Geschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de Sinaï

Geschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de Sinaï Volgens de Tora kwam de Tora in mensenhanden omdat de mens mee moet helpen het doel van de Schepping te verwezenlijken. Sinds Sinaï is de Tora als kostbaar bezit behandeld (Deuteronomium 33:4). Elke generatie bestudeert de Tora en geeft het met grote zorgvuldigheid door aan de volgende generatie. De tekst van de Tora is origineel zodat we er zeker vanuit kunnen gaan dat de juiste informatie wordt doorgegeven.

Tora vóór de Sinaï, vóór de Schepping

De Tora bestond reeds vóór de Schepping. Volgens Midrasj (Bereishit Rabba, 1:2) keek God in de Tora en schiep op basis daarvan de wereld. God schiep eerst de Tora en toen pas de wereld. Dat is ook logisch omdat God net zoals een architect eerst de tekening maakt en dan pas het huis bouwt.

De aartsvaders leefden allemaal de Tora na ondanks dat deze nog niet formeel was geopenbaard. God wilde dit. Zij hadden een hoog spiritueel bewustzijnsniveau om goede daden te verrichten. Ze leefden niet alleen de Tora na maar ook de latere Rabbijnse voorschriften (zoals de gebeden): Abraham bad 's ochtend; Izaäk bad 's middags; en Jakob bad 's avonds. Zelfs de Joodse feesten werden reeds door de aartsvaders gevierd.

Toch waren niet alle Joden heilig. Velen aanbaden afgoden en zondigden. De achterkleinkinderen van Jakob daalden af tot 49 niveaus van spirituele onreinheid (er zijn 50 niveaus). Had God niet tijdig ingegrepen dan waren ze verloren. God bevrijdde hen uit Egypte (Mitsrajiem in het Hebreeuws - dit betekent 'beperking') en schiep een nieuwe natie.

De Joden horen Gods stem

Degenen die geloven dat de Tora Gods woord is geloven dat God gesproken heeft met Adam, Noach, Abraham, Izaäk en Jakob. Op de Sinaï vond echter totaal iets anders plaats. God sprak niet tot individuen maar tot een heel volk bestaande uit 3 miljoen mensen. Het was overigens niet zo maar een groep mensen maar de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob. De Tora is waar vanwege de Openbaring op de Sinaï. De openbaring van God aan 3 miljoen mensen betekent dat er niet slechts één persoon was die God ervoer. Er is dus bewijs dat door velen gestaafd werd. Let overigens op dat de Joden God 'HaShem' noemen. Dit betekent 'de Stem'.

Het uitverkoren volk

Het uitverkoren volk is een uitdrukking die veelvuldig verkeerd is uitgelegd. Het gaat niet om superieur maar om geschiktheid. Het Joodse volk is geschikt om over de Eenheid van God te getuigen. Uitverkoren betekent zowel gekozen als kiezende. Uitgekozen om een licht voor de naties te zijn; kiezende om Gods wil te doen. Uitverkoren betekent geen extra voordelen maar extra verantwoordelijkheden.

Overigens kan ieder mens vrijwillig Gods wil doen. Elke rechtvaardige maakt deel uit van de Komende Wereld. Iedereen kan Joods worden, maar ook als Noachied kan iemand God dienen. Een Jood is niet beter dan een Noachied.

De Geschreven Tora

De geschreven Tora heet in het Hebreeuws Tora Shebichtav en verwijst naar de Vijf Boeken van Mozes. Deze Tora is het Woord van God, terwijl de andere boeken uit de Tenach goddelijk geïnspireerd zijn. Mozes heeft Gods dictaat opgeschreven (zie Exodus 33: 11 De Eeuwige sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Het boek Deuteronomium lijkt het woord van Mozes (Deut. 1:1) maar het is God die spreekt.

Omdat de Vijf Boeken van Mozes Gods Woord zijn staan ze boven alle andere heilige boeken.

Hoe wordt de Tora bewaard?

De Tora is met de hand geschreven en duizenden jaren zo overgeleverd. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat het de originele tekst betreft? De Tora wordt op een Torarol geschreven die bewaard wordt in de Aron Kodesh (Heilige Ark) in de synagoge. De schrijver is een deskundige die elk woord exact kopieert van de bestaande tekst. Als er één letter mis is is de hele Torarol ongeldig. De Tora wordt minstens drie dagen in de week in de synagoge gelezen. Zo blijft de tekst bekend. Daarnaast wordt de Tora dagelijks bestudeerd.

54 Tora gedeelten

Er zijn 54 Tora gedeelten:
  • 12 in Genesis
  • 11 in Exodus
  • 10 in Leviticus
  • 10 in Numeri
  • 11 in Deuteronomium

Zo wordt in een jaar tijd de hele Tora gelezen. Voor de Joodse feestdagen zijn er speciale lezingen. Op maandag, donderdag en Shabbat lezen 3 mensen uit de Tora. Op de dag van de Nieuwe Maand en de Dagen tussen de feesten lezen 4 mensen de Tora. Op feestdagen lezen 5 mensen de Tora en op Jom Kippoer lezen 6 mensen de Tora. De lezers kennen de tekst vaak uit hun hoofd.

Ondanks dat Joden verspreid wonen over de wereld zijn er slechts 15 minieme verschillen in de Tora ontdekt. Het gaat om bijvoorbeeld een alef in plaats van een hé aan het einde van een woord.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Jo…
Dertien geloofspunten Maimonides 9: Tora onveranderlijkMaimonides' negende principe luidt dat de Tora onveranderlijk is en dat er nooit een ander verbond zal komen. Men mag er…
Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij v…

Dertien geloofspunten Maimonides 10-11: Gods alwetendheidDitmaal worden twee geloofspunten van Maimonides behandeld die veel met elkaar gemeen hebben: Gods alwetendheid en belon…
Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Everything Tora book – Jakob Menken
  • Midrasj
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 27-09-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.