Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk?

Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk? Over het begrip Uitverkoren Volk bestaat nogal wat misverstanden. Vele mensen denken dat de Joden menen dat ze bevoorrecht zijn door G'd boven andere mensen. Dit zet kwaad bloed en heeft tot vele vervolgingen geleid. Ook nu nog zijn er veel neo-nazi's en anderen die misbruik maken van de term 'Uitverkoren Volk'. Het uitverkoren zijn van de Joden betekent evenwel iets anders. Het idee van het uitverkoren volk: een natie van individuen die de gelegenheid hebben gekregen G'ds nabijheid te ervaren, Zijn waarheid te horen en Zijn boodschap aan de wereld door te geven. Allen zijn het erover eens dat het de Joden waren die de wereld kennis hebben laten maken met het monotheïsme en een systeem van ethiek en moraal dat de moderne kijk op het leven en het doel ervan heeft gevormd. En het is het voortbestaan van het Jodendom tot op de dag van vandaag dat getuigt van de eeuwige waarde van dit systeem.

G'd heeft een doel met het Joodse Volk

G'd heeft het Joodse volk met een bepaald doel in de geschiedenis uitgekozen. Waarom? G'd gebruikt op allerlei manieren dingen en personen voor Zijn speciale doeleinden. Zo gebruikt Hij elementen als water, vuur, wind, e.d. Daarnaast kiest G'd personen uit. Zo is Abraham uitgekozen de mensheid te leren geloven in Eén God. Mozes is gekozen om de Tora aan het Joodse volk te schenken. Zo ook is het Joodse volk uitgekozen. De opdracht van het Joodse volk is het godsdienstig onderwijzen van de mensheid. Het volk moet de wereld de waarheid onderwijzen over de Enige G'd en de liefde tussen mensen. Daarom dient het Joodse volk naar de hoogste ethische maatstaven te leven. Dit brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee. Het wil dus niet zeggen dat G'd de Joden bevoorrecht zijn boven andere volken.1

Midrasj

De reden dat G'd het Joodse volk heeft gekozen is dat de Joden een bijzondere aanleg voor godsdienst hebben. Het volk besteedt meer aandacht aan G'd dan andere volken. Volgens een midrasj (uitlegging) hebben andere volkeren de Tora geweigerd omdat ze de hoge normen niet kunnen nastreven. Pas als laatste volk zijn de Joden benaderd. Deze accepteerde de Tora wel.2 De Tora is het verbond tussen G'd en het Joodse volk en kan nooit verbroken worden.3 Alle Joden zijn gebonden aan de verplichtingen van de Tora.

Beloning

Het uitverkoren zijn van de Joden betekent niet dat zij alleen een beloning van G'd kunnen verwachten.4 Ook rechtvaardigen van andere volken worden beloond. Andere godsdiensten zoals het christendom en de islam kennen ook voor een deel de waarheid. Overigens is het niet zo dat alleen G'd de Joden kiest. Ook geldt het omgekeerde, namelijk dat de Joden G'd kiezen. Zij houden de hele geschiedenis vast aan hun geloof.

Conclusie

Het Jodendom is de speciale godsdienst van een afzonderlijk volk, maar het volk en het geloof zijn zeer veelomvattende en universele idealen toegewijd. De uitverkiezing bestaat daarin, om het verband tussen de volken en G'd te scheppen. Volgens de Kabbala (Joodse mystiek) zullen de volken en G'd het Joodse volk ertoe pushen als deze geen band schept. Dit zelfs tot aan grote catastrofes toe.

Voetnoten

1 Binnen het Joodse geloof leidt de uitverkiezing niet tot arrogantie maar juist tot nederigheid. Hoe dichter je bij G'd staat hoe nietiger je je voelt. Je ego valt in het niets bij de oneindigheid van G'd. Dichtbij G'd zijn vereist introspectie en zelfcorrectie, niet zelfvoldaanheid. De ware test van uitverkoren is hoe bescheiden je bent.

