InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO
mijn kijk op

PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO

PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO Kerk in Actie is de zendings- en hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van het Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Al het buitenlandwerk (diaconaat) voert Kerk in Actie uit samen met ICCO (Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking). ICCO steunt een website die oproept tot het internationaal boycotten van Israël. Door ICCO zelf is ook opgeroepen tot boycot. Waarom werkt de PKN nog langer samen met ICCO?

Inhoud


Rosenthal vindt dat ICCO de medewerking aan Electronic Intifada moet staken

Minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal wil organisaties die de buitenlandse politiek van Nederland ondermijnen van subsidie uitsluiten. Zo vindt hij dat ontwikkelingsorganisatie ICCO het kabinetsbeleid tegenwerkt door financiële steun te geven aan de website Electronic Intifada. Op deze website wordt opgeroepen Israël te boycotten, hetgeen in strijd is met het kabinetsbeleid. Rosenthal vindt dat ICCO de medewerking aan de site moet staken. Doen ze dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidie.

ICCO is niet van zins gevolg te geven aan de oproep van de minister. De organisatie vindt dat Israël zich aan het internationaal recht moet houden, de mensenrechten en verwijst naar VN-resoluties. Voorts verklaart ICCO dat de druk gerechtvaardigd is, aangezien de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden voortduurt.

Persbericht

In een persbericht van 13 januari 2011 naar aanleiding het gesprek dat ICCO met minister Rosenthal over de financiering door ICCO van de website Electronic Intifada heeft gehad, wordt door ICCO gesteld:

Sinds 2005 roepen meer dan 170 Palestijnse en enkele Israëlische organisaties op tot boycot, desinvestering en sancties tegen het Israëlische beleid. (...) ICCO heeft deze oproep tot boycot niet zelf ondertekend. Wel hebben vrijwel alle maatschappelijke Palestijnse organisaties, en sommige Israëlische, die oproep ondertekend, onder wie organisaties die steun ontvangen van ICCO, maar ook van andere Nederlandse organisaties en het ministerie zelf. ICCO steunt het Kairos-document, waarin Palestijnse christenen oproepen om meer druk uit te oefenen tegen het Israëlische beleid.(1)

Elders schrijven de algemeen directeur Dienstenorganisatie Protestantse Kerk en de voorzitter van de raad van bestuur van ICCO, in reactie op een negatief artikel van Gerrit de Jong in het Reformatorisch Dagblad over de relatie die er bestaat tussen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de hulporganisatie ICCO:

ICCO ondersteunt niet een boycot van Israël. Wel roepen vrijwel alle maatschappelijke Palestijnse organisaties, en sommige Israëlische, op tot vreedzaam verzet tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en zien velen van hen economische sancties als een middel daarvoor. Onder deze organisaties bevinden zich ook organisaties die steun ontvangen van de Nederlandse overheid zelf.

Jaarverslag

Maar in het jaarverslag 2009 staat echter de volgende formulering:

De partnerorganisaties van ICCO in de Palestijnse gebieden hebben in 2004 steun gevraagd bij het ontwikkelen van strategieën om Israel te bewegen zich terug te trekken uit de bezette gebieden en gelijke rechten af te dwingen voor iedereen. Door ICCO en 170 andere organisaties (waaronder Palestijnse NGO’s, vakbonden en grassroots organisaties) is opgeroepen tot boycot, sancties en divestment.

BDS

De lezer kan daaruit opmaken dat onder meer ICCO heeft opgeroepen tot boycot, divestment en sancties (BDS). De algemeen directeur Dienstenorganisatie Protestantse Kerk en de voorzitter van de raad van bestuur van ICCO hebben kennelijk het jaarverslag over 2009 niet (goed) gelezen. Wat zij nu zeggen staat haaks op deze alinea uit het jaarverslag. Als je oproept tot boycot, dan ondersteun je een boycot.

Voorts merkt ICCO in het persbericht op dat het in Nederland goed gebruik is dat maatschappelijke organisaties zelfstandig hun beslissingen nemen. Daarom ziet ICCO geen reden haar beleid te wijzigen.

