InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Creationistische kijk op oerknal: geloof of wetenschap?
mijn kijk op

Creationistische kijk op oerknal: geloof of wetenschap?

Creationistische kijk op oerknal: geloof of wetenschap? De oerknal wordt heden ten dage aangevoerd als wetenschap als het gaat om het ontstaan van de aarde. Maar is deze wetenschap wel zo wetenschappelijk en bewezen? Of is het net zo goed een religie zoals de scheppingsleer ook wordt gezien?

Inhoud


Wat is de oerknaltheorie?

20 miljard jaar geleden kwam vanuit absoluut niets alle materie samen op één zeer warme plek met een oneindig grote dichtheid die waarschijnlijk zo groot is als de punt achter deze zin. De materie kwam nergens vandaan. Deze punt draaide steeds sneller rond en op een goede dag explodeerde de punt. Hieruit ontstond het heelal, sterren, planeten, tijd en materie.
De explosie is nog steeds aan de gang want het heelal expandeert. Op een dag stopt het en komt alles weer samen. Dan is er weer een oerknal. Dat gebeurt elke 80 tot 100 miljard jaar.

In het kort gezegd: Op een dag explodeerde iets uit het niets en hier zijn we dan allemaal, inclusief aarde en het universum. Dat moet het allemaal verklaren. Is dit wetenschap of is dit een geloof?

Vragen bij de oerknaltheorie

Wanneer iemand bij u zou komen en zou zeggen dat alle stof op deze wereld vanzelf samenkomt op een punt zo groot als de punt achter deze zin, zou u diegene dan niet voor gek verklaren? U zou alleen maar heel veel vragen hebben. En wanneer iemand u zegt dat vanuit een boom helemaal vanzelf een huis ontstond, van niet eens alleen hout, maar ook metaal, steen en plastic, dan weet u zeker dat deze persoon niet in orde is. Het is namelijk niet realistisch en elke logica ontbreekt. Bij de oerknaltheorie schijnt dit voor veel mensen echter geen probleem op te leveren. Voor het gemak is de factor tijd toegevoegd om het geloofwaardig te laten lijken. In de huidige wereld zouden we zoiets nooit geloven. Maar als het 20 miljard jaar geleden is , dan kan het ineens wel?!

De oerknaltheorie roept alleen maar vragen op:
 1. Hoe wordt alle materie zo klein dat het op één minuscule stip past? Er moet een chemische reactie van de materie in het niets zijn geweest voordat de oerknal er was. Hoe kan in niets en vanuit het niets een chemische reactie plaats vinden zonder enige aanleiding?
 2. Hoe kan materie samen komen uit niets? Waar komt überhaupt de materie vandaan als er niets is? Waar niets is, is geen materie. Er valt dan al helemaal niets samen te komen.
 3. Hoe kan niets exploderen?
 4. Waar komt de energie vandaan voor het ontstaan van de knal? Een knal ontstaat alleen door toevoegen van energie… Er knalt nooit iets uit niets en dat is nooit waargenomen. Waar kwam deze knal dan vandaan? Waar kwam de energie hiervoor vandaan. En waar komt de energie vandaan om de hele aardbol met toebehoren aan de gang te houden?
 5. Hoe kunnen de resten van de explosie groter worden in plaats van kleiner? Na een explosie verbrandt een deel van het voorwerp of het hele voorwerp. Het valt in kleine stukjes uiteen en is een chaos. Hoe kan materie na een explosie onmetelijk veel groter worden en ook nog eens beter geordend? Daar is een wonder voor nodig en hier is niets wetenschappelijks aan.
 6. Hoe kunnen de resten van een explosie iets complex vormen als een planeet, zonnestelsel etcetera? De resten van een explosie hebben onbetekenende vormen en stellen niets voor. Hoe kan er uit een explosie ooit een nuttig voorwerp ontstaan? Dat is onmogelijk. Dat zien we hier op aarde heel duidelijk
 7. Waar komen de wetten van zwaartekracht, centrifugaalkracht enzovoorts vandaan?
 8. Waar komen de dimensies tijd, ruimte en materie vandaan? Zonder deze heb je geen fysieke levensomstandigheden. Bijvoorbeeld: als je geen tijd en ruimte hebt, waar en wanneer kun je de materie dan plaatsen?

Allemaal vragen die de oerknaltheorie niet kan beantwoorden.

Bewijzen voor de oerknal?

De redenen die men aanvoert om de oerknal te bewijzen zijn:
 1. Het expanderen van het heelal: Het heelal wordt steeds groter en dat bewijst dat het eerst oneindig klein was. Als iets groter wordt, is de conclusie niet automatisch dat het dus eerst oneindig klein was. Er zijn meer mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld beginnen bij een bepaalde grootte en dit is dus een conclusie die toevallig goed past bij de oerknaltheorie.
 2. De verhouding van elementen: Het is mogelijk om uit te rekenen welke atoom kernen er bij bepaalde omstandigheden worden gevormd. De oerknal schijnt waterstof en wat helium te hebben geproduceerd .Op basis van de oerknaltheorie heeft men voorspellingen gedaan aangaande waterstof en helium die nauwkeurig overeen komen met deze berekeningen. De voorspellingen zijn gedaan op grond van de oerknaltheorie en dus vooringenomen. Bovendien zijn het maar voorspellingen. We weten allemaal dat die heel vaak niet uitkomen. Kijk maar naar het weer. Hoe vaak zit de weerman er nog naast?! Laat staan dat dit nauwkeurig te voorspellen of achterhalen is. Daarnaast kan de verhouding toevallig goed zijn, de herkomst van de andere elementen is nog steeds duister in deze theorie. Er wordt door aanhangers gesproken van fusie, maar dan komen we niet verder dan ijzer. Hier is weer een theorie voor bedacht en dat is implosie van ijzer waardoor alsnog zwaardere elementen ontstonden. Hoe deze implosie kon ontstaan is net als de oerknal zelf een raadsel. Er is geen verklaring voor
 3. Kosmische achtergrondstraling: Volgens de oerknaltheorie ontstond kosmische achtergrondstraling tijdens de oerknal bij het vormen van atomen. Dat er straling is, is duidelijk maar het feit dat die er is, zegt niets over het ontstaan er van. Dat de straling ontstaan is bij de oerknal is een aanname op basis van verkeerde feiten en daarom niet wetenschappelijk.

Deze bewijzen zitten vol aannames en verkeerde conclusies. Andere conclusies waren ook mogelijk geweest. De bewijzen zijn dus niet wetenschappelijk.

Kosmische evolutie

De oerknaltheorie gaat over de kosmische evolutie. Dat houdt in dat op een zeker moment tijd, materie en ruimte zijn ontstaan. Deze 3 dingen kunnen niet zonder elkaar. Want waar zou u een voorwerp neerzetten als er geen ruimte is en wanneer moet u het neerzetten als er geen tijd is? Tijd, materie en ruimte geven het kader waar wij als mensen in leven. Zonder één van deze kunnen wij niet bestaan. Tijd, ruimte en materie moeten dus tegelijkertijd ontstaan zijn. Bij de oerknaltheorie was er materie, maar ruimte was er niet. Dat maakt het ontstaan van een knal onmogelijk. Een knal kan niet bestaan als er geen ruimte is. De oerknaltheorie heeft geen antwoord op het ontstaan van deze drie dingen. Het kwam nergens vandaan en het was er gewoon. Dat klinkt niet erg wetenschappelijk, wel?

De oerknal bekeken vanuit natuurkundige wetten

Interessant is daarom om de oerknaltheorie vanuit de wetenschap te bekijken. Tenslotte wordt het als wetenschap gebracht. Wanneer we de theorie wetenschappelijk bekijken, stuiten we op een heel aantal onoverkomelijke bezwaren! Laten we daarom een aantal natuurkundige wetten nader bekijken vanuit het perspectief van de oerknal.

Wet van behoud van draaimoment

Wanneer iets ronddraait en uit elkaar spat, dan zullen de losse delen blijven draaien in dezelfde richting als het originele voorwerp draaide zolang er geen weerstand is. Dit komt omdat de buitenkant van het voorwerp sneller draait dan de binnenkant. Dit is de wet van behoud van draaimoment.

Bij de oerknal zou dit het geval geweest zijn. Wanneer het heelal begonnen zou zijn bij de oerknal, dan moeten daarom alle zonnestelsel, planeten en manen in dezelfde richting draaien. Uranus en Venus draaien echter de andere kant op dan de aarde! 8 van de 91 bekende manen draaien de andere kant op dan de aarde! Er zijn hele melkwegstelsels die de andere kant op draaien als de onze! Dit is op zijn zachtst gezegd problematisch voor de oerknaltheorie.

Wet van behoud van massa

Deze wet zegt dat materie niet kan ontstaan of vernietigd worden. Alles is gemaakt van materie. Als materie niet gemaakt kan worden, hoe is de wereld dan ontstaan? Er zijn twee keuzes:
 1. Iemand heeft de wereld gemaakt: Dit vertelt het Creationisme/ de Scheppingsleer .
 2. De wereld maakte zichzelf: Dit is de visie van humanisten, alleen wisten zij niet hoe de wereld zichzelf maakte. Zij bedachten daarom de oerknaltheorie. Volgens de wet van behoud van massa is dit echter onmogelijk. Materie kan niet uit niets ontstaan wat de oerknaltheorie wel leert. Bovendien weten deze mensen simpelweg niet waar deze materie vandaan kwam en het hoe en waarom daarvan.

