Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37

Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37 Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die offers brengt. Er zijn verschillende soorten offers: zondoffer, schuldoffer, vredesoffer, brandoffer, meeloffer. In dit artikel de commentaren van Joodse wijzen en een toelichting op de offers.

Leviticus 6:9-10

En wat ervan overblijft, zullen Aharon en zijn zonen eten; in ongezuurde broden zal het gegeten worden op een heilige plaats, in het voorhof van de tent der samenkomst zullen zij eten. Het zal niet gezuurd gebakken worden, als hun deel geef Ik het van Mijn vuuroffers; allerheiligst is het, als het zond- en als het schuldoffer.

Hemelse tafel

De priesters ontvangen van de Hemelse tafel.

geen land

De priesters kregen geen land toebedeeld toen Israël werd verdeeld onder de stammen van Israël. Daarom ontvingen de priesters de Hemelse tafel.

Leviticus 6:13

Dit is het offer van Aharon en zijn zonen, dat zij de Eeuwige zullen brengen op de dag, dat men gezalfd wordt: een tiende Epha meelbloem als bestendig meeloffer, de helft ervan des ochtends en de helft ervan des avonds.

spijsoffer

Waarom bracht de Hogepriester dagelijks een spijsoffer? Hiervoor waren twee redenen:
 1. Dat een arme man zich niet moest schamen.
 2. Om bij de Hoge Priester nederigheid in zijn hart te ontwaken dat hij voor God gelijk is aan zijn arme broeder.

Het is een teken van grootsheid dat de priester en de Hoge Priester elke dag een spijsoffer brengen en elke dag als nieuw beschouwen om de vorige dagen te overtreffen.

Leviticus 6:18-19

Dit is het wet voor het zondoffer...de priester die het tot zondoffer brengt.

verzoening

De priesters eten het offer en de eigenaar van het offer krijgt verzoening.

Leviticus 7:10

En elk meeloffer, dat met olie aangemengd of droog is.

olie en droog

 • Het spijsoffer gemengd met olie is een vrijwillig spijsoffer (een handvol is verwijderd vóór het bakken).
 • Het droge spijsoffer is het meeloffer van de zondaar of door de Sota (een van overspel beschuldigde vrouw).

Leviticus 7:12

Indien men het uit dankbaarheid brengt.

vier mensen

Welke vier mensen brengen het dankoffer?
 1. iemand die wars door zee gaat;
 2. iemand die de woestijn doorkruist;
 3. iemand die ziek was en hersteld is;
 4. iemand die gevangen werd genomen en daarna werd vrijgelaten.

Leviticus 7:37

Dit is de leer voor het brandoffer.

studie

Iemand die zich bezighoudt met Torastudie is alsof hij een brandoffer, spijsoffer, zondoffer en schuldoffer brengt....Iemand die zich bezighoudt met de studie van de wetten van het zondoffer is alsof hij een zondoffer brengt; en iemand die zich bezighoudt met de wetten van het schuldoffer is alsof hij een schuldoffer brengt.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

In deze toelichting wil ik een overzicht geven van de offerdienst aan de hand van gegevens van Chabad.

Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die offers brcht. De priester moest het vuur op het Altaar brandende houden en elke morgen het as verwijderen. De priester moest een spijsoffer brengen op de dag dat hij dienst had; de Hoge Priesters bracht elke dag een spijsoffer, de ene helft 's ochtend en de andere helft 's middags. De offers moesten helemaal verbrand worden. Offers die door anderen werden gebracht moesten gegeten worden nadat een 'handvol' verwijderd is van het Altaar.

De zondoffer en het schuldoffer moesten eveneens gegeven worden nadat de chalabiem (vet van aderen) verwijderd en verbrand zijn. Er mocht niets overblijven na de voorgeschreven tijd. Het vredesoffer (shalomiem), nadat de voorgeschreven chalabiem werden verbrand op het Altaar, daarvan at de priester het borst en de rechter poot. De rest werd gegeten door de eigenaar.

Bij de shelamiem werd een spijsoffer gebracht; drie soorten:
 1. ongerezen broden
 2. platte matzot
 3. broden gemaakt van gekookt meel.
Bij de toda (dankoffer) door een persoon die in levensgevaar was, werd gerezen brood toegevoegd. De priester at een deel en de eigenaar de rest. Het moest in heiligheid worden gegeten, binnen voorgeschreven tijd, plaats en in rituele reinheid.

De parsja eindigt met het brandoffer, meeloffer, zondoffer, schuldoffer, inauguratie offer en vredesoffer. “Zeven dagen van inauguratie”(23 tot 29 Adar). Hierbij richtte Mozes het heiligdom op, zalfde het met olie, kleedde Aharon en zijn zonen met priesterlijke kleding en zalfde hen. Elke dag brachten Aharon en zijn zonen offers: een stier en twee rammen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Wat kregen de priesters i.p.v. een stuk land?
 2. Waarom bracht de Hogepriester dagelijks spijsoffers?
 3. Wat krijgt de eigenaar van het offer?
 4. Wat is het verschil tussen het spijsoffer gemengd met olie en het droge spijsoffer?
 5. Welke vier mensen brengen een dankoffer?
 6. Waarmee wordt Torastudie en studie van de wetten van het zondoffer mee vergeleken?

Lees verder

© 2011 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?De Tora maakt een onderscheid tussen 'reine' en 'onreine' dieren voor Joden en geeft hierbij aan wat de kenmerken en eig…

Had Jezus een vrouw?Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de veronderstellingen telkens luider: dat Jezus Christus getrouwd wa…
Raiders of the Lost Ark: de geschiedenis van een verdwijningDe Ark des verbonds blijft tot de verbeelding spreken. Mozes legde er de tafels met de geboden in en het volk Israel eer…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Chabad
 • Talmoed, Chulin 120a
 • Sifri
 • Abarbanel
 • Maayanah Shel Torah
 • Talmoed, Pesachim 59b
 • Rashi
 • Talmoed, Berachot 54b
 • Talmoed, Menachot 110a
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.