InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Bekering, een noodzaak

Bekering, een noodzaak

Bekering, een noodzaak Veel mensen hebben een onjuist beeld van de betekenis van het woord "bekering." Zij denken bijvoorbeeld dat het iets is wat men kan doen wanneer het iemand uitkomt, of iets wat men aan de kant kan zetten wanneer bepaalde verwachtingen niet uitkomen. Maar het woord "bekering" heeft een heel diepe betekenis, en de gevolgen van de bekering bij een persoon zullen diens leven voorgoed veranderen.

Wat betekent het woord "bekering?"

De Nederlandse taal schiet, net als alle andere talen, bij sommige begrippen een beetje tekort, d.w.z. er zijn te weinig woorden om iets uit te drukken. In het geval van het woord "bekering" zijn er in het Engels twee woorden voor: To repent en to convert. Het eerste woord betekent berouw hebben en tonen, terwijl het tweede woord betekent dat men een actieve stap zet om alles van nu af aan anders te gaan doen. Welnu, het moge duidelijk zijn dat er zonder berouw geen enkele stimulans zal zijn om iets te veranderen. Berouw hebben en tonen is een zaak van het hart, en kan niet worden afgedwongen. Men kan iemand opmerkzaam maken aangaande bepaalde fouten in het leven, maar de persoon zal zelf zijn hand in eigen boezem moeten steken, om zodoende tot inzicht en berouw te kunnen komen over bepaalde fouten (zonden) in zijn of haar leven. Is er eenmaal sprake van berouw, dan is de volgende stap: Keer je om, weg van de zonde, naar God toe.

Het lid zijn van een kerkgenootschap heeft niets met bekering te maken

Tot ongeveer halverwege de jaren zestig was het in Nederland gebruikelijk dat korte tijd na de geboorte van een kind, de ouders de baby lieten "dopen" in de kerk waarvan zij lid waren. Dit kon zijn de Nederlands-hervormde kerk, de gereformeerde kerk of de rooms-katholieke kerk. Men dacht dan dat het kind voor eeuwig bij God hoorde en nooit in de "hel" zou kunnen komen. Maar niets is minder waar! Deze kerkelijke tradities zijn in feite zeer on-Bijbels, en hebben er uiteindelijk toe geleid dat er een secularisatie (ontkerkelijking) is opgetreden die zijn weerga niet gekend heeft. Wat is er anno 2011 nog over van het eens zo bloeiende kerk-leven in Nederland? Men denkt God niet meer nodig te hebben omdat men alles heeft wat men zich maar kan wensen. Óf men denkt dat God toch niets kan doen aan alle ellende en armoede op de wereld. En zo is de mens steeds verder van God verwijderd geraakt.

Wat moeten we dan doen als bekering toch een noodzaak is?

Als we de Bijbel, Gods Woord, opslaan, in het boek Handelingen, hoofdstuk II, vers 37 en 38, dan zien we dat deze vraag gesteld wordt aan Petrus, door mannen die diep in hun hart getroffen waren door de toespraak die hij gehouden had. Het antwoord van Petrus is heel duidelijk en bestaat uit vier onderdelen: 1) Bekeert u, 2) een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, 3) tot vergeving van uw zonden, 4) en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit houdt dus in dat wij de wil moeten tonen om toe te geven dat we verre van volmaakt zijn, en berouw krijgen over onze zonden, die wij in ons leven hebben begaan. Dan moeten we vervolgens afstand nemen van onze vorige levenswandel, en ons gaan richten op de levende God, Die door de kruisdood van Zijn Zoon onze zonden vergeven heeft. Daarvoor is het nodig ons te laten dopen, uiteraard door volledige onderdompeling. Dit kan gebeuren in een rivier, in een zwembad of in een kerk met een doop-bassin. En dan zullen we bovendien ook nog de Heilige Geest ontvangen, volgens de belofte uit het geciteerde Bijbel-gedeelte. En de Heilige Geest is het onderpand dat we mogen bezitten zolang de Here Jezus nog niet is teruggekeerd op Aarde. De Heilige Geest is het, Die ons zal leiden in alle waarheid, Die ons bemoedigt, vertroost en onderwijst en ons kracht geeft om te strijden de goede strijd des geloofs.
© 2011 - 2019 Franet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: sefira - Chesed, Gevoera en TiferetChesed (Barmhartigheid) is de vierde van de tien sefirot, en de eerste van de gevoels attributen binnen de Schepping. Ge…
Het belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieHet belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieBerouw (tesjoeva) tonen, betekent spijt hebben van de rotzooi die je hebt veroorzaakt en beloven het nooit meer te doen.…
De Catechismus van de Katholieke KerkDe Catechismus van de Katholieke KerkIn het jaar 1960 werd door het bisdom van Roermond een catechismus gemaakt, speciaal voor kinderen van de toenmalige lag…
Geschiedenis Jodendom: Ethische werken/BijbelcommentarenGeschiedenis Jodendom: Ethische werken/BijbelcommentarenDe Talmoed werd voortgezet door het Rabbijnse Jodendom die naast de Halacha ook aandacht schonk aan de aggada (ethische…
Woordstudie ‘wedergeboren’. Johannes 3:1-21Woordstudie ‘wedergeboren’. Johannes 3:1-21Als Jezus over 'wedergeboren' spreekt vraagt Nicodemus zich af of je echt opnieuw geboren moet worden vanuit de moedersc…
Bronnen en referenties
  • Bijbel (Staten-vertaling)

Reageer op het artikel "Bekering, een noodzaak"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Franet
Gepubliceerd: 27-03-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!