Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit Volgens het Jodendom bestaat homoseksualiteit en heteroseksualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel, Talmoed en filosofie in Israël onderwijst. Hij geeft aan dat het Jodendom kijkt naar de verplichtingen c.q. verantwoordelijkheden van de mens ten aanzien van G'd. Het 'etiketteren' van mensen naar hun (seksuele) geaardheid is irrelevant in het Jodendom. De etiketten geven niet de ware essentie van de mens weer. Seksualiteit is slechts één onderdeel van het leven. Overigens wordt binnen Joodse stromingen verschillend gedacht over hoe er met homoseksuele Joden omgegaan moet worden. De liberale en conservatieve Joden accepteren homo relaties; orthodoxe Joden accepteren wel homo verlangens maar staan geen homo relaties toe.

Er zijn geen homoseksuelen en heteroseksuelen

"G'd speelt geen spelletje met zijn schepsels" (Talmoed, Avoda Zara 3a)

Is er enige relevantie heden ten dage voor het standpunt van de Tora dat homoseksuele handeling een 'gruwel' is (Leviticus 18:22)? Hoe kan het Jodendom met zijn ondubbelzinnige antwoord tot onze generatie spreken? Zover het orthodoxe Jodendom betreft zijn er geen homoseksuelen in deze wereld en zijn die er ook nooit geweest. Er zijn ook geen heteroseksuelen.

De essentie van de persoon

Mensen hebben verplichtingen
Vanuit het Joodse perspectief is het identificeren van een homoseksueel of heteroseksueel irrelevant. De woorden mogen iemands gedrag beschrijven, maar kunnen nauwelijks de essentie van de persoon bevatten. De Tora kijkt naar de verplichtingen van mensen ten aanzien van G'd. De Cohen, Levi en Jisraeel hebben ieder een andere rol in het dienen van G'd. De volwassenen dienen zich aan de verplichtingen te houden, terwijl de jongeren nog geen verplichtingen hebben. In het onderscheiden van deze verantwoordelijkheden, maakte G'd zich ogenschijnlijk niet druk om menselijke voorkeuren, seksueel of anders. Hij vroeg het Joodse volk ook niet of zij zin hadden om Zijn Wet op te volgen.

Verantwoordelijkheden
De profane wereld heeft het over rechten, terwijl de Tora nauwelijks rechten bespreekt. Het is meer gericht op verantwoordelijkheden. Binnen het geconstrueerde raamwerk kunnen mensen hun onderscheiden talenten en belangen ontplooien. Hun belangrijkste taak is om partner te zijn met G'd in de vervolmaking van de schepping van de wereld.

Mensen niet etiketteren
Wanneer je mensen (seksueel) gaat 'etiketteren' beperk je hen in hun ontwikkeling. Je moet juist kunnen veranderen. Wanneer je een kind bijvoorbeeld als een slechte leerling bestempelt dan blijft hij zich slecht voelen, terwijl hij misschien best de potentie heeft om goed te zijn. Wanneer iemand zichzelf als homoseksueel bestempeld, kan het best zo zijn dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht. Seksuele gevoelens zijn plooibaar.

Noch heteroseksueel noch homoseksueel

Seksueel plooibaar
Volgens seksueel gedragsdeskundigen Masters en Johnson, worden baby's noch heteroseksueel noch homoseksueel geboren. Zij zijn seksueel plooibaar en kunnen veranderen gedurende hun hele leven. Of seksualiteit bepaald wordt door geboorte of omgeving -of beiden- is een vraag die duidelijk empirisch bewijs vraagt. Seksuele aantrekking wordt in ieder geval bijna altijd in enige mate beïnvloed door invloeden van buitenaf. Menselijk voorkeuren zijn complex en veranderlijk. Als vandaag een ijsje lekker smaakt, kan het morgen minder lekker smaken. Mensen zijn geneigd naar variatie. Dat betekent niet dat ze vrij zijn om naar hun impulsen te handelen. De Tora meldt dat onbeteugeld najagen van persoonlijk genot een verschrikkelijke prijs voor de samenleving en het gezin kan betekenen.

