Nieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RD

Nieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RD Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden zijn Joden die geloven dat Jezus de beloofde Joodse Messias is, zoals voorzegd in meer dan 300 profetieën in het Oude Testament. Messiaanse Joden blijven vasthouden aan hun Joodse identiteit. Het geloof in Jesjoea vervult hun Jood-zijn. Want wat is er meer Joods dan te geloven in Jesjoea haMashiach, de Messias van Israël? Het aantal Messiaanse Joden in Israël groeit gestaag. Welke nieuwsbronnen berichten zoal over deze bijzondere groep Joden?

Nieuws over Messiaanse Joden in Israël


Israel Today

 • Website: http://israeltoday.nl - http://www.israeltoday.co.il
 • Taal: Nederlands en Engels

Israel Today is een Israëlisch persbureau in het hart van Jeruzalem. Het brengt nieuws uit Israël vanuit een objectief en Bijbels perspectief. Op dit moment (maart 2011) komt het tijdschrift iedere maand in vijf talen uit: Engels, Duits, Japans, Koreaans en Nederlands. Het tijdschrift heeft abonnees in alle werelddelen en momenteel al in meer dan 80 landen.

Bron: Israel TodayBron: Israel Today
Israel Today is opgericht in 1978 en de Nederlandse editie bestaat sinds 2008. Ze hebben als doel eerlijke en evenwichtige berichtgeving over en vanuit Israël te brengen. De mensen achter het tijdschrift geloven dat het bestaan van de Staat Israël in lijn staat met Gods plan voor deze tijd en een vervulling is van de Bijbelse profetieën.

Israel Today werkt met een team van plaatselijke journalisten, die toegang hebben tot nieuws Uit de eerste hand. Het magazine en de website bieden een keur aan informatie, interviews en achtergronden vanuit het dagelijkse leven in Israël. Een steeds terugkerend onderwerp zijn de Messiaanse Joden in Israël.

Christelijk Informatie Platform (CIP)

 • Website: http://www.cip.nl
 • Taal: Nederlands

De website www.cip.nl is het Christelijk Informatie Platform voor praktiserende christenen. CIP was oorspronkelijk onderdeel van Uitgeverij Boekhout, een kleine zelfstandige christelijke uitgeverij die alle boeken zonder winstoogmerk en laag geprijsd op de markt brengt (http://www.boekhout.nl). Vanaf 1 januari 2014 is Rik Bokelman de nieuwe eigenaar van het Christelijk Informatie Platform. Hij neemt het over van Pieter Boekhout.

De redactie van CIP.nl publiceert artikelen met als doel christenen zo eerlijk mogelijk te informeren omtrent actuele gebeurtenissen. Ook wil CIP hen inspireren actief te blijven in het Koninkrijk van God en hen opbouwen in hun geloofsleven. CIP brengt regelmatig nieuwsartikelen over Messiaanse Joden. Een groot deel van de content is gratis te lezen, maar voor sommige artikelen en specials moet je (betaald) lid worden.

Reformatorisch Dagblad (RD)

 • Website: http://www.refdag.nl (gesloten op zondag)
 • Taal: Nederlands

Bron: RDBron: RD
Het Reformatorisch Dagblad is een christelijk dagblad van bevindelijk gereformeerde signatuur. In 1971 rolde de krant voor de eerste keer van de persen. Aanvankelijk hadden ze16.000 abonnees, maar door de jaren heen steeg het aantal allengs. In 2008 was de oplage ongeveer 56.000. Het RD wil zich profileren als breed en actueel, verdiepend en principieel.

