Torastudie: Vuur op het Altaar – Leviticus 6:1-6

Torastudie: Vuur op het Altaar – Leviticus 6:1-6 Het Altaar in de Tempel bevond zich op een bijzondere plek. Hier bouwde Abraham zijn altaar en bond hij Izaäk vast. Hier maakte Noach een altaar na de Zondvloed. Hier brachten Kaïn en Abel hun offers. Hier bracht Adam zijn eerste offer nadat God hem had geschapen. En hier werd de mens geschapen. Daarom zeggen de Joodse wijzen: de mens is geschapen op de plek van zijn verzoening. Een toelichting op Leviticus 6:1-6 op grond van Joodse bronnen, plus de visie van Etsel.

Tekst Leviticus 6:1-6

En de Eeuwige sprak tot Mozes als volgt. Gebied Aharon en zijn zonen als volgt: dit is de wet voor het brandoffer: dit, het brandoffer op den brandstapel, op het altaar, (komen) de gehele macht tot de morgen; en het vuur van het altaar zal dan brandend gehouden worden.
…..
…..
Een bestendig vuur zal op het altaar brandend gehouden worden, het mag niet uitdoven.

Tekst in het Hebreeuws

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. ב צַו אֶת-אַהֲרֹן וְאֶת-בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל-הַמִּזְבֵּחַ כָּל-הַלַּיְלָה עַד-הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ. ג וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי-בַד יִלְבַּשׁ עַל-בְּשָׂרוֹ וְהֵרִים אֶת-הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת-הָעֹלָה עַל-הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ. ד וּפָשַׁט אֶת-בְּגָדָיו וְלָבַשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים וְהוֹצִיא אֶת-הַדֶּשֶׁן אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶל-מָקוֹם טָהוֹר. ה וְהָאֵשׁ עַל-הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד-בּוֹ לֹא תִכְבֶּה וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים. ו אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל-הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה.

Leviticus 6:1-2

En de Eeuwige sprak tot Mozes als volgt: Gebied Aharon... en het vuur van het altaar zal dan brandend gehouden worden.

gebied

Tzav = gebied. Het legt nadruk op huidige en toekomstige generaties.

De Messias zal de wetten van de Tora herstellen

De Messias zal het Koninkrijk van David in ere herstellen. Hij zal de Tempel bouwen en de Joden laten terugkeren naar Israël. Al de wetten van de Tora zullen hersteld worden; de offers zullen gebracht worden, het Sjabbatsjaar en het Jubeljaar worden hersteld.

Leviticus 6:2

En het vuur van het altaar zal dan brandend gehouden worden.

de plek van het altaar verandert nooit

David en Salomo bouwden het Altaar op de dorsvloer van Arona. Hier bouwde Abraham zijn altaar en bond hij Izaäk vast. Hier bouwde Noach een altaar na de Zondvloed. Hier brachten Kaín en Abel hun offers. Hier bracht Adam zijn eerste korban (offer) toen hij door God was geschapen. En hier werd Adam geschapen. De Joodse wijzen zeggen daarom dat de mens geschapen is op de plek van zijn verzoening.

tien wonderen

Er vonden tien wonderen plaats in de Heilige Tempel.
 1. Er was geen enkele vrouw die een miskraam kreeg als gevolg van de geur van het heilige vlees.
 2. Het heilig vlees werd nooit verspild.
 3. Er was nooit een vlieg te zien in het slachthuis.
 4. De Hoge Priester had nooit een per ongeluk zaadlozing op Jom Kippoer.
 5. De regen doofde het brandhout op het altaar niet.
 6. Er was geen wind boven de rookkolom van het altaar.
 7. Het Omer offer vertoonde geen gebreken, de twee broden of het toonbrood.
 8. Het was overvol, maar er was voldoende ruimte om zich te tonen.
 9. Een slang of schorpioen heeft nooit letsel veroorzaakt in Jeruzalem.
 10. Nooit zei iemand: “Mijn verblijf in Jeruzalem is te beperkt voor me.”

Leviticus 6:2

Dit, het brandoffer, mag op de brandstapel.....En het vuur van het altaar zal dan brandend gehouden worden.

mokda – brandstapel

Waarom wordt mokda (brandstapel) met een kleine hé geschreven? Omdat de ziel van binnen moet branden en niets van buiten moet tonen.

Leviticus 6:3

Daarna zal de priester zijn linnen kleed aantrekken en een linnenbroek aantrekken op zijn lichaam.

maat

Het linnen kleed moest precies op maat zijn en mocht niet te lang of te kort zijn. Er mag ook niets tussen het linnen en het lichaam zitten.

Leviticus 6:4

Vervolgens zal hij zijn klederen uittrekken en andere klederen aantrekken.

andere kleding

Kleding voor koken voor zijn meester mag niet gebruikt worden voor serveren voor zijn meester.