Wat als mensen zich werkelijk aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht? Dat maakt hen niet homoseksueel, zelfs als ze homoseksuele gevoelens ervaren. Deze gevoelens kunnen weer weggaan of kunnen blijven, maar de Tora stelt dat mensen beter af zijn met een heteroseksuele relatie. Er zijn altijd mensen geweest die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, of zelfs tot kleine kinderen en familieleden. Maar G'd staat niet toe dat deze fantasieën worden uitgedragen omdat het in strijd is met Zijn visie op heiligheid.

Trouwen is bedoeld om mensen te leren boven hun egoïstische behoeften uit te reiken om aan een partner te geven die zowel psychologisch als fysiologisch anders is. Trouwen is een uitdaging voor beide partners. Het Jodendom heeft de kloof tussen beide geslachten altijd gewaardeerd. De Tora heiligt het. Joden waren één van de eerste die scheiding moeilijk maakte door een man een groot bedrag te laten betalen. De opbouwende spanning in het huwelijk helpt beide partners groeien.

Niet wreed

G'd is niet wreed. Hij vraagt niet aan mensen om iets te doen wat boven hun capaciteiten ligt. Hij vraagt op gezette tijden hun verlangen in bedwang te houden. Zonder de sociale en ethische beperkingen, zouden de meeste mensen stelen, uitbundig leven, liegen, bedriegen en soms moorden. De grootste strijd in het leven is, volgens de Tora, het disciplineren van basale instincten.

Met G'ds schema zijn carrière, kosmos en seksualiteit allemaal onderdelen van het leven. De sleutel is om de parameters van de Tora te accepteren. Door discipline en heiligheid, leert de Tora ons hoe spirituele geschenken te waarderen.

Discussies over homoseksualiteit

Er vinden vaak hevige discussie plaats tussen voor- en tegenstanders van homoseksualiteit. De voorstanders verwijten de tegenstanders van discriminatie. De religieuze tegenstanders zeggen echter alleen naar G'd te willen luisteren. Volgens G'd heeft Hij bepaald dat homoseksualiteit verboden is. Wanneer voorstanders dus moeite hebben met dit gebod, moeten ze eigenlijk met G'd in discussie gaan en niet met de tegenstanders. Deze laatsten kunnen G'ds wet immers niet veranderen. G'd heeft gezegd dat de Tora onveranderlijk is. Overigens is het goed te melden dat volgens de Tora G'd alle mensen heeft geschapen en Hij het beste met hen voor heeft. Zijn wetten zijn niet bedoeld om bepaalde mensen te discrimineren. G'd doet alles voor het goede. Alleen G'd weet waarom Hij homoseksualiteit afwijst. G'd zal daar Zijn redenen voor hebben en het alleen doen omdat Hij van alle mensen houdt.

Standpunten van verschillende Joodse stromingen t.a.v. homoseksualiteit

In de moderne tijd accepteren liberale en conservatieve Joden homoseksuele relaties. Bij de Joodse orthodoxie is minder sprake van acceptatie. Binnen de Joodse orthodoxie zijn wel homoseksuele mensen actief maar homorelaties worden niet geaccepteerd. Hoewel vrijwel geen orthodoxe rabbijn expliciet homoseksuele relaties bestraft, is er enige verscheidenheid van meningen over hoe de orthodoxe gemeenschap zou moeten reageren op homo-Joden. In 2016 bracht de Israëlische modern-orthodoxe rabbijnse groep Beit Hillel een verklaring uit, waarin ze erop aandrong dat homo's in "enige gemeenschappelijke hoedanigheid" mogen dienen. In 2011 kwamen ultraorthodoxe rabbijnen met een verklaring waarin staat dat homo verlangens geaccepteerd dienen te worden maar het verwierp het idee dat homoseksualiteit een wezenlijk onveranderlijke oriëntatie is als een theologische onmogelijkheid en drong erop aan dat "genezende" homo-verlangens de enige religieus aanvaardbare benadering is. In “The Declaration On The Torah Approach to Homosexuality.” staat: "Het concept dat G'd een mens schiep die geen geluk kan vinden in een liefdevolle relatie tenzij hij een bijbels verbod overtreedt, is noch aannemelijk noch aanvaardbaar", zegt de verklaring. "G'd is liefhebbend en barmhartig. Strijd, en ja, moeilijke strijd, samen met genezing en persoonlijke groei zijn een essentieel onderdeel van deze wereld. Onmogelijke, levenslange, Tora-verboden situaties zonder haalbare oplossingen zijn dat niet."

