Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel Leviticus 11

Torastudie: Dierlijke en goddelijke ziel Leviticus 11 De Lubavitcher Rebbe heeft een interessante studie geschreven over de menselijke biosfeer op basis van Leviticus 11. In de Kabbala en het chassidisme staan grond en water analoog voor het materiële (dierlijke ziel) en het spirituele (goddelijke ziel). Grond bestaat uit verschillende korrels die bij menging afzonderlijk entiteiten blijven (pluriform). Water is een samenhangend geheel dat één entiteit vormt bij menging (eenheid). De dierlijke ziel heeft sjechieta nodig en de goddelijke ziel niet.

Het materiële

De materiële wereld is divers: dieren, elementen en kracht. Het materiaal is egocentrisch gericht op het consumeren en niet om geconsumeerd te worden. Samenwerking is gericht op wederzijds voordeel i.p.v. altruïstische eenheid.

Het spirituele

Het spirituele, zoals water, wordt gekenmerkt door eenheid en samenhang. De ziel verbindt onsamenhangende feiten in één geheel. Liefde verdringt het instinctieve ik in een gemeenschappelijke wij. De focus van de mens moet gericht zijn op het dienen van de Schepper. De diverse korrels van het materiële leven moeten samenvloeien tot een enkelvoudige stroom.

Landdier, gevogelte en vis

In Leviticus 11 komen de kasjroet wetten aan de orde. Deze geven aan wat Joden wel en niet mogen eten. Wat betreft dieren zijn er drie categorieën:
 1. landdieren (herkauwen en gespleten hoeven)
 2. vogels
 3. vissen (vinnen en schubben)

sjechieta

Nadat is vastgesteld dat een dier kosher is moet bepaald worden hoe het te slachten. Een kleine afwijking in het mes kan het geslachte dier ongeschikt maken voor consumptie. De strengste eisen gelden voor de landdieren. Bij vissen geldt geen sjechieta. Bij vogels gaat het om het verbreken van de luchtpijp of de slokdarm.

Dit verschil in sjechieta heeft te maken met aarde en water. Landdieren die op aarde leven vereisen een volwaardige sjechieta, terwijl vissen die in water leven dit niet vereisen.

De drie zielen van de mens

In de Tanja van Rabbijn Schneur Zalman van Liadi worden twee zielen onderscheiden:
 1. de dierlijke ziel (nefesh habahamiet)
 2. de goddelijke ziel (nefesh ha'Elokiet)

De dierlijke ziel is de kern van het fysieke leven geheel op zichzelf georiënteerd (zelfontplooiing, zelf verbetering). Dit in tegenstelling tot de goddelijke ziel die streeft zich te herenigen met de Bron. Zou dit lukken dan zou de goddelijke ziel niet meer bestaan. Toch is dit haar aard. Dit is de eeuwige strijd van het leven, de strijd tussen materie en geest. Elke gedachte, verlangen of daad komt uit één van deze twee zielen voort.

Er bestaat nog een derde ziel, de intellectuele ziel (nefesh hasichliet). Deze zit tussen de dierlijke en goddelijke ziel in. Deze kan objectief denken en zelfonderzoek doen hoewel het niet geheel vrij is van het ego. Deze ziel ziet de grotere realiteit en de nietigheid van het ego voor een hogere waarheid.

De goddelijke ziel kan via de intellectuele ziel de dierlijke ziel beïnvloeden: erkenning van de goddelijke waarheid en een waardering van het doel waarvoor hij geschapen is. Deze kennis en dit begrip verfijnt zijn karakter en gedrag.

Het landdier vertegenwoordigt de dierlijke ziel. De vis vertegenwoordigt de goddelijke ziel. Net zoals de vis niet zonder water kan zo kan de goddelijke ziel niet zonder zijn Bron. Zelfs als een mens zondigt dan blijft de goddelijke ziel trouw aan God en neemt niet deel aan de zonde. Deze is meer overmeesterd door de dierlijke ziel. De vogel vertegenwoordigt de intellectuele ziel. Deze stijgt boven het materiële uit maar is er wel aan verbonden.

Diepere betekenis van de sjechieta

Volgens het chassidisme is de diepere betekenis van de sjechieta om het dier uit zijn dierlijke staat te trekken en het in het domein te plaatsen dat gewijd is aan de goddelijke dienst. De mens is meesterschap verleend over de fysieke wereld om de goddelijke wil te vervullen. De mens moet een spiritueel leven leiden dat onderhouden wordt door het materiële.

Dus de dierlijke ziel vereist volledige sjechieta om het in het rijk van heiligheid te brengen. De intellectuele ziel vereist gedeeltelijke sjechieta (de materiële en egoïstische elementen moeten onderworpen worden). De goddelijke ziel vereist geen sjechieta.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Heeft de jetser hara (de neiging om te zondigen) iets met de dierlijke ziel te maken? Nee, niet direct. De dierlijke ziel is weliswaar egocentrisch maar hoeft niet op het kwade gericht te zijn. Het kan ook neutraal of zelfs goed zijn. De jetser hara neemt ruw materiaal van de dierlijke ziel en richt het op het slechte. De jetser hara moet vernietigd of genegeerd worden.

De dierlijke ziel moet slechts opnieuw geherprogrammeerd worden wat stap voor stap gaat. De herprogrammering moet gericht zijn op de verbinding met God. De kracht van de herprogrammering van de dierlijke ziel is groter dan die van de goddelijke ziel die al van nature op God gericht is.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waar zijn grond en water analoog aan?
 2. Waarom heeft de dierlijke ziel sjechieta nodig en de goddelijke ziel niet?
 3. Beschrijf het verschil tussen het materiële en het spirituele.
 4. Wat zijn de drie soorten dieren?
 5. Welke zielen heeft de mens en beschrijf de verschillen.
 6. Op welke wijze beïnvloedt de goddelijke ziel de dierlijke ziel?
 7. Welke dieren vertegenwoordigen de dierlijke ziel?
 8. Welke dieren vertegenwoordigen de goddelijke ziel?
 9. Wat is de diepere betekenis van de sjechieta?
 10. Heeft de jetser hara iets met de dierlijke ziel te maken?

Lees verder

© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemdKabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemdDe Tanya is één van de grootste moessar boeken aller tijden. Hoewel Rabbijn Schneur Zalman het boek geschreven heeft voo…
Torastudie: Levenswandel Leviticus 26:3Torastudie: Levenswandel Leviticus 26:3In Leviticus 26:3 wordt Joden opgedragen de mitswot na te leven gedurende hun levenswandel. Doel van het naleven van God…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.