Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Noachieden: de Zeven Wetten van Noach Op de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg via het Joodse volk de Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond dat God sloot met de mensheid na de Zondvloed). Deze zeven wetten die al eerder aan Noach zijn gegeven bestaan uit de zes wetten die Adam destijds van God kreeg plus een extra wet (eerbied voor al het geschapene). De Mozaïsche en Noachidische geboden gaan hand in hand waarbij Joden en niet-Joden ieder hun eigen taak hebben in de Schepping. Hoewel Joden zijn uitverkoren zijn ze niet beter dan andere mensen en krijgen ze geen extra voordelen van God. De uitverkoren rol van de Joden betekent een zwaardere taak en meer verantwoordelijkheid. Zo hebben de Joden de taak om te getuigen van de enige Ene God. Dit doen ze onder andere door niet-Joden te onderwijzen over de Noachidische geboden.

Mensheid accepteerde Tora niet, maar heeft wel de plicht de Noachidische geboden na te leven

Volgens een midrasj ('uitlegging') uit de rabbijnse literatuur (Avoda Zara 2b) benaderde God eerst andere volken om de Tora te accepteren. Maar alle volken wezen de Tora af omdat de verheven ethiek en morele verantwoordelijkheid hun teveel waren. Pas als laatste bood God het Joodse volk de Tora aan die haar accepteerde.

Hoewel de rest van de mensheid de Tora dus niet accepteerde, kreeg het wel de plicht om een aantal wetten na te leven. Deze wetten worden de Zeven Wetten van Noach genoemd. Volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson hebben volken deze wetten nodig om met succes het evenwicht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke behoeften te bewaren.

De Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond)

 1. Geloof in God
 2. Eerbied voor en lofprijzing van God
 3. Eerbied voor het menselijk leven
 4. Eerbied voor het gezin
 5. Eerbied voor de rechten en het bezit van anderen
 6. Schepping van een rechtsprekend systeem
 7. Eerbied voor al het geschapene

Dit zijn de zeven hoofdwetten. In totaal zijn er 94 voorschriften. De mensen die het Noachidische Verbond naleven worden B'nei Noach c.q. Noachieden (kinderen van Noach) genoemd.

Vrede in de wereld

Als de Noachidische wetten worden nageleefd kan er vrede in de wereld komen. De Mozaïsche en Noachidische geboden gaan immers hand in hand. Joden en niet-Joden leven dan op dezelfde golflengte en begrijpen elkaar beter. Er zal dan geen antisemitisme meer in de wereld zijn en ook alle onderlinge haat tussen mensen zal zijn verdwenen. Bovendien komen niet-Joden bij naleven van de wetten in de Komende Wereld.

Geen noodzaak om Joods te worden

Sommige niet-Joden willen Joods worden omdat ze zich Joods voelen. Velen worden echter afgewezen door de Rabbijnen. Maar dat is op zich geen ramp. Er bestaat geen plicht om Joods te worden om in de Komende Wereld terecht te komen. Naleving van de Zeven wetten van Noach is al voldoende. Er zijn niet-Joden die prachtige dingen in deze wereld doen en waar God heel blij mee is.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…
Symboliek van getallen in het verhaal van de ark van NoachSymboliek van getallen in het verhaal van de ark van NoachHet geschiedenis van Noach die van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen is een bekend verhaal. Minder bekend is da…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden: overeenkomsten en verschillenJoden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenk…

Het gebed in de IslamHet gebed in de IslamHoewel vrij veel mensen weten dat het een plicht voor moslims is om te bidden, vijf keer per dag, is er toch nog weinig…
Islam en haar pijlersHedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
 • Zinvol leven - Schneerson
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/83796-geschiedenis-tora-6-bnei-noach-tora-voor-niet-joden.html

Reageer op het artikel "Noachieden: de Zeven Wetten van Noach"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Zahara, 10-06-2013 15:43 #4
Hallo Etsel,

In een artikel van U heb ik gelezen dat een Noachieden rustig varkensvlees mag eten.
Maar er staat in de 7 geboden van Noach dat castratie verboden is. Om een varken (beer) te kunnen eten is castratie noodzakelijk. Hoe moet ik hier mee omgaan? Verder is het artikel heel duidelijk en heb ik deze wetten geaccepteerd.

Groet, Zahara Reactie infoteur, 10-06-2013
Shalom Zahara,

Onlangs heeft Rabbijn Evers een parsha geschreven waar hij o.a. ingaat op castratie: http://www.nik.nl/2013/04/parsja-emor-5773/

Mogelijk kan hij je aangeven wat voor niet-Joden en het eten van varkens precies geldt.

