Torastudie: Donaties voor Misjkan – Exodus 35:21-38:8

Torastudie: Donaties voor Misjkan – Exodus 35:21-38:8 Het volk bracht donaties voor de bouw van de Misjkan (het Heiligdom). Eigenlijk was het karakter van het volk onbegrijpelijk: zij verzochten het Gouden Kalf en zij doneerden; zij verzochten de Misjkan en zij doneerden. Mozes wilde niet dat de dochters van Israël de spiegels doneerden, maar voor God waren ze juist heel belangrijk. In dit artikel de commentaren van de Joodse wijzen en de visie van Etsel

Exodus 35:21

Daarop kwam iedereen, wiens hart hem aanspoorde; en allen, wier geest hen opwekte, brachten de heffing des Eeuwigen voor de vervaardiging van de tent der samenkomst en voor geheel haar dienst en voor de heilige klederen.

belofte houden

In Deuteronomium 23:24 staat: ”Maar als u uw woord gegeven hebt, moet u het nakomen.” Door het woord te geven houdt hij zijn belofte. Maar als iemand het in zijn geest doet, hoe weten we dat hij zijn belofte houdt? Dat kunnen we lezen in Exodus 35:21.

Exodus 35:22

En de mannen kwamen met de vrouwen.

vrouwen eerst

De vrouwen kwam eerst. Lees verder in het artikel Torastudie 100: dames ontvingen Tora eerst - Exodus (19:3).

Exodus 35:27

En de vorsten brachten de Shoham-stenen

gewillig hart

Mozes zei: “Iedereen met een gewillig hart kan het offer aan God brengen.” Hij zei het niet direct tegen de prinsen; zij waren teleurgesteld niet gevraagd te worden het te brengen en zij dachten: Laat het volk brengen wat het wil en wij zullen het aanvullen wat zij achterwege laten. Maar geheel Israël bracht de donaties. Er staat geschreven: ”En zij kwamen, de mannen en de vrouwen.” De prinsen wilden hun donaties brengen maar zij konden het niet omdat Mozes al de bevelen had gegeven: “Laat noch man noch vrouw meer brengen.” De prinsen waren teleurgesteld en zeiden: ”Omdat we niet deel mogen nemen aan de offers voor de Misjkan laten we het dan aan de kledingstukken van de Hoge Priester brengen. De prinsen namen het initiatief en waren de eerste die de offers brachten voor de inwijding van de Misjkan.

Exodus 36:5

En zij zeiden tot Mozes, zeggende: het volk brengt meer dan nodig is.

karakter volk

Rabbijn Aba bar Achah zei: Het karakter van het volk is onbegrijpelijk. Zij verzoeken om het Gouden Kalf en zij doneren; zij verzoeken om de Misjkan en zij doneren.

Exodus 36:6

Hierop hield het volk op met brengen.

mitswa

Het stoppen van het doen van een mitswa is niet minder dan het doen van een mitswa.

Exodus 38:1

En hij maakte het brandofferaltaar van Shitta-hout; vijf el was zijn lengte en vijf el zijn breedte, vierkant en drie el zijn hoogte.

hoogte

'En drie el was haar hoogte.” Rabbijn Juda zegt: dit wordt letterlijk bedoeld. Rabbijn Jose zegt: Er staat 'vierkant' en met betrekking tot het wierookaltaar staat ook 'vierkant'; als de hoogte van het wierookaltaar twee keer haar lengte is dan was dat ook haar hoogte....als de Tabernakel tien el hoog was, dan was het Altaar ook tien el hoog. Hoe moeten we het vers “En drie el was haar hoogte” verstaan? Drie el vanaf de rand (een rand ontwikkelde het Altaar en diende als een wandelpad voor de priesters).

Exodus 38:8

En hij maakte het wasvat van koper en de stelling ervoor van koper, van de spiegels der scharende vrouwen, die zich schaarden aan de ingang van de tent der samenkomst.

spiegels

De dochters van Israël hadden spiegels waarin ze keken om zichzelf op te maken; deze onthielden ze van doneren voor het maken van de Misjkan. Mozes minachtte deze spiegels omdat ze als doel hadden de lust op te wekken. God zei echter tegen hem: accepteer ze, want deze zijn me meer geliefd dan al het andere: door deze kregen de vrouwen kinderen in Egypte. Wanneer hun mannen uitgeput waren van het werk, brachten zij hen voedsel en drinken en voedden hen. Zij namen hun spiegels mee en plaagden hun mannen dat ze mooier waren dan zij. De mannen werden zo verleid en de vrouwen gaven geboorte aan kinderen. In Hooglied 8:5 staat: Onder de appelboom wekte ik jou.”

