Geschiedenis Tora: Bnei Noach Tora voor niet-Joden

Geschiedenis Tora: Bnei Noach Tora voor niet-Joden Het Jodendom kent geen bekering. Alle rechtvaardige mensen komen in de Komende Wereld terecht ook al zijn ze niet Joods. Elk mens is een nakomeling van Adam en Eva en is geschapen naar Gods beeld. Zelfs mogen niet-Joden in de Tempel komen bidden (I Koningen 8:41-43). Joden kijken dus heel positief tegen niet-Joden aan zolang deze afzien van bekering en vervolging. Rechtvaardige niet-Joden worden Bnei Noach genoemd.

Hoe kijkt de Tora tegen niet-Joden aan?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Joden en niet-Joden. Joden zijn niet beter dan niet-Joden maar hebben wel een speciale missie die niet geldt voor niet-Joden, namelijk de naleving van de Tora (613 mitswot).

Wie is een Jood?

Kort gezegd komt het hier op neer dat wie een Joods moeder heeft Joods is. Daarnaast kan men zich tot het Jodendom bekeren. Voor meer informatie klik hier.

N.B. Liberale Joden accepteren ook kinderen als Joods die een Joodse vader hebben. Zij zeggen dat het Joods-zijn bepaald wordt door Joodse handelingen.

Adam, Eva en de geboden van God

Adam en Eva waren goed geschapen en hadden geen neiging om kwaad te doen. Het enige verbod dat God hen oplegde was niet te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad (Genesis 2:16-17). Omdat ze toch van de Boom aten (overigens conform Gods plan God bepaalt immers alles) is de mens sindsdien verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. Door voor het goede te kiezen (de mens heeft een vrije wil sinds hij van de Boom van Kennis at) kan hij/zij zijn of haar ziel verheffen. God gaf Adam en Eva en hun nakomelingen zes wetten als leidraad om te kiezen voor het goede. Kaïn en Abel moesten Gods morele wegen volgen. Maar Kaïn koos voor het tegenovergestelde.

Zondvloed

De generatie van Noach was corrupt en vol van onrecht. Het ging vooral om seksuele immoraliteit en diefstal. Noach en zijn zonen kozen voor het rechte pad. De rest van de wereld werd vernietigd.

Zeven Noachidische geboden

Na de Zondvloed gaf God aan Noach en zijn zonen zeven wetten om een beschaafde samenleving op te bouwen zonder anarchie. Meer over de zeven wetten, klik hier. De zeven Noachidische geboden bestaan uit vele details, klik hier.

Het Joodse volk kent meerdere ge- en verboden. Deze zijn niet verplicht voor niet-Joden, hoewel ze er wel veel van mogen naleven (m.u.v. bijvoorbeeld de Shabbat en de studie van de Mondelinge Tora wel enkele delen hieruit die betrekking hebben op de Zeven Noachische geboden en dat is nog enorm veel. Voor meer informatie, klik hier.) Mozes heeft de Tora in 70 talen vertaald zodat ook andere volkeren op de hoogte zijn van de Schriftelijke Tora. Ook de profeten zijn van belang voor niet-Joden. Wie de Noachidische geboden wil naleven in al haar details heeft jarenlange studie nodig.

Respect voor God

Omdat God de Schepper is van ieder mens, moet ieder mens God respecteren. Daarom moeten afgoden verworpen worden. Ook mag God niet vervloekt worden omdat hiermee ontkend wordt dat God het beste met de mens voor heeft.

Respect voor mensen

Rabbi Hillel zei dat 'u naaste liefhebben als uzelf' de hele boodschap is van de Tora. De rest is commentaar. Dit is dezelfde boodschap voor Bnei Noach. Een niet-Jood hoeft zich dus niet te bekeren tot het Jodendom om respect te kunnen hebben voor anderen.

In de praktijk houdt respect voor mensen in:
 • Niet moorden (dus ook geen euthanasie en abortus, behalve als het leven van de moeder in gevaar is);
 • geen verboden seksuele relaties (moeder, stiefmoeder, getrouwde vrouw, zuster, man (homoseksueel), dier);
 • niet stelen.

