Torastudie 138: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17

Torastudie 138: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17 God was tevreden met de bouw van de Tabernakel. Zolang de Joden daarmee bezig waren mopperden ze niet tegen God. Daarom betekent de zinsnede in Exodus 40:17 'en het geschiedde' dat er een verdrietige gebeurtenis wordt aangekondigd. Want God wist dat zodra de Joden klaar waren met de bouw van de tabernakel zij weer opnieuw zouden gaan mopperen.

Exodus 38:21

Dit zijn de berekeningen voor de 'woning', de 'woning' van het 'Getuigenis', die berekent werden op bevel van Mozes, door de dienst der Levieten onder leiding van Itamar de zoon van Aharon, de priester.

beheerders

De Joodse wijzen zeggen dat Aharon op z'n minst twee mensen aanwees als beheerder over publieke fondsen. Zelfs over Mozes staat in Numeri 12:7 : “Maar met mijn dienaar Mozes op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om.” Toch worden de berekeningen van het Heiligdom samen met anderen gedaan: ”Onder leiding van Itamar de zoon van Aharon.”

bestemming

De Joodse wijzen zeggen dat degene die de bestemming van de donaties voor de Heilige Tempel maakte, niet de kamer binnentrad terwijl hij een gezoomde mantel of schoenen of sandalen of teffilien of een amulet droeg (niets waar geld in verborgen kon worden); tenzij mensen zeiden dat hij arm werd wegens een zonde begaan in de kamer, of rijk werd vanwege berekening in de kamer. Want het is de plicht van de mens vrij te zijn van schuld voor zowel de mensen als voor God want in Numeri 32:22 staat: Dan zult u zich volledig van uw plicht tegenover de Eeuwige en Israël gekweten hebben.”

Exodus 38:25

En het zilver van de gemonsterden der gemeente was honderd Kikkar en zeventienhonderd vijfenzeventig sikkelen naar de sikkel des heiligdoms.

gemeenschappelijke maat

De Romeinse generaal Controcos vroeg aan Rabbijn Jochanan ben Zakkai: Als ieder een halve sikkel gaf, dan moeten er 201 talenten en 11 mane zilver zijn geweest....Was Mozes een dief, een oplichter of een slechte rekenaar? Hij gaf een half, hij nam een half en gaf geen complete half terug.

De Rabbijn antwoordde: Mozes was een betrouwbare penningmeester en een goede rekenaar; deze talenten werden gemeten in 'de shekel van het Heiligdom', die dubbel de gemeenschappelijke maat zijn.

Exodus 40:17

En het geschiedde in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste maand: toen werd de 'Woning' opgericht.

En het geschiedde

Vajehi = en het geschiedde. Dit kondigt een verdrietige gebeurtenis aan. Wat was verdrietig aan de afronding van het Heiligdom? Een uitleg:
Een koning zei tegen zijn vrouw: “Maak een paarse mantel voor me.” Zolang ze er mee bezig was maakte ze geen ruzie. Toen het werk af was bracht ze het naar de koning. De koning keek ernaar en was er tevreden mee maar begon te huilen. Zijn vrouw vroeg: “Wat is er? Ik heb mijn werk gedaan en u bent verdrietig.” Hij antwoordde: “Het werk is mooi. Maar zolang je er mee bezig was, werd je niet kwaad op me. Maar nu je klaar bent ben ik bang dat je opnieuw kwaad op me zult worden.”

Op dezelfde wijze zei God: “Zolang mijn kinderen bezig zijn met de Misjkan, mopperen ze niet tegen Mij. Nu zullen ze me weer uitdagen.” Daarom kondigt dit een verdrietige gebeurtenis aan.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Wanneer we God niet dienen worden we onzeker en klagen bij Hem. We verliezen dan uit het oog dat Hij altijd voor ons zorgt. Vandaar dat het belangrijk is om God altijd te dienen. Wie de Tora leest c.q. bestudeert komt tot de conclusie dat het hele leven draait om het dienen van God. Het heeft weinig zin te roepen dat we in God geloven zonder Hem daadwerkelijk te dienen. God kan alleen maar gediend worden met de mitswot. In de Tora legt God aan het Joodse volk uit hoe zij Hem moet dienen. Doen zij dit op de juiste manier dan rust Gods zegen erop. Verzaken Joden God te dienen, zelfs al is het maar een klein groepje, dan loopt het geheid mis. Hier zijn talloze voorbeelden van te vinden in de Joodse Bijbel. Geloven in God is niet voldoende. Hiermee zijn we geen partner van God in de Schepping. Alleen door God te dienen kan de wereld omgevormd worden tot een woning voor God. Wanneer we ontevreden zijn heeft klagen dus weinig zin. Beter is om God constant te dienen. Klagen is een teken van egoïsme; God dienen is een teken van altruïsme.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Door wie werden de berekeningen gedaan?
  2. Waarom mag er geen geld verborgen worden in de kleding?
  3. Wat was de shekel van het Heiligdom?
  4. Wat kondigt de zinsnede 'En het geschiedde' aan?
  5. Waarom is God dienen belangrijker dan in God geloven?

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Pesach: Avadiem hajinoe – "slaven waren wij voor Farao"Tijdens de ballingschap in Egypte waren de Joden slaven voor Farao. Een slaaf heeft geen eigen doel in het leven. Hij mo…
Torastudie 113: heffing Tabernakel - Exodus (25:2-8)Torastudie 113: heffing Tabernakel - Exodus (25:2-8)De Shechina (Goddelijke inwoning) verbleef in de Tabernakel. Na de zondeval van Adam verdween de Shechina naar het eerst…
Torastudie 139: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35Torastudie 139: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35Met de bouw en inwijding van de Tabernakel keerde de Shechina op aarde terug. Deze was sinds Adam steeds verder van de a…
Joodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar; een uiteenzettingJoodse denkers: Rasji – Bijbelcommentaar; een uiteenzettingIn dit artikel een algemene uiteenzetting van het Bijbelcommentaar van Rasji. Rasji werkte tegelijk aan zijn commentaren…

Tehilliem: Psalm 32 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 32 - een Joodse uitlegPsalm 32 spreekt over het vergeven van zonde en van het goede geluk van iemand die berouw heeft en aan G'd zijn hele har…
mijn kijk opNoachieden: twijfelen dat God bestaat of op Hem vertrouwen?Iemand die blind geboren is heeft nooit kleuren gezien. Toch bestaan kleuren. Het is heel lastig om aan een blinde duide…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Midrash Tanchuma; Mishnah, Shekalim 3:2
  • Talmoed, Bechorot 5a

Reageer op het artikel "Torastudie 138: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!