Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften Na de Zondvloed schonk G'd aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn niet voor niet-Joden bestemd. De hoofdvoorschriften voor de niet-Joden zijn: rechtsorde, afgodendienst, godslastering, diefstal, verboden relaties, moord, omgang met dieren. Er zijn dus 7 hoofdvoorschriften die uitgewerkt kunnen worden in 94 voorschriften.

Waarom dienen niet-Joden de Noachidische geboden na te leven?

De Noachidische geboden worden in de Tora genoemd, zij het niet expliciet op een rijtje. Adam kreeg zes geboden. Na de Zondvloed kreeg Noach er nog een gebod bij. De uitwerking van de Noachidische geboden wordt in de Talmoed beschreven.1

Met name veel christenen, die zeggen de Tien Geboden na te leven, ontkennen dat de Noachidische geboden in de Bijbel worden genoemd. Deze redenatie klopt volgens de Tora niet. Dat zou immers betekenen dat G'd aan de mensheid geen geboden had gegeven vóór de Openbaring op de Sinaï. Bijbelse figuren zoals Adam, Noach en Abraham zouden dan geen idee hebben gehad wat G'd van hen verlangt en hoe ze G'd moesten dienen.

De redenatie van veel christenen dat de Tien Geboden niet alleen voor Joden gelden, maar ook voor niet-Joden klopt niet volgens de Tora. De Tora meldt uitdrukkelijk dat de Tien Geboden alleen voor Joden bestemd zijn. Bovendien is de Joodse ziel anders dan de ziel van niet-Joden, zo meldt de Tora (Kabbala). Joden hebben naast een dierlijke ziel ook een g'ddelijke ziel waarmee ze in direct contact staan met G'd. Dankzij de g'ddelijke ziel kunnen en moeten Joden de Tora naleven. In de praktijk is het ook zo dat alleen Joden kosher eten, gebedsriemen aanleggen, de Shabbat naleven, etc. Dit zijn zaken die niet-Joden niet doen en ook niet mogen doen volgens de Tora.

Er zijn echter christenen die menen dat de Tora wetten toch betekenis voor hen hebben. Zo schrijft ds. Bart Trouwborst een hele serie over de Tora en welke betekenis dit heeft voor christenen. Ds. Trouwborst: ”De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor de lezer van nu niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen. Zo ga je gelijk heel de Bijbel veel beter begrijpen, want de Tora zit ook helemaal ingeweven in de Profeten en in het Nieuwe Testament."

Vooral zijn opmerking dat de Tora zit ingeweven in het Nieuwe Testament klopt niet volgens de Tora. Niet voor niets wijzen Joden het NT af juist op basis van de Tora. G'd heeft duidelijk aangeven in de Tora dat de wet niet zal veranderen. Dat houdt o.a. in dat de Tora eeuwig en alleen voor het Joodse volk bestemd is. Voor niet-Joden blijven eeuwig de Noachidische geboden van kracht volgens de Tora.

Het is dus volgens de Tora van groot belang dat niet-Joden de Noachidische geboden naleven anders kunnen zij G'd niet dienen. Zonder wetten gaat dat niet. Het heeft volgens de Tora geen enkele betekenis om als niet-Jood de Shabbat na te leven of kosher te eten. De Tora verbiedt dat aan de wetten een andere betekenis wordt gegeven.

Rechtsorde

 1. Aanstellen rechters en rechtsdienaren.
 2. Rechter moet onpartijdig handelen.
 3. Een getuige moet getuigen.
 4. Rechtsregels mogen niet overtreden worden.
 5. Een rechter mag zich niet laten omkopen.
 6. Partijen moeten gelijk behandeld worden.
 7. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door angst voor wraak.
 8. Rechter mag geen medelijden hebben met de arme.
 9. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door vooroordeel t.a.v. een zondaar.
 10. Rechter mag geen medelijden hebben met een moordenaar.
 11. Rechter mag de vreemdeling en de wees niet discrimineren.
 12. Partij moet gehoord worden in aanwezigheid van de tegenpartij.
 13. Rechter moet kennis van de Tora/wetten hebben.
 14. Een onschuldige ter dood brengen staat gelijk aan moord.
 15. Alleen oordelen op basis van getuigenis van ooggetuigen.
 16. Een daad onder dwang mag niet worden bestraft.
 17. De doodstraf mag alleen uitgevoerd worden bij een eerlijk proces.
 18. Een getuigenis moet diepgaand onderzocht worden.
 19. Het is verboden vals te getuigen.

Afgodendienst

 1. Er bestaat niets naast G'd.
 2. Geen beelden aanbidden.
 3. Geen beelden maken voor anderen om te aanbidden.
 4. Geen verboden beeltenissen maken ook al is het voor ornamentele doeleinden.
 5. Geen afgodendienst uitvoeren.
 6. Geen geëigende cultische handelingen verrichten in het kader van een afgodendienst.
 7. Zijn kinderen niet door het vuur laten gaan in het kader van enige afgoderij.
 8. Geen dodenbezweringen verrichten of doodshoofden gebruiken.
 9. Geen waarzeggerij d.m.v. magische praktijken.
 10. Op geen enkele wijze tot afgoderij wenden.
 11. Geen gedenkstenen oprichten.
 12. Geen gebeeldhouwde steen oprichten om zo G'd te aanbidden.