2 Zeggen dat dit etnocentrisch is, is om één eenvoudige reden absurd: iedereen met een etnische achtergrond kan zich tot het Jodendom bekeren en gekozen worden. Joodse uitverkiezing is geen gen, het is een toestand van de ziel. Iedereen die het op zich wil nemen is welkom - zolang ze er klaar voor zijn om hun bubbel (ego) te laten barsten.

3 Binnen het christendom bestond en bestaat bij sommigen nog steeds de vervangingsleer. Zij denken dat christenen Joden hebben vervangen als Uitverkoren Volk. De christelijke prediker Jan van Barneveld noemt twee redenen voor de vervangingsleer (die hij overigens afwijst als dwaalleer omdat het zowel de Kerk als vooral de Joden veel schade heeft veroorzaakt):
  1. "Jezus Christus kwam, naar de Schriften, als Jood onder de Joden. Maar zij hebben hem niet aangenomen. Toch was er een klein deel dat Hem wel als Messias erkende. Dit gelovige deel uit Israël wordt dan ‘het ware Israël’. Zij zijn de ‘echte Joden’, het ‘geestelijk Israël’. Als bijbels bewijs worden bijvoorbeeld Romeinen 9:6-8 en Romeinen 2:28 en Romeinen 29 aangehaald. De belofte aan Abraham sloeg in feite op Christus (Galaten 3:19) en via Hem zijn die beloften op allen die Jezus Christus aanvaarden als Verlosser overgegaan. Dus op de kerk van Christus."
  2. "Die gelovige Joden predikten het Evangelie ook aan de heidenen, die door het geloof samen met de gelovige Joden het ‘zaad van Abraham’ gingen vormen. Deze groep is dan het ‘geestelijk Israël’ of het ‘nieuwe Israël’ of het ‘ware Israël’ dat het ‘Israël naar het vlees’ heeft vervangen."

Toch denkt Jan van Barneveld dat niet-Joden die in Christus geloven zijn uitverkoren en dat G'd de Joden nog blind houdt. "Israël als volk kan Hem nog niet zien als de gekomen en de komende Verlosser. Niet alleen omdat G'd hen die ‘geest van diepe slaap’ heeft gegeven. Ook omdat G'd eerst het Heil voor ons gelovigen-uit-de-volken beschikbaar wilde stellen voordat Hij tot Zijn doel komt met zijn eigen, uitverkoren volk Israël." Zelfs in hun ballingschap blijven de Joden, volgens de visie van Jan van Barneveld, uitverkoren.

De visie van Jan van Barneveld wordt niet gedeeld door Joden. Volgens de Tora kan alleen het Joodse volk uitverkoren blijven. Er is geen taak voor niet-Joden om de Tora na te leven. Niet-Joden dienen de Noachidische geboden na te komen. Het aanbidden van een mens (Jezus) wordt als zonde gezien volgens de Tora. De Drie-eenheid van de christelijke leer is in strijd met de absolute eenheid van G'd. De Tora zal eeuwig ongewijzigd blijven. Niet-Joden kunnen de inhoud van de Tora niet wijzigen en beweren dat ook zij uitverkoren zijn. Wanneer niet-Joden tot het Uitverkoren Volk willen behoren dan is toetreding tot het traditionele Jodendom noodzakelijk.


