Torastudie 168: Nadav en Avihoe – Leviticus 16:1

Torastudie 168: Nadav en Avihoe – Leviticus 16:1 Nadav en Avihoe, de zonen van Aharon, sterven omdat ze een vreemd offer aan God brengen dat Hij niet heeft bevolen. Een vuur verteert hen. De handelingen van Nadav en Avihoe zijn strikt genomen géén zonde. Na de tragedie meldt God aan Mozes dat Hij geheiligd wordt door degenen die dichtbij Hem staan. Alleen de rechtvaardigen zullen sterven door de 'Goddelijke kus'. Hoewel Nadav en Avihoe hun dood voelt aankomen blijven ze naar God gaan tot hun zielen hen verlaten.

Ratzo en Shov

De ziel bestaat uit twee krachten: ratzo (wegrennen) en shov (nestelen). Ratzo wil terugkeren naar de Schepper; shov is toegewijd aan het fysieke leven.

De ziel is een lamp van God. Enerzijds trekt de vlam naar boven en wil het los zijn van de pit, anderzijds klemt het zich aan de pit vast om van de olie van de lamp te drinken. Deze conflicterende energieën produceren licht.

De ziel wil enerzijds ontsnappen aan het fysieke leven (ratzo) door te streven naar spiritualiteit; anderzijds houdt de shov hem tegen door een verlangen naar het fysieke leven. Dit conflict produceert een vlam dat haar omgeving verlicht met Goddelijk licht: een leven dat zich in harmonie ontwikkelt met de spirituele visie van de ziel.

”Goddelijk vuur”

Het “Goddelijk vuur” dat Nadav en Avihoe verteert is intrinsiek aan elke ziel: het brandende verlangen uit het fysieke leven te treden dat afstand bewaart tot de Bron. De ratzo van Nadav en Avihoe is sterker dan de shov. Hun zielen maken zich los van hun lichamen en verenigen zich met God.

Toch heeft God spirituele extase verboden. God wil dat we verbonden blijven met de realiteit. Volgens de Baal Shem Tov is het Gods grote liefde dat we in leven blijven na gebed. Door gebed stijgen we boven het materiële leven uit. Bij een goed geconcentreerd gebed ervaren we verbinding met God. We ontstijgen het eindige, maar de shov doet ons terugkeren naar de realiteit. We worden dus heen en weer geslingerd tussen ideaal en realiteit.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Zoals de Lubavitcher Rebbe opmerkt ontstijgen we tijdens ons gebed de realiteit en voelen ons met God verbonden. Dit heet k'wana, concentratie, dat nodig en onmisbaar is voor een echt gebed. Aan de hand van Siach Jitschak (Joods gebedenboek) wil ik de k'wana bespreken.

De beste plek om te bidden is de synagoge. In die sfeer aldaar wordt de concentratie bevorderd. Daarom mag er geen afleiding zijn in de sjoel. Er mag niet over alledaagse zaken gepraat worden. Dit is een belediging voor God. Het leidt tot zonden. Door gemeenschappelijk te bidden wordt de concentratie bevorderd. De chazan leidt de individuele biddende mensen daarbij. Zij dienen zich open te stellen voor de chazan en zijn gebed.

Het gebed, tefilla, is psychische arbeid dat veel energie vereist. De gebeden zijn samengesteld door de grootste Joodse profeten, denkers en dichters waarbij antwoord wordt gegeven op alle vragen en moeilijkheden. Het gebed moet dan ook serieus genomen worden. Het is een waardevol gebed, elke dag opnieuw. Elke dag hebben we weer nieuwe gedachten afhankelijk van onze psychische toestand, wat er in ons leven gebeurt en in de maatschappij als geheel. Een gebed is dan pas goed uitgesproken indien we er nieuwe gedachten in ontdekken. We krijgen nieuwe inzichten ten aanzien van de moeilijkheden op onze levensweg. Vaak krijgen we antwoorden op onze problemen. Soms geven bepaalde woorden van de tefilla ons licht en dan weer andere woorden. Deze lichtende woorden geven antwoord op onze problemen. Door gebed ontwikkelt het leven zich in harmonie met de spirituele visie van de ziel.

Het gebed is geheel voor onszelf, niet ter wille van God. Onze wensen liggen geheel in Gods handen, ter wille van Gods naam. Hoewel het gebed dus geheel voor onszelf is, stelt God het op prijs dat we contact met Hem zoeken: “Ik behoor mijn Vriend en mijn Vriend behoort mij.” (Hooglied).Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Uit hoeveel krachten bestaat de ziel?
  2. Hoe staan deze krachten tegenover elkaar?
  3. Wat ontstaat er door het conflict?
  4. Waardoor verlieten de zielen Nadav en Avihoe?
  5. Waarom heeft God spirituele extase verboden?
  6. Wat doet gebed met ons?
  7. Waarom is k'wana belangrijk tijdens het gebed?

Lees verder

© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 74: Mozes en Aharon - Exodus (4:27)/Psalm (85:11)Torastudie 74: Mozes en Aharon - Exodus (4:27)/Psalm (85:11)In Psalm 85:11 staat: "Goedertierenheid en waarheid ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar." De Midras…
Torastudie 151: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16Torastudie 151: Objectieve/subjectieve waarheid – Lev. 10:16In Psalm 85:11 staat: “Welwillendheid en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus.” Aharon…
Torastudie 147: Priesters – Leviticus 9:1-6/10:1-2Torastudie 147: Priesters – Leviticus 9:1-6/10:1-2(Leviticus: 9:1-6) Na de zeven inwijdingsdagen van de Tabernakel komt op de achtste dag de Goddelijke aanwezigheid in he…
Torastudie 146: Offers – Leviticus 6:9-7:37Torastudie 146: Offers – Leviticus 6:9-7:37Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die o…

Tehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegDavids gebed beweent zijn lijden. Niet het lijden doet hem pijn maar het feit dat hij bedroefd is gestoord te worden in…
Joodse Bijbel: Koning Davids laatste jarenJoodse Bijbel: Koning Davids laatste jarenDavids laatste jaren worden gekenmerkt door nationale problemen die veroorzaakt zijn door fouten uit het verleden. Adoni…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Lubavitcher Rebbe
  • Siach Jitschak (gebedenboek)

Reageer op het artikel "Torastudie 168: Nadav en Avihoe – Leviticus 16:1"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!