Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen-M. Mendelssohn

Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen-M. Mendelssohn De Verlichting heeft direct of indirect een rol gespeeld op de moderne stromingen binnen het Jodendom. De rede ging een belangrijke rol spelen. Dogma's verdwenen hoewel het Jodendom die niet kende. De verlichtingsideeën ontstonden in Nederland en Engeland en vervolgens in Frankrijk met de Franse Revolutie. De scheiding tussen Kerk en Staat verdween en dus ook de scheiding tussen Joden en niet-Joden. In dit artikel aandacht voor Mozes Mendelssohn.

Intro: ontwikkelingen in West-Europa

Door de gruwelen van Chmielnicki ontstond een Joodse vluchtelingenstroom vanuit het oosten (Polen) richting het westen, zoals Duitsland. Joden moesten ook in Duitsland in getto's wonen maar ze werden er minder onderdrukt dan in het verleden. Joden vestigden zich daarnaast in Frankrijk, Bohemen, Moravië en Nederland. Tevens gingen veel Joden in Engeland wonen, zoals Menasse ben Israël die oorspronkelijk in Amsterdam woonde. Jacob Sasportas uit Amsterdam werd gevraagd om geestelijk leider te worden van de Engelse Joden. Hij bleef maar een jaar in Londen en keerde toen weer naar Amsterdam terug. Sasportas schreef vele responsa o.a. over de positie van de marrano's (Joden die onder dwang waren gedoopt).

Een belangrijk leider in Engeland werd David Nieto (1664-1738), een Talmoedist, wijsgeer, dichter en wiskundige. Hij schreef de Koezari heSjeni (de tweede Koezari).

Op het vaste land van Europa was Tsvi Hirsch Asjkenazi een belangrijk Talmoedgeleerde. Zijn responsa behoren tot de beste.

Een aantal geleerden uit de 18de eeuw

  • Ezechiël Landau uit Praag
  • Jacob Emden uit Altona (viel de Zohar aan)
  • Jonathan Eybeschütz (tegenstander van Jacob Emden)
  • Mozes Mendelssohn

Door de Verlichting werd de invloed van de rabbijnen minder. Toch bleef de rabbijnse traditie bestaan en leverde bijdragen aan het Jodendom. De rabbijnen vochten tegen de nieuwe stromingen.

Mozes Mendelssohn (1729-1786)

Mozes Mendelssohn droeg veel bij aan de verlichtingsgedachten onder Joden. Hij werd beïnvloed door Leibniz. Hij weigerde enig geloofspunt te rekenen dat niet bereikt kon worden door de menselijke rede. Er zijn geen eeuwige waarheden. Het Jodendom moest t.a.v. godsdienstige waarheden slechts drie geloofspunten aanvaarden:
  1. het bestaan van godsdienst
  2. de voorzienigheid
  3. de onsterfelijkheid van de ziel

Deze drie punten zijn gegrond op de zuivere rede. Ze vormen tevens de gemeenschappelijke grondslag van alle overtuigingen. Volgens Mendelssohn is het Jodendom een geopenbaarde wetgeving en geen geopenbaarde godsdienst. Op de Sinaï werden geboden gegeven voor de daden en geen geloofsopvattingen. De geboden zijn nodig voor de priesterlijke taak van de Joden.

Verschil met Maimonides is, is dat Maimonides de rede slechts als dienares van de godsdienst beschouwde. Bij Mendelssohn was de rede de koningin van de godsdienst.

Mendelssohn bleef het Jodendom trouw, maar zijn kinderen omarmden het christendom om hun maatschappelijke positie te verbeteren (ze bleken zich vergist te hebben - tijdens de Holocaust werden vele Joodse christenen toch gedood (tussen de 60.000 en 120.000 - bron: Siebesma, Dr. Pieter A.)) ondanks dat ze christelijk waren geworden). Mendelssohn streefde naar gelijkheid voor de Joden. Hij wilde aantonen dat het Jodendom overeenstemde met de rationele opvattingen van die tijd. Ook wilde hij dat er buiten de grenzen van de Talmoed werd gekeken. Zo vertaalde hij o.a. de Bijbel in het Duits en moedigde hij Joden aan om Duits te spreken in plaats van Jiddisch. Hij dacht dat de niet-Joden de Joden zo beter zouden accepteren (dat is niet uitgekomen – denk hierbij aan de Holocaust zoals ik al eerder meldde). De Duitse Bijbel vergezelde hij met Hebreeuws commentaar in het toenmalig denken. Zo hoopte hij dat Joden belangstelling zouden krijgen voor de cultuur in de buitenwereld.

Lees verder

© 2011 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformNaast Mozes Mendelssohn, die veel tegenstand van orthodoxe Joden ondervond, waren er mensen die eveneens voor de Verlich…
Geschiedenis Tora: de Verlichting en JodenGeschiedenis Tora: de Verlichting en JodenTerwijl de jesjivot en het chassidisme zich bezighielden met Torastudie, gebeurden er in de Joodse wereld dramatische ve…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieDe orthodoxe Joden bestreden de reform en de positief-historische richting. De bekendste strijder was Mozes Sofer van Pr…
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenrecensieBoekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenIn het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische…

Torastudie: Mozes maakt fout – Leviticus 10:16-20Torastudie: Mozes maakt fout – Leviticus 10:16-20Mozes was vertoornd op de zonen van Aharon omdat zij het vlees niet van het zondoffer hadden gegeten. Maar Mozes maakte…
Ds. W.J.J. Glashouwer: de wortel van het antisemitismeDs. W.J.J. Glashouwer: de wortel van het antisemitismeDs. Willem J.J. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Ds. Glashouwer is als voorzitter van de 'European Coalition for I…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Het jodendom - joodse godsdienst in historisch perspectief - Isidore Epstein
  • http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/dcrecord.view/show?uploadId=ede_driver%3Aoai%3Arepository.samenmaken.nl%3Asmpid%3A3540 (samenvatting: De vervolging van de Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog - Siebesma, Dr. Pieter A.)
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.