Leviticus 6:5

En het vuur zal dan op het altaar brandend gehouden worden het zal niet uitdoven, maar de priester zal daarop hout in brand steken morgen aan morgen, en daarop zal hij in orde leggen het brandoffer en daarop zal hij de vetstukken der vredeoffers in rook doen opgaan.

brandend houden

Vuur komt uit de hemel op het Altaar, maar het is een plicht er zelf vuur aan toe te voegen. God geeft ons talenten, maar we moeten zelf ons eigen initiatief eraan toevoegen. Er brandt een liefdesvuur voor God in onze zielen, maar de spirituele leiders moeten dit vuur voeden en handhaven.

Leviticus 6:6

Een bestendig vuur zal op het altaar brandend gehouden worden, het mag niet uitdoven.

bestendig vuur

Ook tijdens de tocht door de woestijn ging het vuur niet uit. Er werd een koperen kom overheen geplaatst. Zelfs op Sjabbat bleef het vuur branden. Op Sjabbat maken we onszelf los van al het materiële. Rituele onreinheid (toem'a) is een verstrengeling met het alledaagse. Het vuur moet toch op Sjabbat branden en zelfs onder omstandigheden van rituele onreinheid. Geen moment in uw leven is te verheven of te triviaal om uw passie en enthousiasme te ondersteunen bij het doel waarvoor u geschapen bent: het verheffen van de materiële wereld. Het vuur van de ziel mag niet zwichten voor invloeden van buitenaf. Daarom moet extra zorg besteed worden aan de ziel tijdens de reis van het leven.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De Joodse wijzen vergelijken het vuur op het Altaar met de Goddelijke vonk die in het lichaam van de mens zit: de ziel. De ziel stuurt het lichaam naar God toe. De ziel is de lamp van God. Vóór de zondeval waren de ziel en het lichaam van Adam één: er was geen onderscheid tussen de spirituele en de fysieke wereld. Na de zondeval scheidden beide werelden zich van elkaar en sindsdien probeert de mens beide werelden weer te herenigen. Om dat te kunnen moeten eerst lichaam en ziel weer één worden. Dat is lastig omdat het lichaam functioneert met behulp van de vijf zintuigen (gezicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel), terwijl de ziel functioneert met behulp van de bovenzintuigelijke krachten (emoties, geweten, intelligentie, de onderbewuste spirituele krachten). Het frappante is dat de mens zonder functioneren van de vijf zintuigen kan leven, maar dat de mens niet zonder ziel kan leven. De ziel geeft het leven richting en eenheid. Het lichaam is daarentegen gefragmenteerd. De ziel brengt tussen de fracties een verbinding tot stand. Het is de ziel die het alledaagse met het verhevene verbindt en het materiële met het spirituele. De ziel leert ons nederigheid. Het is als een kaarsvlam die naar God reikt. De ziel heeft de uitdaging nodig en het lichaam dient gezuiverd te worden. We moeten niet één van beide negeren maar we moeten ze beide samenvoegen: de vergeestelijking van het stoffelijke. Dit kan door te beseffen dat God veel hoger is dan ons beperkte ik en ook veel groter dan zowel lichaam als ziel. Je moet je ziel voeden met Torastudie en gebed.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Wat bedoelt God met: 'Gebied Aharon'?
 2. Wat betekent tzav? Waar legt het de nadruk op?
 3. Wat vond plaats op de plek van het altaar vanaf de schepping van de mens?
 4. Waar is de mens geschapen?
 5. Welke tien wonderen vonden in de Heilige Tempel plaats?
 6. Waarom wordt mokda (brandstapel) met een kleine hé geschreven?
 7. Wat wordt bedoeld met het vuur brandende houden?
 8. Waarom brandt het vuur altijd op het Altaar?
 9. Beschrijf het functioneren van de ziel en het lichaam.

Lees verder

© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 21-40Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de 21-40 positieve geboden: eerbied voor de Tempel,…
Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die o…
Jodendom en voeding: De eettafel als altaar – offersDe Joodse huiselijke tafel wordt als een soort altaar ervaren. Door op de juiste manier te eten wordt het voedsel als he…
Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?De Tora maakt een onderscheid tussen 'reine' en 'onreine' dieren en geeft hierbij aan wat de kenmerken en eigenschappen…

Wicca: heksen soortenWicca: heksen soortenZo als bij ieder geloof zijn er ook in de wikka veel verschillende stromingen. Hieronder staan de grootste beschreven. D…
Noachieden: de hemel op aarde brengenNoachieden: de hemel op aarde brengenTerwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachie…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Zinvol leven - Rebbe Menachem Mendel Schneerson
 • Torat Kohanim
 • Rashi
 • Maimonides
 • Spreuken der vaderen 5:5
 • Rebbe van Kotzk
 • Talmoed, Yoma 23b
 • Talmoed, Eruvin 63a
 • Chassidische Meesters
 • Alshich
 • Jeruzalem Talmoed, Yoma 4:6
 • Lubavitcher Rebbe
 • Maayanah Shel Torah
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.