk geen variabele maar een onbekende.

En speciaal voor jou even de exacte berekening van de stalactiet van 100 meter:
Ik ga uit van een groei 1 centimeter in 100 jaar (om het aan de langzame kant te houden…).
Om aan 1 miljoen jaar te komen vermenigvuldigen we met 10.000
De groei is dan 1 x 10.000 = 10.000 centimeter wat 100 meter is.
Gaan we uit van bijvoorbeeld 800 miljoen jaar zoals vaak geroepen wordt door evolutionisten of zelfs 80 miljard jaar, dan hebben we het over stalactieten van 80 of 8000 kilometer!
Bovendien is 1 centimeter per eeuw al aan de magere kant. Laat het eens vier zijn…. Om nog maar te zwijgen over de stalactieten die groeien met een paar centimeter per week….! Waar laten we dergelijk stalactieten op deze aarde? De theorie van de evolutionisten is een groot probleem voor onze aardbol!

Maar zeg eens, wat is jouw mening en onderzoek in deze? Ik begrijp dat je dergelijke zaken tot de bodem uitzoekt? Ik heb je mijn standpunt en logische onderbouwing gegeven. Wat is de jouwe?
Ik ben erg benieuwd.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van je reactie.

Eefke, 28-09-2012 12:08 #1
Beste Bubo,

Na het lezen van je artikel bekruipt me het gevoel dat je dit overgenomen hebt van iemand anders zonder er zelf kritische vragen bij te stellen. Of je nu evolutionist of creationist bent, je wilt hopelijk graag de feiten weten om jou ‘waarheid’ te ondersteunen.
Ik wil je hierbij uitnodigen om dit alsnog te doen. Zo kun je bij de paragraaf De formatie van stalagmieten en stalactieten de vraag stellen of deze altijd met dezelfde snelheid groeien of dat dit afhankelijk is van hoeveelheid water dat er per dag langsstroomt of de hardheid van het water.
Kun je er bij het zoutgehalte van de oceanen van uitgaan dat deze altijd met dezelfde hoeveelheid toeneemt of zitten hier fluctuaties in? Zelfde geldt voor het afnemen van het magnetisch veld van de aarde: komt het ook voor dat deze toeneemt?
Ik weet toevallig dat het Himalayagebergte nog steeds hoger wordt, dus je argument dat de aarde naar beneden toe beweegt is sowieso al niet juist. Verder gebruik je een hoop getallen die mijns inziens niet onderbouwd zijn.
Lees je in, liefst vanuit verschillende bronnen en invalshoeken (over bijvoorbeeld woestijnvorming en dateringsmethodes) en verbreed je kennis.

Ik wens je veel succes met je kritische zoektocht. Reactie infoteur, 30-09-2012
Bedankt voor je reactie.
Je veronderstelt dat de feiten zoals in het artikel aangegeven niet door mij zijn onderzocht.
Dit is in het geheel niet juist. Ik hoop dat je zelf de juiste feiten onder ogen wilt zien. Of zijn er bepaalde veronderstellingen die jou tegenhouden om de waarheid te ontdekken?
Ik hoop dat je hiertoe bereid bent. Dan zul je de waarheid gaan inzien, want in de schepping is Gods almacht met het verstand te doorzien.

Met vriendelijk groet.

Infoteur: Bubo
Laatste update: 08-10-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 8
Schrijf mee!