Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?

Geschiedenis Tora: Wat is de Tora? De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mozes die deel uitmaken van de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel). Maar in ruimere zin omvat de Tora veel meer. Het is alles wat God geïnstrueerd heeft aan de Joden en bevat dus alle gebieden van de Joodse religieuze kennis.

God, Tora en de wereld

De Tora, hoewel qua uitvoering alleen bestemd voor het Joodse volk, is de bakermat van het geloof in Eén God over de hele wereld. De moslims geloven op dezelfde manier in Eén God als de Joden alhoewel niet duidelijk is of ze hiermee ook bedoelen dat alleen God (Allah) bestaat. ( zie verder http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=128). Christenen geloven in de drie-eenheid: Vader-Zoon-Heilige Geest, wat door Joden niet als puur monotheïstisch wordt beschouwd.

In het Jodendom leren we dat God Eén is waarmee bedoeld wordt dat alleen God bestaat. De Schepping is een product van Gods 'geest' en bestaat vanuit Gods perspectief bezien niet. Vanuit het perspectief van de mens bezien bestaat de Schepping juist wel en kunnen we God niet waarnemen.

De Joodse theologie is zeer rijk en beantwoordt vele vragen van mensen waarom we hier aanwezig zijn.

De betekenis van de Tora in onze huidige tijd

Tegenwoordig is de populariteit van Torastudie weer aan het toenemen. Niet alleen onder orthodoxe Joden, maar ook onder liberale Joden en zelfs onder niet-Joden (Noachieden). Onder Joden is er een toenemend verlangen om de Tora te onderzoeken en zelfs na te leven.

Hoe uit zich dit?

groei jesjivot (religieuze leerscholen)

De Joodse religieuze scholen, de jesjivot, groeien gestaag. Alleen al de Mirrer Jesjiva in Jeruzalem heeft meer dan 5000 studenten, terwijl dat er 20 jaar geleden nog maar 1000 studenten waren.

Joden die terugkeren tot het orthodoxe Jodendom worden Ba'al Tesjoeva genoemd. Tegenwoordig is een Ba'al Tesjoeva ook iemand die helemaal niet-religieus is grootgebracht en het Jodendom pas als volwassene ontdekt. In de VS en Israël gaat het om vele Ba'alei Tesjoeva.

Torastudie onder Joden

Torastudie gebeurt niet alleen onder orthodoxe Joden maar ook onder liberale en conservatieve Joden. De laatste moedigen hun leden aan om elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. De orthodoxe Joden kennen het Daf Jomi programma waarbij één bladzijde Talmoed per dag wordt bestudeerd.

Torastudie onder Noachieden

Ook de Noachidische gemeenschap, de gemeenschap van niet-Joden die de 7 Noachidische geboden naleven, is Torastudie groeiende. Zij bestuderen die gedeelten uit de Tora die relevant voor hen zijn.

Tora is voor Joden maar spreekt ook tot niet-Joden

De naleving van de Tora is alleen bedoeld voor Joden. Een klein gedeelte (de Noachidische geboden) geldt voor niet-Joden. Niet-Joden hoeven niet Joods te worden om een Godvrezend mens te kunnen worden.

Joden hebben een unieke missie. Sommigen denken dat dit 'tikkoen olam' (herstel de wereld) is. Maar het gaat om iets veel wezenlijker: 'tikkoen atzmo' (herstel jezelf). Eerst moet je jezelf corrigeren en dan pas kan je andere mensen corrigeren.

Een 'licht voor de naties' betekent om een zo goed mogelijk mens te zijn. Alleen met de Tora is het mogelijk om een perfect mens te worden.

Verschillende gewoontes hetzelfde geloof

Omdat Joden in de diaspora verspreid van elkaar woonden zijn er verschillende gewoontes ontstaan. Zo zal een Jood uit Oost-Europa 6 uur lang geen melkproduct eten na een vleesproduct te hebben gegeten. In Duitsland geldt hiervoor 3 uur. En zo zijn er nog meer verschillen, vooral tussen Sefardische en Ashkenazische Joden. Toch leven ze dezelfde Tora na.

Geloof en rede

Het Jodendom maakt geen onderscheid tussen geloof en rede. Geloof in de Tora is gebaseerd op feiten en rationele argumenten. Maimonides begint zijn wettelijk code met 'weet dat er een God bestaat'. Het is geen geloof maar een feit. Daarom is de Tora onderworpen aan een extreem kritische analyse. Als geloof niet bewezen of ontkracht kan worden valt er niets te beargumenteren.

Talen van de Tora

De Geschreven Tora is geschreven in oud Hebreeuws (Bijbels Hebreeuws). Maar om een Tora geleerde te zijn moet men ook kennis hebben van Misjna Hebreeuws, Aramees en Rabbijns Hebreeuws. Modern Hebreeuws is weer anders dan Bijbels Hebreeuws. Ook zijn er verschillende dialecten en uitspraken.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Geschiedenis Tora: jesjivot en moessarGeschiedenis Tora: jesjivot en moessarVolgens de Joodse traditie bestond het studiehuis (jesjiva) reeds voordat de Tora aan Mozes werd gegeven. De tegenwoordi…
Bijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraBijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraDe Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelbo…
Bijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriftenBijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriftenDe Tora is altijd het middelpunt geweest in het religieuze leven van het volk Israël. De Tora wordt geschreven op een ro…

Geschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de SinaïGeschiedenis Tora: Ontvangst van de Tora op de SinaïVolgens de Tora kwam de Tora in mensenhanden omdat de mens mee moet helpen het doel van de Schepping te verwezenlijken.…
Dertien geloofspunten Maimonides 9: Tora onveranderlijkMaimonides' negende principe luidt dat de Tora onveranderlijk is en dat er nooit een ander verbond zal komen. Men mag er…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Everything Tora book Jakob Menken
  • Maimonides
  • http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=128
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 25-09-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.