Jodendom en maatschappij:bloedsprookje/christelijk Jodenhaat

Het bloedsprookje staat eigenlijk synoniem voor de slechte verhouding tussen christendom en Jodendom. In 1171 worden Joden valselijk beschuldigd een christenkind in de rivier de Loire te hebben gegooid. Het gerucht verspreidt zich dat Joden het bloed van het kind hebben gebruikt voor Pesach. Er worden honderden Joden opgepakt. Van hen worden 34 mannen en 17 vrouwen wreed gemarteld maar ze weigeren christen te worden. Zij komen op de brandstapel terecht en worden levend verbrand.

Vervolg van het bloedsprookje

Het bloedsprookje blijkt niet op zichzelf te staan. Joden worden eeuwenlang vervolgd op basis van onwaarschijnlijke aantijgingen. En nog steeds geloven veel christenen (en moslims) allerlei onzin verhaaltjes over Joden c.q. het Jodendom. Om een ander voorbeeld te noemen. Er zijn een aantal protestantse christenen die beweren dat de Kabbala occultisme is, het werk van de Duivel. In werkelijkheid gaat het om de ziel van de Tora en betreft het Joodse mystiek. Door te beweren dat de Kabbala het werk van de Duivel is, is het maar een kleine stap om te suggereren dat de Joden de Duivel aanbidden in plaats van God. In werkelijkheid bestaat de Duivel niet eens en is God de enige macht die bestaat. Maar deze christenen halen alles uit de kast en vooral alles door elkaar om het Joodse volk onder uit te halen. Geen leugen gaat hen te ver. Uitleg over de Joodse Bijbel (waaronder de Kabbala) moeten christenen overlaten aan het Joodse volk die hiervoor is uitverkoren. Christenen zijn geen experts op dit gebied; ze zijn wel experts op het gebied van het beledigen van Gods volk.

Joden mogen geen bloed nuttigen

De valse beschuldiging tegen Joden bloed te gebruiken voor Pesach is vooral opvallend omdat Joden juist helemaal geen bloed mogen nuttigen. De Tora verbiedt het consumeren van bloed omdat dit leven inhoudt. Er is dus totaal geen grond geweest om de beschuldiging te uiten maar het weerspiegelt wel de haat die tegen Joden bestaat en daarbij zijn leugens geoorloofd ("Gij zult niet liegen" is een gebod dat veel christenen nauwelijks uitvoeren).

Christendom kan het liefdes-evangelie niet waarmaken

Het christendom heeft zich altijd op de borst geklopt als de enige religie die liefde verkondigt (¹). Maar het vredesideaal van de kerk vormt de bron van onenigheid. Met geweld worden niet-gelovigen tot het christendom bekeerd. Het hoogtepunt van de gewelddadige uitbarstingen zijn de kruistochten. Later zou het nazisme waar veel christenen aanhangers van zijn er nog een flinke schep bovenop doen.

Christendom is een slap aftreksel van het puur monotheïstische Jodendom

Om het christendom aantrekkelijk te maken voor heidenen die gewend zijn vele goden te dienen moet het Jodendom een aantal veranderingen ondergaan. Er worden, volgens Rabbijn Evers, drie stappen ondernomen:
  1. Het christendom komt met een perverse vorm van de Eénheid van God: de drie-eenheid (vader, zoon en heilige geest). Zo kunnen heidenen die in meerdere goden geloven makkelijker tot het christendom overstappen. Voor Joden is dit een vorm van afgoderij. Het vormt voor hen een teruggang in plaats van vooruitgang.
  2. Het christendom komt met het concept van de vleeswording van god in Jezus (incarnatie). In Johannes 10:30 zegt Jezus: “Ik en de vader zijn één.” Voor Joden is dit concept nog verwerpelijker dan de drie-eenheid. Maar voor de heidenen is dit heidens concept uiteraard ideaal (zij geloven altijd al dat goden mensen worden). In het Jodendom kent men dit concept niet. De Talmoed zegt: ”Als iemand claimt god te zijn, is hij een leugenaar.” Joden beschouwen Jezus dus als een grote leugenaar.
  3. Het christendom komt met het concept van bemiddeling. Alleen via Jezus kan de mens tot God komen (Johannes 14:6). Voor Joden is dit een grove zonde. De Tora stelt: ”Ik ben Uw God, die U uit het land Egypte voerde. U zult geen andere goden voor Mij hebben.” Joden staan op het standpunt dat de mens zich niet vervreemd tot God mag voelen door tussenkomst van een bemiddelaar.

Met deze standpunten wordt, zo betoogt het Jodendom, de mens een hulpeloos en machteloos wezen die niet meer onafhankelijk is. De mens verliest zijn persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God en wordt geheel afhankelijk van Jezus (²). Alleen wie in Jezus gelooft kan gered worden. Dit staat haaks op het Jodendom die de verantwoordelijkheid bij ieder individu zelf legt. God wil dat we uit eigen beweging naar Hem toegroeien. Bovendien redt God uiteindelijk ieder mens, zelfs de zondaar. Er bestaat geen eeuwige hel.