Declaration On The Torah Approach To Homosexuality

Hieronder volgt een samenvatting van de verklaring (Declaration On The Torah Approach To Homosexuality) uit 2012 waarin orthodoxe Joodse rabbijnen hun standpunt innemen t.a.v. homoseksualiteit.

Maatschappelijke ontwikkeling m.b.t. homoseksualiteit

In de laatste decennia is er in de seculiere wereld een grote campagne aan de gang om homoseksualiteit legitiem te verklaren. Het einddoel daarvan is het legaliseren van het homohuwelijk. Wanneer mensen de legalisering van homoseksualiteit niet accepteren worden ze al snel in de hoek gedrukt van 'haatdragend' of 'homofoob'. Ook de Joodse Tora gemeenschap wordt hierdoor geraakt.

De Tora visie op homoseksualiteit

De Tora keurt homoseksueel gedrag af. En in Leviticus 20:23 wordt ervoor gewaarschuwd niet de gewoonten over te nemen van het volk dat G'd voor de Joden verdrijft. Dit heeft vooral betrekking op allerlei ongeoorloofde seksuele handelingen (waaronder homoseksualiteit).

Homoseksualiteit kan genezen worden

De mens heeft de neiging te zondigen. De mens heeft bepaalde seksuele neigingen die veranderd kunnen worden. Dit is een moeilijke strijd maar het is mogelijk. Dat de mens zondige neigingen heeft is om als persoon te groeien. Homoseksuele mensen kunnen hun zondige neigingen overwinnen en zo geestelijk groeien. Gedrag is te veranderen. In Leviticus 19:14 staat dat er geen obstakel voor de voeten van een blinde geplaatst mag worden. Het is dus uitermate wreed om personen die in de knel zitten met hun homoseksuele gevoelens niet te helpen.

Helingsproces

Het helingsproces bestaat uit therapie en berouw. Therapie helpt emotionele wonden te genezen. Berouw is het afstand doen van zonde en het terugkeren naar G'd. Zo kan een persoon geestelijk groeien.

De plicht lief te hebben en te mededogen

De homoseksuele persoon moet met liefde benaderd worden om te kunnen genezen. Ze zijn onschuldige slachtoffers geworden van hun emotionele wonden die ze in de kindertijd hebben opgelopen.

Lees verder

© 2007 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Homo-, hetero- en biseksualiteitIn tegenstelling tot vele dieren, vallen de meeste mensen op de wereld op mensen van het andere geslacht, maar er zijn o…
Het nakomen van verplichtingen volgens Joodse wijshedenHet nakomen van verplichtingen volgens Joodse wijshedenDe meeste mensen streven plezier na. Ze zoeken het in hun carrière, vakanties, auto's, huizen, etc. Trouwen wordt lang u…
Homoseksualiteit: genetisch bepaald of aangeleerd gedrag?Wanneer iemand zich tot hetzelfde geslacht voelt aangetrokken noemt men dat homoseksualiteit. Wereldwijd is ongeveer 1 o…
De joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustDe joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustMarcel Proust (1871-1922) was zonder twijfel één van de meest invloedrijke schrijvers van de vroege twintigste eeuw. Nog…

Bijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraBijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraDe Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelbo…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Bronnen en referenties
  • Rabbijn Joel Beasley
  • https://www.myjewishlearning.com/article/orthodox-judaism-and-lgbtq-issues/
  • Verklaring Dagelijks Bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) inzake 'Declaration On The Torah Approach To Homosexuality' – NIHS (Ronnie Eisenmann)
  • Persverklaring van de NIHS
  • Declaration On The Torah Approach To Homosexuality
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboogstad
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.