Wet van behoud van energie

Deze wet zegt dat energie niet kan ontstaan of vernietigd worden. Slechts door energie of inwerkingen van buitenaf kan een ander proces ontstaan bijvoorbeeld de vorming van warmte. Er gaat echter nooit energie verloren. Dit is een probleem voor de oerknaltheorie waarbij de uit niets gekomen materie begon te draaien en explodeerde. Kwam de energie hiervoor uit het niets? Dat is onmogelijk volgens de wet van behoud van energie. De oerknaltheorie spreekt deze wet dus tegen. Niet erg wetenschappelijk.

Tweede wet van de thermodynamica

Deze wet zegt dat alles naar wanorde streeft. Alles wat alleen gelaten wordt, gaat kapot, roesten, gaat dood of valt uit elkaar. Laat uw auto maar eens een jaar ongebruikt voor de deur staan en u ziet het resultaat. Niets wordt beter uit zichzelf. Bij de oerknaltheorie en de evolutie wordt alles juist beter. Dit gaat tegen de tweede wet van de thermodynamica in. Evolutionisten beweren dat dit probleem overkomen kan worden door energie toe te voegen. Er wordt namelijk energie toegevoegd van de zon. Dat zou evolutie van bacterie tot mens mogelijk maken. Hierbij ontstaan de volgende problemen:
 1. Het universum is een gesloten systeem. Er komt geen energie van buitenaf. Voor de oerknal is er dus geen energie toegevoegd.
 2. Energie toevoegen is destructief tenzij er iets is om de energie te benutten. De zon schijnt op de aarde en richt daar schade aan. Laat uw auto of huis onverzorgd in de zon staan en de zon vernielt het. U moet het onderhouden anders wordt alles vernietigd. Alleen daar waar het benut wordt, bijvoorbeeld door fotosynthese bij planten, bloemen en bomen of door vorming van vitamine D bij mensen en dieren in de zon, wordt het in een proces omgezet. Er kan echter nooit een boom uit koolstof ontstaan door de zon erop te laten schijnen. Bij een explosie ontstaat wanorde, kijk maar naar de bombardementen in WOII. Daar komt niks geordends uit. Hoe kan een explosie dan ooit het begin zijn van ons bestaan? Nee, de energie van de evolutionisten is niet zo’n passende oplossing…

De Scheppingsleer bekeken vanuit natuurkundige wetten

De natuurkundige weten leveren geen enkel probleem op voor de scheppingsleer. Het heelal is geschapen en de schepper kan er voor kiezen om sterrenen planeten een andere kant op te laten draaien.

Vanuit deze leer is God degene die energie toevoegt waardoor iets kan ontstaan. God is bovendien degen die deze wetten heeft ingesteld. Dat is de reden waarom er niet zomaar materie of energie kan ontstaan. God is degene die het toevoegt en dat is het begin van alles. Wij hebben daar geen invloed op.

In de schepping is op dit moment verval te zien. Er is te zien dat alles tot wanorde komt als we er niet voor zorgen. Wellicht vraagt u zich af waarom God dit zo gemaakt heeft? Welnu, Hij heeft het niet zo gemaakt. Het is de mens die al vrij snel na het begin voor zichzelf wilde leven en zelf god wilde zijn op aanraden van de duivel. De duivel wilde ook zelf god zijn en probeerde de mens ten val te brengen. De mens begon met fouten maken, waardoor hij het recht om over de aarde te heersen bij de duivel kwam. Hierdoor is de wanorde ontstaan en deze wordt steeds groter. Dit is niet door toedoen van God maar door de eigenwijsheid van de mens. Het had niet zo hoeven te zijn. Gelukkig heeft God ook hieruit een uitweg voor ons.

Ook over tijd, ruimte en materie laat de Scheppingsleer geen twijfel. De Bijbel zegt: in het begin (tijd) schiep God, de hemel (ruimte) en de aarde (materie). In de eerste zin van de Bijbel wordt het ontstaan van tijd, materie en ruimte al verklaard. Maar is dat dan wetenschappelijk? De meeste mensen vinden van niet. Toch verklaart de scheppingsleer het ontstaan van de aarde en ook het ontstaan van tijd, ruimte en materie. Iets wat de oerknaltheorie niet doet.

Dit is iets waar mensen in kunnen geloven. Dat is echter bij de oerknaltheorie ook zo, want deze is niet te bewijzen en roept meer vragen op dan dat het beantwoordt.

De consequenties van de oerknaltheorie versus creationisme

Mensen die in het creationisme geloven worden vaak raar aangekeken en gezien als mensen die in een oud en versleten sprookje geloven. Maar de oerknaltheorie is minstens net zo religieus als de scheppingsleer. Als we nu moeten kiezen tussen te geloven in stof waarvan niemand weet waar het vandaan komt of te geloven in God die alles schiep en daaruit laat blijken erg machtig, intelligent en creatief te zijn, dan lijkt de keus niet moeilijk. Beide keuzes zijn religieus dus daar hoeft u zich al vast het hoofd niet meer over te breken.

Wat zijn de gevolgen van geloven in het één of het ander?

 • De oerknaltheorie gelooft dat in het begin stof zomaar nergens vandaan kwam. Mensen keren vervolgen ook terug tot stof. Mensen die dit geloven, kunnen zelf bepalen hoe ze leven en hebben graag zelf de regie in handen zonder verantwoording af te hoeven leggen. Zij maken er het beste van zonder enige hulp van wij dan ook.
 • Creationisme gelooft dat in het begin God alles schiep. God heeft alles zeer creatief en ingenieus in elkaar gezet. Zo ingenieus dat we op dit moment nog steeds veel meer kunnen leren over de werking van de natuur. Steeds weer ontdekken we iets moois of vernuftigs, wat met meer perfectie gemaakt is, dan wij als mens ooit kunnen bedenken. Het is zo goed gemaakt dat wij mensen veel van onze technieken baseren op de natuur. Hieruit blijkt dat deze God intelligenter is dan wie ook. Als het universum, de aarde, de natuur en wij Gods maaksel zijn, kunnen we maar beter uit vinden wie deze God is, wat Hij wil en naar Hem luisteren omdat Hij onze maker is.

Keus

Schoolboeken, wetenschappers en allerlei andere informatiebronnen doen ons geloven dat de oerknaltheorie wetenschap en waarheid is. Zij geven ons niet de keus, maar dringen dit op als waarheid. Op scholen wordt het geleerd hoewel ze dat niet verplicht zijn. Kinderen zijn erg beïnvloedbaar en nemen dit snel aan als waarheid. Het is echter een valse waarheid die door geen enkel bewijs wordt ondersteund.

Wanneer wij spreken van de oerknaltheorie versus het creationisme dan kunnen we dan ook niet spreken van wetenschap versus geloof. Het is het ene geloof versus het andere geloof. Eerlijk zou op zijn minst zijn om het ook als dusdanig te brengen en mensen zelf te laten kiezen...

Lees verder

© 2012 - 2019 Bubo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wetenschap en religie in de evolutietheorieWetenschap en religie in de evolutietheorieToen Darwin in 1859 zijn boek The Origin of Species publiceerde, werd dit onmiddellijk een doelwit voor conservatieve re…
Creationisme: een overzichtHet creationisme, een religieuze opvatting over het ontstaan van de wereld, kent een steeds grotere populariteit. De oor…
Het vals dilemma (drogreden): voorbeelden uit de praktijk)Het vals dilemma (drogreden): voorbeelden uit de praktijk)Het vals dilemma is een drogreden. Het vals dilemma wordt in het latijn 'argumentum ad ignorantiam' genoemd: argument va…
Bewijs voor de OerknalBewijs voor de OerknalWaarom gelooft de wetenschap dat de Oerknal verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Heelal? In dit artikel wordt…
Problemen met de Oerknaltheorie: het horizonprobleemHoewel er sterke bewijzen zijn vóór de Oerknal, zijn er ook enkele argumenten tégen de Oerknaltheorie. In dit artikel wo…
Bronnen en referenties
 • Video.google.nl
 • Nl.wikipedia.org
 • www.drdino.nl

Reageer op het artikel "Creationistische kijk op oerknal: geloof of wetenschap?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gedeon Suares, 07-08-2017 19:19 #22
Hoe kan een oerknal onstaan zonder energie (kracht)? Moet er dan niet eerst een kracht zijn voor de knal? Na een knal kan ruimte ontstaan. Wij begrijpen alles in dimensie van ruimte en tijd. Maar onstaat kracht uit ruimte? Of juist andersom? Hoe kan dan alles zijn onstaan uit niets? Logica van de mens zal eerder de neiging hebben om te geloven dat alles uit iets is onstaan. Als je 2 mandarijnen die op een tafel dicht opelkaar staan uitelkaar wil trekken, gebruik je kracht.Tussen die 2 mandarijnen is er nu ruimte onstaan. Je kan nu ook tijd meten. Maar is er ook kracht onstaan? Nee, door jouw ' wil ' heb je kracht gebruikt om de mandarijnen uitelkaar te trekken. Uit jouw wil is er ruimte onstaan ( niet kracht). Kracht kan je niet maken. Kracht kan je alleen maar gebruiken, maar we weten toch wel dat ze bestaan. We kunnen weten dat krachten bestaan, zonder wetenschappelijk te kunnen bewijzen hoe je een kracht kan maken. We kunnen ze wel voelen en de resultaten ervan meten. Krachten hebben richtingen, er is altijd een doel als kracht genruikt wordt. Er is een idee achter. Voor elk systeem wat wilt blijven bestaan moet er kracht ingestoken worden. Een ontwerper had een ' wil 'om ruimte te maken.

