InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte Lichaam en ziel zijn twee tegengestelde krachten. Het lichaam trekt naar de stoffelijke aarde toe, terwijl de ziel naar de geestelijke hemel toe trekt. De kunst is om ze bij elkaar te brengen zodat ze één worden, net zoals dat het geval was in het Paradijs voor de zondeval. Dit proces noemt de Kabbala (Joods mystieke stroming) correctie en is de toestand waarin we in deze wereld leven. Het wonder van de geboorte is dat het onze enige mogelijkheid is om iets te scheppen. Het is een fysieke schepping van 'iets' uit het 'bijna niets'. En omdat een kind later weer kinderen kan krijgen hebben we toegang tot de eeuwigheid. De Bijbels opdracht 'Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U (Genesis 9, vers 7) is een voortplantingsplicht. In ieder gezin moeten minstens twee kinderen zijn, minimaal één jongen en één meisje (Sjoelchan Aroech - joodse codex). Een visie van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson uit zijn boek 'Zinvol leven' aangevuld met andere Joodse bronnen.

Het boek 'Zinvol leven' van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson

In het boek van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zinvol leven, worden onderwerpen op het persoonlijk vlak en op het gebied van de samenleving als geheel behandeld. De teksten geven goed inzicht in het gedachtegoed van de Rebbe. Het wil laten zien dat zijn onderrichtingen een diepgaande hervorming van ons denken en handelen inhouden, op weg naar een hoger niveau van bewustzijn en inzicht. De Rebbe heeft niet alleen veel kennis van het Jodendom maar ook van de mensheid.

De ziel

De ziel is transcedent. Hij is moeilijk te ervaren vanwege de lichamelijke zintuigen die overheersen. Maar soms heb je weleens verdriet of een gevoel van ontzag, zonder dat daar een aantoonbare oorzaak voor is. Dat is de stem van de ziel. Niet het lichaam maar de ziel is onze werkelijke structuur en staat in verbinding met G'd. De ziel is ook de enige reden van ons bestaan op aarde. Terwijl het lichaam fysiek is, is de ziel geestelijk. Het lichaam is egoïstisch, maar de ziel moet leren altruïstisch te zijn en ons de weg naar G'd te wijzen. Doel is om lichaam en ziel harmonieus met elkaar te laten samenwerken; ze moeten een eenheid worden. Zo kan de fysieke wereld een woonplaats worden voor G'd. Onze Schepper wenst dat we Hem absoluut gewaarworden. We moeten volledig samenvloeien met G'd.

Levensboom van de Kabbala / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Levensboom van de Kabbala / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Belang van de ziel

Wanneer de vijf zintuigen van het lichaam uitgeschakeld zouden worden, dan blijf je over met jezelf, je ziel. Op deze manier zou je je ziel het beste kunnen leren kennen. Maar het is nu eenmaal zo dat de zintuigen overheersen. Je moet dus zelf op zoek gaan naar de ziel. Dat is noodzakelijk voor persoonlijke groei. De ziel verbindt het alledaagse met het verhevene en het materiële met het spirituele. De ziel leert ons om niet zelfzuchtig te zijn. Het werk van de mens bestaat in het overgaan van het egoïstische materiaal naar het altruïstische. Dit is belangrijk omdat je anders slaaf wordt van je lichaam wat leidt tot zelfvernietiging.

De ziel is geschapen voor genietingen. Omdat de ziel na de zondeval alleen maar genietingen wil ontvangen en dus egoïstisch is, moet het leren om gelijk te worden aan de Schepper en dus genietingen te scheppen (altruïstisch te worden). Daardoor kan de ziel één worden met G'd die constant genietingen schept. Dat kan niet met onze beperkte zintuigen van het lichaam. Die kunnen het niet bevatten. Volgens kabbalist J. Ashlag is een ieder van ons een geestelijk vat (ziel), welke met de Schepper (het licht) gevuld wordt. Dit licht omringt de ziel zodra deze het correctie-proces heeft voltooid. De ziel kan vele malen op aarde terugkomen omdat de correctie nog niet is afgerond. Pas als alle zielen zijn gecorrigeerd, is het proces klaar en schijnt het licht in alle zielen.

Conflict lichaam en ziel

G'd heeft in twee fasen lichaam en ziel geschapen. Eerst kwam het lichaam en daarna werd de ziel erin geblazen. In het Paradijs was er sprake van een eenheid. Toen kwam de zonde en ontstond er een splitsing. Sindsdien is het onze opdracht om weer tot een eenheid te komen.

Wat was de reden dat G'd tot een splitsing van lichaam en ziel kwam? De ziel heeft de uitdaging nodig en het lichaam moet gezuiverd worden. Het spanningsveld zorgt ervoor dat het maximale uit beide wordt gehaald. De weerstand van het lichaam geeft de ziel scheppingskracht van genietingen.

Samensmelting van lichaam en ziel

Eenheid kan bereikt worden door te beseffen dat G'd veel hoger is dan de mens. Dit betekent dat we nederig moeten zijn. G'd schiep het lichaam dat we moeten zuiveren van egoïsme zodat het de ziel kan vergezellen. We moeten streven naar het hoogste. Dat kan door te luisteren naar je ziel en deze voeden door middel van Tora-studie, gebed en goede daden. De eenheid tussen lichaam en ziel helpt de eenheid te bevorderen van de hele wereld.

