Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg

Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg Veel stukken uit de Tora verwijzen naar de Joodse Masjiach (Messias). We behandelen de volgende teksten. Genesis 26:5: “Dat Abraham geluisterd heeft naar Mijn stem; Genesis 27:22: “De stem is de stem van Jakob, maar de handen zijn de handen van Ezau”; Genesis 28:14: “Gij zult u uitbreiden naar west en naar oost en naar noord en naar zuid.” Genesis 29:32: “En Lea werd zwanger en baarde een zoon...voorwaar, aanschouwd heeft de Eeuwige mijn ellende, want nu zal mijn man mij beminnen.”

Genesis 26:5

”Eekev (Dat) Abraham geluisterd heeft naar Mijn stem.”

hiel

Abraham luisterde met heel zijn wezen naar God. Dit kunnen we opmaken uit het woord 'eekev' waarmee deze zin begint. 'Eekev' betekent ook hiel. Het woord van God doordrong in heel het lichaam van Abraham. Zelfs de hiel van Abraham was ervan doordrongen.

Onze generatie wordt 'ikteva de Masjiach' genoemd, de 'hiel' van de Messias die voorafgaat aan de komst van de Masjiach. Wij vormen 'de hiel'. Dit in vergelijking tot onze voorgangers. Waarom zullen wij de komst van de Messias ervaren? Omdat onze dienst aan God de noodzakelijke stappen brengt voor de verlossing.

Genesis 27:22

”De stem is van Jakob, maar de handen zijn de handen van Ezau.”

handen en stem

De stem van Jakob is de Tora; de handen van Ezau -de bedreigingen van de vijanden van de Joden- die geen macht hebben. Wanneer de stem van de Tora verzwakt zullen de handen van Ezau overwinnen. Dit gebeurde met de vernietiging van de Tempel. In Jeremia 9:11-12 staat: “Wanneer wordt dit land te gronde gericht, verschroeit het als een woestijn, waar niemand nog doorheen trekt? De Eeuwige zei: 'Omdat ze de wet die Ik hun voorgehouden heb niet in acht hebben genomen. Zij hebben niet naar Mij geluisterd en niet volgens Mijn wet gehandeld.'”

De vernietiging van de Tempel en het bestaan van Jeruzalem hangt van de Torastudie af. De vernietiging kan niet meer hersteld worden maar de oorzaak kan wel geëlimineerd worden en de herbouw van Jeruzalem versneld.

In de Jeruzalem Talmoed staat dat in elke generatie waarin de Tempel niet herbouwd wordt het is alsof het werd vernietigd in die generatie. De vernietiging van de Tempel is iets wat altijd speelt en niet slechts een eenmalige gebeurtenis is. Daarom moeten we afstand doen van de oorzaak van de vernietiging (choerban). De studie van de Tora zal hierbij helpen en de komst van de Masjiach versnellen.

Genesis 28:14

”Gij zult u uitbreiden naar west en naar oost en naar noord en naar zuid.”

heiligheid van Israël

Volgens Sifre Dvariem 1 zinspeelt dit vers op het Messiaanse tijdperk waarbij de heiligheid van Israël zich uitbreidt tot over de hele wereld en Israël het niveau van heiligheid krijgt zoals Jeruzalem.

'Gij zult u uitbreiden' is 'oefaratzta' in het Hebreeuws. Dit impliceert dat we zonder enige beperking God moeten dienen. U zult God moeten dienen met heel uw kracht. Hiermee zal de komst van de Masjiach versneld worden. In Micha 2:13 staat: “Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan er door naar buiten. Hun Koning gaat hun voor, de Eeuwige gaat aan het hoofd.”

Genesis 29:32

”En Lea werd zwanger en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam: Ruben; want zij zeide: voorwaar, aanschouwd heeft de Eeuwige mijn ellende, want nu zal mijn man mij beminnen.”

relatie God-Israël is als relatie man-vrouw

De relatie God-Israël is als man en vrouw. Israël lijdt (zoals Lea) als vrouw in de diaspora door geestelijke armoede: de heilige Tempel is vernietigd. De liefde tussen God en Israël is verborgen en niet geheel open. Toch blijft Israël God trouw (vergelijk Lea die Jakob trouw bleef).

Dit is de betekenis van het vers dat “God mijn ellende aanschouwd heeft.” Door trouw te blijven aan de geboden blijft God van de Joden houden en zal Hij verlossing brengen.

Visie van Jehoeda

We zien in deze Torateksten hoeveel nadruk gelegd wordt op het verband tussen Torastudie en de komst van de Masjiach. Hoe meer Joden bezig zijn met Torastudie des te sneller de Masjiach zal komen.

De vijanden van Israël (de handen van Ezau – Genesis 27:22) hebben altijd getracht om Joden (Jakob = Israël) van Torastudie te weerhouden. De vijanden waren veelal christenen (de Romeinen c.q. christenen zijn afstammelingen van Ezau en staan bekend om hun extreme geweld tegen Joden) die beweerden dat de Tora niets meer voorstelde. Maar Joden hebben de christelijke vijanden getrotseerd door stug door te blijven gaan met Torastudie.

Er zijn overigens nog steeds christenen die beweren dat de Tora de vloek der wet is en dat de mensheid niet het juk van de Tora op zich moet nemen maar moet geloven in de christelijke god c.q. Jezus om gered te kunnen worden. Dat is altijd vreemd geweest omdat christenen nimmer de plicht hebben gehad om de Tora te bestuderen, terwijl Joden die plicht wel hebben. Christenen hebben zich dus verder nooit met de Tora hoeven te bemoeien. Zelfs de opmerking van christenen dat Jezus de Tora voor hen vervuld heeft is onzinnig. Het heeft geen zin om de Tora te vervullen voor mensen die de Tora niet hoeven na te leven; niet-Joden begaan immers géén zonden wanneer ze de Tora niet na zouden leven. Alléén Joden zondigen wanneer ze de Tora niet naleven. Maar daar zijn ze persoonlijk verantwoordelijk voor en er is geen Messias die de persoonlijke zonden voor hen op zich kan nemen. De Joodse Messias zal alleen de zonden van de wereld als geheel op zich kunnen nemen, niet de persoonlijke zonden.

Deze christenen hebben dus geen flauw benul wat de Tora voor de Joden precies inhoudt (die hebben ze immers nimmer nageleefd en kunnen er dus ook niets over zeggen). Ze beseffen niet dat de Tora en de Joodse Masjiach onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Vandaar dat in het Messiaanse tijdperk de Masjiach de mensheid zal onderwijzen in de Tora (voor niet-Joden zijn dit de Noachidische geboden en voor Joden de Tora). Dan zullen niet-Joden beseffen hoe belangrijk de Tora is voor de Joden en dat de wereld zonder Tora en dus het Joodse volk helemaal niet kan bestaan. De Tora ging immers aan de Schepping vooraf. God 'keek' in de Tora en schiep op basis daarvan de aarde. De Tora geeft onderricht hoe met de aarde om te gaan. Alleen naleving van de Tora kan tot een perfecte wereld leiden. De Joodse Masjiach zal daarom veel nadruk leggen op Torastudie. In een perfecte wereld hoort immers een perfecte naleving van de wet. De Tora is de perfecte wet.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…

Geschiedenis Jodendom: Het chassidismeGeschiedenis Jodendom: Het chassidismeIn het midden van de 18de eeuw ontstond in de Oekraïne het chassidisme. Het was geen revolutionaire beweging. Het tracht…
Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?Onder zowel christenen als Joden (die Jezus niet als Messias aanvaarden) leeft het hardnekkige misverstand dat Jezus-bel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 22-08-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.