Kabbala: Baal Shem Tov en de Kabbala

Na de aardbeving in Safed kwam de opleving van het Joodse leven tot een einde. Maar literaire werken zoals de Sjoelchan Aroech (Code Joodse Wet) verspreidden zich over de Joodse wereld. Ondertussen kwam er wel een kloof tussen de Joodse geleerden en de ongeletterde massa's. De Baal Shem Tov ging dat gat dichten. De Kabbala speelde hierbij een belangrijke rol die nodig is om het tijdperk van de Masjiach (Messias) aan te kondigen.

Kabbala bleef aanvankelijk beperkt tot een select groep geleerden

Ondanks de toegankelijkheid van de Kabbala bleef deze behouden voor een kleine groep elite. Er werd namelijk ook misbruik van gemaakt zoals door de Shabbetai Zvi die beweerde Kabbalistische krachten te bezitten en verkondigde dat hij de Messias was. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot de islam. Daardoor raakte men er nog meer van overtuigd dat de Kabbala slechts door een kleine groep bestudeerd kon worden die eerst voldoende kennis had van de Talmoed.

Kloof tussen geleerden en onwetenden

Er ontstond een schisma binnen de Joodse gemeenschap door een serie verwoestende pogroms, verspreiding van de Joden en spirituele neergang. Je had de geleerden en de onwetenden. De onwetenden waren wel vroom maar waren ongeletterd. Ze waren constant bezig met het dagelijks overleven en konden zich niet wijden aan Torastudie. De Joodse ziel leed onder de last van het overleven. De Joden vielen 'flauw' en om weer bij te komen moesten ze zout (de Tora) ruiken die hun ziel weer wakker maakte.

Parabel

De enige zoon van de koning werd ziek. Na raadpleging van vele doktoren kwam er één met een vreemde remedie. Er moest een kostbare edelsteen uit de kroonjuweel van de koning verbrijzeld worden en gemend worden met water. Dan zou de zoon genezen. De koning deed dit en de zoon genas.

De zoon stelt het Joodse volk voor en de edelsteen de Tora. Alleen de Tora kan de ziel beroeren. De edelsteen (Tora) werd van Boven gehaald en in kleine stukje gemaakt. Zo kon het Joodse volk genezen.

Baal Shem Tov

Om bovenstaande reden zond God de Baal Shem Tov (Rabbijn Israël ben Eliëzer) naar de wereld om het Joodse volk te onderwijzen. Vlak voor de dood van zijn vader zei deze tot de kleine Israël: ”Wees voor niemand bang, behalve voor God en heb je naaste Jood lief met heel je hart.”

De filosofie van de Baal Shem Tov werd dan ook Ahavat Jisraeel (liefde van een naaste Jood) genoemd.

Als 5-jarige wees werd de Baal Shem Tov opgevoed door de Nistariem (clandestiene Kabbalisten), die vermomd hun Joodse broeders hielpen. Later werd de Baal Shem Tov leider van deze groep.

Hij woonde in Mezibuz en was een groot geleerde in alle geopenbaarde onderdelen van de Tora. Rond hem verzamelde hij een groep briljante Tora geleerden aan wie hij de geheimen van de Tora onderwees. Hij zette hun ziel in vuur en vlam. Ondertussen onderwees hij ook het gewone volk en gaf hen zelfwaardering. Hij was ook iemand die wonderen kon verrichten en zo kwamen duizenden Joden naar hem toe. Er zijn vele verhalen van zijn wonderen bekend. Hij sprak van Ahavat Jisraeel en hoe elke Jood een kostbaar kind van God is. Hij legde ook nadruk op de goede daad en moedigde iedereen aan om 'Baruch Hashem' (Dank God) te zeggen.

Chassidisme

Langzaamaan ontstond de Chassidische beweging. De leringen van de Baal Shem Tov werden vooral door Rabbi Dovber (Maggied van Mezritch) genoteerd. Hij volgde de Baal Shem Tov later op als leider van de chassidiem.

Baal Shem Tov ontmoet de Masjiach in de hemel

Op een Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) gebruikte de Baal Shem Tov de Kabbala om zijn ziel te verheffen naar de hemel. Hier ontmoette hij de Masjiach. De Baal Shem Tov vroeg hem: “Wanneer kom je?” De Masjiach antwoordde: “Wanneer je leringen wijd verspreid zullen zijn.” Dit deed de Baal Shem Tov beseffen dat de tijd gekomen was om de wereld te vullen met de mystieke traditie. De Kabbala is nodig om het tijdperk van de Masjiach aan te kondigen.

Op dit moment in de geschiedenis werd Goddelijke toestemming gegeven voor de openbaring van de Kabbala op grote schaal. Er waren hier twee redenen voor:
  1. Om de Joodse massa wakker te schudden.
  2. Om de wereld voor te bereiden op de komst van de Masjiach.

De Baal Shem Tov en de Maggied startten dit proces. Rabbijn Schneur Zalman zou dat vervolgen met zijn Chabad beweging.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: de noodzaak Kabbala te bestuderenOver de noodzaak Kabbala te bestuderen is door veel Kabbalisten geschreven. In dit artikel geef ik kort weer wat Kabbali…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
Kabbala en chassidoet: een introductieIn dit artikel een korte introductie van de Kabbala en chassidoet. Aan de orde komen de definitie en de oorsprong van Ka…

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?mijn kijk opNoachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat…
Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:13-19Torastudie: Het Gouden Kalf – Exodus 32:13-19In zijn pleidooi het volk te redden verwijst Mozes naar de belofte die God aan Abraham, Izak en Israël had gedaan. Daaro…
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.