4 De Tora wijst erop dat je G'd niet mag dienen met als doel een beloning te ontvangen. Traditionele Joden dienen G'd omdat G'd dit wil, niet omdat dit leidt tot een beloning.
© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volkJoodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volkHet Joodse volk stamt af van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob en de aartsmoeders Sara, Rebekka, Rachel en Lea. Hun…
Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo PrijsrecensieBoekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die g…
Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze belo…

Een samenvatting over het HindoeismeBen je op zoek naar een uitgebreide beschrijving over het Hindoeisme ? of moet je er voor school of studie een werkstuk…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Wegwijs in het jodendom - Nieuw Israëlitisch Kerkgenootschap
  • Bnei Baruch: Wisdom of the Kabbalah
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/160993/jewish/Are-the-Jews-the-Chosen-People.htm
  • http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/69-de-vervangingsleer

Reageer op het artikel "Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nana, 07-04-2017 17:51 #8
Ik heb twee vragen: Welke andere volken zijn er dan ook benaderd door God? En waar staat dat het Joodse volk de andere volken godsdienstig moeten onderwijzen? Reactie infoteur, 10-04-2017
Alle andere volkeren die toen bestonden.

Om de Tenach (Joodse Bijbel) te kunnen begrijpen is uitleg van de Rabbijnen noodzakelijk.

Lees verder: http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/49574-noachieden-joods-onderwijs-voor-christenen-niet-joden.html

http://www.askmoses.com/en/article/157,409/Is-there-an-established-study-programme-how-to-teach-Noahides.html

Groet, Etsel

Achiel Verbist, 18-06-2016 20:22 #7
Waarom deed " God " dat vroeger?
Waarom doet Hij het nu niet?
Graag antwoord hierop.
Wie heeft discriminatie en racisma gecreeerd? Reactie infoteur, 19-06-2016
'Uitverkoren' betekent een speciale opdracht hebben en niet beter zijn dan de ander. Ieder volk en elk mens heeft zijn eigen rol in de Schepping. De één is niet beter dan de ander.

Kwatsch, 08-10-2015 02:43 #6
Dag Etsel,

In uw artikel zet u hoog in met voor mij onbekende denkbeelden. Daarom kan ik het niet laten om een reactie achter te laten.

U schreef: "Pas als laatste volk zijn de Joden benaderd."

Deze stelling heb ik nog niet eerder gehoord. Kunt u alstublieft uw bron hiervan vermelden?
Ik kan het me ook haast niet voorstellen dat andere volken deze ethische standaarden niet kunnen behalen.
Geschiedkundigen uit de oudheid geven van een aantal andere volken hoog op wat betreft hun strijd voor hun normen en waarden.

"Het volk moet de wereld de waarheid onderwijzen over de Enige God en de liefde tussen mensen."
Tsja, dat Europa uitgerekend door Romeinen bovenstaande is onderwezen is wel wat ironisch. Überhaupt doet de Joodse gemeenschap van oudsher weinig aan de wereld onderwijzen over de enige God. Constatering.

Een imperialistischer volk had die taak misschien beter afgebracht?

Salut,
Kwatsch Reactie infoteur, 08-10-2015
Dat staat in de Midrash. U kunt dat in dit artikel terugvinden: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2902/jewish/What-Is-the-Cause-of-Antisemitism.htm

De Romeinen hebben met geweld het christendom in Europa geïntroduceerd. Van liefde tussen de mensen was geen sprake. Het christendom spreekt bovendien over de drie-eenheid en niet over de eenheid van God.

Het Jodendom doet niet aan zending. Ieder mens is met zijn ziel verbonden met God en daarom is zending niet noodzakelijk. Het Joodse volk geeft alleen het goede voorbeeld door God te dienen. Niet-Joden kunnen God dienen via de Noachidische geboden.

Foetsie, 25-09-2012 20:02 #5
Een mooie uitleg over het Jodendom. Zo had ik het nog niet bekeken; het zal inderdaad zwaar zijn om aan alle wetten te moeten voldoen!
Maar nu heb ik laatst het oude testament gelezen (ja, ja.) en lees continue dat de profeten schrijven dat de HEERE boos op hun is omdat ze steeds maar Baaal gingen aanbidden op de gebergtes en daar hun offers rookten voor gesneden beelden en dat ze andere vrouwen gingen nemen en woekerrentes gingen heffen enzofoorts, enzofoorts… En dat de HEERE toen zo boos is geworden dat Hij het volk ging verstrooien… Heel erg zielig allemaal, maar nu vroeg ik mij af of dat deze teksten ook in de Tora staan?