Als we naar universum kijken, de aarde, dan is de complexiteit zo hoog, dat het bijna onwaarscheinlijk wordt om dit door toeval te laten verklaren. De mooie ontwerpen van de natuur laten zien dat er een kracht en brein achter was. ( een God? )

Het onstaan van krachten is iets wat wij als mens nooit zullen begrijpen. Krachten maken bestaat bovendien niet. Kracht is van een andere dimensie dan ruimte. Kracht kent geen tijd. Door ruimte is tijd onstaan, maar ruimte door kracht. Maar toch geloven wij in krachten. Omdat wij het logisch vinden dat alles onstaat uit iets. En niet allles uit niets. ( oorzaak - gevolg ).

Als je naar een vliegtuig kijkt denk je niet dat een opeenstappeling van toevallige processen en omstandigeheden uit het niets een vliegtuig heeft gevormd. We kennen geen design zonder een designer. De natuur laat zoveel voorbeelden van design zien. Waarom zou een vogel dan niet door een ontwerper zijn onstaan? Waar die ontwerper vandaan zou komen, weten we niet en kunnen we ook nooit weten, aangezien het een kracht is. En wat ik al eerder zei krachten zijn niet van deze dimensie. Maar we weten wel dat ze bestaan.

Als je na een explosie in een drukkerij binnen komt en je ziet overal ink op de muur en ineens zie je een woordenboek geschreven op de muur zal je niet zo snel denken dat het toeval is. Naarmate de orde toeneemt in een systeem wordt het voor ons moeilijk te begrijpen dat toeval een rol heeft gespeeld. Eerder krachten die gestuurd kunnen worden door een idee. ( wetten van natuur: wangorde energie komt vrij. Orde : energie toegevoegd)

Wetenschappers die in evolutietheorie geloven willen ons laten geloven dat je dom bent als je in een schepper gelooft. Maar ze vergeten dat zij ook geloven. Wat zij beweren over het onstaan van heelal en de eerste levende wezens, kent geen wetenschappelijke bewijzen. Ze waren er niet bij en hebben zo'n experiment niet gereproduceerd. Geloven is het aannemen dat iets waar is zonder dat jij er zelf bij was ( simpel gezegd ). Hoe kunnen zij dan zo synisch doen over het feit dat er misschien een schepper was? Is het niet meer een soort ' traditie ' geworden dat als je een wetenschapper bent je automatisch niet in een schepper mag geloven? Dat het een soort ' no-go ' moet zijn? Anders verdien je misschien geen respect? Gelukkig zijn er genoeg wetenschappers die in een schepper geloven/geloofden ( Isaac Newton, Galileo Galilei)

De natuur laat mooie voorbeelden zien van sytemen ( complexiteit en orde )
Om maar een aantal voorbeelden te noemen.
Diep in de oceaan is er minder licht beschikbaar. De cyanobacteriën die daar leven, moeten dus elk beetje lichtenergie opvangen, en dat doen ze met heel geavanceerde antennesystemen. De opgevangen energie wordt met een efficiëntie van bijna 100 procent doorgegeven aan de centra die het voedsel produceren ( fotosynthese). Het ontwerp van deze systemen die licht opvangen, heeft zelfs de aandacht getrokken van fabrikanten van zonnepanelen. Maar natuurlijk zijn door mensen gemaakte zonnecellen lang niet zo efficiënt als de systemen in bacteriën. Hoe zou toeval zo'n systeem kunnen verklaren?

De kloof tussen niet-levende materie en de meest eenvoudige levende cel is heel groot.
Eiwitten binnen ons lichaam, werken samen om complexe taken uit te voeren, zoals het transporteren van voedingsstoffen en het omzetten ervan in energie, het repareren van delen van de cel en het overbrengen van boodschappen binnen de cel. Kunnen zulke geavanceerde systemen zijn ontstaan door spontane mutatie en natuurlijke selectie? Veel mensen vinden dat maar moeilijk te geloven

Evolutie kan niet verklaren hoe elke cel ‘weet’ wat hij moet worden en waar hij zich binnen het organisme moet plaatsen. Wetenschappers kunnen alleen onderzoeken wat er tijdens zo'n proces gebeurd. Maar waarom de cel ' weet ' dat hij het moet doen kunnen ze niet verklaren. Misschien zou het geloven in een schepper dat ook niet in detaille kunnen verklaren. Maar we weten wel dat het een complexe systeem is en dat complexe systemen een ontwerper hebben. ( er wordt door een idee, kracht gebruikt in een bepaalde richting om een systeem te maken en in stand te houden ).

Volgens evolutietheorie moet U geloven dat alle complexe levensvormen door mutaties en natuurlijke selectie zijn ontstaan, ondanks het feit dat zo’n honderd jaar research aantoont dat mutaties zelfs niet één correct gedefinieerde soort tot iets volledig nieuws hebben omgevormd. U moet geloven dat alle levensvormen geleidelijk geëvolueerd zijn uit een gemeenschappelijke voorouder, ondanks het feit dat de fossielen duidelijk aangeven dat de hoofdsoorten van planten en dieren abrupt verschenen en niet tot andere soorten zijn geëvolueerd, zelfs niet gedurende miljarden jaren ( pasop ; dat iets ' lijkt ' te komen van een ander is nog steeds geen keiharde wetenschappelijk bewijs). Klinkt zo’n geloof alsof het gebaseerd is op feiten of op mythen?

Als DNA, een cel, een mens, een dier, een ecosysteem, de aarde, onze zonnestelsel, het Universum niet als een complexe systeem zou kunnen worden verklaard, waar alle onderdelen met een precieze wiskunde opelkaar zijn afgestemd, dan zou ik niet meer weten wat de definitie van een systeem zou zijn. Dit alles is zo onmogelijk om te geloven dat het echt door toeval is onstaan. Voor een gevolg is er altijd een oorzaak. Tot daar zou de mens kunnen geloven.

Knowit, 19-05-2017 16:42 #21
Beste discussianten,

Ik heb met veel genoegen het artikel en de reacties erop gelezen… Echter heb ik enkele irrationele redeneringen aangetroffen. Er wordt namelijk veel met beweringen over en weer 'gesmeten', maar keiharde bewijzen blijven eigenlijk uit. Tot nu toe is het nog steeds een zaak van hoe je het interpreteert… Daarom zou het handig zijn als iemand eens een keer met echte feiten komt voordat ik partij zal moeten gaan kiezen.

A. Visser, 23-02-2017 20:41 #20
Dat hemel en aarde in 6 dagen geschapen zijn is al grote onzin! De dag op zich bestond niet eens! (De tijd dat de aarde om z'n as draait is een dag). Als er geen aarde is, dan is er ook geen dag. Reactie infoteur, 27-02-2017
Wat een onzinnige redenering…
Ik volg die na: De oerknal is onzin. Toen de oerknal was geweest, was de aarde er nog niet meteen. Toch is de oerknal volgens zeggen 18 miljard jaar geleden. Maar dat is niet te meten want de aarde draaide nog niet…

Tijd staat los van of de aarde wel of niet draait.

Van Zype, 14-12-2016 23:35 #19
Eerst en vooral, eindig kunnen we ons voorstellen, oneindig niet. Bestaat oneindig wel? Mogelijks is dit een andere demensie, welke wij niet vatten. Een eindige ruimte, en daarbuiten?
In deze ruimte is materie eindig of oneindig aanwezig.
Wanneer deze materie allemaal bestaat uit dezelfde grondstoffen, ijzer, mangaan, nikkel, etc. Zou er dan geen planeet zijn uit totaal vreemde grondstoffen. Dit zou al verklaren dat niet alles voortkomt uit een zelfde kern ( oeratoom ). Gissen dat kunnen we maar keiharde bewijzen…! Blijven uit. Tevens waarom is materie ontstaan?

Rob, 23-06-2016 13:54 #18
Bij de eerste alinea gaat het al mis: je creëert een stropop. Onderzoek doen en nog een keer proberen met de juiste beschrijving van de oerknaltheorie.

Sander, 28-01-2016 14:06 #17
Prachtig stuk! Vind dit erg interessant. Dit houdt mij op dit moment erg bezig.

