Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeet

In het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis dan iedereen daarvoor en daarna. Moshe Rabbenoe overtreft de menselijke verworvenheid en was bijna een engel. Mozes sprak met God zonder tussenkomst van engelen. In dit artikel aandacht voor Mozes versus de andere profeten.

Het zevende geloofspunt van Maimonides: Mozes als ware profeet

De dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en godsdienst filosoof Maimonides (1135-1204). Klik hier.

Tora blijft onveranderd

De Tora kan niet gewijzigd worden. Om God te kunnen dienen moet de Tora ongewijzigd blijven. Zou er verandering plaatsvinden dan kan de mens zijn eigen waarden toevoegen. Daarmee zou God een dienaar van de mens worden in plaats van zijn Schepper. Gelukkig heeft de Tora zoveel gezag dat de mens de Tora niet kan veranderen. De openbaring op de Sinaï was uniek.

Vader van de profeten

Wat betekent dat Mozes de vader van alle profeten is? Dit impliceert dat hij de bron van het gezag is voor alle profetie.

Massa openbaring aan het Joodse volk

Bij alle andere religies geldt dat slechts 1 of een paar personen een 'openbaring' hebben ontvangen. Dit is niet erg geloofwaardig. Als God Zijn boodschap wil openbaren aan de mensen dan doet Hij dit niet alleen via de profeet maar via alle mensen. Bij de Openbaring van de Sinaï was de gehele Joodse natie getuige. In Deuteronomium 4:32-33 staat: ”Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van God heeft gehoord en dat heeft overleefd?”

De openbaring van de Sinaï heeft zich nimmer herhaald en dit zal ook nooit gebeuren. Aan geen enkel ander volk heeft God zich geopenbaard.

De Joden geloofden niet alleen in God zij kenden en ervoeren Hem

De Joden geloofden niet alleen blindelings in God, ze dienden God ook met hun verstand. Op dezelfde manier is Mozes in aanwezigheid van het hele volk als profeet aangewezen door God. Bij geen enkele andere profeet is dit het geval. De anderen zijn profeet geworden omdat Mozes de vader is van alle profeten. Zou Mozes er niet zijn geweest dan bestonden de andere profeten ook niet. Iemand kan dus nimmer profeet worden door de Tora tegen te spreken.

Verschillende soorten profetie

Het verschil tussen de profetie aan Mozes en de profetie aan de andere profeten is dat God aan Mozes de Tora woord voor woord gaf, terwijl de andere profeten het kregen via een mentaal beeld.

De Tora bevat niet allen de profetie van Mozes, maar de profetie van de hele Joodse natie. De Joden hadden dezelfde profetische gave als Mozes tijdens de Openbaring. God sprak tot het volk – Exodus 20:2 : ”Ik ben de Eeuwige uw God, die u gevoerd heb uit het land Egypte, uit het slavenhuis.”

Geen enkele andere profeet ervoer een profetie zoals de Joden en Mozes bij de Sinaï hadden ontvangen. Mozes was uniek – Deuteronomium 34:10 : ”En er stond niet nogmaals een profeet onder Israël op als Mozes, die de Eeuwige gekend heeft van aangezicht tot aangezicht.”

Aspecten van verschillen

  • Mozes ontving de profetieën overdag toen hij wakker was. De andere profeten ontvingen profetieën 's nachts in hun dromen.
  • Andere profeten werden totaal overmand; Mozes niet.
  • De andere profeten wachtten soms jaren op profetieën. Mozes kon direct met God communiceren wanneer hij maar wilden.

De suprematie van Mozes had twee implicaties:
  1. Mozes had zichzelf volledig onder controle in contact met God, terwijl de andere profeten de controle over zichzelf verloren.
  2. De profetie van Mozes was de profetie van de Tora. De Tora bevat de absolute waarheden van God. Door de Tora te bestuderen kan men kennis van God krijgen. De profetie van de andere profeten is géén Tora.

Verschil tussen Gods wetten en de wetten van de mens

Alleen het Joodse volk accepteerde de Tora. De andere naties wilden Gods wetten niet aannemen. Gods wetten zijn absoluut, waar niet over onderhandeld kan worden. De wetten van de mensen zijn onderhandelbaar. De andere naties wilden de vrijheid hebben zelf te bepalen wat te doen; ze wilden zich niet onderwerpen aan Gods wetten.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7Torastudie: Mozes aanschouwt beeld van G'd – Numeri 12:6-7In de Joodse Bijbel worden 48 mannelijke profeten en 7 vrouwelijke profeten genoemd. In werkelijkheid kende Israël tiend…
Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19Waarom werd hij Jitro (zijn toevoeging) genoemd? Omdat Jitro (de schoonvader van Mozes) een hoofdstuk aan de Tora toevoe…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Dertien geloofspunten Maimonides 8: Goddelijkheid ToraMetaforisch gesproken dicteerde God aan Mozes de Tora. Alleen Mozes weet hoe God de Tora werkelijk aan hem communiceerde…

Torastudie: Vertaling Tora in het Grieks - Exodus 32:1Torastudie: Vertaling Tora in het Grieks - Exodus 32:1De 17de Tammoez staat in de Joodse geschiedenis bekend als rampen datum. Op deze dag brak Mozes de Stenen Tafelen omdat…
Tehilliem: Psalm 30 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 30 - een Joodse uitlegPsalm 30 leert ons dat we niet gestrest moeten raken wanneer G'd lijden brengt, want alleen door lijden kan men de Komen…
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.