Regelmatig bericht de krant over de Messiaanse Joden in Israël. Bijzondere aandacht krijgt de Messiaanse gemeenschap in het plaatsje Arad in Zuid-Israël, vlakbij de Dode Zee, die als jarenlang in een penibele situatie verkeren. Ds. Figueras is voorganger van de Messiasbelijdende gemeente in Arad. Hij en zijn gezin en gemeente zijn al jarenlang het doelwit van een groep ultraorthodoxe Joden, de Chassidim Gur. Deze groep houdt protestdemonstraties en waarschuwen mensen voor wat er volgens hen zoal in de gemeente gebeurt. Ook delen ze pamfletten uit en hangen posters op met de mededeling: "Pas op! Dit zijn leden van een messiaanse sekte, die Joden bekeert." Zij worden hierin bijgestaan door de fanatiek intolerante antimissionaire organisatie Yad L'Achim

Rosh Pina Project

 • Website: http://roshpinaproject.com
 • Taal: Engels

Rosh Pina Project is een online ontmoetingsplaats voor Messiasbelijdende Joden en alle mensen die geloven dat Messiasbelijdende Joden een eerlijke behandeling verdienen in Israël en de diaspora, alsook bescherming verdienen als een religieuze minderheid in Israël. De website bericht over wat zij noemen 'de vervolging van Messiasbelijdende Joden in Israël en de oneerlijke behandeling van Messiasbelijdende Joden in de mainstream media'.

ynetnews.com

 • Website: http://www.ynetnews.com
 • Taal: Engels

Seculiere media in Israël zoals ynetnews.com berichten meer en meer over Messiaanse Joden. Deze website van Israëls grootste dagblad, Yediot Achronot, plaatste bijvoorbeeld in augustus 2010 een hoofdartikel over Messiasbelijdende Joden in Israël in de wekelijkse magazinebijlage. Het artikel was over het algemeen positief.² Regelmatig schrijft deze krant over Messiaanse Joden in Israël.

Noten
 1. Door de organisatie Jerusalem Institute of Justice (JIJ) wordt Yad L'Achim zelfs een 'terroristische organisatie' genoemd, waar volgens de krant Haaretz de Joodse terrorist Yaakov Teitel volgens zijn eigen verklaring vijf jaar lid van zou zijn geweest (http://www.haaretz.com). Yad L'Achim zou zich volgens JIJ schuldig maken aan allerlei illegale handelingen tegen etnische en religieuze minderheden. Het volledige rapport van JIJ is hier te vinden: http://jij.org.il/articles/JIJ-AG%20Request_ENG_.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 7 maart 2011). De website van JJI: http://www.jij.org.il. De website Rosh Pina Project (elders besproken in dit artikel), zegt het volgende over Yad L'Achim: "Yad L'Achim is basically a bunch of stalkers, and they admit so themselves. They want to intimidate Messianic Jews into silence."
 2. http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3939336,00.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 7 maart 2011)

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomGeschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomDe oprichting van de moderne Joodse staat Israël wordt als één van de wonderen van deze tijd beschouwd. Ook het feit dat…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…
Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en JodenMessiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en JodenOnder de 14 miljoen Joden is er een kleine groep van ongeveer 50.000 - 300.000 personen, die geloven in de Tora en de re…
Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…

Wicca: heksen soortenWicca: heksen soortenZo als bij ieder geloof zijn er ook in de wikka veel verschillende stromingen. Hieronder staan de grootste beschreven. D…
Torastudie 145: Vuur op het Altaar Leviticus 6:1-6Torastudie 145: Vuur op het Altaar Leviticus 6:1-6Het Altaar in de Tempel bevond zich op een bijzondere plek. Hier bouwde Abraham zijn altaar en bond hij Izaäk vast. Hier…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipart Vectors, Pixabay
 • http://www.boekhout.nl
 • http://www.cip.nl
 • http://www.chabad.info
 • http://www.haaretz.com
 • http://www.israeltoday.co.il/
 • http://israeltoday.nl
 • http://www.refdag.nl
 • http://roshpinaproject.com
 • http://www.ynetnews.com
 • http://www.jij.org.il
 • Afbeelding bron 1: Israel Today
 • Afbeelding bron 2: RD

