Dertien geloofspunten Maimonides 9: Tora onveranderlijk

Maimonides' negende principe luidt dat de Tora onveranderlijk is en dat er nooit een ander verbond zal komen. Men mag er niets aan toevoegen of afhalen. Dit geldt zowel voor de Schriftelijke als Mondelinge Tora (zie Deuteronomium 13:1 “Voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.”) De Openbaring op de Sinaï zal nooit meer plaatsvinden.

Geen nieuwe openbaring

Zou God opnieuw het Joodse volk bij de Sinaï bijeenroepen en de Tora wijzigen? Nee, God zal er niets aan toevoegen en er niets van afhalen.

Waarom is dit negende principe nodig? De mens is subjectief en wordt beïnvloed door de verleidingen van zijn hart, maatschappelijke veranderingen en druk van zijn naasten. Als de Joodse profeten bevoegd waren de Tora te veranderen dan zouden er vele profeten opstaan die beweren dat zij profetieën ontvangen die hun levens aangenamer maken. Gelukkig hebben profeten die macht niet. Maar als God de mogelijkheid wel bezit om de Tora te veranderen, welk een bedreiging vormt dit dan voor de realiteit van de Tora en de mogelijkheden van de mens om God te dienen? Waarom is de Openbaring op de Sinaï een unieke gebeurtenis die nooit meer herhaald kan worden?

De Tora is voor eeuwig waar

Wanneer een Tora herhaald zou kunnen worden is de Tora relatief. Wanneer de Tora uniek is, is de Tora absoluut.

Het idee dat God de Tora zou kunnen veranderen leidt tot de verdachtmaking dat de Tora alleen geldig is voor een bepaalde tijd, situatie of plaats. In dat geval is de Tora niet meer absoluut en kan het geen 'blauwdruk van de Schepping' meer zijn. In dat geval is de Tora ook niet geldig in ons elektronisch tijdperk. Bovendien wonen nu geen of weinig Joden in de woestijn. Zelfs het idee van de shabbat in het elektronisch tijdperk lijkt overbodig wanneer alles met één knop te regelen is.

Als we weten dat er geen nieuwe Openbaring zal zijn en dat God geen letter van de Tora verandert, dan weerspiegelt elk woord in de Tora de waarheid van God zelf. De Tora kan dus niet gewijzigd worden. Een nieuwe Openbaring zou betekenen dat het Joodse volk niet meer uitverkoren is. De Tora zou dan ophouden te bestaan en hiermee ook de Schepping die op basis van de Tora is gecreëerd.

[Etsel: Dit is het grote misverstand dat bij veel christenen leeft. Zij denken dat er naast de Tora een 'nieuw verbond' is gekomen. Zij erkennen nog wel dat het 'oude' verbond bestaat en rechtsgeldig is, maar dat er dus ook een nieuw verbond is bijgekomen. Dit druist in tegen Deuteronomium 13:1 waar God aangeeft niets aan de Tora toe te voegen of af te halen (zie inleiding). Tevens zou in dat geval beide verbonden relatief worden en zouden ze niet meer absoluut zijn. De Tora zou dan niet meer de absolute waarheid van God zijn die, volgens christenen, immers met een nieuw verbond is gekomen. Het spreekt voor zich dat het Joodse volk dit zogenaamde nieuwe verbond op grond van bovenstaande en andere redenen opzij schuift en niet accepteert. Daar komt nog bij dat de Tora alleen bestemd is voor Joden en niet-Joden daar geen enkele rol bij spelen. De Tora kan dus niet uitgebreid worden met een verbond voor niet-Joden die overigens al een eigen verbond hebben, het Noachidische Verbond, welke evenmin gewijzigd kan worden omdat dat Verbond ook absoluut is.]

De wetenschap dat de Tora absoluut is betekent dat deze voor alle tijden geldt. De Shabbat is juist nu nog relevanter dan ooit waarin de Jood moet uitstijgen boven het materialisme en hedonisme. Als de Tora relatief zou zijn dan wordt de Shabbat irrelevant.

Kort samengevat: Het is God die bepaald heeft dat de Tora nimmer gewijzigd kan worden. Het is de absolute waarheid die eeuwig geldt.

Absolute wetten in een veranderende wereld

Hoe zit het dan met de Mondelinge Tora? Deze geeft de mogelijkheid de absolute wetten toe te passen in nieuwe situaties.

Hoe werkt dit? Een voorbeeld. De zegens die gezegd worden voor het eten kunnen niet teruggevonden worden in de Tora. Alles is van God afkomstig zodat een zegen een niet noodzakelijke herinnering is. De wet van de zegen dat God de Bron is van ons voedsel is dus niet absoluut en wordt niet teruggevonden in de Tora. Toch zien de Wijzen het als noodzakelijke wetten. Zij constateerden namelijk een afname van het bewustzijn van de mens God te zien als Degene die de mensheid onderhoudt. Daarom zijn zegens van cruciaal belang. De wetten van de rabbijnen zijn echter niet absoluut.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dertien geloofspunten Maimonides 8: Goddelijkheid ToraMetaforisch gesproken dicteerde God aan Mozes de Tora. Alleen Mozes weet hoe God de Tora werkelijk aan hem communiceerde…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
De Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg…
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…

Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mo…
Geschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomGeschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomDe oprichting van de moderne Joodse staat Israël wordt als één van de wonderen van deze tijd beschouwd. Ook het feit dat…
Bronnen en referenties
  • Fundamentals and Faith: Insights into the Rambam's 13 Principles - rabbijn Yaakov Weinberg
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.