Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk?

Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk? Over het begrip Uitverkoren Volk bestaat nogal wat misverstanden. Vele mensen denken dat de Joden menen dat ze bevoorrecht zijn door G'd boven andere mensen. Dit zet kwaad bloed en heeft tot vele vervolgingen geleid. Ook nu nog zijn er veel neo-nazi's en anderen die misbruik maken van de term 'Uitverkoren Volk'. Het uitverkoren zijn van de Joden betekent evenwel iets anders. Het idee van het uitverkoren volk: een natie van individuen die de gelegenheid hebben gekregen G'ds nabijheid te ervaren, Zijn waarheid te horen en Zijn boodschap aan de wereld door te geven. Allen zijn het erover eens dat het de Joden waren die de wereld kennis hebben laten maken met het monotheïsme en een systeem van ethiek en moraal dat de moderne kijk op het leven en het doel ervan heeft gevormd. En het is het voortbestaan van het Jodendom tot op de dag van vandaag dat getuigt van de eeuwige waarde van dit systeem.

G'd heeft een doel met het Joodse Volk

G'd heeft het Joodse volk met een bepaald doel in de geschiedenis uitgekozen. Waarom? G'd gebruikt op allerlei manieren dingen en personen voor Zijn speciale doeleinden. Zo gebruikt Hij elementen als water, vuur, wind, e.d. Daarnaast kiest G'd personen uit. Zo is Abraham uitgekozen de mensheid te leren geloven in Eén God. Mozes is gekozen om de Tora aan het Joodse volk te schenken. Zo ook is het Joodse volk uitgekozen. De opdracht van het Joodse volk is het godsdienstig onderwijzen van de mensheid. Het volk moet de wereld de waarheid onderwijzen over de Enige G'd en de liefde tussen mensen. Daarom dient het Joodse volk naar de hoogste ethische maatstaven te leven. Dit brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee. Het wil dus niet zeggen dat G'd de Joden bevoorrecht zijn boven andere volken.1

Midrasj

De reden dat G'd het Joodse volk heeft gekozen is dat de Joden een bijzondere aanleg voor godsdienst hebben. Het volk besteedt meer aandacht aan G'd dan andere volken. Volgens een midrasj (uitlegging) hebben andere volkeren de Tora geweigerd omdat ze de hoge normen niet kunnen nastreven. Pas als laatste volk zijn de Joden benaderd. Deze accepteerde de Tora wel.2 De Tora is het verbond tussen G'd en het Joodse volk en kan nooit verbroken worden.3 Alle Joden zijn gebonden aan de verplichtingen van de Tora.

Beloning

Het uitverkoren zijn van de Joden betekent niet dat zij alleen een beloning van G'd kunnen verwachten.4 Ook rechtvaardigen van andere volken worden beloond. Andere godsdiensten zoals het christendom en de islam kennen ook voor een deel de waarheid. Overigens is het niet zo dat alleen G'd de Joden kiest. Ook geldt het omgekeerde, namelijk dat de Joden G'd kiezen. Zij houden de hele geschiedenis vast aan hun geloof.

Conclusie

Het Jodendom is de speciale godsdienst van een afzonderlijk volk, maar het volk en het geloof zijn zeer veelomvattende en universele idealen toegewijd. De uitverkiezing bestaat daarin, om het verband tussen de volken en G'd te scheppen. Volgens de Kabbala (Joodse mystiek) zullen de volken en G'd het Joodse volk ertoe pushen als deze geen band schept. Dit zelfs tot aan grote catastrofes toe.

Voetnoten

1 Binnen het Joodse geloof leidt de uitverkiezing niet tot arrogantie maar juist tot nederigheid. Hoe dichter je bij G'd staat hoe nietiger je je voelt. Je ego valt in het niets bij de oneindigheid van G'd. Dichtbij G'd zijn vereist introspectie en zelfcorrectie, niet zelfvoldaanheid. De ware test van uitverkoren is hoe bescheiden je bent.