Reageer op het artikel "Nieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RD"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Wiesjedelange (infoteur), 08-03-2011 08:47 #1
De term "messiaanse Joden" is zeer beledigend voor Joden. Jodendom IS immers messiaans? Joden bidden voor de komst van Mashiach (messias) en geheel het begrip "mashiach", de gezalfde, komt vanzelf uit het Hebreeuws/Jodendom. De gezalfde (koning dus) die Israel en daarmee heel de wereld goede leiding geven zal.
Er is hier sprake van diefstal. Diefstal van een Joods principe. Alsof Jodendom niet de drager is van de Mashiach-verwachting worden plots Christenen naar voren geschoven, Joden die Christenen werden, en zij, zijn de WARE MESSIAANSE JODEN? Is dit een onderdeel der vervangingstheorie? Dit is zeer denigrerend, beledigend, oneerlijk en misleidend. Christendom gelooft in Jezus, Jodendom verwacht de Mashiach (Christendom de wederkomst) en hier vooral spleten zich de wegen tussen Joden en Christenen, Joden geloven ENKEL in G'd en NIMMER in G'ddelijke mensen.
Messiaanse Joden zijn Jezusgelovigen en hoewel zij Joden WAREN werden zij Christenen hoewel ook hun Jodendom blijft bestaan in potentie. Kwa geloof werden zij Christenen.
Het is in mijn ogen ALTIJD verkeerd om op leugenachtige wijze dit soort zaken te presenteren, het stoot enkel af.Joden hebben al veel te veel geleden van leugens, verkondigd over hun volk en geloof. Reactie infoteur, 08-03-2011
Inderdaad, het Jodendom is Messiaans. Het verschil tussen messiaanse Joden en (Rabbijnse) Joden is dat de eerste Jesjoea (Jezus) als de Joodse Messias van Israel beschouwen en de laatste niet. Messiaanse Joden belijden dat Jesjoea de Messias is, op basis van de honderden profetieën en voorzeggingen in de Tenach aangaande de Messias die vervuld zijn in Jesjoea, die bij zijn eerste komst de lijdende dienaar was en bij zijn tweede komst of wederkomst de overwinnende Koning zal zijn (zie o.a. Jesaja 53).

De vervangingsthelogie waar u aan refereert leert dat de Kerk in de plaats is getreden van Gods volk, Israel, het Joodse volk. Welnu, God zelf zegt: zolang de zon, de maan en de sterren bestaan, zolang zal Israël mijn volk zijn (vrij naar Jeremia 31:35-36). De vervanginsleer is zo on-Bijbels als het maar kan. Nergens in mijn artikelen promoot ik de diabolische vervangingsleer. Een ieder die anders beweert, praat onzin.

Joden die Jesjoea als de Joodse Messias van Israel aanvaarden, treden niet toe tot het Christendom. Het zijn juist de heidenen (niet-Joden) die toetreden tot het Nieuwe Verbond als zij Jesjoea als Messias aanvaarden. Het Nieuwe Verbond is evenals het Oude Verbond gesloten met Israël (Jeremia 31:31; Romeinen 9:3). Het Oude Verbond heeft betrekking op Israël als natie en het Nieuwe Verbond heeft betrekking op het Koninkrijk van de hemel en is - hoewel gesloten met Israël - opengesteld voor alle niet-joden. De vervangingsleer claimt ten onrechte dat in het Nieuwe Verbond de kerk het nieuwe Israël is. De vervangingsleer is bijgevolg 'diefstal' te noemen; of eigenlijk 'poging tot diefstal', want God zal dit nooit toelaten. Lees hierover meer in mijn artikel: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/66064-de-redding-komt-van-de-joden-het-heil-is-uit-de-joden.html

Paulus komt in Romeinen 11 met het beeld van de edele olijfboom. Deze olijfboom met stam, takken én wortelgestel, stelt het volk Israël voor. De aartsvaders Abraham, Isaäk en Jacob zijn de wortels, want uit hen is het volk Israël voortgekomen: de stam en de kroon van takken. De gelovigen uit de volken worden geënt op deze boom en hebben te dientengevolge rechtstreeks deel aan de belofte die aan Abraham is gedaan: "En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden" (Genesis 22:18). Het zijn de christenheidenen die van hun heidense wortels worden geënt op de edele olijfboom en diens natuurlijke takken zijn de Joodse gelovigen in Jezus. (Lees hierover meer in mijn artikel http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/66330-joodse-wortels-achtergrond-christendom-edele-olijfboom.html).