Omdat de Joden niet meewerken aan hun bekering en zelfs liever voor de dood kiezen dan christen te worden, worden de christenen nog onzekerder en dit wakkert de haat verder aan. Joden worden van alles beschuldigd: de dood van Jezus ( de christelijke god), hostie schennis, het vergiftigen van waterbronnen, etc.

Lees verder

© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -JansenrecensieBoekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -Jansen'Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme' is een zeer omvangrijk boek (meer dan 1000 pagina's) van professor Hans Jansen,…
Jodenvervolging tijdens de Tweede WereldoorlogJodenvervolging tijdens de Tweede WereldoorlogDe Jodenvervolging is één van de meest bekende en gruwelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. In de Tweede Wereldoor…
Joden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatJoden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatHet is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk h…

Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)In Matteüs 6: 9-13 en in Lucas 11: 2-4 lezen we dat Jezus zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden. Dit populaire ge…
Tora en Masjiach: Gen. 7:11/9:14/12:7/15:6 – Joodse uitlegIn de Tora wordt veel naar de Masjiach verwezen. In dit artikel aandacht voor Genesis 7:11, Genesis 9:14, Genesis 12:7 e…
Bronnen en referenties
  • Oude wijn in nieuwe zakken - Rabbijn mr. drs. R. Evers
  • Jodenhaat en Zionshaat - Prof. dr. H.M. van Praag

Reageer op het artikel "Jodendom en maatschappij:bloedsprookje/christelijk Jodenhaat"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jr, 18-02-2012 17:48 #3
Vorig jaar definitief met het christendom gebroken, nu houdt ik me met vrouw en kinderen een de sabbat zaterdag en bestudeer de Tora. Ik twijfelde altijd al bij het punt dat Jezus God is, zo zag ik hem nooit echt. Als een christen moeite doet de noachidische wetten na te leven of zich openlijk te verdiepen in het Jodendom gaan ogen open!
Hasheem echat! Reactie infoteur, 18-02-2012
Het is alleen mogelijk de Shabbat na te leven indien u tot het Jodendom bent overgegaan c.q. Joods bent geworden. Het naleven van de Shabbat behoort niet tot de Noachidische geboden.

MVG,

Etsel

Elizabeth, 28-10-2011 18:53 #2
Zonder de kracht van Jezus Christus aan te roepen, blijven de Joden in de duisternis lopen
Maar God zal hun redden op het einde der tijden, iedere knie zal zich buigen als Christus
voor de 2 keer zal wederkomen, de Joden hebben Christus niet vermoord, dat deden de Romeinen, het moest zo gaan, anders was de duivel nooit verslagen, zodat God de Hemelpoort zou openen voor ieder mens die zijn Zoon aannam., Reactie infoteur, 29-10-2011
Nee hoor, Joden blijven God trouw en lopen daarom niet in de duisternis. Het zijn juist christenen die in de duisternis wandelen door een mens (Jezus) te aanbidden i.p.v. God.

Meer informatie: http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/73280-joodse-visie-jan-van-barneveld-joden-of-christenen-blind.html

Groet,

Etsel

Mike, 09-01-2011 23:42 #1
Shalom,

Ik ben een heiden en geloof in Jezus, dat maakt me dan heiden-christen, ik heb dit stuk gelezen en heb bovenal de geschiedenisboekjes gelezen en weet dat de relatie tussen het christendom en jullie kappot is gemaakt, door ons, door mij en mijn voorvaderen. de pogroms, de inquisitie, kruistochten, en bovenal de shoa. Ik kan alleen maar stil zijn en zwijgen!.

Ik realiseer me, als de relatie weer goed zou mogen komen kan dat alleen maar als wij ons excuses aanbieden, niet eenmalig maar in een blijvende houding! Ik biedt daarom oprecht excuses aan! Ik geloof dat uw G-d de verlossing van de wereld doormiddel van jullie zal uitvoeren en geloof dat het de bedoeling is dat alle naties jullie moeten zegenen. Zo staat het toch in jullie Torah Genesis. We hebben jullie vervolgd omdat jullie Jezus zouden hebben vermoordt, ik denk dat het meer de haat tegen de G-d van Israël was en de moord op jezus een slecht motief. Wat een dwaasheid en wat een vloek over Europa nu de synagoges geen zegen meer brengen…

Ik hoop op de toekomst die voor ons ligt dat wij heidenen mogen opgaan naar jullie, om gezegend te worden vanuit Jerusalem (Zacheria). En dat heel de wereld mag zien wie jullie werkelijk zijn, G-d troont op de jubelzangen van Israel!

Met vriendelijke groet,
Mike (Nederland)

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Jodendom en maatschappij
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!