ICCO verschuilt zich achter formele opstelling

In de PKN zijn zending en hulpverlening (wat diaconaat genoemd wordt) samengevoegd in Kerk in Actie, welke op diaconaal vlak nauw samenwerkt met de door de overheid gesubsidieerde ICCO. Deze subsidie wordt verstrekt op voorwaarde dat ICCO zelf een kwart aan eigen geld erbij legt. ICCO haalt zelf geen cent op, want dat doet de Protestantse Kerk - dat wil zeggen de kerkleden via de collecte - en andere alliantieleden voor haar. Gerrit de Jong, lid van de Algemene Rekenkamer, merkt over deze constructie op in het Reformatorisch Dagblad:

Het geld dat kerkleden opbrengen voor het werelddiaconaat fungeert als de hefboom waarvoor ICCO vier keer zo veel aan subsidie ontvangt. ICCO en de PKN zitten dus als Siamese tweelingen aan elkaar vast.(2)

Uitgangspunten van de PKN

De uitgangspunten van de Protestantse kerk staan op gespannen voet met die van ICCO. ICCO mag dan volgens eigen zeggen geworteld zijn in de kerk, maar het voert niet hetzelfde beleid als de kerk. Voor de Protestantse kerk geldt, 'op grond van Gods trouw, een onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk'. De PKN steunt een boycot tegen Israël niet en de PKN is voor een tweestatenoplossing. Dat kan niet gezegd worden van de door ICCO gefinancierde website Electronic Intifada die één staat propageert, waar Joden bijgevolg in de minderheid zullen zijn. Feitelijk pleiten ze voor de verdwijning van de staat Israël. Dat is voor Joden geen wenkend perspectief. Daarmee is er geen veilig thuisland meer voor Joden over de hele wereld. ICCO verschuilt zich met betrekking tot Electronic Intifada achter de volgende formele opstelling:

ICCO steunt de redactionele formule van de bewuste website, Electronic Intifada, maar neemt geen verantwoording voor alles wat er op de website staat.(3)

Verantwoordelijk

Niemand zal van ICCO verwachten dat zij verantwoording nemen voor de afzonderlijke content van alternatieve fora en media die zij ondersteunen in conflictsituaties. Maar dat neemt niet weg dat zij thans een organisatie ondersteunen die over de volle breedte een anti-Israël-standpunt uitdraagt.(4) En daar zijn ze wel verantwoordelijk voor. ICCO kan hier niet voor weglopen door te zeggen dat ze 'de redactionele formule ondersteunen'.

Een onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk?

Door op te roepen Israël te boycotten wordt dit land eenzijdig als de schuldige in het conflict aangewezen. Dat doet absoluut geen recht aan de complexe situatie. "Doel is dat Israël zich houdt aan het internationaal recht en de mensenrechten," zo schrijft ICCO, alsof Israel stelselmatig het international recht en de mensenrechten aan haar laars lapt en de Palestijnen het geïntimideerde slachtoffer zijn van een brute natie. Dat dit niet zo is, klik hier en hier voor twee voorbeelden waar schrijvers dezes over geschreven heeft.

Halfslachtigheid

Het is die halfslachtigheid waar ik een afkeer tegen heb. Als het de PKN menens is met de proclamatie van onopgeefbare verbondenheid, handel er dan ook naar en geef geen rode cent meer aan een organisatie die nota bene Israël eenzijdig in het beklaagdenbankje zet en oproept tot een boycot. Bovendien financieert ICCO de website Electronic Intifada, een heuse anti-Israël-site. De website staat bekend om haar fanatieke campagnes tegen Israël en apartheidsretoriek, zoals Van der Staaij (SGP) het uitdrukt.

Daad bij het woord voegen

De PKN moet de daad bij het woord voegen, anders blijven het holle kreten. Wat men belijdt, moet men praktiseren. Doen wat je zegt. Wees 100% betrouwbaar! De PKN moet direct noch indirect een organisatie steunen die een anti-Israël-standpunt uitdraagt. En de individuele kerkleden zouden hun hand op de knip moeten houden als er weer gecollecteerd wordt voor 'het voldoen van landelijke verplichtingen zoals het diaconaal quotum' (Gerrit de Jong) en ondertussen Psalm 83 aanheffen, over de nederlaag van Israëls vijanden.

PKN zou alle banden met ICCO moeten verbreken

Er is voor de PKN nog een andere reden om alle banden met ICCO te verbreken. ICCO zegt van zichzelf dat zij is geworteld in de protestants-christelijke kerken, van waaruit zij is opgericht. Uit de 'Rapportage Kerk in Actie - ICCO' van februari 2008 staat dat ICCO zich wil gaan bezighouden met particuliere fondsenwerving en zich daarbij zal richten op andere doelgroepen dan de kerkelijke achterban.(5) In het rapport staat dat verwarring dreigt bij de kerkelijke achterban indien de partner van Kerk in Actie, waarmee men zoveel samen doet, zich met een ander profiel tot een andere doelgroep wendt van mensen die 'niet zoveel met de kerk hebben'. De eerder in dit artikel aangehaalde Gerrit de Jong merkt hierover fijntjes op dat 'de eigen wortels in de uitverkoop gaan'. Hij zegt verder:

Dat laatste wordt onder meer duidelijk als we kijken naar de samenstelling van de raad van toezicht van ICCO, die de organisatie profiel geeft. Van de zeven leden is er één een Perzisch-Nederlandse moslima, één directeur van een club uit het betaald voetbal en één een Duits-Nederlandse senator voor GroenLinks die van zichzelf zegt dat ze is opgevoed met Marx en Lenin en een zekere sympathie heeft voor de Rote Armee Fraktion, uiteraard zonder de daarbij horende moord en doodslag. Dat zijn nu niet meteen de wortels van de Protestantse Kerk.(6)

Exit ICCO

De PKN moet zich afvragen waarom ze nog langer met een organisatie als ICCO in zee gaat. Kerk in Actie schrijft op haar website dat zij wil werken "in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid".(7) Dit statement stelt geen klap voor zolang ze samenwerken met een organisatie die oproept Israël te boycotten en voorts de anti-Israël site Electronic Intifada financieel ondersteunt, en op wiens website de naam 'Jezus' of de titel 'Christus' niet eens één keer voorkomt.(8) Dat zegt genoeg. Die hebben hun wortels allang verloochend. Exit ICCO.

Noten:
 1. Persberichten ICCO: ICCO wijzigt beleid niet na gesprek minister Rosenthal; 13 januari 2011
 2. Reformatorisch Dagblad, 4 februari 2011
 3. Ibid
 4. Zie het rapport van NGO Monitor: 'Electronic Intifada and Ali Abunimah Factsheet' d.d. 24-11-2010, op http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/NGO_Monitor_factsheet_EI.pdf
 5. Kerk in Actie is de overkoepelende organisatie die in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland werkt. Al hun buitenlandwerk voeren zij uit samen met ICCO. Zie hun website: http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Wie-zijn-we/Missie-en-visie--i8387
 6. Reformatorisch Dagblad, 4 februari 2011
 7. http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Wie-zijn-we/Missie-en-visie--i8387
 8. Voor de laatste keer geprobeerd op 5 februari 2011

Lees verder

© 2011 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontwikkelingsorganisaties ICCO en Kerk in ActieOntwikkelingsorganisaties ICCO en Kerk in ActieWat is het ICCO? Wat doet deze ontwikkelingshulporganisatie? Waar staat het ICCO voor? Wat betekend interkerkelijk? Wat…
De protestantse kerk in NederlandDe protestantse kerk in NederlandDe protestantse kerk (afgekort ook wel PKN genoemd) is de grootste kerkgemeenschap in Nederland. De gemeenschap heeft de…
Aids de Wereld uit: Stop Aids Now!De missie van Stop Aids Now is: Samenwerken aan een wereld zonder Aids. Dat is geen kleine opgave, aids is een ware epid…
Tien mooie en bijzondere kerken in NederlandTien mooie en bijzondere kerken in NederlandOok in Nederland zijn er heel wat mooie historische kerken. Vele daarvan zijn gebouwd in de middeleeuwen. De meeste kerk…
Hoorn: de kerkenIn de binnenstad van Hoorn zijn, niet eens zo ver van elkaar, een aantal prachtige kerken te vinden. De Grote Kerk aan h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Apdency At Dutch Wikipedia (Original Text: Judith Tuenter), Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Wie-zijn-we/Missie-en-visie--i8387
 • http://www.icco.nl/nl/publicaties-downloads?category_id=&index=152&action=details&c=new
 • http://www.refdag.nl/opinie/opinie/relatie_pkn_en_omstreden_icco_roept_vragen_op_1_532223
 • http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7712/Rosenthal_moet_meer_anti-Isra%C3%ABlische_organisaties_aanpakken
 • http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/NGO_Monitor_factsheet_EI.pdf
 • Jaarverslag ICCO over het jaar 2009
 • Persberichten ICCO: ICCO wijzigt beleid niet na gesprek minister Rosenthal; 13 januari 2011
 • Rapportage Kerk in Actie - ICCO van februari 2008
 • Reformatorisch Dagblad, 4 februari 2011

Reageer op het artikel "PKN en Kerk in Actie moeten band verbreken met ICCO"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Franet (infoteur), 05-02-2011 21:49 #1
Ik ben het voor 100% eens met de schrijver. Wie een vijand van Israël is, is een vijand van God. Wie niet beseft dat het heil uit het Joodse volk tot de heidenen is gekomen, is bovendien ook nog erg dom. Laten al diegenen, die denken dat Christenen zoveel beter zijn dan Joden, de Romeinen-brief lezen, vooral hoofdstuk 9, 10 en 11. Het is louter en alleen maar uit genade, dat wij behouden zijn, en NIET uit onze werken (woorden, daden, gedachten). Reactie infoteur, 06-02-2011
Nu Kerk in Actie nog overtuigen! ;)

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 08-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Israël en het Midden-Oosten
Bronnen en referenties: 10
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!