Foetsie Reactie infoteur, 26-09-2012
Ja, in de Tenach.

Etsel

Jan van Westalnd, 14-06-2009 23:45 #4
Als het werkelijk de opdracht van het Joodse volk is de mensheid godsdienstig te onderwijzen, waarom zijn er dan nauwelijks enige van de vele honderden Joodse boeken over godsdienst in het Nederlands of enige andere taal vertaald? Reactie infoteur, 15-06-2009
Hallo,

Ten eerste zijn er wel degelijk Joodse boeken in de Nederlandse taal beschikbaar. Zie site http://www.nik.nl/

Momenteel is men zelfs bezig de Talmoed in het Nederlands te vertalen. Ook de Tora is in het Nederlands beschikbaar.

Ten tweede is het Jodendom geen bekeringsgodsdienst. Dus veel boeken die specifiek alleen voor Joden bestemd zijn, zijn niet allemaal vertaald (de markt is klein in Nederland). Toch zijn er ook heel wat Engelse vertalingen. In de Verenigde Staten wonen veel religieuze Joden, dus daar is het wel lucratief om veel te vertalen (kijkt u maar eens op Engelstalige sites van bijvoorbeeld Chabad of Tora.org)

Ten derde is de Tenach (Bijbel) natuurlijk in veel landen beschikbaar. Helaas kloppen de vertalingen niet zo goed, zodat er veel misverstanden ontstaan. Daar zou nog aan verbeterd kunnen worden.

Groet, Etsel

Robbie, 22-03-2009 20:16 #3
Antisemitisme wordt thans geïnterpreteerd als haat tegen Joden. Deze betekenis is echter sterk vervreemd van zijn oorspronkelijke betekenis, die luidde: "Tegen de (exorbitante) invloed van de Joden in de maatschappij". De Joden hadden (en hebben) namelijk een zeer grote invloed in de maatschappij in zowel de politiek, het rechtssysteem en de economie. Al in de 19e eeuw lijdde dit tot vragen bij de bevolking, die zich eigenlijk gekaapt voelden. De grote invloed van Joden in de maatschappij is ook onderzocht door Kevin McDonald in zijn boek "The culture of critique". Reactie infoteur, 22-03-2009
Kevin McDonald staat bekend als een antisemitische professor in de evolutionaire psychologie. Zijn standpunten worden vaak bejubeld door neo-nazi's. Dat zegt voldoende.

Etsel

Maureen, 17-01-2009 02:08 #2
Mijn vraag is kun je als niet geboren jood ok toereden tot het joodse geloof zoas in het geval van andere relegies wel kan? Is het mogelijk om als niet jood een bezoek te brengen aan de synagoge? Wie kan mij hier a.u.b. antwoord op geven? Reactie infoteur, 17-01-2009
Shalom,

Het is zeker mogelijk tot het Jodendom toe te treden. Het kost echter alleen veel tijd: een paar jaar hard studeren.

Groet, Etsel

Rosette, 31-05-2008 22:08 #1
Ik ben een christen(protestans). maar ik wil even vertellen dat:
ik geen haat heb tegen overd de joden! en dat de meeste christenen dit ook niet hebben.
wij respecteren hun geloof en weten dat zij het volk van god zijn.
dus mijn conslusie is dat dit betrekking heeft tot een kleine groep christenen. Reactie infoteur, 01-06-2008
Hallo Rosette,

Mijn artikel geeft het algemene beeld weer. Wanneer je kijkt naar de geschiedenis van het christendom dan blijkt dat de gehele geschiedenis door christenen Joden hebben gehaat. Dat er tegenwoordig uitzonderingen zijn onder christenen is alleen maar te prijzen.

Met vriendelijke groet, Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 31-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 8
Schrijf mee!