G'dslastering

 1. Het erkennen van het bestaan van G'd.
 2. Alleen G'd erkennen.
 3. Tot G'd bidden.
 4. G'ds naam heiligen.
 5. G'ds naam niet ontheiligen.
 6. Tora bestuderen en onderwijzen m.b.t. de Noachidische geboden.
 7. Ouderen, wijzen en Toraleraren respecteren.
 8. Geen g'dslastering.

Diefstal

 1. Het is verboden te stelen.
 2. Het is verboden met geweld iets toe te eigenen.
 3. Geen grenspaal van zijn naaste verplaatsen.
 4. Geen bezittingen, leningen of loon achterhouden.
 5. Geen rechtmatige claims loochenen.
 6. Iemand niet benadelen in de handel.
 7. Niets van zijn naaste begeren.
 8. Arbeider moet kunnen eten van datgene waarmee hij werkt.
 9. Arbeider mag niet tijdens het werk eten.
 10. Arbeider mag alleen zelf van het land eten.
 11. Kidnapping is verboden.
 12. Geen valse maten of gewichten gebruiken.
 13. Geijkte maten en gewichten gebruiken.
 14. Ontvreemding moet worden terugbetaald.

Verboden relaties

 1. Geen geslachtsgemeenschap met moeder.
 2. Idem met zus.
 3. Idem met stiefmoeder.
 4. Idem met andermans vrouw.
 5. Idem met dier.
 6. Idem vrouw met dier.
 7. Geen homoseksualiteit bedrijven.
 8. Idem met vader.
 9. Idem met oom.
 10. Geen erotisch stimulerend gedrag vertonen ten opzichte van een verboden relatie.

Moord

 1. Moorden is verboden.
 2. Abortus is verboden.
 3. Man en vrouw in gelijke mate strafbaar stellen voor moord.
 4. Euthanasie verboden; stervensproces mag niet tegengehouden worden.
 5. Per ongeluk doden is strafbaar.
 6. Verdedigen tegen iemand die wil doden zelfs als diegenen gedood moet worden.
 7. Iemand in nood helpen.
 8. Moeder mag niet gedood worden om kind te redden.
 9. Aanzetten tot moord is strafbaar.
 10. Doden onder dwang is moord en dus strafbaar.
 11. Zelfmoord is moord.
 12. Iemand die per ongeluk gedood heeft moet geholpen worden.
 13. Verboden een medemens te beschamen.
 14. Proces van moordenaar zorgvuldig voorbereiden.
 15. Moordenaar heeft recht op eerlijk proces.
 16. Bij halszaken moeten getuigen zich aan de feiten houden.
 17. Afkopen bij moord en onopzettelijke dood door schuld verboden.

Omgang met dieren

 1. Geen deel van levend dier eten.
 2. Niet wreed slachten.
 3. Geen dierenmishandeling.
 4. Geen bloed van levend dier.
 5. Geen castratie.
 6. Men is verantwoordelijk voor herkomst voedsel.
 7. Reptielen mogen gegeten worden.
 8. Verbod op magie.
 9. Verbod op waarzeggerij.
 10. Verbod op sterrenwichelarij.
 11. Verbod op voorspelling op grond van voortekenen.
 12. Verbod op tovenarij.
 13. Verbod op bezweringen en belezingen.
 14. Verbod op oproepen en raadplegen van doden.

Voetnoot

1 Op internet circuleren berichten waarin gezegd wordt dat orthodoxe Joden neerkijken op niet-Joden. Orthodoxe Joden zouden niet-Joden als minderwaardig beschouwen. Er worden hierbij citaten uit de Talmoed en de Kabbala aangehaald die door vijanden van het Joodse volk verkeerd worden uitgelegd. Het Jodendom kent geen discriminatie. Volgens de Tora is er alleen onderscheid tussen Joden en niet-Joden wat betreft hun verplichtingen naar G'd toe. Het belang dat de Tora legt op naleving van de Noachidische geboden door niet-Joden bewijst dat orthodoxe Joden niet neerkijken op niet-Joden. Niet-Joden die de Noachidische geboden naleven hebben evengoed recht op een plek in de Komende Wereld. In de Bijbel komen ook niet-Joodse figuren voor waar helemaal niet negatief over gepraat wordt. Adam, Noach en andere niet-Joden die de Noachidische geboden naleefden hebben een hoog aanzien binnen het Jodendom. In de tijd dat Koning Salomo regeerde en de Tempel bouwde kwamen veel niet-Joden naar de Tempel om daar te bidden. In de Bijbel wordt alleen negatief gesproken over niet-Joden die het Joodse volk willen vernietigen. Zo wordt Amalek gezien als de aartsvijand van het Joodse volk.

Lees verder

© 2011 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden…
Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo PrijsrecensieBoekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die g…
Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond – zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…

Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieDe orthodoxe Joden bestreden de reform en de positief-historische richting. De bekendste strijder was Mozes Sofer van Pr…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformNaast Mozes Mendelssohn, die veel tegenstand van orthodoxe Joden ondervond, waren er mensen die eveneens voor de Verlich…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
 • En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema/Op 't Root
 • https://www.barttrouwborst.nl/?p=1094
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.