Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse Tijd

Jesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens de Talmoed gebeurt dit in het jaar 6000 vanaf de Schepping (we leven anno 2010 in het jaar 5771). Dus we moeten nog ruim 200 jaar wachten, hoewel de Masjiach ook eerder kan komen. De Kabbala zegt dat elk millennium een Goddelijke dag is, dus met het zevende millennium bereiken we de Goddelijke Sjabbat.

De dagen van de Messias

De 6000 jaar menselijke geschiedenis vertegenwoordigt menselijke creativiteit. In het zevende millennium stappen we uit de Schepping en in de Schepper. Dit worden de dagen van de Messias genoemd.

Messias – gezalfde

Messias betekent gezalfde. De term werd gebruikt voor elke gezalfde koning in de Tora. In het tijdperk van de Messias verwijst de term naar een dynamische menselijke leider, een Joodse koning die de Derde Tempel zal herbouwen en de ballingen zal inzamelen. Hij zal de wereld in de Tora onderwijzen (de Noachidische geboden voor de niet-Joden) en overal zal vrede zijn. Hoewel de Messias pas in het jaar 6000 zal komen, kan de komst door de Joden bespoedigd worden. Joden bidden dan ook elke dag om zijn komst.

Het Tijdperk van de Messias

In dit Tijdperk zal geen mens meer tekort hebben en zal hij “God kennen”. De mens zal de mystieke traditie bewust zijn en zelfs de kleine kinderen zullen profetische gaven bezitten. De Tora zal op al haar niveaus geopenbaard worden en de mitswot nageleefd worden. De wereld zal één groot Hof van Eden zijn, materieel en geestelijk een eenheid.

Kabbala en Chassidisme

De openbaring van de Kabbala en het Chassidisme vormt een voorstadium van de Messiaanse Openbaring.

Toename van kennis

Hoe dichter het Messiaanse Tijdperk nadert hoe meer kennis er zal zijn op alle terreinen. De ramen van de Hemel zijn geopend. Vanaf eind 1800 begon de Industriële Revolutie. Dit was het begin van innovaties in transport, communicatie en technologie. Technologie, zoals het internet, kan gebruikt worden om de wereld in de Tora te onderwijzen. Wetenschap en religie zullen tot één samensmelten. De wetenschap openbaart de geheimen van de Schepping zoals al door de mystiek werd beschreven. Wetenschap zal op den duur aantonen dat er niets anders dan God bestaat.

Valkuilen

Toch zijn er valkuilen die tot verwarring en duisternis zullen leiden. Dit zijn de media en het materialisme. We moeten ons op de Tora blijven concentreren om het juiste perspectief op de realiteit te handhaven.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala 6: Baal Shem Tov en de KabbalaNa de aardbeving in Safed kwam de opleving van het Joodse leven tot een einde. Maar literaire werken zoals de Sjoelchan…
Wachten op de Masjiach (messias)Er bestaat een verplichting om op de komst van de Masjiach (messias) te wachten. Deze kan elk moment komen. Ook moeten w…

Torastudie 134: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35Torastudie 134: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35God zei tegen Mozes niet te treuren over de Eerste Stenen Tafelen die waren vernietigd. Deze bevatten slechts de Tien Ge…
Jodendom en voeding: Adam, Eva en Boom van KennisJodendom en voeding: Adam, Eva en Boom van KennisAdam en Eva mochten van alle bomen in het Paradijs eten. Maar van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad mochten ze niet e…

Reageer op het artikel "Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse Tijd"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Franet (infoteur), 24-02-2011 20:31 #2
Ik probeer de verbondenheid tussen Joden en Christenen te benadrukken: Wij geloven beiden in, en aanbidden beiden dezelfde God, n.l. de Schepper van Adam (en Eva), Die met Noach een nieuw begin maakte, Die met Abraham, Isaac en Jacob en altoosdurend verbond sloot. Hij heeft zoveel namen: JHWH, Adonai, El Shaddai, Elohim, Jahweh Sebaoth enzovoort. Maar waarom dan die vijandschap? Wij, ware Christenen (er zijn vele naam-christenen) zijn niet schuldig aan alle misdaden die in de voorgaande generaties zijn gepleegd jegens het Joodse volk. Het waren de Romeinen, een heidens volk, die de Joden 2000 jaar geleden uit Israël verdreven en er een paar miljoen uitmoordden. Het waren de "kruisvaarders, " die onder invloed van een dwaalleer een slachting aanrichtten onder het Joodse volk. En het waren de nazi's, die onder leiding van een monster, genaamd Hitler, in de concentratiekampen 6 miljoen Joden de dood in-joegen. Maar we leven nu in het jaar 2011. Ik ben geboren in 1955. En als kind van God voel ik mij verbonden met het Joodse volk, dat door God is uitverkoren om in de nabije toekomst de Aarde te vervullen met Gods heerlijkheid.
Probeer het verleden te vergeten, Etsel, en zie vooruit naar de toekomst, en probeer je broeders en zusters in de Here lief te hebben, ook al hebben ze God niet leren kennen via de Tora, maar door Yeshua (Jezus). Shalom! Reactie infoteur, 25-02-2011
Nee, u valt het Jodendom aan door te suggereren dat Kabbala en Talmoed niet bij de Tora horen.

Ik val het christendom niet aan. Als u het NT wilt lezen en naleven is dat u goed recht. Maar accepteer gewoon dat Joden dit niet doen. Voor Joden is het NT geen goddelijk boek.

Groet,

Etsel

Franet (infoteur), 24-02-2011 15:53 #1
Ik denk dat filosofische boeken, zoals de Talmoed en de Kabbala, niet gelijkgesteld kunnen worden met de boeken waarin God Zich openbaart. Wij beschikken over de Tenach, bestaande uit 39 boeken; En we beschikken ook nog over het NT, bestaande uit 27 boeken. Daarmee moeten we het doen, maar dat is naar mijn mening meer dan voldoende. Reactie infoteur, 24-02-2011
Het lijkt me niet op uw pad te liggen om een oordeel te geven over het verbond tussen G-d en het Joodse volk en op welke wijze de Joden de Tora (inclusief Talmoed en Kabbala) moeten naleven.

Laten niet-Joden zich maar concentreren op de Noachidische geboden. Daar hebben ze hun handen al vol aan.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Kabbala
Reacties: 2
Schrijf mee!