Overigens blijkt 80% van het varkensvlees in supermarkten afkomstig te zijn van niet gecastreerde biggen: http://www.vleesmagazine.nl/Industrienieuws/Algemeen/2010/4/Berengeur-zal-consument-worst-zijn-VLS012294W/

MVG,

Etsel

Janoch, 02-06-2011 16:58 #3
Is het niet de taak van de joden om alle andere volkeren daarop te wijzen en in welke mate is men binnen het joden actief om deze leer te verspreiden? Buiten de toedracht van het christendom kent de leer van de joden geen verspreiding en hoe is het voor alle volkeren van de wereld dan mogelijk om deze geboden te vervullen? Reactie infoteur, 02-06-2011
In Joodse leerhuizen wordt hierover onderwezen. Verder moet u de taak van het Joodse volk vooral als voorbeeld zien. Joden behoren het goede voorbeeld te geven. Dit lukt niet altijd door alle Joden en het is ook zo dat veel niet-Joden niet het voorbeeld van Joden willen navolgen (of wel maar daar dan bijvoorbeeld een christelijke wending aangeven). Vooral bij christenen en moslims bestaat nog steeds het idee dat het Jodendom een valse religie is en dat zij zelf het ware geloof vertegenwoordigen. Daar valt moeilijk iets tegen te doen, vooral omdat het Jodendom zichzelf niet als ware religie presenteert voor niet-Joden alleen voor Joden zelf wel uiteraard. Het is een kwestie van geduld.

Groet,

Etsel

Franet (infoteur), 24-01-2011 15:21 #2
Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een Godspraak had ontvangen, de ark toebereid en door het geloof heeft Abraham zij geboorteland verlaten, zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen. En door het geloof was hij bereid zijn zoon Isaac te offeren, omdat hij wist dat God bij machte was hem uit de dood weer op te wekken. Reactie infoteur, 24-01-2011
Dat is waarschijnlijk de christelijke visie. De Joodse visie is toch weer wat anders. Maar daar kunt u genoeg artikelen over vinden op InfoNu.nl.

Groet,

Etsel

Franet (infoteur), 24-01-2011 14:25 #1
Het verbond dat God sloot met Noach was heel belangrijk. Er waren ook beloften aan verbonden, die onvoorwaardelijk zijn: God zou de wereld nooit meer door een zondvloed laten vergaan en zolang de aarde bestaat zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Maar spoedig bleek al dat de mensen God ongehoorzaam waren, want God greep wéér in bij de torenbouw van Babel. De volken werden verspreid over de hele aarde met ieder hun eigen taal. Toen riep God Abraham (Abram) en deze gehoorzaamde God. Met Abraham sloot God een Nieuw, onvoorwaardelijk verbond, en Hij zei: "Ik zal u tot een groot volk maken, en in u zullen ALLE GESLACHTEN DES AARDBODEMS gezegend zijn." Het Abrahamitisch verbond is dus belangrijker dan het Noachitisch verbond. Alle geslachten des aardbodems zullen dus gezegend zijn, maar dit kan uiteraard alleen als er iets bestaat dat een relatie, een verbinding heeft met Abraham. Welnu, de verbinding met Abraham is Jezus, ofwel Jeshua. Allen, die Jezus aangenomen hebben als Verlosser, Redder en Zaligmaker, zijn gezegend volgens de belofte, die God aan Abraham deed. Reactie infoteur, 24-01-2011
Het Abrahamitisch verbond is NIET belangrijker dan het Noachitisch verbond. Het Noachidisch verbond geldt voor de niet-Joden en het verbond van Abraham met God geldt alleen voor de Joden (bekrachtigd door de Tora op de berg Sinaï). God zegt tegen Abraham dat hij een groot volk wordt (Hij bedoelt dus het Joodse volk niet de andere volkeren - naties - gojiem). De niet-Joden hoeven de Tora niet na te leven; voor hen gelden de Noachidische geboden. Dat de mens zondigt komt omdat God de mens geschapen heeft met de neiging te zondigen. De mens is dus in de kern goed. Het Jodendom kent geen erfzonde en het is ook niet mogelijk dat iemand anders (Jezus) de persoonlijke zonden van de mens op zich neemt. Ieder mens is zelf verantwoordelijk. Alleen God kan zonden vergeven als er sprake is van oprecht berouw.

Alle rechtvaardige mensen krijgen dezelfde beloning.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 4
Schrijf mee!