Kabbala principes: Kabbala-God / Kabbala-trap

God is het oerbestaan dat al het bestaan voortbrengt, zo formuleert Maimonides God. Chassidisme noemt dit oerbestaan 'Atzmoet' van het woord 'etzem' dat essentie betekent. God is het ware bestaan waarvan al het andere bestaan afhankelijk is. Ook aandacht in dit artikel voor de ladder van Jakob. In de Kabbala vertegenwoordigt de ladder (soelam), de ladder van de werelden de verbinding tussen God en onze fysieke wereld. De mens kan stijgen (van bovenaf kijken) en dalen.

Kabbala God

ons bestaan geheel afhankelijk van God

Omdat God wil dat we bestaan, bestaan we. Daarom schept God constant. Zou Hij één enkel moment niet scheppen dan houdt ons bestaan op.

Gods bestaan onafhankelijk

Gods bestaan is van niets afhankelijk. Hij kent geen begin en geen einde. Hij was, is en zal altijd zijn.

God is Eén

God kan op geen enkele wijze gedefinieerd worden. God is onlichamelijk en kent geen emoties. Niets lijkt op Hem. God is Eén. Dit houdt in dat alleen God bestaat en verder niets. God is alles en overal.

Atzmoet

Gods bestaan (Atzmoet) is noch geopenbaard noch verborgen. Niemand kan God bevatten. Het oerbestaan is niet te definiëren.

God als Schepper

God kan vanuit het niets scheppen. Dit is iets wat geen enkel schepsel kan omdat hij afhankelijk is van God. De essentie van God manifesteert zich in de fysieke wereld. De oneindige aard van God manifesteert zich ook in de fysieke wereld door het scheppen van diversiteit zonder grens.

ketting

Seder Hisjtalsjloet is de ketting volgorde van schepping. Er zijn hogere en lagere werelden. In de hogere werelden is God meer aanwezig en minder verborgen dan in de lagere werelden (waarin wij leven de laagste wereld). In het Hebreeuws is wereld 'olam'. Dat is verbonden met het woord 'helem' (geheimhouding). In de hogere wereld koesteren de wezens zich constant in het Oneindige Licht (Or Ein Sof). In onze fysieke wereld is God het meest verborgen. Alle werelden opereren echter binnen spirituele en fysieke grenzen. Nergens is chaos.

Kabbala ladder

Jakob en de ladder

Wanneer Jakob Israël verlaat om naar zijn oom Laban te gaan rust hij op de plek van de toekomstige Tempel. Hij valt in slaap en droomt over een ladder waarop engelen stijgen en dalen. De stijgende engelen vergezellen Jakob in Israël en de dalende engelen vergezellen Jakob op zijn reis.

Kabbalistisch

De ladder vertegenwoordigt de ladder van de werelden, de Seder Hisjtalsjloet. Het is de verbinding tussen God en de fysieke wereld. De mens kan stijgen of dalen. Het doel van het stijgen is om van bovenaf waar te nemen. Het doel van dalen is het doel in de schepping te verwezenlijken. Beide zijn noodzakelijk.

gebed

Het stijgen en dalen op de ladder noemen we het gebed. Op het basale niveau vraagt de mens in zijn gebed aan God om behoeften. Op Kabbalistisch niveau verbindt de ziel zich met Zijn bron om het te zuiveren. Door te stijgen verfijnt de mens zijn karakter en begrijpt hij het doel van de schepping. Zo leert hij God 'kennen', lief te hebben en te vrezen.

De mens staat op het kruispunt van de schepping: zijn lichaam is van aarde gemaakt en God blies er de ziel in. De mens belichaamt zowel hemel als aarde. In het dagelijks leven wordt de mens daar tussen heen en weer geslingerd. Door gebed verheft de mens zich naar de hogere werelden. Bij intens gebed wil de ziel de aarde verlaten omdat de materialistische wereld bijna een grap lijkt. De ziel staat vol ontzag voor God. Een diepere kennis van de hogere rijken leidt tot een rijkere betrokkenheid in onze wereld en om deze tot een woonplaats voor God te maken. Daarom moet de ziel weer afdalen: transformatie van de fysieke duisternis in spiritueel licht en van bitter in zoet. Door te mediteren wordt de mens gevoelig voor de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid), bewust van zijn doel in het leven en bewust van het doel van de hele Schepping.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala: gevaren wanneer Kabbala niet goed wordt bestudeerdHet eerste dat men zich moet afvragen voordat men Kabbala gaat bestuderen is hoe dit te doen voor men zichzelf in gevaar…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
Kabbala als integraal onderdeel van de ToraHet Jodendom is gebaseerd op de Openbaring op de Sinaï toen de Tora aan Israël werd gegeven. De historische gebeurtenis…

Handelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeenteHandelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeenteHandelingen van de apostelen is een Joods boek over de geboorte van de Messiaanse gemeente. In ieder hoofdstuk van het B…
Tora en Masjiach:Gen. 18:1/21:3/23:17-18/24:42-Joodse uitlegIn de Tora worden heel veel toespelingen gemaakt op de komst van de Joodse Masjiach. Hoewel de Messias nog steeds niet g…
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.