Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitleg

Het Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook de ultieme wonderen. De Tora (de boeken van Mozes) verwijst vele malen naar de Masjiach. In dit artikel aandacht voor Genesis 1:2 en Genesis 5:1-2. Dit artikel geeft de leringen weer van de Lubavitcher Rebbe.

Genesis 1:2

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van de afgrond, en de geest Gods zweefde boven de oppervlakte van het water.

Joodse geschiedenis

Volgens Bereishit Rabba 2:4 (de Misdrasj) zinspeelt dit vers op de Joodse geschiedenis. De woorden 'woest', 'ledig', 'duisternis', en 'afgrond' verwijzen naar de 4 rijken die de Joden onderdrukt, vervolgd en verbannen hebben.

geest Gods

'Geest Gods' verwijst naar de Masjiach. In Jesaja 11:2 staat: “De geest van de Eeuwige zal op hem rusten.”
N.B. Het gaat hierbij dus niet om God zelf!

principe van de Masjiach

Het principe van de Masjiach komt dus al in het begin van de Tora voor. In latere passages in de Tora komen we het weer tegen. Soms wordt het expliciet genoemd.

Maimonides

Maimonides zegt daarom dat wie niet in de komst van de Masjiach gelooft of wie niet verlangt naar zijn komst ontkent niet alleen de woorden van de andere profeten, maar ook van de Tora en Mozes.

Messiaanse periode kent twee stadia

  1. Er zal géén verandering in de Schepping plaatsvinden. Het enige verschil is dat de Joden niet meer onderdrukt worden.
  2. De normen en de natuurlijke orde van de wereld zullen veranderen. Doden worden opgewekt en alle andere profetieën zullen vervuld worden

les

Dat de Masjiach al in de Tora genoemd wordt leert ons dat alles gerelateerd is aan de Masjiach, niet alleen het basisprincipe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook alle details van ultieme wonderen.

Joodse volk vindt rust

De komst van de Masjiach betekent dat het Joodse volk bevrijd wordt van alle tirannie die hen hindert de Tora te bestuderen en de mitswot na te leven. Het Joodse volk zal dan rust vinden en groeien in wijsheid. Niemand zal de Joden meer lastig vallen tijdens het bestuderen van de Tora.

Het gaat niet alleen om de verwijdering van externe belemmeringen. De Joodse dienst aan God zal ook de beperkingen van de stoffelijke grenzen overschrijden.

laatste in daad, maar eerste in gedachte

Het uiteindelijke doel van de Schepping van de wereld is het Messiaanse tijdperk waarin de Schepping voltooid zal zijn. Het begin van de Tora verwijst al naar het einddoel waaraan onze inspiraties moeten zijn toegewijd.

Genesis 5:1-2

Dit is het boek der geslachten van Adam; ten dage dat God de mens schiep, maakte Hij hem naar de vorm van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hun naam: “mens” ten dage, dat zij geschapen werden.

Adams ziel

Adams ziel was een compositie van alle zielen die na hem kwamen, die van de gehele mensheid. De Hebreeuwse term voor mens is Adam.

ADaM = Adam, David, Masjiach

Adam is het acroniem van Adam, David en Masjiach. In elke Jood zit een vonk van de Masjiach, zegt de Baal Shem Tov. Om die reden kan de Masjiach ook elke Jood verlossen. Omgekeerd kan elke Jood de komst van de Masjiach bespoedigen door de Tora en de mitswot na te leven. Deze hebben een louterende werking op de wereld.
In Zacharia 13:2 staat: Ik zal ook de profeten uitbannen, en met hem de geest van onreinheid die het land bezoedelt.
In Jesaja 11:9 staat: Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Visie van Jehoeda

De wereld is geschapen omwille van het Joodse volk en omwille van de Tora. We zien dat God al in Genesis de onderdrukking, vervolging en verbanning van de Joden had voorspeld, maar nog eerder (vóór de Schepping) had God de komst van de Masjiach aangekondigd die de Joden zal verlossen. God brengt genezing vóór de kwaal. Dit is een belangrijk concept binnen het Joodse geloof.

Wanneer God de wereld geschapen heeft om wille van de Tora en de Joden betekent dit dat God wil dat het Joodse volk de Tora bestudeert en naleeft. De niet-Joden proberen dit het Joodse volk te verhinderen. Om die reden had God de wereld óók geschapen om wille van de Masjiach zodat deze de Joden kan bevrijden van het juk van de niet-Joden. Alles is dus aan de Masjiach gerelateerd.

Van belang is ons te realiseren dat het Messiaanse tijdperk een periode is waarin de aarde is vervuld van Gods kennis. Die kennis is de Tora. Het Joodse volk zal dan nog meer inzicht krijgen in de wijsheid van de Tora die een louterende werking heeft op de wereld. Dan zullen de niet-Joden de Joden eindelijk met rust laten en zien ze de waarheid van de Tora in.

Moge allen getuigen zijn van de spoedige komst van de Masjiach in onze dagen.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…

Torastudie: Passieve arbeid – Exodus 35:2Torastudie: Passieve arbeid – Exodus 35:2Waarom moet de mens werken voor zijn brood? Als God de bron is van alle zegeningen waarom moeten we dan zelf aan de kost…
Torastudie: Herinnering Sjabbatsgebod – Exodus 35:1-10Torastudie: Herinnering Sjabbatsgebod – Exodus 35:1-10Waarom wordt het Sjabbatsgebod herinnerd? Dit gebod is namelijk erg belangrijk. God rustte op die dag en toonde daarmee…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe
  • Diverse artikelen van Etsel op de InfoNu site
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.