Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19

Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19 Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij verricht heeft. Alle andere daden verrichtte Mozes in opdracht van God, maar het breken van de Stenen Tafelen deed hij uit eigen beweging om het volk Israël te redden en daarmee de Tora. In dit artikel aandacht voor de leringen van de Lubavitcher Rebbe over Exodus 32:19. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Mozes onze leraar

Er is geen mens die meer verbonden is met de Tora dan Mozes. Omdat Mozes zijn leven eraan gegeven heeft wordt de Tora naar hem vernoemd: de vijf boeken van Mozes. De Joden noemen Mozes onze leraar want de kern van zijn leven was om de goddelijke wet op de Berg Sinaï te ontvangen en het aan de mensheid te geven.

Het breken van de Stenen tafelen lijkt een antithese

Juist omdat Mozes de Tora aan de mensheid schonk lijkt het breken van de Stenen tafelen daarmee in scherp contrast te staan. Toch noemt de Tora het breken van de Tafelen de belangrijkste daad die Mozes heeft verricht in zijn leven. Hoe komt dit?

Huwelijkscontract tussen God en het Joodse volk

Een koning maakte een verre reis en liet zijn bruid achter met de bedienden. Er kwamen al snel roddels. De koning vernam dit en wilde zijn vrouw doden. Toen de bewaker van de bruid dit hoorde verscheurde hij het huwelijkscontract en zei: “Mocht de koning zeggen 'Mijn vrouw doet zus en zo', dan zullen we tegen hem zeggen 'ze is je vrouw niet meer.'”

 • De koning is God.
 • De bruid is het volk Israël.
 • De corrupte bedienden zijn de mensen die het Gouden Kalf aanbaden.
 • De bewaker van de bruid is Mozes.
 • Het huwelijkscontract is de Tora.

Spirituele essentie

Mozes brak de Stenen Tafelen toen God het volk wilde vernietigen. Daarmee was het contract verbroken en had God geen reden om Zijn volk te straffen voor ontrouw. En dit ziet de Tora als Mozes grootste deugd: zijn loyaliteit aan het volk is groter dan de loyaliteit aan de Tora. Mozes handelde alleen en overlegde zelfs niet met God. En Mozes wist zelfs niet van tevoren dat God nieuwe Stenen tafelen zou aanbieden. Mozes brak de Stenen Tafelen voor de ogen van het hele volk. Hij was niet alleen bereid zijn fysieke leven op te offeren voor zijn volk maar ook de spirituele essentie.

Wat was eerst: de Tora of het volk Israël?

Het concept van Israël en het concept van de Tora gingen de wereld vooraf. Maar welke is het diepst geworteld? Tora of Israël? Bestaat Israël zodat de Tora kan worden uitgevoerd of bestaat de Tora om de Jood te dienen in de vervulling van zijn missie en de verwezenlijking van zijn relatie met God?

De Midrasj zegt: Als de Tora zichzelf beschrijft als communicatie met Israël dan gaat Israël vooraf aan de Tora. Zonder het volk Israël kan de Tora niet uitgevoerd worden.

Maar wanneer de Tora spreekt over het breken van de Tafelen spreekt het niet over haar eigen vernietiging maar over haar handhaven: namelijk het breken van de Tafelen voorkwam de vernietiging van Israël en daarmee werd de Tora gered. Dus het bestaan van de Tora is afhankelijk van het volk Israël.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

We zien hier dus dat de Tora en Israël aan elkaar gebonden zijn: Israël kan niet zonder de Tora en de Tora kan niet zonder Israël. Zou de Tora niet meer bestaan dan bestaat het volk Israël niet meer. Om die reden hebben niet-Joden ook altijd geprobeerd om de Tora af te wijzen c.q. als niet meer geldig te beschouwen. Daarmee hoopten ze op het einde van het Joodse volk. Maar het einde van de Tora en het einde van Israël zou tevens het einde van de wereld betekenen; immers de wereld is omwille van de Tora en Israël geschapen. De Tora is de blauwdruk van de Schepping. Om op een juiste manier met de Schepping om te gaan is naleving van de Tora geboden. Het Joodse volk is door God uitverkoren om die missie te vervullen. Zouden de Joden hiervan afzien dan is de Schepping verloren. Had God het volk Israël bij de Sinaï vernietigd dan zou de wereld niet meer hebben bestaan. Met het breken van de Stenen Tafelen heeft Mozes niet alleen Israël en de Tora gered maar tevens de wereld. Terecht meldt de Tora dan ook dat dit de grootste daad is geweest die Mozes ooit verricht heeft. Dankzij Mozes kan de wereld nog voortleven!Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom is de Tora naar Mozes vernoemd?
 2. Waarom was het breken van de Stenen Tafelen de belangrijkste daad van Mozes?
 3. Wat kon God niet doen toen de Stenen Tafelen werden gebroken?
 4. Wat was er eerst: de Tora of Israël?

Lees verder

© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35Torastudie: Nieuwe Stenen Tafelen – Exodus 34:1-35God zei tegen Mozes niet te treuren over de Eerste Stenen Tafelen die waren vernietigd. Deze bevatten slechts de Tien Ge…
Torastudie: Zonde en heiligheid – Leviticus 16:16Torastudie: Zonde en heiligheid – Leviticus 16:16De Lubavitcher Rebbe bespreekt een discussie in de Talmoed waarbij de vraag gesteld wordt wie op aarde een 'woning' voor…
Torastudie: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18Torastudie: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18Er zijn twee dimensies van de Shabbat: de intrinsieke heiligheid die Israël moet bewaren en handhaven; en het gebod de S…
Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…

Islam en seksualiteit vergeleken met onze samenlevingMensen uit de westerse cultuur weten verbluffend weinig over hoe de Islamcultuur in elkaar zit. Zij oordelen nochtans va…
Islam en seksualiteit: toepassingen in de wetgevingIn deze special is al meer gezegd over hoe het moslim geloof staat tegenover seksualiteit en over schaamte. Maar zijn er…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.