U stelt dat Messiaanse Joden vanwege hun geloof in Jesjoea Joden WAREN en dus niet meer zijn. Welnu, gelukkig is het eeuwige Woord van God maatgevend en niet wat mensen denken en vinden. God heeft met Abraham en zijn nakomelingen Isaak en Jakob een verbond gesloten dat nog altijd bestaat. Dat verbond heeft de basis gelegd voor de Joodse identiteit. Iemand is Jood bij geboorte en dit kan nooit ongedaan worden gemaakt. Van de Messiaanse rabbi Mottel Baleston is het volgende waargebeurde verhaal:

"In een uitvoerige acht weken durende wekelijkse briefwisseling die ik voerde met een plaatselijke Joodse leider in een lokale krant, zette hij vraagtekens bij het recht van de leden van onze congregatie om zich te identificeren als Joods (70% van onze leden zijn [Messiasbelijdende] Joden), zonder de goedkeuring van de plaatselijke rabbijnen. In reactie daarop schreef ik: 'Het waren niet de rabbijnen van onze gemeenschap die ons Joods hebben gemaakt, maar de God van Israël en onze Joodse moeders. En het is niet aan te raden met één van hen ruzie te maken!'"

(Ook hierover heb ik een artikel geschreven: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/56969-joodse-identiteit-wie-is-een-jood-wie-is-joods.html).

U stelt dat Messiaanse Joden niet langer Joods zijn. Messiaanse Joden getuigen echter van het feit dat Jesjoea hun Joods-zijn geenszins wegneemt (hoe zou hij dat kunnen, als Joodse Messias van Israel?), maar het vervult. Want wat is er nu meer Joods dan te geloven in de Joodse Messias, Jesjoea, waar de (Joodse!) Schriften van getuigen!?

Uw bewering voert mij naar de vreselijke fout die de Kerk lange tijd heeft gemaakt. Vele Messiaanse Joden moesten in de loop der eeuwen onder druk van de Kerk assimileren en hun Jood-zijn afleggen. Van deze gelovigen werd verwacht dat zij geheel en al zouden opgaan in de Kerk, net als alle andere gelovigen. Een aparte plaats voor het geslacht van Abraham werd niet toegekend. Hun Jood-zijn had volgens de kerk geen enkele betekenis. Dit is echter baarlijke nonsens. Een Messiaanse Jood blijft een Jood. Het zijn de niet-Joden die zijn geënt tussen de NATUURLIJKE takken. De natuurlijke takken hoeven hun natuurlijke afkomst niet af te leggen of te verwerpen, dat zou volslagen absurd zijn.

Paulus, van wie dit beeld van de edele olijf komt, bleef ook na zijn dramatische ervaring voor de poorten van Damascus een toragetrouwe Jood en hij bleef zichzelf identificeren als farizeeër. Hij zegt onverbloemd tegen het Sanhedrin: "Broeders, ik BEN een farizeeër uit een geslacht van farizeeën" (Handelingen 23:6 - kapitale letters van schrijver dezes). Een Jood legt zijn Jood-zijn niet af als hij gelooft in Jesjoea haMashiach en een gelovige uit de heidenen wordt geen Jood. (http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/56969-joodse-identiteit-wie-is-een-jood-wie-is-joods.HTML).

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Messiasbelijdende Joden
Bronnen en referenties: 13
Reacties: 1
Schrijf mee!