Joodse Bijbel: Laatste oorlogen koning David

Joodse Bijbel: Laatste oorlogen koning David Nog steeds voert Israël oorlogen tegen vele vijandige stammen. Davids leger heeft 12 divisies (elke stam één). Elke divisie bestaat uit 24.000 mannen. Totaal zijn er 288.000 soldaten. Om echte vrede te bereiken moeten de naburige volkeren onderworpen worden om agressie te voorkomen. David verslaat de Filistijnen en Moabieten. Ook overwint hij Hadad-ezer, de koning van Zoba in Syrië. David wordt als één van de machtigste heersers in het oosten beschouwd.

Het hof van koning David

David regeert Israël met recht en gerechtigheid. In zijn vrije tijd bestudeert hij de Tora, bidt hij en houdt zich bezig met de goddelijke dienst. Al zijn beslissingen neemt hij pas na overleg met het Sanhedrin bestaande uit verstandige en eerlijke adviseurs.

David vergeet nooit de vriendschap met Jonathan. Hij wil iets doen voor de gevallen familie van zijn voorganger Saul. Hij richt zich tot Ziba, de bediende van Saul. Ziba vertelt hem over de kreupele zoon van Jonathan, Mefiboseth en zijn zoon Micha en geeft hen het land dat eens van Saul was. Mefiboseth wordt door David als één van zijn zonen behandeld. Mafiboseth wordt zelfs één van de meest vertrouwde adviseurs van koning David.

De Ammonieten lokken een oorlog uit

Nachash, de koning van Ammon en vriend van David, sterft. David zendt boden naar Hanon, de zoon van Nachash, om hem zijn medeleven te betuigen. De hovelingen van Hanon zeggen echter dat de boden spionnen zijn. Hun baarden worden voor de helft afgeschoren en hun kleding verscheurt. Nu verwacht Hanon inderdaad wraak van David. Generaal Joab verdeelt zijn leger in tweeën. Met één deel valt Joab de Syriërs aan (de bondgenoten van de Ammonieten) en met het andere deel valt zijn broer Abishai de Ammonieten aan. De Syriërs worden geheel verslagen en de Ammonieten vluchten hun steden in. Maar Hadad-ezer komt met een groot leger en bereidt een strijd voor bij Helam ten oosten van de Jordaan. David gaat nu zelf de strijd aan en wint. Hanun blijft niet ongestraft. Joab leidt het leger en begint de belegering van Rabba. De Heilige Ark wordt meegenomen in de strijd. David blijft in Jeruzalem.

David en Bathsheba

David voelt zich onrustig omdat hij indirect de oorzaak is van de vernietiging van de heilige stad Nob en van de val van Saul. Hij weet dat er zware beproevingen komen, maar niet hoe en wanneer deze zullen plaatsvinden.

David weet als profeet dat hij een zoon zal krijgen van Bathsheba, een knappe vrouw die getrouwd is met Uria, een kapitein onder leiding van Joab. In die tijd is het de gewoonte voor gehuwde mannen die in een oorlog strijden om een echtscheidingsverklaring te vragen voor het geval ze sneuvelen en hun vrouwen opnieuw kunnen trouwen. Uria doet dit ook. David wil Bathsheba echter meteen trouwen. Hij roept Uria bij hem en tijdens een discussie beledigt Uria de koning. David kan Uria beschuldigen van hoogverraad maar hij is bang dat het proces kan worden gezien als een middel om van Uria af te komen. Daarom stuurt David Uria naar het slagveld en geeft Joab de opdracht om andere soldaten niet het leven van Uria te redden. Uria wordt inderdaad gedood door een Ammonietische boogschutter. Bathsheba wordt de vrouw van David, maar G'd is vertoornd.

Parabel

De profeet Nathan vertelt David een parabel. ”Er waren twee mannen in een stad, een rijke en een arme. De rijke man had een grote veestapel; de arme man één ooilam. De rijke man kreeg bezoek en nam de ooilam van de arme man om voor de reiziger te bereiden.”

David reageert geschokt en roept dat de dader gedood moet worden. De profeet Nathan zegt dat David die man is. Nathan verwijt David zijn zondig gedrag. David erkent zijn zonde en vraagt G'd om vergeving. De profeet zegt dat G'd hem zijn leven zal sparen maar dat David veel tegenslagen zal ondervinden. De eerste de straf is dood van zijn baby kort na de geboorte.

De geboorte van Salomo

God troost David en Bathsheba met een nieuwe zoon die zij Salomo (de vredige) noemen. Nathan geeft Salomo nog een andere naam: Jedidia (de geliefde van G'd).

Rabba valt

Na meer dan een jaar belegering valt Rabba. Het bolwerk van de Ammonieten is gevallen en de Ammonieten worden onderworpen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Uit hoeveel divisies en uit hoeveel soldaten bestaat het leger van David?
 2. Welke volkeren verslaat David?
 3. Wat doet koning David in zijn vrije tijd?
 4. Wat doet David terug voor de familie van Saul?
 5. Om welke reden ontstaat er oorlog met de Ammonieten?
 6. Hoe kwam het dat Koning David van tevoren wist dat hij van Bethsheba een kind zou krijgen dat hem zou opvolgen als koning?
 7. Hoe lukt het David om de reeds getrouwde Bathsheba toch als vrouw te krijgen?
 8. Op welke wijze straft G'd David voor zijn daad?
 9. Waarom laat G'd David in leven?

Lees verder

© 2011 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbelverhalen: (Koning) DavidBijbelverhalen: (Koning) DavidDavid en de Bijbel. Bij veel mensen gaat er misschien wel een lichtje branden. Er zijn weinig personen in de Bijbel waar…
Joodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlJoodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlDavid wordt in Hebron tot koning gekroond. Hij is bij alle inwoners van Israël geliefd. Na 7,5 jaar in Hebron te hebben…
Joodse Bijbel: Koning Saul wil David dodenJoodse Bijbel: Koning Saul wil David dodenNa de overwinning op Goliath is David enorm populair geworden. Koning Saul is jaloers op hem en wil hem doden. Jonathan,…
Joodse Bijbel: Koning David van JudaJoodse Bijbel: Koning David van JudaKoning David wordt gekroond tot koning van Juda. Abner accepteert dit niet en zorgt ervoor dat Ishbosheth koning van Isr…

Chassidisme; een religieuze stroming binnen het jodendomChassidisme; een religieuze stroming binnen het jodendomIn de eeuwen van joodse geschiedenis zijn verschillende joodse stromingen ontstaan. Één hiervan is het chassidisme dat i…
Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel – Leviticus 11Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel – Leviticus 11De Lubavitcher Rebbe heeft een interessante studie geschreven over de menselijke biosfeer op basis van Leviticus 11. In…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.