Andersgelovigen in de Koran. Zijn het varkens en apen?

Er doen de laatste tijd steeds vaker verhalen de ronde dat de Koran, om de Joden en de Christenen aan te duiden, benamingen gebruikt zoals apen en zwijnen. Tegenwoordig wordt dan ook veel geschreven en gediscussieerd in Nederland, dat is uiteraard toe te juichen. Dit artikel wil die discussie preciezer maken, hoewel het altijd preciezer kan. Dus zonder de juiste bronnen van het onderwerp waar we het over hebben, te raadplegen, neemt de kans op misverstanden en conflicten alleen maar toe. Er wordt nogal wat over Islamitische kwesties geschreven, maar dat wil nog niet zeggen dat de schrijvers ervan daarmee autoriteiten zijn geworden op het gebied van Koran lezen en de Islam, net zomin als dat een beunhaas een ingenieur wordt na een reeks ontwerpblunders. Maar weten de meeste mensen veel... Zij die het wel weten zijn helaas kleine groepen mensen met juist veel kennis, en zijn in het bezit van vrijwel alle boeken zoals de Korancommentaren en boeken die over het Islamitisch recht handelen. Dit zijn mensen die wél weten waar ze over spreken. Maar in tegenstelling tot de tegenwoordige 'criticasters', zijn hun werken doorgaans niet te vinden tussen de tijdschriften en het snoepgoed op uw plaatselijke tankstation. Dus blijft het voor deze criticasters een vertrouwde thuiswedstrijd, met de niet te vergeten twaalfde man.

Korancitaten

Tijd om de verzen waar het om zou gaan, aan te halen en toe te lichten, hoewel de teksten vrij duidelijk zijn en de kinderen uit het basisonderwijs al geacht worden het verschil tussen een bewering en een vergelijking te kennen, wil ik toch de bewuste citaten van commentaar voorzien, want meestal blijft het bij het opsommen van de nummertjes, en gaat men daarbij bijna nooit in op de werkelijke inhoud van zo'n vers.

Koran 2:65:

"Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen".
Het valt meteen op dat hier een bepaalde groep mensen uit het verleden wordt bedoeld. Uit dit vers kan nog niet worden opgemaakt dat het om Joden of Christenen gaat, en al helemaal niet dat die groep als apen worden weggezet.

Koran 7:166:

"En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: Weest verachte apen".
Ook aan de hand van dit citaatje wordt nog niet duidelijk wie iets overtrad en wat 'hun' verboden was! Wie meer dan dit citaat leest, en dan met name vers 7:163, zal meer informatie vinden over dit voorval:
" En vraag hen omtrent de stad, die aan de zee lag. Toen zij de Sabbath ontheiligden verscheen vis op hun Sabbath aan de oppervlakte van het water, maar de dag waarop zij geen Sabbath hielden kwam zij niet tot hen. Zo beproefden Wij hen omdat zij overtreders waren".
Vers 7:164 vervolgt: "Toen een gedeelte hunner zeide: "Waarom predikt gij tot een volk...."
Vers 7:165 "En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden..."
Beide verzen handelen over een specifiek groep mensen in het verleden. Zie de woorden als: "Gedeelte hunner", "Het andere deel", verderop in het citaat, "toen zij vergaten..." en: "redden Wij degenen".
De drie bovenstaande verzen verklaren nu de inhoud van 7:166.
Hier wordt dus nog meer duidelijk dat het om een bepaalde groep in het verleden ging; de inwoners van een stad die dicht bij de zee lag.
Koran 5:60 handelt over dezelfde historische gebeurtenis in dezelfde stad.

Koran 74:50:

"Als opgeschrikte ezels".
Zo'n eenzaam zinnetje zegt natuurlijk niets, als we de zinnen ervoor en erna lezen, wordt duidelijk dat er wordt gesproken over degenen die hun gebeden niet verrichten en de dag des Oordeels loochenden.
Vers 74:50: "Als opgeschrikte ezels",
Vers 74:51: "Vluchtende voor een leeuw".
Nergens staat hier dat zij letterlijk ezels zijn. Het is beeldspraak, wat ook overduidelijk blijkt uit de woorden: "ka annahum", wat te vertalen is met: "alsof zij...” dus niet met: "Zij zijn..."

Koran 8:55

Rest nog één vers, en het luidt in het Nederlands als volgt:
"Voorwaar, de slechtste schepselen bij God zijn degenen die ongelovig zijn".
Waarom zijn het de slechtste schepselen? Dat komen we te weten in het daarop volgend vers 8:56:
"Degenen met wie gij een verbond sluit, daarna schenden zij dit verbond telkens
weer en zij vrezen niet."


Beesten?

