Tora en Masjiach:Gen. 18:1/21:3/23:17-18/24:42-Joodse uitleg

In de Tora worden heel veel toespelingen gemaakt op de komst van de Joodse Masjiach. Hoewel de Messias nog steeds niet gekomen is blijven de Joden daar op grond van de Tora in geloven. In dit artikel aandacht voor Abraham die God ontmoette (Genesis 18:1), de naam van Izaäk (Genesis 21:3), de aankoop van de Spelonk van Machpela door Abraham (Genesis 23:17-18) en Rebekka bij de waterbron (Genesis 24:42). De Lubavitcher Rebbe legt uit en Jehoeda geeft zijn visie.

Genesis 18:1

En de Eeuwige verscheen hem in de bossen van Mamré, terwijl hij zat aan de ingang van de tent, toen de dag heet was.

manifestatie van Goddelijke Aanwezigheid

Net zoals Abraham de Eeuwige zag zo zullen ook wij in de Messiaanse periode een manifestatie zien van Goddelijke Aanwezigheid. In Jesaja 30:20 staat: ”Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je Leermeester zien.”

de Eeuwige verscheen

Het Goddelijk licht zal genezing brengen. Dus de vers En de Eeuwige verscheen zal ook voor ons in de toekomst waarheid worden.

God zal de zon van haar omhulsel ontdoen en de rechtvaardigen zullen er door genezen worden. In Jesaja 60:20 staat: ”Want de Eeuwige zal je voor altijd licht geven.”

Genesis 21:3

En Abraham noemde de naam van zijn zoon...Izak.

naam Izak verwijst naar Messiaanse periode

In de Messiaanse periode zullen we zeggen: ”U, Eeuwige, bent onze vader.” Chassidoet legt uit dat de naam Izak een uitdrukking is van lachen en opgetogenheid: in de Messiaanse periode zal vreugde en opgetogenheid geopenbaard worden veroorzaakt door onze dienst aan God.

vrees en ontzag

Izaäk vertegenwoordigt, volgens Chassidoet, het aspect van vrees en ontzag voor God en zelf-ontkenning voor God.

akeida

In de Zohar (Kabbalistisch boek) staat dat tijdens de akeida de ziel van Izaäk het lichaam verliet en vervangen werd door een ziel van de 'Komende Wereld'. Dankzij de nieuwe ziel was Izaäks leven in de toekomstige verlossing.

Genesis 23:17-18

Zo ging het veld van 'Ephron dat in Machpela is....aan Abraham over in koop

veld

De aankoop van het veld Ephron met daarin het begin van de algemene verlossing van alle Joden. Joodse wijzen verklaren dat Abraham met de 400 zilveren shekels één vierkante cubit van het Land Israël kocht voor elk van de 600.000 zielen van Israël.

Genesis 24:42

Nu kwam ik heden aan de wel

wonder

Eliëzer, de dienaar van Abraham, reisde in één dag naar de bron in plaats van 17 dagen. Rebekka was “als een roos onder de doornen.” De missie van Eliëzer was om de roos onder de doornen (haar familie) weg te halen, maar kon niet vroeger beginnen. Als de reis langer had geduurd zou Rebekka onder de doornen moeten blijven. Dit is de reden dat de reis werd verkort.

Op dezelfde wijze zal de Joodse Galoet (ballingschap) niet langer duren dan noodzakelijk is en zal de Eeuwige de verlossing versnellen.

Visie van Jehoeda

Izaäk wordt eigenlijk tweemaal in verband gebracht met een messias: de echte Messias en de valse messias (Jezus). De eerste is reeds verklaard door de Lubavitcher Rebbe hierboven. De tweede kunnen we verklaren aan de hand van het verband dat bestaat tussen het bijna offer van Izaäk (de akeida) en de offers van de Joden in de Middeleeuwen die weigerden voor Jezus (de christelijke god) te kiezen. In plaats daarvan bleven zij de God van Israël trouw. Zij werden daarvoor door de christenen met de dood gestraft. Vlak voor hun dood zeiden ze: ”Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.” Hiermee ontkenden ze dus expliciet de christelijke drie-eenheid. Bij al deze slachtpartijen is het Abraham die opnieuw zijn zoon Izaäk naar het altaar bracht.

Izaäk heeft het lijden in gebed en liefde weten om te zetten. Als dank liet God de Tempel op de berg Moria, waar de akeida plaatsvond, bouwen. Ook de Derde Tempel zal bij de komst van de echte Messias weer op de berg Moria gebouwd worden. De les die we kunnen leren uit de zelf-opoffering van Abraham is dat God vraagt om alles op te offeren voor Hem. Abraham was bereid dit te doen. Uiteraard wilde God uiteindelijk geen mensenoffer (zelfs niet toen Abraham uit vrije wil zijn zoon wenste op te offeren), Hij wist voldoende en wist dat Abraham Hem trouw zou blijven. De Joodse martelaren die gedwongen werden om hun leven op te offeren om hun geloof geen geweld aan te doen ondanks dat God hun offer niet verzocht had, hadden simpelweg geen keus. Hieruit bleek bovendien hoe sterk deze Joden geestelijk waren. Zij wisten dat de lachende en opgetogen Izaäk verwees naar de echte Messias die nog moet komen. En net zoals Rebekka (de roos) tijdig uit haar familie (de doornen) werd bevrijd, zo zullen de Joden (de roos) door de Messias tijdig uit de vijandige niet-Joodse wereld (de doornen) worden bevrijd en naar Israël worden teruggebracht. Vergelijk ook Hooglied 2:2 Als een lelie tussen de distels.

Moge allen getuigen zijn van de spoedige komst van de Masjiach in onze dagen.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitlegHet Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe…
Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitlegTora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitlegVeel stukken uit de Tora verwijzen naar de Joodse Masjiach (Messias). We behandelen de volgende teksten. Genesis 26:5: “…
Tora en Masjiach: Gen. 32:4/36:40/38:27 - Joodse uitlegOpnieuw kijken we in de Tora (Genesis) naar teksten die verwijzen naar de Masjiach (Messias). We bestuderen Genesis 32:4…

Kabbala principes: Kabbala-God / Kabbala-trapGod is het oerbestaan dat al het bestaan voortbrengt, zo formuleert Maimonides God. Chassidisme noemt dit oerbestaan 'At…
Joodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboomJoodse wortels, achtergrond christendom + edele olijfboomJoodse wortels en Joodse achtergrond van het christelijk geloof. Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat i…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher rebbe
  • Elie Wiesel (Bijbels eerbetoon)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 23-08-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.