Jodendom en maatschappij:bloedsprookje/christelijk Jodenhaat

Het bloedsprookje staat eigenlijk synoniem voor de slechte verhouding tussen christendom en Jodendom. In 1171 worden Joden valselijk beschuldigd een christenkind in de rivier de Loire te hebben gegooid. Het gerucht verspreidt zich dat Joden het bloed van het kind hebben gebruikt voor Pesach. Er worden honderden Joden opgepakt. Van hen worden 34 mannen en 17 vrouwen wreed gemarteld maar ze weigeren christen te worden. Zij komen op de brandstapel terecht en worden levend verbrand.

Vervolg van het bloedsprookje

Het bloedsprookje blijkt niet op zichzelf te staan. Joden worden eeuwenlang vervolgd op basis van onwaarschijnlijke aantijgingen. En nog steeds geloven veel christenen (en moslims) allerlei onzin verhaaltjes over Joden c.q. het Jodendom. Om een ander voorbeeld te noemen. Er zijn een aantal protestantse christenen die beweren dat de Kabbala occultisme is, het werk van de Duivel. In werkelijkheid gaat het om de ziel van de Tora en betreft het Joodse mystiek. Door te beweren dat de Kabbala het werk van de Duivel is, is het maar een kleine stap om te suggereren dat de Joden de Duivel aanbidden in plaats van God. In werkelijkheid bestaat de Duivel niet eens en is God de enige macht die bestaat. Maar deze christenen halen alles uit de kast en vooral alles door elkaar om het Joodse volk onder uit te halen. Geen leugen gaat hen te ver. Uitleg over de Joodse Bijbel (waaronder de Kabbala) moeten christenen overlaten aan het Joodse volk die hiervoor is uitverkoren. Christenen zijn geen experts op dit gebied; ze zijn wel experts op het gebied van het beledigen van Gods volk.

Joden mogen geen bloed nuttigen

De valse beschuldiging tegen Joden bloed te gebruiken voor Pesach is vooral opvallend omdat Joden juist helemaal geen bloed mogen nuttigen. De Tora verbiedt het consumeren van bloed omdat dit leven inhoudt. Er is dus totaal geen grond geweest om de beschuldiging te uiten maar het weerspiegelt wel de haat die tegen Joden bestaat en daarbij zijn leugens geoorloofd ("Gij zult niet liegen" is een gebod dat veel christenen nauwelijks uitvoeren).

Christendom kan het liefdes-evangelie niet waarmaken

Het christendom heeft zich altijd op de borst geklopt als de enige religie die liefde verkondigt (¹). Maar het vredesideaal van de kerk vormt de bron van onenigheid. Met geweld worden niet-gelovigen tot het christendom bekeerd. Het hoogtepunt van de gewelddadige uitbarstingen zijn de kruistochten. Later zou het nazisme waar veel christenen aanhangers van zijn er nog een flinke schep bovenop doen.

Christendom is een slap aftreksel van het puur monotheïstische Jodendom

Om het christendom aantrekkelijk te maken voor heidenen die gewend zijn vele goden te dienen moet het Jodendom een aantal veranderingen ondergaan. Er worden, volgens Rabbijn Evers, drie stappen ondernomen:
  1. Het christendom komt met een perverse vorm van de Eénheid van God: de drie-eenheid (vader, zoon en heilige geest). Zo kunnen heidenen die in meerdere goden geloven makkelijker tot het christendom overstappen. Voor Joden is dit een vorm van afgoderij. Het vormt voor hen een teruggang in plaats van vooruitgang.
  2. Het christendom komt met het concept van de vleeswording van god in Jezus (incarnatie). In Johannes 10:30 zegt Jezus: “Ik en de vader zijn één.” Voor Joden is dit concept nog verwerpelijker dan de drie-eenheid. Maar voor de heidenen is dit heidens concept uiteraard ideaal (zij geloven altijd al dat goden mensen worden). In het Jodendom kent men dit concept niet. De Talmoed zegt: ”Als iemand claimt god te zijn, is hij een leugenaar.” Joden beschouwen Jezus dus als een grote leugenaar.
  3. Het christendom komt met het concept van bemiddeling. Alleen via Jezus kan de mens tot God komen (Johannes 14:6). Voor Joden is dit een grove zonde. De Tora stelt: ”Ik ben Uw God, die U uit het land Egypte voerde. U zult geen andere goden voor Mij hebben.” Joden staan op het standpunt dat de mens zich niet vervreemd tot God mag voelen door tussenkomst van een bemiddelaar.

Met deze standpunten wordt, zo betoogt het Jodendom, de mens een hulpeloos en machteloos wezen die niet meer onafhankelijk is. De mens verliest zijn persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God en wordt geheel afhankelijk van Jezus (²). Alleen wie in Jezus gelooft kan gered worden. Dit staat haaks op het Jodendom die de verantwoordelijkheid bij ieder individu zelf legt. God wil dat we uit eigen beweging naar Hem toegroeien. Bovendien redt God uiteindelijk ieder mens, zelfs de zondaar. Er bestaat geen eeuwige hel.

Omdat de Joden niet meewerken aan hun bekering en zelfs liever voor de dood kiezen dan christen te worden, worden de christenen nog onzekerder en dit wakkert de haat verder aan. Joden worden van alles beschuldigd: de dood van Jezus ( de christelijke god), hostie schennis, het vergiftigen van waterbronnen, etc.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jodenvervolging tijdens de Tweede WereldoorlogJodenvervolging tijdens de Tweede WereldoorlogDe Jodenvervolging is één van de meest bekende en gruwelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. In de Tweede Wereldoor…
Joden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatJoden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatHet is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk h…
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de…

Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)Het Onze Vader: een joods gebed (Mat. 6:9-13; Luc. 11:2-4)In Matteüs 6: 9-13 en in Lucas 11: 2-4 lezen we dat Jezus zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden. Dit populaire ge…
Bronnen en referenties
  • Oude wijn in nieuwe zakken - Rabbijn mr. drs. R. Evers
  • Jodenhaat en Zionshaat - Prof. dr. H.M. van Praag
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.