2 Zeggen dat dit etnocentrisch is, is om één eenvoudige reden absurd: iedereen met een etnische achtergrond kan zich tot het Jodendom bekeren en gekozen worden. Joodse uitverkiezing is geen gen, het is een toestand van de ziel. Iedereen die het op zich wil nemen is welkom - zolang ze er klaar voor zijn om hun bubbel (ego) te laten barsten.

3 Binnen het christendom bestond en bestaat bij sommigen nog steeds de vervangingsleer. Zij denken dat christenen Joden hebben vervangen als Uitverkoren Volk. De christelijke prediker Jan van Barneveld noemt twee redenen voor de vervangingsleer (die hij overigens afwijst als dwaalleer omdat het zowel de Kerk als vooral de Joden veel schade heeft veroorzaakt):
  1. "Jezus Christus kwam, naar de Schriften, als Jood onder de Joden. Maar zij hebben hem niet aangenomen. Toch was er een klein deel dat Hem wel als Messias erkende. Dit gelovige deel uit Israël wordt dan ‘het ware Israël’. Zij zijn de ‘echte Joden’, het ‘geestelijk Israël’. Als bijbels bewijs worden bijvoorbeeld Romeinen 9:6-8 en Romeinen 2:28 en Romeinen 29 aangehaald. De belofte aan Abraham sloeg in feite op Christus (Galaten 3:19) en via Hem zijn die beloften op allen die Jezus Christus aanvaarden als Verlosser overgegaan. Dus op de kerk van Christus."
  2. "Die gelovige Joden predikten het Evangelie ook aan de heidenen, die door het geloof samen met de gelovige Joden het ‘zaad van Abraham’ gingen vormen. Deze groep is dan het ‘geestelijk Israël’ of het ‘nieuwe Israël’ of het ‘ware Israël’ dat het ‘Israël naar het vlees’ heeft vervangen."

Toch denkt Jan van Barneveld dat niet-Joden die in Christus geloven zijn uitverkoren en dat G'd de Joden nog blind houdt. "Israël als volk kan Hem nog niet zien als de gekomen en de komende Verlosser. Niet alleen omdat G'd hen die ‘geest van diepe slaap’ heeft gegeven. Ook omdat G'd eerst het Heil voor ons gelovigen-uit-de-volken beschikbaar wilde stellen voordat Hij tot Zijn doel komt met zijn eigen, uitverkoren volk Israël." Zelfs in hun ballingschap blijven de Joden, volgens de visie van Jan van Barneveld, uitverkoren.

De visie van Jan van Barneveld wordt niet gedeeld door Joden. Volgens de Tora kan alleen het Joodse volk uitverkoren blijven. Er is geen taak voor niet-Joden om de Tora na te leven. Niet-Joden dienen de Noachidische geboden na te komen. Het aanbidden van een mens (Jezus) wordt als zonde gezien volgens de Tora. De Drie-eenheid van de christelijke leer is in strijd met de absolute eenheid van G'd. De Tora zal eeuwig ongewijzigd blijven. Niet-Joden kunnen de inhoud van de Tora niet wijzigen en beweren dat ook zij uitverkoren zijn. Wanneer niet-Joden tot het Uitverkoren Volk willen behoren dan is toetreding tot het traditionele Jodendom noodzakelijk.


4 De Tora wijst erop dat je G'd niet mag dienen met als doel een beloning te ontvangen. Traditionele Joden dienen G'd omdat G'd dit wil, niet omdat dit leidt tot een beloning.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volkJoodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volkHet Joodse volk stamt af van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob en de aartsmoeders Sara, Rebekka, Rachel en Lea. Hun…
Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze belo…

Een samenvatting over het HindoeismeBen je op zoek naar een uitgebreide beschrijving over het Hindoeisme ? of moet je er voor school of studie een werkstuk…
Joods religieuze boeken na de BijbelDe na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede ke…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Wegwijs in het jodendom - Nieuw Israëlitisch Kerkgenootschap
  • Bnei Baruch: Wisdom of the Kabbalah
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/160993/jewish/Are-the-Jews-the-Chosen-People.htm
  • http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/69-de-vervangingsleer
Jehoeda (672 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.