Verbijsterende onthullingen uit de Bijbel

Verbijsterende onthullingen uit de Bijbel In de laatste decennia heeft de wetenschap een aantal formidabele ontdekkingen gedaan. Deze nieuwe onthullingen hebben betrekking op het universum, alsook op de mens en de maatschappij. Echter, komt men steeds weer tot de ontdekking dat deze nieuwe revelaties reeds duizenden jaren opgetekend staan in de Bijbel. De Bijbel is het miraculeus en profetisch boek van de christenen waarin Jezus Christus centraal staat als Heer en Meester.

De Bijbel en de ontbrekende dag

Amerikaanse astronauten en ruimte wetenschappers kwamen in hun metingen van de hemellichamen tot de ontdekking dat er een dag (24 uren) ontbrak in verstreken tijd. Deze wetenschappers konden geen wetenschappelijke verklaring vinden voor dit verschil in tijd. Uiteindelijk bleek dit verschil op grond van de Bijbel verklaard te kunnen worden. In de Bijbel is er een geval beschreven waar de strijder Jozua een gebed doet om de zon stil te doen staan, omdat hij met zijn leger in een hevige strijd verwikkeld was en het reeds donker werd (Jozua 10). Op grond van de informatie uit de Bijbel bleek dat die dag van Jozua, 23 uren en 20 minuten opmaakt van de vermiste 24 uren. De resterende 40 minuten werden ook gevonden in de Bijbel, en wel in het verhaal van koning Hizkia die een teken van God verlangde en vroeg dat de schaduw op de zonnewijzer 10 graden achteruit zou gaan (2 Koningen 20). Deze 10 graden is precies gelijk aan 40 minuten. De ontbrekende dag wordt dus achterhaald op grond van de Bijbel, het woord van God.

De Bijbel en het concept van vergeving

Hedendaagse psychologen en neurologen zijn het met elkaar eens dat het schenken van vergeving bepalend is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het individu die besluit te vergeven. Neurologen hebben ontdekt dat negatieve emoties de chemicaliën in de hersens uit balans brengen en stress veroorzaken, alsmede stressgerelateerde ziekten. De Bijbel geeft verscheidene malen het belang van vergeven aan. De meest indrukwekkende daad van vergeving kan gelezen worden in de evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) van het nieuwe testament; het schrift gedeelte waar Jezus, de Redder, aan het kruis hangt en de Vader bidt om Zijn vijanden te vergeven. De Bijbel geeft verschillende keren aan dat het los laten en vergeven van wat ons door anderen is aangedaan overwinning schenkt.

De Bijbel en het concept van een positieve attitude

Amerikaanse neurologen hebben waargenomen dat een gedachte kan groeien in de hersens. Denkt men voortdurend aan een negatieve voorval dan zal die 'boom' van informatie steeds groter en sterker worden in het brein. De daarmee gepaard gaande negatieve emoties uiten zich als doorns op de takken van de bomen. Deze veroorzaken ziekten en beïnvloeden het functioneren van het individu op negatieve wijze. De Bijbel geeft aan in Fillipenzen 4:8 dat de mens alleen moet denken aan het ware, waardige, rechtvaardige, welluidende, beminnelijke, deugdelijke, loffelijke en het reine. Op grond van de nieuwe bevindingen is nu bekend dat de overheersing van deze positieve gedachten zullen resulteren in welzijn en welvaart.

De Bijbel en de vrije wil

De Amerikaanse neurologen hebben ontdekt dat er een gebied is aan de voorzijde van het brein waar er DNA zit. In dit gebied vinden we de vrije wil die de mens in staat stelt om steeds weer een keuze te doen. Informatie wordt door de zintuigen opgevangen en moet eerst door de deur van de vrije wil heen om in de hersens terecht te komen. De persoon maakt hier steeds een keus om de informatie tot de hersens toe te laten of niet. In de Bijbel lezen we in 2 Korintiërs 10:5 dat elke gedachte krijgsgevangen genomen moet worden. Dat gebeurt dus in het gebied van de vrije wil. De Bijbel adviseert verder dat men elke gedachte aan Christus moet onderwerpen, met andere woorden slechts het goede moet toegelaten worden in de hersens. Het negatieve moet men verwerpen en deze zal als hitte energie de vrije wil verlaten.

De Bijbel en het geweten

De neurologen hebben verder ontdekt dat elk mens een mini brein heeft in het hart. Deze mini brein, het geweten, adviseert de persoon om het goede te doen. In de Engelse Bijbel lezen we in spreuken 23:7 'As a man thinketh in his heart, so is he'. Het is nu dus bewezen dat de mens in het hart kan denken, vanwege het mini brein dat zich daarin bevindt.
© 2012 - 2020 Carol70, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelDe kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelWat is vergeven en moet je altijd kunnen vergeven? Kan er wel vergeven worden als er niet om vergeving gevraagd wordt? V…
Summative Model of Attitude (summatieve model van attitude)Summative Model of Attitude (summatieve model van attitude)De Summative Model of Attitude is een theorie in het leven gebracht door Martin Fishbein in 1967. Het is een model waari…
Attitude en gedragDe woorden attitude en gedrag worden veelvuldig genoemd, afzonderlijk van elkaar, maar ook in combinatie met elkaar. Wat…
Attitude, attitudemodellen & multi-attribuutmodelEen attitude is in de marketing de houding van een consument ten opzichte van een object. Een marketeer probeert een pos…

Pasen in GriekenlandPasen in GriekenlandHet Pasen in Griekenland is nog steeds een traditionele aangelegenheid, waarin het lijden en de kruisiging van Christus…
Piëtisme in de provincie GroningenProfessor J. Lindeboom stelt in zijn artikel over het piëtisme in de Groningse Volksalmanak 1945 ( p. 53-79), dat er ges…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: NYC Wanderer (Kevin Eng), Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
  • http://www.cmf-nederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=703:vergeving-en-de-geestelijke-gezondheid&catid=62:maart-2006-vergeven-verwerken-en-vergeten&Itemid=125
  • http://www.snopes.com/religion/lostday.asp

Reageer op het artikel "Verbijsterende onthullingen uit de Bijbel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Carol70 (infoteur), 24-03-2012 14:40 #2
Free will is in the DNA of your frontal cortex cells, it has structure in your brain. The corpos callosum m begins to read and analyze information based on the instruction of your free will. Your free will is under your control! You can decide to accept or reject a thought.
The third place attitude occurs is at your free will. You can make the decision to function well or not to function well, to think properly or not to think properly, and that will impact on how you build a memory. If you bring a thought into captivity and reject it, the information becomes heat energy (hot air). If you meditate on it, it goes into the magic trees of your mind and builds branches.
http://www.myahcc.org/uploads/2_your_amazing_brain.pdf
Ga maar lezen!

Rene, 25-01-2012 09:22 #1
Wat een onzinverhaal zeg, niet te zuinig. DNA in de voorkant van je hersenen, kom op zeg, DNA is verspreid over je hele lichaam, van je hersenen tot je kleine teen. In elke cel van je lichaam zit evenveel DNA, behalve sperma en eicellen (de helft). DNA regelt veel, maar niet de vrije wil om informatie wel of niet op te slaan in je hersenen. Die heb je niet, je krijgt immers wel eens informatie waar je niks mee kan of dat je liever niet had gehad.
Nog even iets over vergeving. Kun je een priester vergeven die je zoon of dochter op gruwelijke wijze misbruikt heeft voor zijn eigen seksuele genot? Welke overwinning haal je dan als je die persoon vergeeft?

Infoteur: Carol70
Laatste update: 08-04-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!