Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslims

Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslims Voor de drie monotheïstische godsdiensten is Israël een heilig land. Dit wordt gekenmerkt door heilige plaatsen zoals synagogen, tempels, kerken, moskeeën, graven, etc. Bij het Jodendom geldt heel het Land Israël als heilig; voor het christendom is Israël heilig vanwege Jezus; en voor de islam zijn Jeruzalem en Hebron heilig vanwege Mohammed en de Aartsvaders. Belangrijk is echter om te realiseren dat Israël alleen een heilig land is omdat dit in de Tora staat. Israël is het land van G'd, dat Hij aan het Joodse volk in bruikleen heeft gegeven. Alleen om die reden is Israël dus heilig. Dat christenen en moslims hun eigen godsdiensten hebben bedacht die niet of slechts gedeeltelijk uit de Tora voortkomen, maakt het land verder niet heilig. De Tora spreekt niet over de geboorteplaats van Jezus of de Al Aksa Moskee. Dus vanuit het perspectief van de Tora c.q. G'd bezien zijn christelijke en moslim plekken, voor zover ze niet overeenkomen met de Tora, niet heilig.

Verschil tussen Joden, christenen en moslims m.b.t. het rechtmatig eigendom van het Land Israël

Joden, christenen en moslims hebben het land Israël (Palestina) in hun bezit gehad. Toch bestaat er een groot verschil tussen Joden enerzijds en christenen en moslims anderzijds wat betreft het Land Israël. Joden vormen de rechtmatige eigenaars van het land Israël, terwijl christenen (Kruisvaarders) en moslims (Arabieren) in de loop van de geschiedenis het land bezet hielden. Joden zijn rechtmatige eigenaars omdat G'd hen dit land toewees via aartsvader Abraham. Het is de plek waar het Joodse volk haar goddelijke opdracht moet vervullen. Een groot gedeelte van de voorschriften in de Tora heeft betrekking op het Land Israël (Erets Jisraeel). Opvallend is dat onder Joods bestuur het land opbloeide en zodra vijanden van het Joodse volk het land in bezit namen het land er dor en verlaten bij lag.

Toen het Joodse volk tweeduizend jaar geleden door de Romeinen het land uit werd verjaagd, was Palestina altijd onderdeel van een grotere bezettingsmacht. Nooit heeft een ander volk het land geclaimd als haar onafhankelijk eigendom. Er bestond geen onafhankelijke staat Palestina. Pas na de terugkeer van Joden eind negentiende en begin twintigste eeuw begonnen Arabieren die in Palestina woonden het land op te eisen. Zij beweerden de rechtmatige eigenaars te zijn van het land omdat ze er al eeuwen zouden wonen. Deze Arabieren vormen in werkelijkheid een mengelmoesje van mensen die zich tijdens verschillende bezettingsperioden in Palestina gevestigd hadden. Het gaat dus in feite gewoon om bezetters. Veel Arabieren hebben zich bovendien pas in de negentiende en twintigste eeuw in Palestina gevestigd, toen Joden er kwamen wonen en voor werkgelegenheid zorgden. Deze Arabieren kwamen uit Egypte en Syrië.

Het Heilige Land Israël - heilig volgens de Tora

Zoals eerder opgemerkt is Israël een Joodse staat waar het Jodendom de belangrijkste religie is. Het Land Israël is heilig omdat het G'ds land is, zoals in de Tora staat te lezen. G'd heeft het land aan de Joden in bruikleen gegeven om er hun goddelijke taak conform de Tora uit te oefenen. De Tora staat toe dat niet-Joden (vreemdelingen) in het Land Israël mogen wonen mits ze de Noachidische geboden naleven (zie de Talmoed).