Martin, 22-01-2016 04:42 #16
Beste infoteur, nu geeft u als reactie op mijn schrijven van 13-2-2015 uw visie, maar de oplossing om achter de ware aard van het heelal te komen gaat u aan voorbij, dat bij een oerknal de soortelijke massa van het heelal op 7 miljard lichtjaar afstand 8 maal zo groot hoort te zijn en als er geen oerknal is, maar dat als onze atomen krimpen die de roodverschuiving genereren, de soortelijke massa van het heelal even groot is als bij ons.
Het is niet voor niks dat ik hier mee kom, heeft u wel eens de foto's van de Hubble ultra diep space gezien, dat is een keihard bewijs, net als bij een proces een foto als bewijs kan dienen.
Nu zult u zich af vragen wat ik daar mee bedoel, dat is het volgende, het gaat over het perspectief, dat laat zien dat er geen oerknal is, of dat op zijn minst de theorie, dat in de verste waarnemingen de oerknal te zien is, naar het fabeltjes rijk wordt gestuurd, niet door mij, maar door iedereen die denk dat het perspectief niet klopt met de oerknal theorie.
Maar als er een echte wetenschapper ergens is, zou die toch op zijn minst de dichtheid in het heelal willen meten, ik vraag me af of er al iemand mee bezig is en niet een meting op 13 miljard lichtjaar afstand, maar op een paar miljard lichtjaar afstand, omdat dat betrouwbaarder is en makkelijker zou moeten zijn.
Het is toch belachelijk als je bewijs hebt van waarnemingen, zoals de Hubble ultra diep space foto's niet serieus neemt, of dat als je de dichtheid van de materie in het heelal, dat je daar aan voorbij gaat, of dat je zegt dat er in het begin van de oerknal geen tijd en ruimte was ( dan kan je alle natuurkundige wel naar huis sturen).
Met de vriendelijke groeten van Martin, Reactie infoteur, 20-02-2016
Een foto is pas keihard bewijs als die gemaakt is op het moment van de gebeurtenis zoals een foto van een flitspaal. Deze bewijst onomstotelijk dat iemand door rood rijdt omdat dat moment op de foto staat.
De foto's van de hubble zijn een bewijs van het licht wat de hubble telescoop op dat moment ziet en niet een bewijs van de bron van dat licht. Er zijn heel veel aannames voor nodig om tot de conclusie te komen die u trekt. Als u die aannames als waarheid ziet, dan zult u geloven dat de hubble foto's een bewijs zijn. Maar dat zijn ze dus niet juist omdat het berust op aannames…

Jim, 19-12-2015 11:02 #15
"Voor God geldt dat je er in kan geloven, we hoeven het niet te bewijzen, dat geldt ook voor Zijn eeuwig bestaan. "

Dit schrijft u.
Ik heb ook de andere artikelen gelezen en er is maar 1 oplossing voor u duidelijk en dat is dat er een God is.

U doet zo uw best om bijv. De evolutietheorie onderuit te halen maar totaal niet uw best om het geloof te verklaren. Nee dat is een geloof zegt u.
U doet uw best om de evolutietheorie onderuit te halen omdat dit wetenschap is en daarom tot in de puntjes moet kloppen, uiteindelijk zegt u dat is ook een geloof is dus waarom moet dit wel kloppen?

Het ontstaan van God kan niet verklaard worden door u, nee dat is een geloof waar u achter staat.

Discussiëren met zulke mensen in zinloos, ze geloven in iets onverklaarbaars maar proberen met mooie woorden echte onderbouwende theorieën te ontkrachten. Ja daar zijn ze goed in(denken ze)

Het is makkelijk om de oerknal etc te bekritiseren enzo maar zeer moeilijk tot onmogelijk om God of iets van de bijbel te bewijzen, daar gaan gelovigen niet op in want dat moet je geloven.

Zulke mensen kunnen gewoon niet serieus genomen worden! Reactie infoteur, 26-12-2015
Ik snap niet waarom u zich zo druk maakt. Als u zo overtuigt bent van de evolutie zou u het kunnen verklaren en de logica uit kunnen leggen. Maar elke uitleg van uw kant blijft achterwege. Dat bevestigt enkel dat de oerknal geen wetenschap is maar geloof (met sterk religieuze trekken).

Job Rodenburg, 07-12-2015 22:23 #14
Wow, je hebt me helemaal overtuigd.

Peter, 06-06-2015 12:16 #13
Ja, ja, nu zou ik beweren dat god eeuwig zou zijn, dat deed ik niet, religie beweert dat. Ook zou ik van alles aanhalen om de oerknaltheorie aannemelijk te maken, maar de auteur heeft van alles aangehaald om de oerknal theorie niet aannemelijk te maken, en als onzin te beschouwen op grond van minst twee fysische wetten die niet toegepast kunnen worden. De tweede wet van de thermodynamika was al eerder niet meer van toepassing. Nu de auteur niet meer aan kan geven dat de wet van behoud van het impulsmoment toegepast kan worden, zouden mijn redeneringen kant nog wal raken en is mijn uitleg een bizar idee.

De auteur is in verschillende reacties, ook van anderen, gewezen op onjuistheden in het artikel. Steeds weer probeert de auteur aan te geven dat de oerknal ook een geloof is. Het artikel mag Oerknal: geloof of wetenschap heten, maar iemand die het artikel leest kan alleen maar tot de slotsom komen dat volgens de auteur god de schepper van alles is, en dat dit de juiste versie is. Als iemand dat beweert, kom dan met bewijs of sluitende argumenten voor ook die stelling, maar dat doet de auteur niet. Dit is ook opgemerkt in andere reacties.

Er is een welbekende wijze om een stelling, die iemand als juist ziet, meer aannemelijk te maken als er voor die stelling geen bewijs of sluitende argumenten gegeven kunnen worden, zoals geloof in een god. Er wordt dan getracht de stelling van de ander op hetzelfde niveau te plaatsen door het negatief te beschrijven, vaak meer dan nodig is, en de eigen stelling positief te beschrijven, ook vaak meer dan nodig is. Wetenschap zou volgens het artikel religie zijn, en geen zinnig mens kan toch in de oerknal geloven? God daartegen zou laten blijken machtig, intelligent en creatief te zijn. Alles zou door god mooi gemaakt zijn. Ik zelf merk dat het artikel deze toon heeft, aan anderen die het artikel lezen om het te zien.

Er is in de wetenschap enigheid dat de oerknal heeft plaats gevonden, observaties wijzen hier op. Over hoe dit kon en wat er uit ontstond zijn theoriën gemaakt. Wetenschappers die een theorie bedenken, hebben natuurlijk meer of minder geloof dat die theorie juist kan zijn, anders komen ze er niet mee aan. Dit geloof in een theorie is natuurlijk iets heel anders dan geloof in een religie. Wetenschap gebruikt een theorie als een begin om mee verder te werken, kan het zelfs verwerpen, of aan passen als er meerdere feiten bekend zullen worden. Religie aanbid een god en dit staat zo goed als vast.

Het ontstaan van alles is een mysterie. Zo gezien zullen meerdere mensen, ook ik, het met de auteur eens zijn dat iets niet uit het absolute niets kan komen. De theorie dat de oerknal uit het absolute niets kwam lijkt ook mij niet juist. Het is meer aannemelijk dat er al iets was en dat de oerknal het begin is geweest om de ontwikkeling van het heelal in gang te zetten. Het heelal is wat er is aan planeten, sterren, sterrenstelsels en al ander materie en de ruimte daartussen, kortom het universum.

Ruimte is groter dan het universum en was er misschien al, en misschien moet zelfs ruimte wel uit iets bestaan om te kunnen bestaan. Misschien is dat donkere materie en donkere energie en moet zelfs wetenschap hier stoppen om vragen te stellen waar dit dan weer vandaan komt.

De auteur heeft de vrijheid om in god te geloven, ik val de auteur hier niet op aan, maar de objectiviteit in het artikel is ver te zoeken. Er worden dingen aangehaald die er niet toe doen, en ik reageer hier op, des te meer omdat ik zelf ook als iemand gezien wordt die alleen maar onzin uitkraamt. Dat is dan aan anderen die de reacties zouden lezen om dat te beoordelen. Reactie infoteur, 06-06-2015
Dank voor uw laatste reactie.
Met vriendelijke groet.

Peter, 03-06-2015 20:42 #12
Ik hoef niet gelijk te hebben als de zaak er eigenlijk niet toe doet, maar als er op onjuiste aannames een theorie wordt gepresenteerd om de oerknal als niet wetenschappelijk te verklaren, dan geef ik me niet. Ook niet omdat u in uw reactie op mijn eerste reactie beweert dat ik de basiswetten van de natuurkunde onderuit zou halen, en in uw tweede reactie weer beweerd wordt dat ik het mis zou hebben. Daarom het volgende: U past de wet tot behoud van het impulsmoment toe op een voorwerp dat niet meer bestaat na de explosie, maar deze wet is alleen van toepassing als het voorwerp waar deze wet gebruikt wordt nog bestaat. Lees deze wet nog eens!