Respect voor de Schepping

Dit houdt in dat geen levende dieren gegeten mogen worden. Joden mogen zelfs geen bloed eten van een gedood dier.

Rechtspraak

Bnei Noach moeten ook eerlijke rechtspraak uitvoeren. Wetten moeten nageleefd worden. De rechten van anderen moeten gerespecteerd worden. Een wijs persoon weet dat de wetten noodzakelijk zijn voor een beschaafde en rechtvaardige maatschappij. Zo'n persoon behoort tot de elite groep van Chassidei Umos HaOlam (Vromen onder de Naties van de Wereld) en krijgen hun aandeel in de Komende Wereld.

Bekering tot het Jodendom niet noodzakelijk

Voor niet-Joden is het NIET noodzakelijk zich te bekeren tot het Jodendom. Het MAG wel, maar wordt in eerste instantie door rabbijnen ontmoedigd. Mocht u toch Joods willen worden dan gelden hiervoor vier stappen:
 1. Goed heroverwegen: Joods worden betekent een heel ander leven gaan leiden dan u gewend bent (geen varkensvlees, niet werken op Shabbat, etc.). Er is bovendien geen weg meer terug. Bent u eenmaal Joods dan blijft u dat uw hele leven lang.
 2. Zoek een rabbijn: Een rabbijn zal u helpen bij het bekeringsproces dat een lange studie inhoudt. De Beth Din, Joods religieus hof, zal beslissen of u Joods wordt.
 3. Studeren en praktiseren: Dit gaat jaren duren. Ook moet u in een traditionele gemeenschap leven om alles goed te leren.
 4. De bekering: Dit betreft voor mannen de besnijdenis of een druppel bloed als hij al besneden is. De bekeerling wordt getoetst door 3 rabbijnen. En vervolgens de onderdompeling in een ritueel bad (mikve). Daarna is de persoon ger tzedek (rechtvaardige bekeerling)

Het vennootschap tussen Joden en niet-Joden

Joden en niet-Joden hebben elkaar nodig. Enerzijds moet bijvoorbeeld op de shabbat de wereld blijven door functioneren (denk aan ziekenhuizen, instellingen, politie, etc) en moeten niet-Joden werken terwijl Joden niet mogen werken. Anderzijds moeten Joden getuigen van de Ene God en Zijn moraliteit aan de wereld overbrengen. Veel religies zijn gebaseerd op de Tora (stromingen binnen christendom, islam). De Mozaïsche en Noachidische geboden gaan dus hand in hand. De Joden leren aan niet-Joden hoe de Noachidische geboden na te leven.

Het is overigens goed te beseffen dat God de wereld divers heeft geschapen waarbij ieder mens zijn eigen taak heeft. Joden hebben weer een andere taak dan niet-Joden. En binnen het Joodse volk heb je ook weer verschillende taken (zoals de Levieten, mohel (besnijder), rabbijn, etc.). Ieder individu is verschillend. Niemand kan zeggen beter te zijn dan de ander. Ieder radartje is belangrijk. Uiteindelijk bestaat alleen God en vormt deze een absolute eenheid waarbij de Schepping een product is van Zijn 'Geest'. God schiep opzettelijk een diverse schepping om vanuit die diversiteit de eenheid van God te ontdekken. Zo wordt Gods majesteit geopenbaard.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenk…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…

Torastudie: Besnijdenis Leviticus 12:3-6Torastudie: Besnijdenis Leviticus 12:3-6In Leviticus 12:3 komt de Joodse besnijdenis ter sprake. Op dit moment (begin herfst 2011) maken Joden zich grote zorgen…
Geschiedenis Tora: Uitleg dertien geloofspunten MaimonidesGeschiedenis Tora: Uitleg dertien geloofspunten MaimonidesDe dertien geloofspunten van Maimonides geven een duidelijk basaal begrip van wat van een Jood verlangd wordt die de Tor…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Everything Tora book Jakob Menken
 • Artikelen Etsel op de InfoNu site
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 28-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.