InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Geschiedenis Tora 9: Hoofdafdelingen Misjna/Talmoed

Geschiedenis Tora 9: Hoofdafdelingen Misjna/Talmoed

Geschiedenis Tora 9: Hoofdafdelingen Misjna/Talmoed De Misjna geeft de Mondelinge Tora beknopt weer terwijl de Jeruzalem en Babylonische Talmoed de Misjna bediscussiëren en uitleggen. De Misjna bestaat uit 63 tractaten (5252 hoofdstukken in 6 sedariem (hoofdafdelingen). In dit overzicht de hoofdafdelingen van de Misjna en de 63 tractaten. Tevens wordt in tabellen aangegeven welke delen van de Misjna in de Babylonische en/of Jeruzalem Talmoed voorkomen.

Seder Seraim wetten m.b.t. landbouw

Dit handelt over landbouwwetten in Israël. Alleen de zegens komen in de (Babylonische) Talmoed voor. De rest alleen de Jeruzalem Talmoed. Er is een tractaat over de zegens, en er zijn tractaten over de oogst en over offers.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Berachos9**
Peah8 *
Demai8 *
Kilayim9 *
Shevi'is10 *
Terumos11 *
Maasros5 *
Challah4 *
Orlah3 *
Bikoeriem3 *

Seder Moed wetten gerelateerd aan Shabbat en heilige dagen van de Joodse kalender

Hierin worden de Joodse feestdagen, m.u.v. Chanoeka behandeld. De tractaten hebben betrekking op de Shabbat, de feesten en de kleinere feesten.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Shabbos24**
Eiruvin10**
Pesachiem10**
Shekaliem8**
Yoma8**
Soeka5**
Beitza5**
Rosh Hashana4**
Taanis4**
Megila4**
Moed Katan3**
Chaĝiĝa3**

Seder Nashiem wetten m.b.t. de relatie tussen mane en vrouw

Omdat mannen deze wetten bestuderen wordt de seder Nashiem (vrouwen) genoemd. Er zijn maar zeven tractaten gericht op huwelijk (verplicht en vrijwillig), eed, scheiding en verloving.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Yevamos16**
Kesubos13**
Nedariem11**
Nazier9**
Sotah9**
Gittiem9**
Kiddoesjien4**

Seder Nezikiem wetten m.b.t. burgerlijk recht, strafrecht en financiële zaken

Dit heeft betrekking op recht het rechtsysteem, strafrecht en financiële zaken (eigendom, schade). Dit is wetgeving zoals in elke maatschappij aanwezig moet zijn. Het vormt een belangrijk deel van Talmoedische wetgeving. Tractaten behandelen drie poorten (basis burgerlijk recht), het gerechtshof, de erg goede en erg slechte, Ethiek van de Vaderen en foutieve rechtspraak.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Bava Kama10**
Bava Metzia10**
Bava Basra10**
Sanhedrien11**
Makkos3**
Shevuos8**
Eduyos8
Avodah Zarah5**
Avos5
Hrayos3**

Sedor Kodshiem wetten m./b.t. tempeloffers en kasjroet

Deze worden alleen in de Babylonische Talmoed besproken (op de twee laatste tractaten na). Deze worden bestudeerd omwille van de Tora (er is namelijk geen Tempel en er kunnen geen offers gebracht worden). Maar de Tempel zal eens hersteld worden zodat het goed is om voorbereid te zijn.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Zevachiem14*
Menachos13*
Chullin12*
Bechoros9*
Arachin9*
Temurah7*
Kereisos6*
Meilah6*
Tamid6*
Midos5
Kinnim3

Seder Taharos wetten m.b.t. rituele reinheid in de Tempel en thuis

Deze zijn vaak het moeilijkst te begrijpen. De Jeruzalem en Babylonische Talmoed bespreken alleen tractaat Maseches Nidda (gezinsreinheid). De tractaten handelen over hoe dingen onrein worden, hoe ze rein gemaakt kunnen worden, gezinsreinheid, en spirituele reinheid.

TRACTAATaantal hoofdstukken MisjnaBabylonische TalmoedJeruzalem Talmoed
Keilim30
Oholos18
Negaim14
Parah12
Taharos10
Mikvaos10
Niddah10**
Machshirin6
Zavim5
Tvul-Yom4
Yadayim4
Oktzin3

Lees verder

© 2011 - 2017 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. EversrecensieBoekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed,' is een cultuurhistorisch boek over de Talmoed, de Mondelinge Leer. 'De…
Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)De Joodse Bijbelboeken bestaan uit de Schriftelijke en Mondelinge Tora. De Schriftelijke Tora komt overeen met de Bijbel…
Joods religieuze boeken na de BijbelDe na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede ke…
Kabbala 4: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
Wat is de Mondelinge Tora?Er zijn twee Tora's: de Geschreven en de Mondelinge. Volgens de Joodse traditie werden beiden aan Mozes gegeven op de Be…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • The Oral Law of Sinai: An Illustrated History of the Mishna - Rabbi Berrel Wein
  • Everything Torah Book Jacob Menken

Reageer op het artikel "Geschiedenis Tora 9: Hoofdafdelingen Misjna/Talmoed"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 25-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!