Na de explosie is er een heel andere situatie dan de situatie van het originele voorwerp dat heel was en ronddraaide. Het maakt niet uit of de explosie van buiten komt of van binnenuit, het voorwerp dat ronddraaide bestaat niet meer en de draairichting is door de explosie verbroken. De brokstukken die nu vrijkomen zijn ongelijkmatig van vorm en daarom is ook het gewicht ongelijkmatig verdeeld. Alleen de kracht van de explosie heeft hier nog invloed op en de brokstukken kunnen nu horizontaal linksom tuimelend, horizontaal rechtsom tuimelend, verticaal tuimelend, en alle verschillende hoeken tuimelend in een rechte koers in alle richtingen door de explosie weggeblazen worden. Ook zullen meerdere brokstukken met elkaar in aanraking komen die de draairichting van het tuimelen kunnen beïnvloeden.
Het is ook opvallend dat u beweert dat uit een explosie niets geordend kan komen, maar een geordende draairichting van alle nieuwe brokstukken kan wel?

Tot zo ver de draairichting, maar het is lang niet zeker dat de massa waaruit de oerknal uit voort kwam daadwerkelijk ronddraaide. Ook niet dat het zo klein als een punt was. Andere gaan er van uit dat de massa groter was en stilstond en het als een ballon is opgeblazen totdat het uit elkaar sprong. Het lijkt er op dat u één theorie genomen heeft die goed uitkwam om de oerknal als onzin te bestempelen, maar daarbij een verkeerde fysische wet op heeft toegepast.

U haalt ook theorieën aan alsof die waar zouden zijn, maar theorie is geen bewijs. In het onbekende moet iemand ergens van uit gaan om de waarheid te vinden. Wat is er verkeerd aan theorieën? Zelfs het bestaan van god is een theorie.
U schijnt er van uit te gaan dat mensen die de gebeurtenis van de oerknal voor waar aannemen, vele theorieën daarbij ook voor waar aannemen, maar mensen kunnen zelf denken en doen dit als gevolg lang niet altijd.
U mag het bestaan van donkere materie en donkere energie als verzinsel aannemen, prima doet u dat! Het is wel een theorie die veel kan verklaren. Maar nee, wetenschap is volgens u fout, wetenschappers dus ook.

In uw reactie probeert u de wetenschap rond de oerknal ook als geloof te bestempelen. Geloof in de mogelijkheid dat een theorie waar kan zijn is heel iets anders dan geloof in een god, een religie. Als u dat niet ziet, tja…
Wetenschap zoekt naar een verklaring door theorieën inhoud te geven. Niet alleen door te beweren dat iets zo is, maar door te verklaren waarom iets kan, dat is inhoud geven aan een theorie. Dat is wetenschap, en past het niet wordt de theorie verworpen. Hier is niets verkeerds aan.

Religie beweert dat god uit het niets kwam en altijd bestaan heeft, maar geeft het begrip eeuwige god geen inhoud. Het is alleen een andere betekenis van het begrip eeuwig. Voordat u wetenschap aanvalt door te beweren dat de oerknal nonsens is, verklaar eerst hoe god uit het niets kan komen, en hoe god eeuwig kan zijn. Dan wordt misschien ook de theorie van een schepper meer aannemelijk. Een verklaring dat een geloof in god geen bewijs zou vergen, zoals geschreven in uw reactie, is het slechtste argument waar iemand mee aan kan komen die wetenschap om het ontbreken van bewijs of onjuiste theorieën als onzin beschouwd. Reactie infoteur, 05-06-2015
Uw redeneringen raken kant nog wal. Wilt u nu beweren dat een geordende draairichting op hetzelfde niveau ligt als het ontstaan van een compleet universum met zorgvuldig geordend leven uit een ontploffende punt…?! Iedereen kan bedenken dat het eerste logisch is en het tweede een bizar idee.
U vraagt zich ook af hoe God uit het niets kan komen terwijl u tegelijk zegt dat Hij eeuwig is. U spreekt zichzelf tegen. Een eeuwige God is er altijd al geweest. Anders is Hij niet eeuwig.

U heeft kennelijk niet in de gaten dat u maar van alles aan voert om de oerknal aannemelijk te kunnen maken. Het kan zus zijn of zo of op die manier enzovoorts. Alles is mogelijk. Dat geeft al aan dat de oerknaltheorie niet wetenschappelijk is. Niemand heeft de oerknal nog na kunnen doen, dus er is geen empirisch wetenschappelijk bewijs.
Uw reactie geeft alleen maar aan wat het artikel al duidelijk maakt: Het is een geloof, maar u wilt dat kennelijk niet weten. Jammer dat u daar niet eerlijk in bent.

Er is niets mis met wetenschap of een theorie, zolang het ook als dusdanig wordt onderkend. U haalt echter wetenschap en theorie door elkaar.
Inhoud geven aan een theorie is iets volslagen anders dan een empirisch wetenschappelijk bewijs. Iets wat wetenschappelijk is bewezen is herhaalbaar en waarneembaar.
Donkere energie is een bedenksel, bedacht omdat anders de oerknaltheorie niet klopt. De zaken zijn dus omgedraaid. Men heeft niet iets ontdekt wat vervolgens wetenschappelijk bewezen is. Nee, er is iets bij bedacht om de theorie in stand te kunnen houden. Idem met de hele oerknaltheorie. Als we op deze manier zonder bewijzen ‘wetenschap’ gaan bedrijven, wat is de wetenschap dan nog waard?! Het is dan gedegradeerd tot giswerk en sprookjes!
Dit is de typische gang van zaken onder evolutionisten; een onbewezen theorie wordt als waarheid bestempeld en moet koste wat het kost in stand worden gehouden met allerlei andere onbewezen theorieën. Om overeind te blijven wordt het wetenschappelijk bewezen genoemd (wat dus een leugen is). Vervolgens wordt het ook nog als waarheid geleerd aan de ganse mensheid, terwijl het geen waarheid is. Dan kunt u niet langer volhouden dat geloof in deze theorie een ander gewicht heeft dan geloof in een god. De theorie wordt dan namelijk verheven tot een god…!

Wat u hiermee wilt doen is aan u. Verdere discussie lijkt me niet zinvol en ik sluit het daarom hierbij af.

Met vriendelijke groet,
Bubo

Peter, 26-05-2015 23:17 #11
U past bepaalde wetten van de natuurkunde verkeerd toe in uw artikel. De wet tot behoud van het draaimoment heet eigenlijk wet tot behoud van het impulsmoment, maar ok. Deze wet stelt dat als een voorwerp draait het de neiging heeft om deze draairichting vol te houden. Wat u niet schreef in uw artikel, en dat deze wet wel aangeeft, is dat er een moment ( een kracht ) nodig is om dat te veranderen. Bij de oerknal was de explosie dat moment. De explosie verbreekt de draairichting van het voorwerp, want dat bestaat dan niet meer, en de delen die vrijkomen tijdens de explosie zijn nu meerdere zelfstandige delen. Doordat het gewicht in deze vrijkomende delen zeer waarschijnlijk ongelijkmatig verdeeld zal zijn, kunnen deze delen door de explosie zowel linksom als rechtsom draaiend in een rechte koers vanuit het midden van de explosie weggeblazen worden. Als deze delen dus de basis zouden zijn voor de draairichting van planeten of sterrenstelsels, is dit volgens de oerknal theorie mogelijk.
In mijn eerste reactie dacht ik dat u bedoelde dat de delen na de explosie dezelfde baan volgden als het voorwerp dat ronddraaide. In uw artikel kan dat ook zo opgevat worden. Ongeacht, hier bent u ook fout, en u haalt de begrippen richting en rechte baan door elkaar in uw uitleg op mijn reactie van het gewicht slingeren.

Ik schreef niet dat er sterrenstelsels op de draairichting van invloed waren. Lees u het derde capittel nog eens in mijn eerste reactie.

Uw uitleg van de tweede wet van de thermodynamica in uw artikel is en blijft vreemd. Ik kan niet zien dat het voorbeeld van de zon die op de auto schijnt iets met deze wet heeft te maken. Deze wet beschrijft andere dingen dan het verwoesten van iets door veel energie toe te voegen. Het uit verband trekken van een voorbeeld zou ik hebben gedaan?

Wel heeft u gelijk dat energie niet verloren kan gaan, en de tweede wet van de thermodynamika beschrijft ook dat in een arbeidsprosess er onbruikbare energie zal vrijkomen. Daar ging ik van uit in mijn eerste reactie, dat was mijn fout.
Toch kan de vraag van waar energie en massa vandaan kwam mogelijk verklaard worden.

Eén theorie gaat er van uit dat de ruimte uit donkere materie en donkere energie bestaat. Hier kan dus de materie en de energie vandaan komen die de oerknal heeft veroorzaakt. Het zou mogelijk op een betere wijze de oerknal kunnen verklaren dan dat dit uit het absolute niets kwam. Als dit zo zou zijn moet de theorie worden bijgesteld. Misschien kan het zelfs wel bewezen worden dat het absolute niets niet kan bestaan en dat zelfs ruimte uit iets moet bestaan. Wie weet?

Met theorieën over het ontstaan van alles zijn vele mensen bezig en de studie van de kosmos is hun vakgebied. Ook zijn er mensen bij betrokken die fysiek hebben gestudeerd en deze mensen verstaan meer natuurkundige wetten, en de genoemde natuurkundige wetten veel beter dan ik, en zeer waarschijnlijk ook beter dan de auteur van het bovenstaande artikel.

