Tora en Masjiach: Gen. 7:11/9:14/12:7/15:6 – Joodse uitleg

In de Tora wordt veel naar de Masjiach verwezen. In dit artikel aandacht voor Genesis 7:11, Genesis 9:14, Genesis 12:7 en Genesis 15:6. Hierin lezen we over de poorten van de hemelen die openstaan en de wereld met wijsheid overspoelen. Over de regenboog die één van de tekens is van de verlossing. Over de drie altaren van Abraham die verwijzen naar de drie Tempels. En over Israëls geloof in de bevrijding. De Lubavitcher Rebbe legt uit en Etsel geeft zijn visie.

Genesis 7:11

In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed op en werden de sluizen van de hemel opengezet.

poorten van wijsheid

De Zohar (Kabbalistisch boek) ziet dit vers als een toespeling op het feit dat in het jaar 5600 (1840 van de gewone jaartelling) -600 jaar van het zesde millennium- de poorten van de wijsheid en de fonteinen van wijsheid geopend zullen worden en de wereld zich voorbereidt op het zevende millennium waarin de Masjiach komt.

wijsheid van de Tora – de Kabbala

De poorten van wijsheid verwijzen naar de wijsheid van de Tora, met name de mystieke leringen van de Tora, de Kabbala.

wereldse wijsheid

De fonteinen van de wijsheid verwijzen naar de wereldse wijsheid en de wetenschap. Dit is ook uitgekomen met het begin van de Industriële Revolutie in 1840 en de ontwikkelingen die daarop volgden.

voorbereiding op de komst van de Masjiach

Met de openbaring van de Kabbala bereidt de wereld zich voor op de komst van de Masjiach. De wereld zal vervuld zijn met kennis van God (Jesaja 11:9).

Jesaja

Eén van de Messiaanse profetieën in Jesaja stelt dat er een Goddelijke openbaring zal zijn dat 'al het vlees zal zien dat de mond van God gesproken heeft.' We zien het dus niet alleen geestelijk maar ook fysiek.

Met telefoneren, internet, etc. kunnen we overal contact maken. Dit is niet spiritueel maar fysiek. Dit toont het Goddelijk concept 'ogen die kunnen zien, oren die horen en al uw daden worden geregistreerd' (Pirkei Avot 2:1).

eenheid

De wetenschap toont steeds meer aan dat er sprake is van een eenheid in het universum. De wetenschap helpt dus de wereld voor te bereiden op het Messiaanse tijdperk waarbij aan alle schepsels duidelijk wordt dat God Eén is.

Genesis 9:14

In die wolken de boog zichtbaar wordt.

regenboog

In de Zohar staat dat de regenboog één van de tekens is van de toekomstige verlossing. De regenboog duidt op zuivering en verbetering die de wereld is ondergaan na de Zondvloed. De wolken vóór de Zondvloed hielden zonlicht tegen, na de Zondvloed reflecteerden ze licht en brachten de regenboog.

Dit is het verband tussen de regenboog en de toekomstige verlossing: de hele wereld zal op het toppunt van haar verbetering zijn met de komst van de Masjiach.

Genesis 12:7

Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Eeuwige, die aan hem verschenen was.

drie altaren

  1. in Sichem als dank voor het krijgen van kinderen en het Land Israël;
  2. bij Ai als voorspraak voor zijn nakomelingen;
  3. in Hebron voor het feitelijk bezit van Israël (in Hebron werd David tot koning gezalfd).

De drie altaren zinspelen op de drie Tempels, waarvan de Derde Tempel gebouwd wordt door de Masjiach. Abraham keek dus al vooruit naar de komst van de Messias. Ook wij moeten vooruit kijken naar zijn komst wanneer er een nieuw verbond met Koning David zal komen. In Ezechiël 37:24-25 staat:
”David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd vorst zijn.”

Genesis 15:6

Abraham vertrouwde op de Eeuwige en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Jesaja 1:27

In Jesaja 1:27 staat: “Zion zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid.”

Het geloof van Israël en haar vertrouwen in de vervulling van alle beloften die aan hen gedaan zijn door de profeten, wordt gezien als een rechtvaardige daad. Zo werd Israël uit Egypte verlost als beloning voor haar geloof. Het geloof is de kern van de band tussen Israël met God. Zelfs in de moeilijkste tijden bleef het Joodse geloof overeind. Dit geloof hadden ze geërfd van hun voorvaderen.

Micha 7:15

In Micha 7:15 staat over de Messiaanse verlossing: ”Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.”

Net zoals de Joden geloofden dat ze uit Egypte bevrijd zouden worden zo geloven ze ook in de komst van de Masjiach die hen zal bevrijden. Jesaja 56:1 bevestigt dit: ”De redding die ik breng is nabij.”

Visie van Etsel

Wie kijkt naar de vervolgingen van het Joodse volk kan nauwelijks bevatten dat dit volk nog gelooft dat ze ooit bevrijd zal worden. Toch zijn de tekenen van de bevrijding al zichtbaar. De wereldse wijsheid begon met de Industriële Revolutie die de hele wereld veranderde. De Kabbala werd openbaar gemaakt (daarvoor was het slechts in handen van een enkeling). Ook werd de staat Israël opgericht wat door veel Joden gezien wordt als het begin van het einde van de Ballingschap. Zo bereidt God ons dus langzaam voor op de Messiaanse periode. Dan zal de hele wereld de Ene God kennen, zal de Masjiach de wereld onderricht geven in de Noachidische geboden en de Joden in de Tora, zal de Derde Tempel een feit zijn, zal er geen oorlog, ziekte en honger meer zijn, etc. In de Tora wordt hier al naar verwezen. Abraham, David, de profeten, allen zijn op de hoogte van de Messiaanse periode en handelen daar ook na. Dan ook zal iedereen zien dat de Schepping een einddoel heeft en dat we niet zonder reden geleefd hebben c.q. dat het leven niet zinloos was. Zelfs een natuurverschijnsel als de regenboog heeft betekenis.

Moge allen getuigen zijn van de spoedige komst van de Masjiach in onze dagen.

Lees verder

© 2011 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitlegHet Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…

Jodendom en maatschappij:bloedsprookje/christelijk JodenhaatHet bloedsprookje staat eigenlijk synoniem voor de slechte verhouding tussen christendom en Jodendom. In 1171 worden Jod…
Orakel van de god Apollo: DelphiDelphi, de beroemdste heilige plaats van het oude Griekenland, ligt aan de voet van de Parnassós. Het is het krachtigste…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 01-11-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.