En nu de betekenis van de Arabische woorden 'Sharra dawaab' (8:55) 'Sharra' betekent de slechtste, 'dawaab' is het Arabische woord voor ieder levend wezen op aarde. Het werkwoord ervan is 'daabbah' . Het gezaghebbende, klassieke Arabische woordenboek Lisan-al-Arab vermeldt : "Alles dat rondloopt op aarde is een 'daabbah'.
(Daabbah is het enkelvoud van dawaab) dat een aantal betekenissen heeft als “kruipen” “sloffen”, of “zich voortbewegen”. Voorbeeld: "Dabba shaykh", wat betekent: "De oude man slofte (dus: dabba) langzaam." Geen enkele Arabier zou dit interpreteren als: "De oude man liep als een beest."
Bovendien is het Arabische woord: 'dabba' een werkwoord, terwijl het woord 'beest' een naamwoord is.
wanneer we 'dawaab' als 'beesten' zouden vertalen, dan krijgen we een zin die luidt: "Voorwaar, de slechtste BEESTEN bij God zijn....". En dit zou een hele rare uitspraak zijn.

Koran 24:45

Ter uwer informatie is er nog een vers uit de Koran waaruit blijkt dat de woorden 'dawaad en daabbah' geen beesten betekenen maar ieder levend wezen. En het luidt als volgt:
"En God schiep ieder levend wezen uit water; onder hen zijn er die zich op hun buiken voortbewegen, en onder hen zijn er die op twee lopen en onder hen zijn er die op vier lopen".

Het woord dat hierboven vertaald is met “levend wezen”, is in het oorspronkelijke Arabisch 'daabbah'. Op welke schepselen slaan anders de woorden “en onder hen zijn er die op twee lopen...”? Op paarden die op hun achterpoten hinkelen? Nee, dit slaat met name op de mens. Hier wordt nog eens duidelijk dat het woord 'dawaab' absoluut geen beesten betekent zoals sommigen ons willen doen geloven, maar dat 'dawaab' niet meer dan levende wezens betekent, dat verteld de Koran immers zelf.

conclusie

Van de bewering dat ongelovigen, of juist Joden en Christenen voor varkens, honden en apen worden uitgemaakt door de Koran, blijft er geen spaan heel wanneer we de koran zelf erbij pakken en het vers in een breder verband lezen. Heeft ook niets van doen met interpretaties of abrogatie, het zijn verhalen, en juist voor de verhalen in de Koran geldt dat die gelezen dienen te worden zoals die er staan. Dat is ook logisch, want ieder boek zou onbegrijpbaar zijn wanneer we ons op één enkel zinnetje blijven focussen.
© 2011 - 2020 1873, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingVerbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingPredikant Terry Jones uit de Amerikaanse staat Florida wilde op 11 september 2010 massaal korans verbranden. Het was de…
De heilige KoranDe Koran is het heilige boek van moslims. Voor hen is het het directe woord van God zoals die het aan de profeet Mohamme…
Traditie binnen de Islam: SunnahBinnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith…
Islam en menstruatieIslam en menstruatieEr zijn binnen de islam veel regels rondom de menstruatie. Zo mogen moslimvrouwen tijdens hun menstruatie veel rituelen…

Taqiyya, wat is dat?Taqiyya is een steeds bekender wordend begrip in Nederland. Maar hoe zit dat nu met taqiyya? Is dat een vrijbrief om ero…
Torastudie 161: Woorden die doden – Leviticus 13:2Torastudie 161: Woorden die doden – Leviticus 13:2In de vorige Torastudie (160) behandelden we het onderwerp roddelen en lasterpraat. De Lubavitcher Rebbe heeft een toeli…
Bronnen en referenties
  • Koran.
  • Koranuitleg en commentaar : Tafsier ibn Kathir.
  • Arabische woordenboek Lisan al-Arab.

Reageer op het artikel "Andersgelovigen in de Koran. Zijn het varkens en apen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Schrijfsels (infoteur), 07-12-2016 14:46 #2
Goed artikel, eindelijk iemand die eens vertelt wat er dan WEL in de Koran staat.

Franet (infoteur), 09-11-2011 18:25 #1
Vanuit een eerlijke, oprechte instelling wil ik duidelijk maken dat de Bijbel, bestaande uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zo volledig is als men maar kan beseffen. Er kan en mag dus niets meer aan toegevoegd worden. Alle eventuele goede uitspraken die in de Koran te vinden zijn, vindt men terug in de Bijbel, en bovendien is het zo dat alle negatieve en foutieve dingen uit de Koran NIET terug te vinden zijn in de Bijbel, Gods Woord. De Koran is dus niet van God, en dient vermeden te worden. Groeten Franet. Reactie infoteur, 09-11-2011
Franet,
Gelukkig hebben we in dit land vrijheid van meningsuiting, wanneer u vindt dat de Koran geen Gods woord is, dan mag u dat. Dat spreekt.
Daar ging het in mijn artikel natuurlijk niet om, er wordt door leugenaars geknipt en geplakt in de Koran, om een andere voorstelling van zaken te doen, om zo bepaalde belangen te behartigen. Daar ben ik tegen en probeer ik daarom duidelijkheid te scheppen.
Dus ik schrijf dit artikel niet omdat ik vind dat iedereen erin moet GELOVEN, maar om de juiste INHOUD ervan te weergeven en zo allerlei beweringen over het boek te weerleggen.

Infoteur: 1873
Gepubliceerd: 09-11-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!