Noachieden: de hemel op aarde brengen

Noachieden: de hemel op aarde brengen Terwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachieden precies andersom door te stellen dat de hemel op aarde gebracht moet worden. Dit gebeurt door naleving van de Tora. De Tora geeft géén aanwijzingen hoe in de hemel te komen, maar hoe op aarde geleefd moet worden. De hemel is wel de beloning en het eindstadium de perfecte Komende Wereld, maar op aarde dient Gods woning gerealiseerd te worden.

De ziel ondergaat 4 fasen

Het fysieke leven zoals we dit op aarde ervaren is de tweede fase. Deze fase gaat vooraf door de spirituele toestand waar de ziel verbleef. Na het fysieke leven komt de ziel in de derde fase terecht: hemel c.q. paradijs (eventueel voorafgegaan door de hel = gehinom, waar de ziel gereinigd wordt). De hemel of het paradijs is niet het eindstadium omdat alleen de ziel daar verblijft. Het eindstadium is de Komende Wereld waarbij lichaam en ziel herenigd zullen worden.

Tikkoen Olam = herstel van de wereld

Volgens het Jodendom mogen de mensen zich niet met de Komende Wereld bemoeien. Dit wordt aan God overgelaten. Uiteraard wordt wel geloofd in een volgend leven omdat er anders geen rechtvaardigheid zou zijn. Maar er mag geen nadruk op worden gelegd omdat dan de heiligheid van dit leven gebagatelliseerd zou worden.

God wil dat de mens een partner is in de Schepping. De Schepping is nog niet voltooid. De mens is samen met God bezig om de Schepping te voltooien. Dit wordt het 'herstellen van de wereld' genoemd. In het Hebreeuws wordt hier de term 'Tikkoen Olam' voor gebruikt. Door de Tora na te leven wordt gestreefd naar sociale rechtvaardigheid, eind aan honger, onderdrukking en het verbeteren van het ecosysteem. De hele lagere wereld moet onder soevereiniteit van God komen. En dat laatste vergeten veel mensen nogal eens. Ze streven wel naar een rechtvaardige wereld maar laten God er 'buiten'. Om die reden zal het hen ook nimmer lukken om een echte perfecte wereld te creëren.

De ziel is een schakel in een keten

Terwijl het christendom nadruk legt op het eigen zielenheil om gered te worden, legt het Jodendom nadruk op de taak van de ziel in de wereld. Het gaat om een altruïstische beleving waarbij God dienen het belangrijkste is. Omdat de ziel met God verbonden is blijft deze eeuwig bestaan en hoeft deze niet gered te worden. Wel dient de ziel gereinigd te worden van zonden.

God kan alleen maar gediend worden via de Tora. Voor de Joden geldt de hele Tora en voor de niet-Joden gelden de Noachidische geboden.

Wat wordt bedoeld met 'lagere wereld'?

Wij leven in de lagere wereld en hebben als taak die om te vormen tot een woning voor God. 'Lagere wereld' betekent dat God zich 'verborgen' houdt. Dit in tegenstelling tot de hogere wereld waar God wel ervaren wordt. Doel van de Schepping is om de lagere wereld te verheffen zodat deze wereld ook vervuld wordt met Gods kennis. In de Messiaanse periode zal de wereld vol van Gods kennis zijn en zal al het fysieke goddelijk zijn.

Beseffen dat de mens een taak heeft en dat het leven niet zinloos is

Het is zeer belangrijk dat de mens beseft dat het een taak heeft in de wereld. Die taak is om God te dienen. Er bestaat géén taak -zoals bij het christendom wel het geval is- om de ziel te redden om zo eeuwig voort te kunnen leven. Bij het Jodendom staat niet de redding van de mens centraal, maar het dienen van God. De reden daarvoor is erg simpel, namelijk het feit dat alleen God bestaat en er geen enkel ander bestaan naast God is. Daarom kán ook alleen maar God gediend worden. En door God te dienen wordt de ziel van de mens gereinigd c.q. blijft zuiver.

Ondergewaardeerde aarde - Chabad visie

Zielen wachten duizenden jaren in de hemel, verlangend naar hun moment op deze aarde om een andere ziel een gunst te bewijzen. Engelen branden van jaloezie telkens wanneer een mens zichzelf omdraait en schoonheid schept in deze wereld. De hemel is leuk, maar voor de beste dingen heeft de aarde exclusieve rechten.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van JohannesBijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van JohannesEen hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? In het evangelie van Johannes ho…
Het scheppingsverhaalHet scheppingsverhaalHet scheppingsverhaal is een verhaal dat in de bijbel staat in het boek Genesis. Het verhaal gaat over het ontstaan van…
De Maan (schijngestalten)De Maan (schijngestalten)De maan. Weetjes, astronomische wetenswaardigheden over de maan. Waar komt de maan vandaan? Hoe groot is de maan eigenli…
De levensboom, schakel tussen hemel en aardeDe levensboom, schakel tussen hemel en aardeIn vele culturen bestaat en bestond het concept van de levensboom. Bij de Germanen was het de wereldboom Yggdrasil, de e…

Torastudie: Vuur op het Altaar  Leviticus 6:1-6Torastudie: Vuur op het Altaar Leviticus 6:1-6Het Altaar in de Tempel bevond zich op een bijzondere plek. Hier bouwde Abraham zijn altaar en bond hij Izaäk vast. Hier…
Torastudie: Zond/schuldoffers  Leviticus 5:1-21Torastudie: Zond/schuldoffers Leviticus 5:1-21In Leviticus 5:1-21 worden zondoffers en schuldoffers behandeld. Zondoffers zijn voor onopzettelijke zonden tegen de God…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
  • Diverse artikelen van Etsel (Joodse visie) op de InfoNusite
  • Daily Dose - Chabad
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.