Zelfs god kan niet uit het niets komen. Ten eerste is god een wezen en wezens komen niet uit het niets. Het moet ook wel een wezen zijn, want als god een kracht was zoals donkere energie, rijst de vraag, wat aanbid je dan nog?
Gelovigen hebben dit ook gezien en zien god zeer juist als een geestelijk wezen of minstens als een geestelijk bewustzijn. Daar komt nog bij dat god eigenschappen zou hebben als goed, liefdevol en rechtvaardig. Zoiets komt ook niet uit het niets.

God is daarom mysterieus gemaakt. Het wezen god heeft geen lichaam, want dan kun je god niet zien, bestaat in een geestelijke wereld, want dat is ook niet aan te tonen, en bestaat god volgens velen buiten de materie, tijd en ruimte. Dan zou god almachtig en alwetende zijn en is god eeuwig bestaand gemaakt en is er plots van alles mogelijk. Hoe dit allemaal kan door niet alleen te beweren dat het zo is, maar door het inhoud te geven heeft nog nooit iemand verklaard.
Hoe het ook is, god kan niet buiten de tijd staan. Ten eerste schiep god de wereld in 6 dagen, dat neemt tijd. God moet er ook over nagedacht hebben iets te scheppen, hoe kort ook nagedacht, dit neemt tijd. God ziet ook alles wat mensen hier op aarde doen, en wat mensen doen neemt tijd. Dat maakt het begrip eeuwige god zeer moeilijk. Reactie infoteur, 01-06-2015
U heeft gelijk dat er een kracht nodig is om de draairichting te veranderen. Maar bij het vervolg heeft u het weer mis. Er is een kracht van buitenaf nodig om die draairichting te veranderen, niet een kracht van binnenuit! Ook na een explosie in de punt zal de draairichting gelijk blijven.

U vindt het begrip eeuwige God zeer moeilijk. Wel, dat is ook zo. Wij zijn aan tijd gebonden hier op aarde. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is om voor altijd te blijven leven, daar we met eindige levens te maken hebben op aarde. Maar dat betekent niet dat een eeuwige God niet bestaat!
Vroeger dacht men bijvoorbeeld dat de aarde plat was. Men kon niet geloven dat de aarde rond zou zijn, de horizon was toch recht? U kent de afloop; de aarde bleek wel rond, ook al vond men dat zeer moeilijk aan te nemen. Als wij iets niet begrijpen of geloven, betekent het dus niet dat het niet zo is! Tenzij u kunt bewijzen dat het niet zo is en dat kan met het begrip eeuwig nu juist niet.
Voor God geldt dat je er in kan geloven, we hoeven het niet te bewijzen, dat geldt ook voor Zijn eeuwig bestaan. Wetenschap beweert echter allerlei bewijzen te hebben en claimt daarmee de waarheid te verkondigen. De bewijzen kloppen echter niet, er worden steeds weer aannames gedaan en niets van dit alles is herhaalbaar of toetsbaar; geen wetenschap dus. Wees dan eerlijk en noem het geloof en geen wetenschap!

U heeft het over donkere energie en donkere materie. Wat is dat nu weer?! Een typisch leuk verzinsel van evolutiefans. En u geeft het zelfs ronduit toe, ik citeer: “ Als dit zo zou zijn moet de theorie worden bijgesteld’. Hoe vaak is dit al niet gebeurd in de geschiedenis?! Men rolt van het ene in het andere probleem en probeert dat op te lossen met steeds wéér een aanpassing. En van die aanpassing komt weer een ander probleem etcetera etcetera. Hoe geloofwaardig is een theorie nou helemaal als die telkens weer op vele punten moet worden aangepast?! Zo’n theorie kan toch niemand serieus nemen?

Bert, 06-05-2015 00:59 #10
Ik vind het bijzonder interessant artikel en ik hou van discussies over dergelijke onderwerpen. In vind het oprecht knap hoe de verschillende theorieën en meningen in het artikel en ook in de reacties worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Leerzaam en interessant. Uiteindelijk is de enige juiste conclusie van dit verhaal denk ik dat ieder mens, afhankelijk van zijn karakter, persoonlijkheid en IQ kiest voor de theorie, leer of religie die het beste aansluit bij zijn/haar leven. Een mens is een associatief wezen. Wanneer jij door bepaalde gebeurtenissen aangesproken wordt of geraakt bent wordt je automatisch aangetrokken tot hetgeen daar een verlengde van is. Daarin spelen afkomst, opvoeding en karakter een cruciale rol.

Afijn, voor ik te ver off topic ga. Wat ik van het geschreven artikel vind:
Mijnsinziens is de schrijver van het artikel alles behalve objectief en alles behalve onderzoekend. In het eerste stuk lijkt dit wel het geval te zijn TOT DAT het creationisme ter sprake komt. Hier laat de schrijver in slechts een paar zinnen blijken waar hij al die tijd naar toe wilde werken. Want de manier waarop de conclusie eigenlijk getrokken wordt dat er rondom de oerknal alleen maar vraagtekens zijn, terwijl die bij het creationisme, volgens de schrijver, allemaal logisch verklaard kunnen worden, is in mijn optiek ronduit zwak. In principe probeert de schrijver de oerknal theorie onderuit te halen door te beweren dat het onmogelijk is dat er uit niets iets is ontstaan. Tevens mag de oerknal geen losse eindjes hebben, alles moet verklaard kunnen, Maar vervolgens zegt de schrijver aan de andere kant ineens Tja, God was er altijd al, geen twijfel over mogelijk. Maar… inhoudelijk reageren op hoe God dan is ontstaan kan/doet de schrijver ook niet. Deze losse eindjes zijn ineens wel toegestaan. Dat noem ik meten met 2 maten en dat maakt dit hele stuk in mijn ogen een zwakte argument (bovendien zijn deze losse eindjes ook nog eens gebaseerd op het feit dat dit allemaal aannames zijn van mensen die duizenden jaren terug leefden, dat alles nog mond op mond doorgegeven moest worden en de kennis verre van het niveau was als dat deze dagen is). Wel eens geprobeerd om met een grote groep mensen in een kring te gaan zitten en aan het begin een verhaal te vertellen wat mensen dan om de beurt door moeten fluisteren aan hun buurman? Aan het einde van de kring is de auto een onderzeeër geworden en de kapitein die een oog miste een jachtluipaard op 3 poten. En dit principe kan alles maar dan ook alles weerleggen en overstijgen ten opzichte van de theorieën rond de oerknal? Hieruit wordt pijnlijk duidelijk dat de schrijver een duidelijke mening is toegedaan en dat is jammer. Dit wordt tevens bevestigd in de reacties die de schrijver hieronder ook nog geeft. Ik citeer: 'u onderschat God'. Sorry maar hieruit spreekt een duidelijke overtuiging waarbij alle objectiviteit verloren gaat. Ik merk dat de schrijver bereidt is om alle theorieën opvattingen en meningen te weerleggen maar als hem gevraagd wordt het creationisme te weerleggen volgen er een lading zwarte argumenten en blijft de echte reactie op de feitelijke vraag achterwege.

Ik geloof eerder in een combinatie van beide dan in 1 van de 2 opvattingen, ik kan ook geen zekerheid en uitsluitsel geven over wat nu de juiste theorie/religie is. Maar ik weet wel dat de schrijver van dit artikel geprobeerd heeft op een objectieve manier iets te bekijken en weerleggen, maar hier halverwege volledig in faalt om dit ook bij zijn eigen opvatting te doen en dat is jammer. Reactie infoteur, 20-05-2015
Kennelijk is de kern van het artikel u ontgaan. Een religie wordt tegenover zogenoemde wetenschap geplaatst om aan te duiden dat die wetenschap zo wetenschappelijk niet is.
De losse eindjes die u ziet ten aanzien van het creationisme, kan ik niet wetenschappelijk bewijzen en daar heb ik ook geen enkele behoefte toe. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, omdat het om geloof gaat.
De oerknaltheorie daarentegen wordt niet als een religie gepresenteerd, maar als een wetenschap. Prima als dat wordt gedaan, maar dan zal elk detail wetenschappelijk bewezen moeten worden (herhaalbaar, toetsbaar), anders is het geen zuivere wetenschap, wel? En dat bewijzen wordt nou juist niet gedaan. Er wordt uit gegaan van talloze aannames die ook nog eens telkens weer worden bijgesteld. Van herhaalbaarheid is geen sprake. Het is dus geen wetenschap, maar ook geloof!