Christenen en moslims beschouwen Israël ook als heilig land maar doen dat op grond van hun eigen verzonnen religieuze godsdiensten die niet of slechts gedeeltelijk voortkomen uit de Tora. De heilige plekken die de islam en het christendom in Israël hebben (zie hieronder) worden, op enkele uitzonderingen na, NIET genoemd in de Tora. Vanuit G'ds c.q. de Tora's perspectief bezien zijn de plekken van de islam en het christendom niet heilig. Wel is uiteraard het hele Land Israël heilig, maar niet volgens de betekenis die christenen en moslims eraan geven.
Ter illustratie: De islamitische Al Aksa Moskee is vanuit Tora perspectief bezien niet heilig. Maar de plek waarop de moskee staat, namelijk de Tempelberg, is wel heilig. Zodra de Al Aksa Moskee weg is en vervangen wordt door de Derde Joodse Tempel in de tijd dat de Messias komt, is het gebouw wel heilig conform de Tora.

Jeruzalem, de heilige Joodse stad


Het Jodendom

 1. Heel het land Israël (Erets Jisraeel).
 2. De Klaagmuur c.q. Westelijke Muur (het restant van de Tweede Tempel). Volgens Joodse traditie verblijft de G'ddelijke geest (Sjechina) er nog steeds ondanks dat de Tempel is verwoest in 70 na de gewone jaartelling.
 3. Graven, zoals de begraafplaats op de Olijfberg; het Graf van de aartsvaders en -moeders in Hebron (Spelonk van Machpela); het Graf van Rachel buiten Bethlehem; het Graf van koning David in Jeruzalem; het Graf van rabbijn Shimon Bar Yochai in Galilea; de Graven van rabbi Me'ir Ba'al Haness en Maimonides in Tiberias; het Graf van Yitzchak Luria in Safed, het Graf van Rachel, het graf van Jozef, het graf van Jozua en nog vele andere graven die minder belangrijk zijn.

Het christendom

 1. Heilige Grafkerk in Jeruzalem waar Jezus begraven werd begraven.
 2. Via Dolorosa in Jeruzalem waar Jezus de kruistocht liep.
 3. Het Cenakel, eetzaal van het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen in Jeruzalem.
 4. Olijfberg met het graf van Maria in Jeruzalem.
 5. Hof van Gethsemane in Jeruzalem waar Jezus de doodstrijd voerde.
 6. Geboortekerk en schaapherdersveld in Bethlehem waar Jezus geboren werd.
 7. Kerk van de Maria Boodschap in Nazareth, waar een engel aan Maria verscheen en de de geboorte van Christus aankondigde.
 8. Het Meer van Galilea waar Jezus veel verbleef.

De islam

 1. Al Aksa Moskee en Dom van de Rots in Jeruzalem, waar Mohammed ten hemel voer.
 2. het Graf van de aartsvaders en -moeders in Hebron (Spelonk van Machpela)

Met de proclamatie van de Staat Israël in 1948 wordt de veiligheid en toegang gegarandeerd van alle heilige plaatsen aan alle religies. Daarnaast verzekert de Basis Wet van 1980 de eerbiediging van alle heilige plaatsen.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Gesticht als een Joodse staat, vormt Israëls maatschappij (ruim 8,9 miljoen inwoners eind 2018) een mozaïek van verschil…
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekJoods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekU wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanne…
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de…
Historische geografie Israël: de Kruisvaarders in PalestinaMet de komst van de Seljukken Turken brak een nieuw politiek tijdperk aan. De Seljukken vormden een bedreiging voor de o…

Zakat, het geven van aalmoezen in de IslamZakat wordt ook wel de 'reiniging van bezit' genoemd. Het belang van zakat in de Islam wordt duidelijk door het grote aa…
Het gebed in de IslamHet gebed in de IslamHoewel vrij veel mensen weten dat het een plicht voor moslims is om te bidden, vijf keer per dag, is er toch nog weinig…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stinne24, Pixabay
 • Israel Political Dictionary
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/17981-religieuze-geschiedenis-joden-6-het-beloofde-land.html
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/57763-modern-israel-joods-nationalisme-terugkeer-palestina.html
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 29-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.