InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De grootste zonden in de islam

De grootste zonden in de islam

De grootste zonden in de islam In de meeste religies is de zonde een ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. Het impliceert dat je ongehoorzaam bent geweest aan God. Zo ook bij de islam.

Zonden in de islam

Onder de islam worden niet alle zonden aanschouwd als even erg. Des te groter de zonde aanschouwd wordt, des te groter is de kans dat je op de dag des oordeels naar de hel wordt gestuurd. Moslims zien het leven op aarde als een voorspel op het hiernamaals. Daarom is het onderscheid tussen erge en minder erge zonden erg belangrijk bij de islam.

God is vergevingsgezind

In de Koran staan diverse ayaat of verzen waarin Gods vergevingsgezindheid aangetoond wordt tegenover de mensen die berouw hebben voor hun zonden. De grootste zonden, het dienen van een andere goed, zijn echter niet te vergeven. Zowel deze zonden als zonden zonder berouw of spijt kunnen zwaar gestraft worden door God. Soera Al-Hidjr, een hoofdstuk in de Koran, belooft de hel aan hen die zondigden. Hierbij worden op zeven verschillende niveaus kwellingen toegepast van verschillende soorten. Dit naargelang de ernst van de zonde.

Mohammed is zonder zonden

Moslimse theologen beweren dat Mohammed Goddelijke bescherming heeft gekregen tegen zonden. Het verhaal gaat dat twee mannen tijdens Mohammed's jeugd bij hem op bezoek gingen. Ze sneden zijn borst open en wasten de neiging tot menselijke zonden uit zijn hart. Desondanks was Mohammed ook maar een gewoon mens en heeft hij wellicht ook kleine fouten gemaakt, over het algemeen wordt echter aangenomen dat hij geheel vrij was van zonden.

Onderverdeling van zonden

1. De ergste zonde

De ergste zonde die een aanhanger van de islam kan begaan is het dienen van andere goden of het nastreven van andere idealen. Ook het in vraag stellen van het bestaan van God behoort tot de ergste zonden. Hiervoor bestaat er onder geen enkel beding vergeving. Wanneer God het toch zou vergeven zal het verblijf in de hel nog steeds voor lange tijd zijn.

2. Zonde op het leven

Op de tweede plaats kennen de Moslims de zonden tegen het leven als ergste zonde. Hieronder verstaat men het ontnemen van iemands leven (moord), overspel, verraad, etc. Deze zonden zijn allemaal echter wel te vergeven. Na bestraffing is het mogelijk om alsnog naar de hemel te gaan.

3. Respectloosheid

Als derde ergste zonde tekent de islam onrespectvol gedrag op. Met dit respect wordt vooral bedoelt het respect dat kinderen aan hun ouders tonen, een erg belangrijk iets voor Moslims. Ook vals getuigen is respectloos en staat op de derde plaats. Ook hier is het mogelijk om na bestraffing in de hemel te komen.

4. Stelen

Op de vierde plaats staat het stelen. Het onrechtmatig toe-eigenen van andermans goederen is een zware zonde voor de islam. Net als in de twee vorige categorieën is het echter ook hier mogelijk om in de hemel te komen, mits bestraffing.

5. De rest

De vijfde categorie is die van al de andere zonden. Hieronder verstaan we onder andere roddelen en liegen. Liegen zou zelfs aangemoedigd kunnen worden wanneer er een moslimleven mee gered kan worden. Voor deze zonden blijft de hellepoort toe en mag een moslim rechtstreeks naar de hemel.

Lees verder

© 2011 - 2019 Harrys, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bidden richting MekkaBidden richting MekkaVaak zijn moslims hier heel bedrijvig mee: het bidden tot Mekka. Dit gebeurt vijfmaal per dag. Wie dit niet doet, mag zi…
Waar geloven aanhangers van het Islam in?Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…
De islam (religie)De islam (religie)De islam is een monotheistische godsdienst. Het geloof in Allah staat centraal. Er zijn verschillende hoofdstromingen bi…
De 6 pijlers in islamDe 6 pijlers in islamDe 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omva…
Christendom en islam: wat is het belangrijkste verschil?Christendom en islam: wat is het belangrijkste verschil?Moslims en christenen. Beide geloven in een grote almachtige God. Beide hebben een heilig boek dat het geopenbaarde woor…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "De grootste zonden in de islam"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ahmed, 08-08-2014 09:10 #3
"Het verhaal gaat dat twee mannen tijdens Mohammed's jeugd bij hem op bezoek gingen. Ze sneden zijn borst open en wasten de neiging tot menselijke zonden uit zijn hart."

Bron? Ik heb zo het gevoel dat de schrijver van dit stuk een heleboel uit zijn dikke duim heeft gezogen. Ik vind het maar een vaag artikel die volstaat met veronderstellingen en aannames zonder bewijs of bronnen aan te leveren.

Nori, 31-03-2012 17:55 #2
"Liegen zou zelfs aangemoedigd kunnen worden wanneer er een moslimleven mee gered kan worden" De schrijver heeft het woord moslimleven er heel leuk bij bedacht. Het gaat overigens over elk leven in t algemeen.

Karima (infoteur), 20-07-2011 19:45 #1
Ik heb dus dit stuk gelezen en theoristisch klopt het zeker te weten maar niet alle mensen houden zich hieraan en dat is ieder voor zich natuurlijk en ik aanbid Allah en geen andere god want ik ben een moslim en ik ben zo opgevoed en ik voel me ook moslim en niet anders.
karima alkahja
bergen op zoom

Infoteur: Harrys
Gepubliceerd: 14-01-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!