Martin, 13-02-2015 05:20 #9
De oerknal theorie is gebaseerd op de constante van Hubble, die door observatie zag, dat de roodverschuiving gelijk op ging met de afstand van de melkwegstelsels, wat inhoud, dat een dubbele afstand een dubbele roodverschuiving op levert. Door te veronderstellen dat de roodverschuiving te koppelen was aan de snelheid is dus de oerknal theorie ontstaan. Is er bv gecontroleerd of het soortelijk gewicht van het heelal die ongeveer 14 miljard jaar geleden zou zijn ontstaan, op 7 miljard licht jaar afstand 8 maal zo groot is, of op ruim 2 miljard licht jaar 2 maal zo groot is, het beste bewijs is in dat geval, de dicht bij zijnde waarneming, omdat het betrouwbaarder is, of dat een ver stelsel, dat 90% van de lichtsnelheid heeft en nu op een kleine 13 miljard licht jaar afstand staat, zijn licht uitzond toen het op 10% van die kleine 13 miljard licht jaar stond, dus op een kleine 1,3 miljard licht jaar, of dat het stelsel er dan ook zo groot uit ziet alsof het op een kleine 1,3 miljard licht jaar staat, dan zou de diameter 10 maal zo groot zijn en het oppervlak 100 maal, of dat de waarnemingen van de hubble telescoop, waar de stelsels duidelijk waarneembaar zijn in het deep field project, de grote en de roodverschuiving tot wetenschappelijke conclusies zou kunnen leiden die zeer verhelderend of verwarrend zouden kunnen zijn.
De roodverschuiving kan ook ontstaan zijn doordat onze atomen krimpen, dat ze bv in 7 miljard jaar zo gekrompen zijn dat de banen van de elektronen kleiner zijn geworden en een 2 maal zo hoge frequentie uitzenden en als we dan 7 miljard jaar terug kijken in de tijd, door naar stelsels te kijken waarvan het licht er 7 miljard jaar over doet, zien we stelsels die licht uit zonden toen hun atomen nog niet zo ver waren gekrompen en dus een lagere frequentie uitzonden, van 50% van onze frequentie en dus als 50% roodverschuiving overkomen. Reactie infoteur, 01-06-2015
Wat als de sterrenhemel nu eens vanaf de aarde uitgetrokken is naar de uithoeken van het heelal? Dan krijg je ook licht te zien, maar dan van sterren die een hele andere beweging volgden en daarmee een zelfde waarneming geven, met een andere oorzaak.
Kortom: er zijn meerdere scenario's mogelijk.
Het simpelste voorbeeld van gelijke waarneming en verschillende theorie: iemand die achteruit loopt in de sneeuw.
De een zou zeggen, kijk diegene is die kant op gelopen, en een ander zou zeggen nee de andere kant op.
En weer een ander zou kunnen zeggen, iemand heeft een spoor gemaakt in de sneeuw met schoenzolen op stokken, om maar iets rare theorie te noemen.
Het is toch belachelijk om de theorie achter de waarneming dan wetenschappelijk te noemen…

Michiel, 13-01-2015 01:08 #8
Creationisme of evolutie het zijn beide een geloof. En een geloof is heel erg simpel te verklaren. Het is een aanname van een mogelijke waarheid wat men niet kan zien, bewijzen of logisch kan verklaren. Het is een vertrouwen dat iets is zoals het is. Als er bewijs zou zijn dat logisch verklaarbaar was, dan was er geen geloof maar een feit.
Hoe dan ook, beide theorieën zijn wetenschappelijk niet verklaarbaar binnen ons menselijk denkvermogen.

Peter, 21-12-2014 15:38 #7
De schrijver van dit artikel geeft de indruk te weten wat de natuurwetten op betrekking tot de fysiek inhouden. De term, Wet van behoud van draaimoment, wat is dit? Het is een losse kreet, met geen inhoud. De schrijver stelt dat als iets dat ronddraait, ook de delen die na een explosie vrijkomen, blijven ronddraaien als er geen weerstand is. Dit is niet waar! Het volgende experiment zal dit aantonen: Je neemt een stuk touw met een half kilo gewicht eraan. Je draait in het rond met het touw in je handen. Het gewicht zal nu los komen van de grond en ook ronddraaien. Je laat het touw nu los, en het gewicht met het touw gaat in een rechte baan voort. Hetzelfde wordt aangetoond in atletiek met gewichtwerpen (of hoe heet die sport), waar de degene die de sport beoefend een gewicht in een touw ronddraait en het loslaat op het juiste moment. Ik zou niet in het publiek willen zitten als de beweringen van de schrijver van dit artikel waar zouden zijn.

Nee, het is niet het gebrek aan weerstand die het gewicht rechtuit laat gaan! Degene die ronddraait geeft het gewicht een bewegingsenergie mee, die er ook is nadat je het touw met het gewicht loslaat. Na het loslaten wordt de ronddraaiende beweging verbroken, en is er geen andere energie die op het gewicht kracht uitoefent, en het gewicht gaat rechtuit. De luchtweerstand is niet van toepassing omdat die aan beide zijden van het gewicht gelijk is, zolang er geen wind is die het gewicht van de rechte koers doet afwijken. Met een kleiner gewicht en veel wind zal de uitkomst een minder rechte koers zijn, maar dan is het de wind die kracht uitoefent op de bewegingsenergie. In geen geval blijft de ronddraaiende beweging van invloed nadat het touw met het gewicht is losgelaten.

Met een explosie die van binnenuit in een ronddraaiende massa gebeurt is dit niet anders, zoals voorgesteld in de oerknal. Als de explosieve kracht groot genoeg is spatten de overblijvende delen in een rechte koers vanuit het midden uiteen. Tijdens de oerknal waren er geen krachten die op de rechte koers op invloed waren. Nu is er zwaartekracht, en als nu een ster explodeert zullen ook hier de resten van de ster een rechte koers aannemen gelijk na de explosie, maar kunnen de koers wijzigen nadat de zwaartekracht van andere sterren, of planeten daar op inwerken. Dat planeten, en zelfs sterrenstelsels een andere kant opdraaien is niets anders dan een simpele verklaring dat daar dan krachten op gewerkt hebben die een andere draairichting hebben veroorzaakt. Het hoeft echt niet moeilijker verklaart te worden.

En hier komen we op het volgende. De schrijver beweert dat er geen energie verloren gaat. Als dat waar was hadden we het energieprobleem al opgelost. Dan was het gewoon een zaak van het veranderen van een energievorm in een andere vorm. Ook hier weer het voorbeeld van het gewicht aan een touw. Waar blijft de energie nadat het gewicht na het losgelaten te hebben op de grond neerkomt. Ja, er is een kleine verdieping in de grond waar te nemen, maar de energie is weg.

De wet van de thermodynamica, ja bestaat dat? De schrijver beweert dat het de zon alleen is die schade aanricht. Roesten van de auto is een proces met zuurstof in reactie met metaal. Weliswaar komt de zon daarbij als energiebron, maar het is niet zo eenvoudig als de schrijver dit zich voorstelt. Met andere processen kunnen het andere gassen of vloeistoffen zijn.

Het is verwonderlijk hoe de schrijver van dit artikel de wetenschap gebruikt als het uitkomt, en op onjuiste veronderstellingen hoe dingen werken een mening op maakt, maar wetenschap verwerpt als het niet in het beeld van een schepper, een god past. Wel moet ik zeggen dat de schrijver duidelijk gedacht heeft over zijn of haar basis voor geloof in een god, en gelukkig niet met de bewering aan komt; het staat in de bijbel, dus het is zo.

Ik geef toe, ik weet het ook niet, en geef toe dat de wetenschap met theorieën aan kan komen dat ik me ook af vraag; hoe kan dat? Alle materie in het univers die voor de oerknal in een zeer kleine vorm was samengeperst, het lijkt onwaarschijnlijk. Desondanks, ik ben geen wetenschapper! Het is nu eenmaal zo dat de wetenschap met theorieën moet komen, en dit dan test aan de werkelijkheid, anders kom je niet ver. Iets dat theorie is kan dan jaren lang als theorie blijven staan, en daarna of verworpen, of bewezen worden. Dit gebeurt dan ook. Theorie is de werkelijkheid waar al het onbekende aan getest wordt. Als deze stelling door gelovigen verworpen wordt wil ik zeggen; waar komt god vandaan? Zelfs god kan niet uit het niets ontstaan zijn. Als dat beweert kan worden, kan ik beweren dat het univers uit het niets is ontstaan. Reactie infoteur, 25-02-2015
U ontkent de wet van behoud van draaimoment? Deze is gemakkelijk te testen. Neem een tak die gelijkmatig van dikte is over de gehele lengte en slinger deze in het rond en laat hem dan los. U zult zien dat de tak om zijn as draait in dezelfde draairichting. Uiteraard bepaalt het moment van loslaten de baan die de tak maakt vanaf de werper tot aan de grond. Deze lijn kan mogelijk een lichte kromming volgen overeenkomstig de draairichting en uiteraard wordt er een kromming gevolgd naar de aarde toe vanwege de zwaartekracht.
Uw uitleg van het weg slingeren van een gewicht klopt niet. Door de richting die de werper er aan geeft, gaat het voorwerp rechtuit. Juist in de sport is het van belang om op het exact het juiste moment los te laten zodat het voorwerp een enigszins rechte baan volgt (er zal altijd een lichte kromming zijn vanwege de zwaartekracht en vanwege de draairichting). Gebeurt dit niet dan bent u inderdaad niet veilig in het publiek!
U wilt uw zaak kracht bijzetten door te zeggen dat andere sterrenstelsels van invloed zijn geweest op de draairichting na de oerknal. Maar er was toch niets op dat moment?
Vervolgens blijkt u de wet van behoud van energie niet te begrijpen. Energie gaat nooit verloren. Het kan wel omgezet worden in andere vormen van energie zoals warmte, geluid, vervorming van een voorwerp enzovoorts. Een goed voorbeeld is het laten vallen van een stuiterbal. Tijdens het vallen wordt de zwaarte-energie omgezet in warmte en bewegingsenergie. Raakt de bal de grond dan wordt de bewegingsenergie gedeeltelijk omgezet in vervorming en geluid. Uiteindelijk ligt de bal stil en lijkt het of de energie weg is, maar deze is slechts omgezet in andere energie. De energie in de omgeving is toegenomen; de lucht en de vloer zijn warmer geworden. Tellen we de energie van de bal en de omgeving bij elkaar op, dan is deze altijd gelijk!