Door zichzelf te corrigeren stijgt de mens in een toestand van volledige samenvloeiing met G'd. Volgens de Kabbala is correctie nodig omdat de ziel na de zondeval in het Paradijs tegengesteld is aan G'ds aard. G'd schenkt genietingen, terwijl wij alleen ontvangen. In de toestand van correctie, waarin de ziel geleerd wordt om genietingen te schenken, bevinden we ons allemaal en dat wordt onze wereld genoemd.

Het begin van het leven

Hoewel de foetus een levend organisme is, is het nog geen onafhankelijk leven. Het is een verlenging van het wezen van de moeder. Rabbijn Raphael Evers beschrijft in zijn boek 'Op het leven' vier stadia van bezieling volgens de halacha (Joodse wet):
  1. plantaardig leven: gedurende de eerste 40 dagen na de conceptie.
  2. primaire energie: de vorm van bezieling vanaf de 40ste dag na de conceptie tot aan de geboorte.
  3. de jetser hara: de bezieling gedurende de eerste 12 jaar (voor een meisje) of 13 jaar (voor een jongen).
  4. de jetser hatov: de zielevorm na 12 jaar (voor een meisje) of 13 jaar (voor een jongen).

Volgens de Midrasj (uitlegging) vindt er echter bezieling plaats vanaf de conceptie. Het verschil zit 'm in het perspectief. De Midrasj bekijkt de bezieling vanuit de hemel; de halacha vanuit de aardse realiteit.

Opdracht

Met de geboorte begint in ieder geval de opdracht van G'd, dat inhoudt dat we in de materiële wereld in een voertuig van de ziel veranderen. De geboorte is dan ook geen toeval. G'd kiest ieder van ons om een bepaalde opdracht uit te voeren. Echter de mens heeft zelf de keus om slechts een biologisch leven te leiden of een spirituele.

Wanneer het om een Joods baby jongetje gaat vindt acht dagen na de geboorte de besnijdenis plaats door een Moheel (besnijder). De besnijdenis heet Briet Mila (verbond van de besnijdenis). Hiermee wordt de baby opgenomen in het Verbond van Abraham (Leviticus 12, vers 3). Wanneer om gezondheidsredenen de besnijdenis niet op de achtste dag kan plaatsvinden, dan wordt deze uitgesteld.

Als de jongen een eerstgeborene is, moet hij dertig dagen na de geboorte 'gelost' worden. Dit heet Pidjon Habein en is te herleiden tot een Bijbels gebod, dat bepaalt dat al het eerstgeborene G'd behoort. Slechts wie een kohen of Levi is, is ontslagen van de plicht zijn eerstgeborene te lossen: een kohen zelf echter, een priester, is het die de lossing uitvoert. Daarbij wordt aan de vader gevraagd wat hij liever wil geld of zijn kind. De vader antwoord natuurlijk zijn kind en geeft het geld (vijf shekel) aan de kohen. Vervolgens spreekt de kohen een zegenspreuk uit.

Verblijfplaats

Bij de geboorte neemt de baby al vele ervaringen in zich op die een diepe indruk achter laten in zijn of haar psyche. Daarom is een goede opvoeding van belang. Volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson (in zijn boek 'Zinvol leven') is een verjaardag van belang om het wonder van de geboorte te vieren en om ons te bezinnen op de G'ddelijke opdracht. We moeten onszelf en de samenleving vervolmaken om de wereld tot een verblijfplaats van G'd te maken. G'd wil dat we onze talenten die we bij de geboorte meekregen niet misbruiken.

Niet het lichaam

Vergeet niet dat je niet het lichaam bent. Ook ben jij niet het beest dat in het lichaam bonkt en alles binnenkrijgt. Je bent een goddelijke ziel. Verwar de pijn en strijd van het lichaam niet met de vreugde en zuiverheid van de goddelijke ziel.

Lees verder

© 2007 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: reïncarnatie in het JodendomIs er een verband tussen zielen die nu leven en die vroeger bestonden? In het Jodendom wordt niet door iedereen in reïnc…
Kabbala 1: Adam de eerste kabbalistAan de hand van teksten uit de Tora (het boek Genesis) leren we u kennis maken met een kabbalistische kijk van Adam op d…
Kabbala: gevaren wanneer Kabbala niet goed wordt bestudeerdHet eerste dat men zich moet afvragen voordat men Kabbala gaat bestuderen is hoe dit te doen voor men zichzelf in gevaar…
Hemel, Hel, Reïncarnatie, Komende Wereld - een Joodse visieHemel, Hel, Reïncarnatie, Komende Wereld - een Joodse visieWanneer we overlijden gaat de ziel naar de Hemel of de Hel waar het beloning krijgt of straf. Het Jodendom gelooft hieri…
De ziel in gewichtDe ziel in gewichtWanneer de mens sterft, verliest deze ongeveer 21 gram van zijn gewicht. Volgens sommigen zou dit te verklaren zijn aan…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Public Domain Pictures, Pexels
  • Zinvol leven - Rebbe Menachem Mendel Schneerson
  • Bnei Baruch - The wisdom of the Kabbalah
  • Op het leven! - rabbijn R. Evers
  • De wereld van het joodse geloof - Rabbijn Leo Hirsch
  • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Reageer op het artikel "Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Ger, 01-09-2009 12:43 #1
Heel overzichtelijk en heel bruikbaar voor mijn Kabbalah-studie ( in het Engels) Reactie infoteur, 01-09-2009
Veel succes met de studie.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Menachem Mendel Schneerson
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Schrijf mee!