Torastudie: Vrede/Zondoffer– Leviticus 3 en 4

Torastudie: Vrede/Zondoffer– Leviticus 3 en 4 Bij een vredeoffer doet iedereen mee. Het vredeoffer is niet voor God maar voor de mens. Toch worden offers Gods brood genoemd. Dit houdt in dat een offer de goddelijke realiteit in de fysieke wereld brengt. God verlangt een woonplaats in de lagere wereld. Bij een offer erkent de mens te hebben gezondigd en doet hij berouw. Een offer kan echter niet bewerkstelligen dat een zonde niet opnieuw wordt gedaan. Hiervoor is zelfevaluatie nodig.

Tekst Leviticus 3 en 4

En wanneer een vredeoffer zijn offer is, indien men het dan van het rundvee brengt, hetzij van het mannelijke of van het vrouwelijke geslacht dan zal men het zonder gebrek vóór de Eeuwige brengen. Dan zal men zijn hand leggen op de kop van zijn offer en het slachten aan de ingang van de tent der samenkomst, en zullen de zonen van Aharon, de priesters, het bloed sprengen tegen het altaar rondom.
…..
…..
Een instelling voor eeuwig voor uw nageslachten op al uw woonplaatsen: alle vet en alle bloed zult gij niet eten. Spreek tot de kinderen Israëls als volgt: wanneer een persoon in dwaling zondigen mocht tegen een van al die zaken, waaromtrent de Eeuwige geboden heeft, dat zij niet gedaan mogen worden, en hij doet iets van één van deze.
…..
…..
En al het vet ervan zal afzonderen, zoals afgezonderd wordt het vet van het schaap bij het vredeoffer; en de priester zal dit in rook doen opgaan op het altaar op de vuren des Eeuwigen, en doet de priester voor hem verzoening wegens zijn zonde, die hij begaan heeft, dan zal hem vergeven worden.

Leviticus 3:1

En wanneer een vredeoffer zijn offer is.

vredeoffer

Waarom wordt het een 'vredeoffer' genoemd? Omdat iedereen er aan deelneemt! Het bloed en het vet gaat naar het Altaar, de borst en de dij naar de priester en de huid en het vlees naar de eigenaar.

Leviticus 3:11

En de priester zal het in rook doen opgaan op het altaar, spijs tot vuuroffer ter ere des Eeuwigen.

Niet voor God maar voor de mens

In Psalm 50:12-13 staat dat God niet vertelt wanneer Hij honger heeft. De offers zijn niet voor Zijn wensen maar voor de mens. In Leviticus 19:5 staat: “En wanneer gij een vredeoffer brengt ter ere des Eeuwigen, dan zult gij het brengen tot welgevallen voor u.”

Wat wordt bedoeld met God 'voeden'?

De offers worden 'Gods brood' genoemd. Dit is een metafoor. Maar wat wordt er mee bedoeld? Hoe 'voeden' we God tijdens het offeren?

God vult de wereld zoals de ziel een lichaam vult. De mens eet voedsel om zo te blijven leven. Dit is de handhaving van de ziel in het lichaam. Gods voedsel handhaaft de goddelijke realiteit in de fysieke wereld. Met elke handeling waarbij we God dienen vervullen we het goddelijke doel van de Schepping zodat voor Hem een woonplaats wordt gecreëerd in de lagere wereld.

Leviticus 3:16

Dan zal de priester het in rook doen opgaan op het altaar, spijs tot vuuroffer tot lieflijken geur, alle vet voor de Eeuwige.

Al het vet is voor de Eeuwige

Dit betekent dat het beste voor God is: het mooiste gebedshuis, het beste eten voor de hongerige, de mooiste kleren voor de naakte, etc.

Leviticus 4:3

Indien de gezalfde priester zondigen mocht tot bezondiging van het volk.

excuus

Wanneer een leider zondigt, kan iedereen excuus vinden om ook te zondigen.

Leviticus 4:22

Wanneer (Dat) een vorst mocht zondigen.

asher

Het woord 'asher' (dat) wordt gebruikt om te zeggen: Gelukkig (ashrei – zelfde stam als asher) is het geslacht, welke vorst er acht op geeft, om een verzoeningsoffer te brengen wegens zijn dwaling; hoeveel te meer dan, dat hij berouw zal tonen wegens zijn opzettelijke zonden.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Wat zegt de Rambam over zondigen?

Wanneer een Jood zondigt moet hij/zij:
 1. Erkennen dat hij/zij gezondigd heeft.
 2. De zonde berouwen.
 3. Beloven het nooit meer te doen.

De Tora vertelt dat een offer een integraal onderdeel uitmaakt van het berouwproces. Ten tijde van de Tempel moest in de Tempel geofferd worden. Een zondoffer is het equivalent van het erkennen van de zonde. De zondaar moet zijn handen op het hoofd van het offerdier leggen en de zonde opbiechten. Hiermee wordt de zonde berouwd. Het offer kan echter niet bewerkstelligen dat er nooit meer gezondigd zal worden. Dit is het moeilijkste onderdeel van het berouwproces. Het vereist zelfevaluatie.

Toelichting:
De zonde erkennen en berouw tonen is feitelijk het 'makkelijkste' onderdeel van het berouwproces. Het moeilijkste is om nooit meer te zondigen. Dit vereist veel training. Bij het Chabad Chassidisme onderkent men dit probleem. Er is zelfs een heel boek aan gewijd: de Tanja, geschreven door Rebbe Schneur Zalman. De Chabad Chassidiem bestuderen dit boek elke dag om te leren hoe een zondig vrij leven te leiden. In het kort komt de boodschap van het boek hierop neer dat een heel leven lang hard gewerkt moet worden om zonder zonde te leven. Oefening baart kunst en op den duur gaat het makkelijker. Maar ieder mens moet zich realiseren dat het gevaar van de zonde steeds op de loer licht. God heeft de mens immers geschapen met de neiging om te zondigen. Dit geldt overigens niet voor de Tzaddikiem (rechtvaardigen).Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom wordt een vredeoffer een vredeoffer genoemd?
 2. Is het offer voor God of voor de mens?
 3. Wat wordt bedoeld met offers zijn 'Gods brood'?
 4. Wat betekent 'al het vet is voor de Eeuwige'?
 5. Wat leidt ertoe als een leider zondigt?
 6. Uit welke drie stappen bestaat het berouwproces volgens de Rambam?
 7. Wat kan een offer nooit bewerkstelligen?
 8. Wat is dan nodig?
© 2011 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37Torastudie: Offers – Leviticus 6:9-7:37Bij parsja Vajikra gaat het om zelf een offer te brengen, terwijl parsja Tsav de wetten beschrijft van de priester die o…
Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?De Tora maakt een onderscheid tussen 'reine' en 'onreine' dieren voor Joden en geeft hierbij aan wat de kenmerken en eig…

Uluru: heiligdom midden in de Australische woestijnEen reusachtig brok rode zandsteen dat omgeven is met mysterie en legende staat midden in de Australische woestijn. De r…
Schepping en evolutie?Het boek ‘Genesis, Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis’ van Emil Bock (1895 – 1959), een Duitse schrijver e…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Torat Kohanim
 • Talmoed, Menachot 110a
 • Chassidische Meesters
 • Maimonides
 • Gaon van Lissa
 • Rashi
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.