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

In Exodus 38:8 wordt over spiegels van de vrouwen gesproken. Mozes zag deze spiegels, overigens begrijpelijk, als verwerpelijk omdat ze deze gebruikten om zichzelf op te maken om de mannen te verleiden. Mozes minachtte dit, maar God vond het belangrijk omdat er kinderen moesten komen.

Hier zien we dus dat God zich niet keert tegen seksuele verleiding. Seksualiteit wordt niet als een verwerpelijk iets beschouwd. God had al aan Adam en Eva de opdracht gegeven zichzelf te vermenigvuldigen om de wereld te bewonen. Het celibaat kent men dan ook niet in het Jodendom, zoals men die wel kent binnen het Katholieke geloof (priesters, nonnen, etc.) Seksualiteit is tevens een recht van de vrouw. De man heeft de plicht om zijn vrouw seksueel te bevredigen. Uiteraard moet dit alles wel binnen het huwelijk plaatsvinden. Er mogen geen seksuele uitspattingen plaatsvinden.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe weten we dat iemand zijn belofte doet wanneer dit alleen in de geest gebeurt en niet met het woord?
 2. Waarom kwamen de vrouwen eerst? (zie link)
 3. Wie brachten donaties voor de Misjkan?
 4. Wie brachten de eerste offers voor de inwijding van de Misjkan?
 5. Waarom is het karakter van het volk onbegrijpelijk?
 6. Wat is hetzelfde als het doen van een mitswa?
 7. Hoe moeten we het vers 'En drie el was haar hoogte' verstaan?
 8. Waarom minachtte Mozes spiegels?
 9. Waarom waren spiegels bij God zeer geliefd?
 10. Waarom is seksualiteit binnen het Jodendom belangrijk?

Lees verder

© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17Torastudie: Tabernakel – Exodus 38:21-40:17God was tevreden met de bouw van de Tabernakel. Zolang de Joden daarmee bezig waren mopperden ze niet tegen God. Daarom…
Torastudie: Tabernakel/brandofferaltaar - Exodus 26/27Torastudie: Tabernakel/brandofferaltaar - Exodus 26/27In deze studie aandacht voor de Tabernakel en het brandofferaltaar. Er wordt uitgelegd waarvan de Tabernakel en het alta…
Torastudie: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35Torastudie: Mozes – Tabernakel – Exodus 40:17-35Met de bouw en inwijding van de Tabernakel keerde de Shechina op aarde terug. Deze was sinds Adam steeds verder van de a…
Joodse Bijbel: De Tabernakel - het HeiligdomJoodse Bijbel: De Tabernakel - het HeiligdomOp de dag dat Mozes terugkeert van de Berg Sinaï met de twee Stenen Tafelen, verzamelt hij de hele gemeenschap van Israë…

Betekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude TestamentBetekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude TestamentMensen denken verschillend over de hemel. In het Oude Testament van de Bijbel wordt het woord hemel voor het eerst in Ge…
Joodse Bijbel: Koning David van JudaJoodse Bijbel: Koning David van JudaKoning David wordt gekroond tot koning van Juda. Abner accepteert dit niet en zorgt ervoor dat Ishbosheth koning van Isr…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Talmoed, Shevuot 26b
 • Nachmanides: Rabbi Moshe ben Nachman (1194-1270), known by the acronym Ramban, author of commentaries on the Torah, Talmud, and Maimonides' Sefer HaMitzvot
 • Midrash Rabbah: a compilation of Midrashic interpretations of the Pentateuch and certain other Biblical books, composed in the fourth century
 • Jerusalem Talmoed, Shekalim 1:1
 • Alshich
 • Talmoed, Zevachim 59b; Rashi
 • Midrash Tanchuma; Rashi
 • Diverse artikelen van Etsel op de InfoNu-site
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.