Bijbel (Tenach) - Canon & Tora

Bijbel (Tenach) - Canon & Tora Het Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming is 'HaSefariem' (de boeken). Dit werd door Grieks sprekende Joden vertaald met Biblia. In het Latijn werd de naam Bijbel gebruikt. Andere benamingen zijn: 'Sifrei hakodesh' (Heilige Boeken), 'Kitvei hakodesh' (Heilige geschriften), 'Mikra' (het gelezene). Maar Tenach komt het meest voor. Tenach is het acroniem (letterwoord) van Tora (wet), Nevi'iem (profeten) en Ketoeviem (geschriften). Ze vormen samen het Oude Testament.

Canon

Canon is het Griekse woord voor: regel, norm. Het woord Canon wordt gebruikt voor al de Goddelijk geïnspireerde boeken. De heilige Canonieke boeken boeken vormen tezamen een gesloten corpus, waar niets mag worden toegevoegd vanwege de heiligheid ervan. De Joodse traditie schrijft de afsluiting van de Canon toe aan Ezra. Hij schreef de twee boeken Kronieken en een deel van het boek Nehemia. Hij herzag en verzamelde de boeken van de Wet, de Profeten en Geschriften, die we nu Canon noemen.

Tora: de Wet

De Tora wordt ook wel Pentateuch genoemd. De Tora bestaat uit de vijf boeken van Mozes:
 • Genesis (Bereshiet-in het begin): Wording. Gaat over de schepping, en het ontstaan van het joodse volk.
 • Exodus (Shemot-namen): Uittocht. Gaat over uittocht uit Egypte waar de joden als slaven leefden.
 • Leviticus (Wajjikra-Hij riep): Wetten voor de Tempeldienst.
 • Numeri (Bamidbar-in de woestijn): Telling. Gaat over bepaalde wetten en voorschriften.
 • Deuteronomium (Devariem-woorden): Herhaling van de Wet.

Nevi'iem: de Profeten

Bestaat uit twee delen: de vroegere en latere profeten. De latere profeten zijn weer onder te verdelen in grote en kleine profeten. Dit laatste slaat op de omvang van de boeken.

vroege profeten:

 • Jozua
 • Richteren
 • 1 en 2 Samuel
 • 1 en 2 Koningen

late profeten: grote profeten:

 • Jesaja
 • Jeramia
 • Ezechiël

kleine profeten:

 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi

Ketoeviem: de Geschriften

De Ketoeviem zijn bij elkaar elf boeken en worden als volgt onderverdeeld: de poëtische boeken, de Megillot (boekrollen) en het boek Daniël.

poëtische boeken:

 • Psalmen
 • Spreuken
 • Job

Megillot:

 • Hooglied
 • Ruth
 • Klaagliederen
 • Prediker
 • Esther

 • Daniël
 • Ezra/Nehemia
 • 1 en 2 Kronieken
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Jodendom: Wie zijn de mannen van de Grote Vergadering?Jodendom: Wie zijn de mannen van de Grote Vergadering?De Mannen van de Grote Vergadering (Anshei Knesset HaGedola) was een ongewone groep Joodse persoonlijkheden die het Jood…
Wat is het oude testament?Wat is het oude testament?Op de vraag wat het oude testament in wezen nu werkelijk is zijn verschillende antwoorden gegeven. Bovendien is de facto…
Joods religieuze boeken na de BijbelDe na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede ke…

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteitOrthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteitVolgens het Jodendom bestaat homoseksualiteit en heteroseksualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel,…
De Druzen, minderheid in het Midden-OostenDe Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordani…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 24-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.