Dan ontkent u de wet van de thermodynamica en u trekt een voorbeeld uit zijn verband. Als de zon op uw auto schijnt, wordt er veel energie toegevoegd. De energie wordt echter niet gebruikt waardoor uw auto op lange termijn in zeer slechte toestand zal geraken. Tenzij u er zorg voor draagt dat hij in goede conditie blijft. Kijkt u niet naar de auto om, dan vervalt hij. Alles waar geen zorg voor wordt gedragen vervalt. De wetten van de natuurkunde laten dus het tegenovergestelde zien van de oerknal!

Waarom haalt u de basiswetten van de natuurkunde onderuit terwijl u wel de schijn wekt in de wetenschap te geloven?

R. Velderman, 07-12-2014 18:47 #6
Ik heb vaak gelezen dat het hele universum voor de oerknal was samengeperst tot een punt kleiner dan een atoom, en dat ruimte en tijd sindsdien zijn ontstaan.
Maar hoe is het mogelijk om het pre oerknal moment van een maat te voorzien als er geen context is ( ruimte en tijd), deze is immers volgens de theorie pas ontstaan hierna. Reactie infoteur, 28-05-2015
Terechte vraag. Kan een evolutionist hier antwoord op geven…?

En misschien kan die dan ook meteen antwoord geven op de volgende vragen:
Waar komt de energie vandaan voor de oerknal?
Hoe kan niets iets worden?
Waar komt zwaartekracht vandaan?
Waar komt licht vandaan?
Waar zijn de tussenvormen?
Waarom bestaan er nog steeds eencellige diertjes?
Hoe kan dode materie een levend wezen worden?
etcetera etcetera etcetera etcetera

Guido, 17-11-2014 23:06 #5
De oerknal wordt altijd beschreven als theorie, die aangeeft dat het op die manier had kunnen gaan. 100% waterdicht bewijs is er uiteraard nooit getoond. Hetzelfde geldt voor de scheppingsleer. Aantonen dat de oerknal een geloof is kan dan ook niet de reden zijn voor het schrijven van dit stuk. Schrijver is duidelijk sterk gelovig en laat geen andere mogelijkheid dan creationisme. Dat kinderen al jong in een richting worden gestuurd ben ik het niet mee eens. Mijn kinderen krijgen beide (als we ervan uitgaan dat dit de enige 2 opties zijn voor het ontstaan v.h. leven) versies op school uitgelegd. Voor de scheppingsleer is zeker wel aandacht. Ik denk dat wetenschappers meer ruimte geven voor de gelovige versie dan andersom. Een keuze maken tussen beide versies v.h. ontstaan v.h. leven lijkt me onmogelijk met zo weinig overtuigend bewijs. Van wie MOETEN we kiezen? Meestal zijn het de gelovigen die dit opdringen. Voor mij is het voorlopig 50/50, tot er echt bewijs komt 😉 Reactie infoteur, 28-05-2015
Evolutie wordt als wetenschap gebracht. Kennelijk bent u de uitzondering die dit anders heeft ervaren.
Als u op echt bewijs wacht, kunt u lang wachten, want dat komt er niet.
Als u zich verdiept in daadwerkelijke bewijzen, zult u bewijzen vinden voor een jonge aarde, die eerder wijzen naar de schepping als mogelijkheid dan de oerknal.

Horace, 05-05-2014 01:25 #4
Klinkt dit dan wel logisch?: God schiep het licht en het noemde het dag, de duisternis noemde hij de nacht. Maar pas een paar dagen later maakte hij de zon, maan en sterren. Zonder zon geen licht (dag) op de aarde volgens mij. Dat verhaal kan dus meteen al na het lezen van pagina 1 de prullenbak in. Dat er misschien een god bestaat, het zou kunnen in theorie, maar duidelijk is wel dat het niet de god uit de Bijbel, Koran of Thora is, want dat zijn bewezen sprookjes gebaseerd op verhalen die duizenden jaren oud zijn, veel ouder nog dan de Thora. Er zijn zoveel goden en geloven, het is ondoenlijk om de juiste eruit te pikken.

De oerknal is misschien een theorie, hoewel er wel bewijzen voor zijn zoals inderdaad bijvoorbeeld de achtergrondstraling. Daarnaast beweert men niet (in ieder geval niet iedereen) dat er 'niets' was voor de oerknal. Je geeft zelf al aan dat het heelal uitdijt en daarna weer krimpt, dat zou een verklaring kunnen zijn. Het is mogelijk dat dit heelal door een zwart gat in een ander heelal is ontstaan en dat er nog vele andere universa bestaan.

De 'wetenschap' pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben, zoals gelovigen dat wel denken te hebben. Men bedenkt een theorie en probeert deze te bewijzen. Uiteindelijk kan het zo zijn dat een theorie blijkt te kloppen, maar dat hoeft uiteraard niet altijd zo te zijn.

Dat niet alles dezelfde kant opdraait kan met botsingen te maken hebben.

En als een heelal of wat er misschien voor die tijd al was niet vanzelf kan ontstaan, hoe kan een god die alles kan dan wel vanzelf zijn ontstaan? Lijkt mij net zo wonderbaarlijk. Reactie infoteur, 01-06-2014
Jammer dat u iets afschrijft alleen omdat u het niet direct begrijpt. U onderschat God.
Waarom denkt u dat Hij ontstaan is? Dat is een menselijk begrip wat bij God niet het geval hoeft te zijn.

Verder kunt u zich afvragen of het waar is wat u zegt: 'De wetenschap pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben'. Waar baseert u dit op? Waarom wordt de wetenschap dan in het gehele land als waarheid aan elke leerling onderwezen? Waarom brengen wetenschappers 'feiten' aan het publiek terwijl zij geen of enkel zelf bedachte bewijzen hebben?

Verder geldt: Wie zoekt die vindt. U gaat er van uit dat er een juiste godsdienst is. Als u oprecht en eerlijk zoekt is deze niet moeilijk te vinden.

Martijn, 24-06-2013 10:49 #3
Prima artikel, hoor. Het enige waar ik over val is "Maar de oerknaltheorie is minstens net zo religieus als de scheppingsleer."

De definitie van religie is: Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

De oerknal, en de wetenschap erachter, is geen religie. De wetenschap beweert ook niet dat de oerknal de enige oplossing is. Het is een theorie is het meest plausibel is, tot het moment dat een meer accurate theorie het overneemt.

Daarnaast, je stelt dat de creationistische verklaring is dat god er was en alles creëerde. Dit is geen verklaring van het gebeurde. Roepen dat er niets was (wat geen stelling is van de oerknal overigens) en vervolgens wel iets (de oerknal) is even gerechtvaardigd. In beide gevallen gebeurd er vanuit niets, iets. De oorzaak wordt in beide gevallen, in jouw tekst, niet verklaard. Reactie infoteur, 26-06-2013
Dank voor uw reactie.

De oerknaltheorie is een een verklaring voor het ontstaan van het universum zonder bewijzen en het is niet herhaalbaar. Dat maakt het een religie (=geloofsleer volgens de Van Dale).

Ik zie dat u bent vergeten het vervolg van de definitie van religie te vermelden vanuit Wikipedia: In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Dit maakt nog duidelijker dat de oerknaltheorie een religie is, zelfs al is er geen concrete godheid. Tekenend dat u dit stukje weg laat. Dat is typisch voor mensen die in evolutie en de oerknal geloven. Zaken die hun niet goed uit komen laten ze weg, want verklaren kunnen ze het niet.

Overigens vind ik het vreemd dat u het creationisme geen verklaring vindt. Volgens de Van Dale is een verklaring een uitleg en dat is wat de creationistische visie op zijn minst is.

De oorzaak van het ontstaan van het universum omschrijven, is niet het doel van dit artikel. Het artikel wil duidelijk weergeven dat de oerknal een geloof is en dat is, getuige uw reactie, goed gelukt.

Met vriendelijke groet.

Henk, 06-01-2013 00:04 #2
Maar nu worden er in feite maar 2 verklaringen gegeven en daaropvolgend een keuze geïmpliceerd.
Echter: beide verklaringen kunnen fout zijn en zijn even slecht onderbouwd.
Dat maakt dit stuk, jammer genoeg, wel erg suggestief.
Desalniettemin zeer interessant stuk!

Peter, 13-12-2012 14:58 #1
Het heelal is nooit ontstaan, het is er altijd al geweest en wij zijn slechts tijdelijke passanten in een oneindige ruimte met een oneindig verhaal van geboorte sterfte en wedergeboorte van alles wat in het heelal aanwezig is, was of nog zal zijn. Reactie infoteur, 14-12-2012
Ook dit is een geloof…

Infoteur: Bubo
Gepubliceerd: 12-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 22
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!